Hlavní navigace

Stáří, nemohoucnost a péče. Kooperativa přišla s pojištěním, které si můžete platit až do smrti

29. 5. 2024
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Bojíte se nemohoucnosti ve stáří? Pojišťovny začínají přicházet s novinkou, která vám umožní zajistit si dostatek financí pro profesionální pečovatele, nebo pro vaše blízké, kteří se kvůli vám vzdají práce.

Další tuzemská pojišťovna přichází s pojištěním na strašáka ve stáří – ztrátu soběstačnosti a schopnosti se o sebe samostatně postarat. Po NN Životní pojišťovně přinesla na trh pojištění soběstačnosti Kooperativa pojišťovna, která ho umožňuje sjednat od května 2024. Jedná se o novinku v životním pojištění, kterou pojišťovny mohou nabízet od 1. ledna 2024 a na niž se nově vztahuje daňová úleva.

Pojištění soběstačnosti, nebo také jinými slovy pojištění dlouhodobé péče, má za úkol zabezpečit vás nebo vaše blízké v situaci, kdy váš zdravotní stav nedovolí, abyste se o sebe dokázali sami postarat, a budete odkázáni na pomoc jiné osoby. Jedná se II., III. a IV. stupeň závislosti.

Touto pečující osobou mohou být členové vaší rodiny, nebo bude nutné zajistit vám péči profesionálního pečovatele, například agenturu domácí péče nebo pobytovou sociální službu. A obojí stojí peníze. Pojištění má za úkol tyto peníze zajistit, aby se rodina nemohoucího člověka nedostala do finanční tísně kvůli tomu, že se některý člen rodiny kvůli péči vzdá svého zaměstnání, nebo aby si blízcí mohli dovolit zaplatit profesionální zabezpečení.

Podmínkou pro vyplácení pojistného od komerční pojišťovny je, že vás nejprve uzná Úřad práce jako osobu závislou na pomoci jiného člověka v určitém stupni.

Podle Ministerstva práce a sociálních věcí bylo v prosinci roku 2022 vyplaceno v Česku celkem 361 tisíc příspěvků na péči, z čehož 72 % (262 tis.) patřilo seniorům ve věku 60 a více let. V přepočtu na populaci mělo přiznaný nárok na tuto dávku celkem 9,3 % seniorů ve věku 60 a více let. S přibývajícím věkem se však počet příjemců příspěvku na péči zvyšuje. Ve věkové skupině 80–89 let pobírá příspěvek na péči 26 % osob, ve věku nad 90 let téměř dvě třetiny obyvatel. Žen starších 60 let bylo s příspěvkem na péči 178,5 tisíce, mužů stejného věku téměř o sto tisíc méně (84 tisíc).

Podíl osob s příspěvkem na péči podle pohlaví a věku, v prosinci 2022 (v %)

Podíl osob s příspěvkem na péči podle pohlaví a věku, v prosinci 2022 (v %)

Autor: Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR

Kolik vám dá stát v příspěvku na péči

Pro osoby se sníženou soběstačností má stát připraveny příspěvky na péči ve II., III. nebo IV. stupni, na které má nárok žadatel, jenž se nedokáže sám obsloužit alespoň ve 5–6 (ve II. stupni), v 7–8 (ve III. stupni) a v 9–10 (ve IV. stupni) z uvedených 10 kritérií:

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity,
 • péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Současná výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc:

 • 4400 Kč, jde-li o stupeň II. (středně těžká závislost), stát navrhuje zvýšení na 4900 Kč
 • 12 800 Kč, jde-li o stupeň III. (těžká závislost), stát navrhuje zvýšení na 14 800 Kč
 • 19 200 Kč, jde-li o stupeň IV. (úplná závislost), stát navrhuje 23 000/27 000 Kč

Jestliže vás ve stáří dožene vlastní nemohoucnost, s komerčním pojištěním pak budete mít příjem ze 3 zdrojů:

 • důchod,
 • příspěvek na péči od Úřadu práce,
 • od komerční pojišťovny.

Zatímco první jmenovaná pojišťovna (NN) připravila možnost pojistit se na riziko nemohoucnosti jako připojištění v rámci životního pojištění, Kooperativa ho nabízí jako samostatné rizikové pojištění. Ostatní pojišťovny, které zmíníme níže v článku, tento druh pojištění nabízejí formou připojištění ve smlouvách o životním pojištění, které však mají jeden zásadní nedostatek – omezenou dobu trvání. Pojištění si můžete platit jen do stanoveného věku (nejčastěji do 80–85 let), poté pojištění zaniká a s ním i nárok na pojistné plnění. Pokud vaše smlouva může trvat například do 85 let a nemohoucnost, které se bojíte, vás dožene až s příchodem 86. narozenin, budete mít jednoduše smůlu.

Bojíte se nesoběstačnosti ve stáří? Pojišťovny chystají novinku, kterou finančně podpoří stát Přečtěte si také:

Bojíte se nesoběstačnosti ve stáří? Pojišťovny chystají novinku, kterou finančně podpoří stát

Bojíte se, že ve stáří budete zcela závislí na péči někoho jiného?

Doba trvání: doživotní

Kooperativa vymyslela samostatné pojištění soběstačnosti Flexi, u kterého slibuje, že má neomezené, doživotní trvání. Je určené pro střední a starší generaci, sjednat si ho pro sebe můžete, pokud je vám mezi 40 a 70 roky. Je také možné, aby vám toto pojištění sjednalo například vaše dospělé dítě (pojistník), přičemž vy v něm budete figurovat jako pojištěná osoba. V této roli může být pojistník ve věku od 18 do 80 let. Pokud si toto pojištění sjednáte, bude platit tak dlouho, dokud budete chtít platit pojistné, resp. do doby, než smlouvu zrušíte. Tedy klidně až do vaší smrti.

Ve smlouvě se může zaregistrovat také tzv. informovaná osoba, protože je zřejmé, že člověk ve vysokém stupni závislosti nebude schopen si sám příspěvek vyřídit. Pro představu, kdy se může informovaná osoba hodit, je třeba situace, kdy dospělé pracující děti, žijící v zahraničí, platí toto pojištění rodičům, aby o ně bylo postaráno, když oni sami nemají tu možnost. Informovaná osoba bude jakýsi styčný důstojník, zástupce, který bude od pojišťovny dostávat všechny potřebné informace.

Kooperativa toto pojištění nesjedná lidem, kteří mají uznaný libovolný stupeň invalidity.

Pojistná rizika a podmínky

 • Flexi pojišťuje na sníženou soběstačnost ve II., III. a IV. stupni. V případě, že ve vašem životě taková událost nastane, pojišťovna vám bude vyplácet měsíční pojistné až do smrti.
 • Zproštění od placení pojistného v případě snížené soběstačnosti. To znamená, že už budete pouze čerpat pravidelnou měsíční částku, aniž byste si museli nadále platit pojistné.
 • Pojišťovna sjednává 2 pojistné částky pro případ smrti, jedna je na 40 000 Kč a druhá na 10 000 Kč. V případě smrti, pokud pojišťovna do té doby neplatila žádné pojistné plnění, dostane obmyšlená osoba obě částky, tedy celkem 50 000 Kč.
 • Pokud pojištěný zemře a pojišťovna hradila měsíční rentu, pak obmyšlené osobě připadá pouze 10 000 Kč.

Při sjednání pojištění chce pojišťovna vědět, jakou měsíční rentu chcete dostávat v případě IV. stupně závislosti a od této částky se pak odvíjejí nižší stupně:

 • IV. stupeň 100 % pojistné částky
 • III. stupeň 75 % pojistné částky
 • II. stupeň 50 % pojistné částky

Příklad

 • Pokud budete chtít měsíční částku ve IV. stupni nemohoucnosti 25 000 Kč,
 • pak ve III. stupni získáte 18 750 Kč 
 • a ve II. stupni 12 500 Kč.

Pojistné částky pak budete dostávat jako pravidelné platby na váš účet a už bude na vás, jak peníze použijete, jestli na pečovatele, pro rodinu, nebo například pro pobytová zařízení, kterými mohou být:

 • domovy pro seniory, 
 • domovy se zvláštním režimem, 
 • domovy pro osoby se zdravotním postižením.

Předběžné plnění

Kdo si kdy prošel žádostí o příspěvek na péči, ví, že jeho vyřízení může trvat až rok. V tomto případě Kooperativa slibuje, že vás nenechá tak dlouhou dobu bez peněz a po dobu maximálně 12 měsíců bude pojištěnému vyplácet každý měsíc předběžné plnění ve výši 50 % požadovaného stupně závislosti, tedy té částky, kterou jste si zvolili pro IV. stupeň. Předběžné plnění se však týká pouze III. a IV. stupně, pro II. stupeň ho neposkytne.

Předběžné plnění od pojišťovny dostanete, jakmile dodáte potřebné lékařské zprávy a nahlásíte pojišťovně pojistnou událost. Pojišťovna za vámi pošle svého vlastního sociálního pracovníka, jakéhosi průvodce, který u vás provede tzv. zdravotně-sociální šetření. V případě, že jste ještě nepožádali o státní příspěvek, průvodce vám s tím pomůže, protože potvrzení o zahájení řízení o příspěvku na péči je nutné, pokud má pojišťovna začít vyplácet předběžné plnění.

Pokud se stane, že vám nakonec Úřad práce, který závislost posuzuje, závislost neuzná, vyplacené peníze Kooperativě vracet nebudete. Takovéto předběžné plnění můžete od pojišťovny dostat jen jednou za dobu trvání pojištění. V případě, že vám Úřad práce příspěvek zamítne, při druhé žádosti už si budete muset počkat, až ÚP rozhodne ve váš prospěch.

Řádné vyplácení sjednané částky ve smlouvě začne pojišťovna posílat ve chvíli, kdy jí dodáte rozhodnutí o příspěvku na péči od státu, podle přiznaného stupně a tyto peníze už vám bude posílat po celou dobu vaší závislosti, a to doživotně. Po celou dobu už pak nemusíte hradit pojistné.

Kolik to stojí?

V kalkulačce pro pojišťovací zprostředkovatele jsme zadali konkrétní ženu ve věku 57 let. Pojistná částka na sníženou soběstačnost ve IV. stupni na 25 000 Kč, ve III. stupni na 18 750 Kč a ve II. stupni na 12 500 Kč by ji vyšla na 2249 Kč měsíčně. Pojistné se v tomto případě dá indexovat, podobně jako například u pojištění nemovitosti, to znamená, že by se každoročně částky upravovaly podle inflace. Adekvátně k tomu by se pohybovala i cena pojištění.

Na pojištění může přispívat zaměstnavatel, který si může dát do nákladů až 50 000 Kč ročně. Vy si jako pojistníci můžete ročně odečítat z daní až 48 000 Kč.

NN Životní pojišťovna

Jak jsme se zmínili v úvodu článku, jako první s nabídkou daňově zvýhodněného pojištění dlouhodobé péče přišla NN Životní pojišťovna. Nejedná se tedy o samostatné pojištění, ale o „běžné“ životní pojištění, ve kterém lze pojistit i ostatní rizika, jako jsou třeba smrt, invalidita, úrazy, vážná onemocnění, pracovní neschopnost, dlouhodobou péči a podobně. Záleží na vás, co si budete chtít sjednat a zda už například svoje životní pojištění máte u jiné pojišťovny a zde si chcete platit právě jenom dlouhodobou péči. Pojištění si smíte sjednat nejpozději ve svých 70 letech.

Nevýhodou tohoto pojištění je, že doba trvání smlouvy je pouze do 85 let věku pojištěného člověka. Poté pojištění zaniká a jakákoli situace, která nastane později, už pojištěná není.

Kdo další ještě bude nabízet pojištění dlouhodobé péče v novém režimu?

Letos se na toto pojištění chystá pojišťovna Simplea, která místo finančního plnění zajistí přijetí nemohoucího člověka do zařízení sociální péče. Na pojištění v rámci nových možností se chystají také Komerční pojišťovna a Allianz pojišťovna.

V současné době existuje pojištění dlouhodobé péče také u Generali České pojišťovny, kde můžete získat v případě nemohoucnosti pevnou pojistnou částku v případě závislosti II. , III. a IV. stupně, anebo měsíční rentu na 30 let (stejné stupně závislosti). Podle dostupných informací však toto pojištění ještě není upraveno podle návrhu zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s rozvojem finančního trhu a s podporou zajištění na stáří. Pojišťovna by měla aktuální produkt představit během roku 2024.

Podobné pojištění umí sjednat také Česká podnikatelská pojišťovna, ovšem také ještě ve starém režimu. Doba pojištění je zde maximálně do věku 70 let.

Kdo se o mě postará ve stáří? První pojišťovna startuje s pojištěním dlouhodobé péče podle nových pravidel Přečtěte si také:

Kdo se o mě postará ve stáří? První pojišťovna startuje s pojištěním dlouhodobé péče podle nových pravidel

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).