Hlavní navigace

Pojistit celou rodinu v jedné smlouvě?

26. 6. 2006
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Postupně se rozrůstá počet pojišťoven, které nabízejí životní pojištění v kombinaci s dalšími doplňkovými pojistkami pro celou rodinu. Naposledy se objevil nový produkt životního pojištění Rodina od ING. Jaké má rodinné pojištění výhody a jaké další pojišťovny jej nabízejí?

Jednou z posledních novinek v oblasti životního pojištění je produkt Rodina, se kterým přišla společnost ING a který umožňuje založit životní pojištění celé rodině podpisem jediné smlouvy. Na trhu životního pojištění již obdobné produkty existují.

Ve zkratce lze říci, že produkty životního pojištění pro celou rodinu jsou určeny pro manžele, druha a družku, registrované partnery, děti a vnoučata. V rámci jedné smlouvy je možné pojistit dvě i více dospělých osob společně s jejich dětmi. Pojišťovny pak mohou stanovit minimální pojistné, popřípadě pojistnou částku.

První pojištěný, který zároveň podepisuje pojistnou smlouvu, se tím stává osobou pojistníka. Sjednat si může pojištění pro případ smrti či pojištění pro případ smrti nebo dožití. V tomto případě se jedná o takzvané hlavní pojištění, jehož součástí může být jedno nebo více připojištění. K němu pak klient může přikoupit další připojištění.

Druhému či dalšímu pojištěnému je v rámci pojistné smlouvy poskytována pojistná ochrana na zvolená rizika, přičemž některé pojišťovny je omezují pouze na riziko smrti – klient může zakoupit pouze rizikové životní pojištění. Volitelně může být toto pojištění rozšířeno o další připojištění. Děti jsou zpravidla pojištěny proti úrazu či pro případ smrti či dožití, což zároveň určuje počet pojištěných dětí v jedné smlouvě.

V případě, že pojistník zemře, může osoba druhého pojištěného zažádat o převod pojistné smlouvy na svoji osobu a následně mu může být rozšířena i pojistná ochrana dalších rizik. Pojistné částky jsou v případě pojistné události vypláceny rodinným příslušníkům, čímž je splněn základní účel, tedy zajistit rodinu v případě nenadálých událostí.

Výhodami tohoto typu životního pojištění jsou:

  • možnost čerpat rodinné slevy,
  • vyhnutí se sjednávání několika pojistek pro každého rodinného příslušníka zvlášť,
  • pojištění různých rizik v rámci jedné smlouvy.

Životní pojištění Rodina od ING

Minimální pojistné stanovila ING na 400 Kč měsíčně pro prvního pojištěného a 200 Kč pro druhého.

První pojištěný, respektive osoba pojistníka, si může sjednat jak pojištění pro případ smrti, tak pojištění pro případ smrti nebo dožití. V tomto případě se jedná o hlavní pojištění, jehož součástí je i jedno nebo více připojištění. K němu pak klient může přikoupit další připojištění. Připojištění v rámci hlavního pojištění nelze v průběhu trvání pojištění zrušit. Volitelně sjednaná připojištění zrušit v průběhu trvání pojištění lze.

Varianty pojistné ochrany prvního pojištěného jsou podle všeobecných pojistných podmínek ING následující:

  1. hlavní pojištění, připojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu,
  2. hlavní pojištění, připojištění pro případ smrti následkem úrazu a trvalých následků úrazu, připojištění pro případ úrazu,
  3. hlavní pojištění, připojištění denní dávky při pobytu v nemocnici následkem úrazu, připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti následkem úrazu, připojištění denní dávky při pracovní neschopnosti následkem úrazu.

Druhému pojištěnému je v rámci pojistné smlouvy poskytována vždy pojistná ochrana pouze pro případ smrti, může tedy zakoupit pouze rizikové životní pojištění. Volitelně může být toto pojištění rozšířeno o další připojištění. Druhý pojištěný (manžel/ka, druh, družka, registrovaný partner/ka apod.) může k pojistné smlouvě přistoupit vždy v den, v němž byla pojistná smlouva sjednána, tedy v den tzv. výročí pojistné smlouvy. Pojistná ochrana mu bude poté poskytována na dobu zbývající do konce hlavního pojištění prvního pojištěného.

V případě, že pojistník zemře, může osoba druhého pojištěného zažádat o převod pojistné smlouvy na svoji osobu. Dosavadnímu druhému pojištěnému může být následně rozšířena pojistná ochrana na krytí rizika smrti a dožití. Pokud ovšem nebude druhý pojištěný platit pojistné ve výši alespoň 400 Kč měsíčně, ruší pojišťovna pojistnou smlouvu bez náhrady.

Generali LIFE Plus

Generali umožňuje uzavřít na jedné smlouvě pojištění pro 2 dospělé pojištěné osoby a až 4 děti do 14 let včetně. Life Plus je obdobou produktu Rodina od ING. Hlavní pojištěná osoba si může sjednat pojištění buď pro případ smrti, nebo dožití. Druhá dospělá osoba pak již pouze pro případ smrti. Kromě toho je možné si sjednat i další doplňková pojištění a připojištění. Děti mohou být pojištěny různými variantami či kombinacemi úrazových doplňkových pojištění.

Pojištění dětí a rodičů Čtyřlístek od ČSOB Pojišťovny

Čtyřlístek je rovněž typem rodinného pojištění. Na rozdíl od Rodiny od ING a Life Plus od Generali je pojištění dětí a rodičů Čtyřlístek od ČSOB Pojišťovny životní pojištění, které může být sjednáno pouze pro jedno dítě a jednoho nebo dva dospělé. Další odlišností je to, že je možné děti pojistit životním pojištěním pro případ dožití, tedy nejen úrazovým pojištěním.

Volitelně je možné k tomuto pojištění sjednat:

  • vedlejší pojištění pro případ smrti nebo vážných chorob (pro jednoho nebo dva dospělé pojištěné),
  • vedlejší úrazové pojištění (pro pojištěné dítě nebo pro jednoho nebo dva dospělé pojištěné) pro případ smrti následkem úrazu, trvalých následků úrazu nebo nezbytného léčení tělesného poškození následkem úrazu (denní odškodné).

V případě nenadálé životní události (vážná choroba, plná invalidita nebo smrt) bude plátce pojištění natrvalo zproštěn povinnosti platit pojistné a dítěti bude na konci pojištění vyplacena sjednaná pojistná částka včetně jejího zhodnocení. Unikátní je v tomto případě to, že krytí vážné choroby dospělého pojištěného je obsaženo již v základním pojištění.

Pojistnou ochranu dále rozšiřuje vedlejší úrazové pojištění, které lze sjednat jak pro dítě, tak pro dospělé, kteří jsou pojištěni spolu s dítětem. Pojistník volí rovněž mezi pojištěním pro případ dožití, ale i pojištěním pro případ smrti nebo vážných chorob. Pojistnou ochranu lze rozšířit o úrazové pojištění i pro dospělé, kteří jsou pojištěni spolu s dítětem.

Životní pojištění Sluníčko od ČP

Životní pojištění Sluníčko je obdobou pojištění Čtyřlístek od ČSOB Pojišťovny, neboť se uzavírá ve prospěch jednoho dítěte jakýmkoli dospělým (rodič, prarodič, jiný dospělý) a jde o životní pojištění pro případ smrti nebo dožití. Spolu s dítětem se mohou rovněž pojistit až dva dospělí včetně rizika trvalé invalidity. V případě jejich smrti převezme pojišťovna placení pojistného, u pojistně-spořících variant navíc bude dítě dostávat až do konce pojištění (zpravidla do 18 let) pravidelnou roční rentu a na konci pojištění dostane dvojnásobek pojistné částky. Volitelným připojištěním je pak úrazové pojištění.

Životní pojištění Sluníčko má tři varianty:

Životní pojištění Sluníčko
Událost/varianta Spořicí varianta Pojistně-spořící varianta (jeden dospělý) Pojistně-spořící varianta (dva dospělí)
Trvalá invalidita odpadá povinnost platit pojistné odpadá povinnost platit pojistné odpadá povinnost platit pojistné
Smrt jednoho dospělého odpadá povinnost platit pojistné 20 % ihned 20 % ihned
roční renta 20 % roční renta 20 %
2 x výplata na konci 2 x výplata na konci
Smrt dvou dospělých  –  – 20 % ihned
 –  – roční renta 40 %
 –  – 2 x výplata na konci

Pramen: ČP

Máte již uzavřenou vlastní životní pojistku?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).