Hlavní navigace

Za zdravotní pojištění utratí příští rok živnostníci více

15. 11. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Zdravotní pojištění je významnou skrytou daní. Již dnes zaplatí živnostníci na zdravotním pojištění poměrně hodně a budou platit ještě více. Zdravotní pojištění navíc již nebude daňově uznatelným výdajem. Vzhledem k dalším daňovým změnám však nelze jednoznačně říci, jestli si živnostník celkově polepší.

Zdravotní pojištění je v Česku poměrně vysoké. Podnikatelé a drobní živnostníci však změnou výpočtu odvedou od příštího roku na zdravotním pojištění ještě více než v letošním roce. Nejvíce si potom pohorší živnostníci zaměstnávající pracovníky. Zdravotní pojištění tak bude ještě významnější skrytou daní. Vždyť tento povinný odvod není mnohdy zahrnován do různých statistik daňového zatížení. Přitom částka odvedená na zdravotním pojištění je značná.

Jste ve ztrátě? Zdravotní pojištění musíte platit!

Každý živnostník a podnikatel musí nejpozději do 8 dnů od zahájení samostatné výdělečné činnosti o této skutečnosti informovat svou zdravotní pojišťovnu (na formuláři Oznámení pojištěnce).

V prvním roce podnikání platí podnikatel měsíční zálohy v minimální zákonné výši, v letošním roce je to částka 1 360 Kč. V příštím roce ale bude opět vyšší. Tato záloha musí být zaplacena do osmého dne následujícího měsíce (tj. za únor do 8. března). V dalším roce podnikání už platí zálohu, která mu vyjde po propočítání z odevzdaného přehledu o příjmech a výdajích. Pokud je vypočítaná záloha nižší, musí platit i v dalším roce minimální výši zálohy.

V přehledu se uvádí stejné příjmy a výdaje jako v daňovém přiznání, pokud je podnikání vedlejší činností, tak samozřejmě pouze příjmy a výdaje z podnikání. Vypočtené pojistné z přehledu se zúčtuje se zálohami a rozdíl se buď doplatí, nebo se vrátí přeplatek. Ovšem pouze do výše minimálního vyměřovacího základu. Nová výše zálohy musí být placena poprvé za kalendářní měsíc, ve kterém byl nebo měl být podán přehled, a platí se ve stejné výši až do měsíce předcházejícího měsíci, kdy bude podán nový přehled o příjmech a výdajích v následujícím ro­ce.

Aby se každý živnostník vyhnul problémům ve styku se svojí zdravotní pojišťovnou, je důležité dávat si zejména pozor na oznamování rozhodných skutečností (jako jsou zahájení či ukončení činnosti), řádně platit zálohy ve stanoveném termínu, uvádět správné bankovní spojení a veškeré změny v kontaktní adrese hlásit do 8 dnů.

Zdravotní pojištění není daňově uznatelným výdajem

Daňový základ u živnostníků se v příštím roce rozšiřuje o sociální a zdravotní pojištění. Tedy položky, které jsou ještě v letošním roce daňově uznatelným výdajem. Rozšířením daňového základu pro výpočet daně z příjmu fyzických osob tak současně dochází i k rozšíření vyměřovacího základu u sociálního a zdravotního pojištění, což má za následek vyšší odvody.

Tento efekt se ještě násobí u živnostníků zaměstnávajících nějaké pracovníky, protože si nemohou snížit základ ani o částky sociálního a zdravotního pojištění placeného za své zaměstnance.

Kdy je podnikání vedlejší činností?

Mít podnikání jako vedlejší činnost je pro potřeby výpočtu zdravotního pojištění výhodné zejména v tom, že podnikatel nemusí platit pravidelně měsíční zálohy a po skončení roku zaplatí pouze pojistné ze skutečně dosaženého zisku. Neplatí pro něj tedy povinnost minimální výše zálohy.

Díky zákonným paušálům a jednodušší administrativě je dnes drobné podnikání snazší. Přesto se ani tady nikdo nevyhne placení všech povinných daňových odvodů.

Podnikání je vedlejší činností, pokud podnikatel současně chodí do práce. To znamená, že je v zaměstnaneckém poměru a dostává po celý rok měsíční mzdu vyšší, než je minimální mzda stanovená zákonem (od 1. ledna 2007 je to 8 000 korun). Jeho podnikatelská činnost se pak posuzuje jako vedlejší, a to jak pro účely sociálního, tak zdravotního pojištění.

Každý měsíc se posuzuje zvlášť. Čili pokud živnostník ukončí hlavní pracovní poměr výpovědí a novou práci si najde až za dva měsíce, musí po dobu těchto dvou měsíců platit minimální zálohy ze zákona u sociálního i zdravotního pojištění.

Příklad: Výpočet zdravotního pojištění

Rok 2007

Drobný živnostník zahájil v letošním roce svoji podnikatelskou činnost a dosáhl během roku příjmů ve výši 800 000 Kč. Výdaje uplatňuje paušálem (v našem případě 50 % – nejčastěji využívaný paušál u většiny živností), čili výdaje činí 400 000 Kč. Zálohy na sociální i zdravotní pojištění platí během roku v minimální výši (v dalších letech bude platit již dle výsledků za rok 2007). Minimální částka sociálního pojištění je 1 491 Kč (neplatí si nemocenské připojištění) a zdravotního pojištění 1 360 Kč. Za rok na sociálním pojištění odvede na zálohách 17 892 Kč a na zdravotním pojištění částku 16 320 Kč, celkem tedy 34 212 Kč.

Rok 2007
Příjmy 800 000 Kč
Výdaje (paušál 50 %) 400 000 Kč
SP a ZP zaplacené během roku 34 212 Kč
Vyměřovací základ (800 000 – 400 000 – 34 212) * 0,5 = 182 894 Kč
Zdravotní pojištění za celý rok 182 894 * 0,135 = 24 691 Kč
Zbývá doplatit 24 691 – 16 320 = 8371 Kč

Rok 2008

Budeme vycházet ze stejných hodnot, což není sice úplně korektní, alespoň však nejlépe uvidíme, jak se zvýší zdravotní pojištění hrazené živnostníkem v příštím roce.

Rok 2008
Příjmy 800 000 Kč
Výdaje (paušál 50 %) 400 000 Kč
SP a ZP zaplacené během roku 34 212 Kč
Vyměřovací základ (800 000 – 400 000) * 0,5 = 200 000 Kč
Zdravotní pojištění za celý rok 200 000 * 0,135 = 27 000 Kč
Zbývá doplatit 27 000 – 16 320 = 10 680 Kč

Každý živnostník tedy musí počítat s tím, že v příštím roce bude jeho odvod na zdravotním pojištění vyšší než v letošním. V uvedeném příkladě to bylo 2 309 Kč (což je o 8,6 % více).

Účto_tip_změny21

Na druhou stranu je nutné zmínit, že každý živnostník odvede méně na dani z příjmu fyzických osob (od příštího roku je zrušena i minimální daň u daně z příjmu fyzických osob). Současně se však zvýši také odvod na sociálním pojištění.

Jestli si živnostník polepší, nelze tedy paušálně říci a záleží na konkrétní situaci každého podnikatele. Například u neplátců DPH je třeba počítat se zvýšením nákladů v důsledků zavedení snížené sazby daně ve výši 9 %.

Anketa

Je podle vás daňová reforma pro živnostníky prospěšná?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).