Hlavní navigace

Poplatkové iniciativy boj prohrávají, ale není populární si to přiznat

21. 2. 2014
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Lepší je vyvolat dojem, že poplatková kauza je uměle manipulována. O bankovních poplatcích totiž rozhoduje min. 39 soudců, ne jeden.

Text je reakcí České bankovní asociace. Redakce serveru Měšec.cz není autorem textu a nemusí se ztotožňovat s obsahem názoru. 

V posledních dvou týdnech je Česká bankovní asociace (ČBA) opakovaně konfrontována s nepřesnými vyjádřeními iniciativy Poplatkyzpet.cz v tzv. kauze o poplatky za vedení úvěrových účtů. Tato vyjádření považujeme za tendenční, jednostranná a zavádějící. Za bankovní sektor se k nim touto transparentní cestou chceme vyjádřit a požádat média o korektní informování veřejnosti, kdy poskytnou vyvážený prostor pro vyjádření oběma zainteresovaným stranám. Čtěte také: Vracení poplatků za správu úvěru může vést ke zničení právního státu (GLOSA)

Ne jeden, ale minimálně 39 soudců rozhoduje v kauzách o poplatky

Iniciativa Poplatkyzpet.cz podala počátkem února trestní oznámení k Nejvyššímu státnímu zastupitelství v Brně na postup Obvodního soudu pro Prahu 5, který dle iniciativy v osobě soudce Michala Holuba straní bankám. Také tvrdí, že soudce Holub rozhodoval veškeré kauzy ve sporu o poplatky pro Prahu 5, ve kterých došlo k zamítnutí žaloby – a tedy vyhrála banka. Česká bankovní asociace tato tvrzení považuje za nepravdivá a má dostatek faktických informací, aby tyto skutečnosti prokázala. Konkrétně: není pravda, že soudce Holub rozhodoval veškeré kauzy na Praze 5. V rámci obvodního soudu pro Prahu 5 doposud v poplatkových sporech rozhodlo celkem 6 soudců.

Spory o vracení poplatků se v Praze zabývá několik pražských soudů a do rozhodování se zapojuje minimálně 39 soudců, přičemž jenom u Obvodního soudu pro Prahu 4 je rozhodování o poplatkových sporech svěřeno 29 různým senátům. České bankovní asociaci nepřísluší vyjadřovat se k vnitřním rozhodnutím soudu o změnách organizace a přidělování práce. Obecně však lze říci, že pokud konkrétní soud čelí enormnímu počtu nových žalob, jejichž projednání v dosavadním režimu rozdělování práce by hrozilo přivodit kolaps tohoto soudu, pak je jistě právem vedení soudu přijmout příslušná opatření k odvrácení takového kolapsu.

Čísla prezentovaná iniciativou Poplatkyzpet.cz neodpovídají skutečnosti

Iniciativa Poplatkyzpet.cz z počátku tvrdila, že zastupuje kolem 300 tisíc lidí, jejichž jménem se obrátí na banky a na soudy. Podle údajů bank k začátku února bylo bankám doručeno cca 1 700 poplatkových žalob od společnosti BSP Lawyer Partners, zastupované JUDr. Tomanem, která také stojí za iniciativou Poplatkyzpet.cz, a dalších cca 200 žalob ostatních žalobců. Ze 154 sporů, kterými se zabývaly obvodní pražské soudy, jich naprostá většina (152) byla rozhodnuta ve prospěch bank. Tip: Poplatkoví právníci posílají na soudce policii, nelíbí se jim rozsudky ve prospěch bank

Desítky soudních sporů byly ukončeny bez vynesení rozsudku, a to buď v důsledku stažení žaloby ze strany žalobce, nebo rozhodnutím soudu v důsledku nedoplacení soudního poplatku nebo proto, že JUDr. Toman nebyl schopen doložit platnou plnou moc k zastupování klienta. Objevil se i případ, kdy pod záštitou poplatkových iniciativ byla podána žaloba o vrácení poplatku za vedení úvěrového účtu v případě klienta, který sice má sjednaný hypoteční úvěr, ovšem od samého začátku ve variantě bez uvedeného poplatku, který tedy nikdy ani neplatil.

Ne všechny spory jsou bagatelní

Po prohrách u obecných soudů přesunuly poplatkové iniciativy svou pozornost na Ústavní soud
a Finanční arbitryni. Přitom právě obecné soudy jsou orgánem, který by měl takové spory řešit. Obecné soudy rozhodly již i nebagatelní spor a dá se tedy očekávat, že pokud se protistrana projednání před soudem vyšší instance nebojí, tak se odvolá a spor může prostřednictvím dovolání dojít až k Nejvyššímu soudu. Nejvyššímu soudu, nikoli soudu Ústavnímu, jak často tvrdí poplatková iniciativa, totiž principiálně přísluší sjednocování judikatury. O nejednotné judikatuře ale dle našeho názoru nelze hovořit, pokud se podíváme na počty soudů, soudců a zejména soudních rozhodnutí ve prospěch právního stanoviska bank.

legislativni_zmeny_21

Protipoplatkové iniciativy tvrdí, že podaly k Finanční arbitryni 100 000 podnětů, ale už neříkají, že se týkají jen ani ne 2000 klientů. Tyto klienty však v řízení už dále nezastupují a nutí je tak, aby si věc vyřešili sami. Klienti často dokonce ani nevědí, že byly stížnosti jejich jménem podány. Aktuální skóre u Finanční arbitryně je 47 stížností rozhodnutých ve prospěch bank a jeden (nepravomocný) nález ve prospěch žalující strany. Iniciativy prohrávají a obrat není reálný.

Potvrzuje se stanovisko bank, že poplatky byly sjednány a účtovány (a tedy i placeny) v souladu se zákonem.

Autor článku

Kolektiv redaktorů serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).