Hlavní navigace

Je kvalita odhadů cen nemovitostí zaručena?

10. 8. 2006
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Žadatelé o hypotéky se často setkávají s tím, že se odhadní cena nemovitosti zpracovaná znalcem doporučeným bankou liší od té, za kterou nemovitost pořizují. Co je důvodem pro tento rozdíl? Kontrolují banky práci svých znalců? Co dělat, je-li odhadce nekompetentní?

V minulém týdnu byl na stránkách Měšce zveřejněn článek o oceňování nemovitostí. Čtenáři se následně v diskusi pod článkem svěřili se svými zkušenostmi, které ve velké většině vyjadřovaly negativní zkušenosti s prací smluvních znalců bank.

Nejprve malá rekapitulace. Každý žadatel o hypoteční úvěr musí bance předložit znalecký posudek, který zpracoval smluvní znalec banky, popřípadě přímo znalec zaměstnaný bankou. Ten stanovuje tzv. obvyklou cenu (definice viz předchozí článek), neboli hodnotu nemovitosti, za jakou by byla prodejná v daném místě a čase.

David SahulaHypoteční banky k tomu dodává: Při tržním odhadu musí odhadce mimo základní parametry nemovitosti a pomocné výpočty zvažovat zejména vlivy lokality, místní trh a možná rizika s cenovým dopadem. Odhad by měl tedy vždy zpracovat odhadce, který trh v místě nemovitosti velmi dobře zná a průběžně sleduje.

Právě zohledňování těchto dodatečných faktorů do ceny nemovitosti může konečnou odhadní cenu dále ovlivnit a posunout ji pod cenu, za kterou danou nemovitost žadatel o hypotéku kupuje.

Přesto může nastat i situace, kdy se žadatel setká s nekvalitní prací odhadce a není s ní spokojen. Pak si zákonitě položí otázku, proč mu banka doporučila právě tohoto odhadce, zda vůbec banka práci odhadců kontroluje a zda existuje určitá možnost se vůči jejich práci odvolat.

Stejné otázky byly položeny i třem největším poskytovatelům hypoték u nás.

Hypoteční banka (David Sahula)

Jak ručíte za kvalitu odhadců, které klientům doporučujete?

Hypoteční banka nabízí jak odhady zpracované zaměstnanci banky, tak externími spolupracovníky. Za odhady provedené zaměstnanci ručí banka. Externí odhadci jsou samostatně podnikající osoby a za své odhady si také sami ručí. Nicméně banka má eminentní zájem na tom, aby interní i externí odhady byly poskytovány v co nejvyšší kvalitě, proto pracovníky velmi pečlivě vybírá, důkladně školí, pravidelně hodnotí a kontroluje.

Na základě čeho odhadce klientům doporučujete?

Všichni naši odhadci jsou pečlivě vybraní a proškolení odborníci, proto doporučujeme většinou odhadce, který působí nejblíže místu oceňované nemovitosti. Ten má většinou největší přehled o cenách nemovitostí v konkrétní lokalitě a dokáže ocenění provést rychleji a levněji. Náš seznam spolupracujících odhadců budujeme již jedenáct let, což znamená, že doporučujeme jenom kvalitní a prověřené specialisty.

Jaké kontrolní mechanismy vůči výsledkům jejich práce aplikujete?

Drtivá většina odhadů prochází po odhadu ještě tzv. supervizí, kterou provádí přímo zaměstnanci banky. V jejím rámci kontrolují na základě širokého spektra informací správnost odhadu a stanovují konečnou zástavní hodnotu nemovitosti. Navíc jsou všichni odhadci pravidelně hodnoceni podle daných kritérií.

Má klient možnost se proti výslednému odhadu odvolat?

Klient samozřejmě může kontaktovat banku v případě, kdy má vůči provedenému odhadu oprávněné výhrady. Interní specialisté z odboru nemovitostí banky pak daný odhad prověří.

Komerční banka (Romana Ondrůšková)

Jak ručíte za kvalitu odhadců, které klientům doporučujete?

Odhadci jsou vybíráni ve výběrovém řízení na základě kvality předložených prací a následně po ústním pohovoru. Většina odhadců je držitelem nejen koncese pro oceňování, ale jsou i certifikováni akreditovaným certifikačním orgánem, který garantuje určitou odbornou kvalitu konkrétního odhadce.

Jaké kontrolní mechanismy vůči výsledkům jejich práce aplikujete?

Odhadci jsou pravidelně přezkušováni certifikačním orgánem, kde je ověřována jejich odbornost, udržování a zvyšování odborných znalostí. Každé ocenění prochází kontrolou uvnitř banky dle konkrétně stanovených pravidel, mimo jiné např. jednou ročně banka vyhodnocuje kvalitu spolupráce s každým odhadcem.

Na základě čeho odhadce klientům doporučujete?

KB vybírá odhadce na základě rozsahu a předpokládané obtížnosti zpracování ocenění konkrétní nemovitosti.

Má klient možnost se proti výslednému odhadu odvolat?

Ze zákona je za kvalitu ocenění odpovědná banka. Klient má možnost odvolání.

Česká spořitelna (Klára Gajdušková)

Jak ručíte za kvalitu odhadců, které klientům doporučujete?

Odhadce pečlivě vybíráme ve výběrovém řízení. Odhadce musí být vždy smluvní znalec v daném oboru oceňování, požadujeme i certifikaci. Odhadce není zaměstnancem ČS, je smluvním partnerem. Naším záměrem samozřejmě je poskytnout klientům maximální možnou výši hypotéky. Odhadce má určit tržní cenu nemovitosti – nejde tedy jen o vybavení nemovitosti (jehož pořizovací cena může logicky po pár letech výrazně klesnout), ale i lokalitu a další aspekty mající vliv na tržní cenu.

Jaké kontrolní mechanismy vůči výsledkům jejich práce aplikujete?

V rámci banky působí tým kontrolující kvalitu práce odhadců. Provádíme pravidelnou, ale i namátkou kontrolu práce odhadců. Pokud se setkáme s tím, že nepracují dobře, používáme několik opatření vedoucích ke zvýšení kvality jejich práce. V nejzazším případě opravdu závažných pochybení s nimi ukončujeme spolupráci. V minulosti jsme k tomuto kroku museli několikrát sáhnout.

Na základě čeho odhadce klientům doporučujete?

Klient většinou dostane seznam poradců podle lokality nemovitosti. Sám si pak může vybrat z několika poradců. V rámci zlepšení obsluhy klienta rovněž nabízíme i provedení výběru znalce bankou.

Má klient možnost se proti výslednému odhadu odvolat?

Klient může podat reklamaci přímo poradci, který by měl kontaktovat interní tým banky kontrolující kvalitu práce odhadců.

Shrnutí

Klient má vždy právo se vůči výslednému odhadu odvolat. Měl by tak ovšem učinit pouze v případě, má-li oprávněné výhrady vůči práci znalce. Rozdíl v kupní ceně nemovitosti a výslednou odhadní hodnotou však nelze vždy považovat za chybný odhad.

skoleni_29_6

Tomáš KofroňRaiffeisenbanky dodal, že klienti mají možnost obrátit se i na pracovníka banky, znalecké ústavy, ministerstvo spravedlnosti, event. na předsedu příslušného krajského soudu, který znalce jmenoval, profesní organizace, ve kterých odhadce působí, atd.

Samotnou kvalitu znalců banky jednak prověřují a jednak posuzují dle jejich certifikace.

Anketa

Uvažujete o odvolání se vůči odhadu vaší nemovitosti?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).