Hlavní navigace

Celoživotní pojištění aneb Lákadla pojišťoven

25. 11. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Životní pojištění není v současnosti právě hitem v možnostech zhodnocení úspor. Proto se životní pojišťovny snaží přicházet s dalšími a dalšími novinkami. Čím nás chtějí přitáhnout? Mají vůbec šanci uspět v konkurenci penzijního připojištění a jiných spořících produktů?

Důležité oživení

Předběžné výsledky hospodaření českých pojišťoven, které zveřejnila Česká asociace pojišťoven (ČAP), naznačují, že se pojistný trh vymanil ze stagnace prvního pololetí a nyní opět roste.

Celkové předepsané pojistné za poslední tři čtvrtletí roku 2005 meziročně vzrostlo o 3,4 procenta a dosáhlo úrovně 87,3 mld. Kč. Ačkoliv v prvním pololetí letošního roku byly výsledky nepříliš příznivé a ukazovaly spíše na stagnaci (-0,6 %), podle současného vývoje ČAP očekává na konci roku čísla příznivější.

Zlatý Měšec - logo

Zlatý Měšec 2005

Anketa Zlatý Měšec 2005 se blíží ke svému vrcholu. Máte poslední šanci přidat svůj hlas nejoblíbenější finanční instituci a zapojit se do slosování o hodnotné ceny – zájezdy v ceně 30 tis. Kč a 20 tis. Kč, mobilní telefon a mnoho dalších.

Podle statistik rostlo jak životní, tak neživotní pojištění. Zatímco v 1. pololetí byl evidován pokles předepsaného životního pojistného o 3,3 procenta, třetí čtvrtletí napomohlo k jeho růstu o 1,1 procent na 32,7 mld. Kč. U neživotního pojištění byl za prvních devět měsíců docílen meziroční růst o 4,9 procent na 54,6 mld. Kč.

I přes tato mírná zlepšení oproti první půli roku v oblasti pojištění, obzvláště životního, výrazně zaostáváme nejen oproti průměru EU, ale i ve srovnání s našimi východními sousedy. Zatímco například Polsko a Maďarsko dosahují v podílu investičního životního pojištění na celkovém předepsaném pojistném více než 30 procent, u nás je to pouze necelých 14 procent. Pojišťovny tedy přemýšlí a přemýšlí, jak by přitáhly nové, investic chtivé klienty.

Pojištění podle potřeb

Novinku ve své nabídce investičního pojištění přinesla Aviva životní pojišťovna, která se specializuje právě na tuto oblast a investiční životní pojištění u ní tvoří většinový objem předepsaného pojistného. Svůj nový produkt nazvala 4Life, což má demonstrovat schopnost přizpůsobit se potřebám klienta podle jeho věku a etapy života.

Podle záměru pojišťovny se má jednat o jeden pojistný produkt na celý život, který by se přizpůsobil životní situaci. Marketingově by měl být zaměřený spíše na mladší cílovou skupinu, než je tomu například v případě podobného produktu Avivy Osobního životního plánu. Pojišťovna pravděpodobně, a jistě správně, předpokládá, že založí-li si někdo její celoživotní pojištění, bude pak méně ochotný ke změně pojišťovny, i když už mu Aviva nebude právě nejvíce vyhovovat. Dobrý marketingový tah.

Flexibilita pojištění 4Life může spočívat v tom, že si klient například nastaví minimálně desetileté pojištění na krytí rizika při hypotéce, kdy v případě jeho úmrtí není splátkami zatížena jeho rodina, ale vinkulace ve prospěch věřitele jde právě z pojistného plnění. Později má možnost rozhodnout se, zda bude více investovat do rizika, nebo do spoření. Postihne-li ho nějaká obtížná životní situace, během níž není schopen platit pojistné, má možnost svou platbu dočasně přerušit.

Zajímavostí je, že základní pojištění na smrt nebo dožití v rámci tohoto produktu není svázáno s nabízenými variantami připojištění. Toho můžete využít při uplatňování daňových úlev, které pro vás bude pohodlnější, neboť budete přesně znát konkrétní částky svého připojištění. Připojistit se můžete na trvalé tělesné postižení, na trvalou invaliditu, na závažná onemocnění, jež nově zahrnují i virus HIV a nemoci způsobené kousnutím klíštěte, dále můžete z připojištění získat denní dávky ve výši 100 korun až 3 tisíce korun v případě vaší pracovní neschopnosti nebo denní dávky pro pobyt v nemocnici. Ty jsou nastaveny ve dvou variantách – 300 a 600 korun a měly by sloužit především pro zajištění nadstandardní zdravotní péče.

Protože jde především o investiční produkt, mohou si klienti zvolit kombinaci 5 programů investování podle svého vztahu k riziku. Na výběr je peněžní, výnosový, vyvážený, strategický a mezinárodní fond podle toho, zda je pojistné alokováno do vkladů u bank, do dluhopisů nebo do domácích či zahraničních akcií. Zhodnocení strategického fondu, který je nastaven jako nejvíce rizikový, dosahovalo v roce 2004 více než 31 procenta.

Prodej pojištění 4Life nebudou zajišťovat poradci Avivy, ale bude probíhat přes externí sítě a makléřské společnosti. Konkrétní výši provize ale Vlastimil Zahradník, Chief Brokers Manager pojišťovny Aviva, odmítl sdělit. Informoval pouze o tom, že v prvních dvou letech klienti umoří veškeré náklady, včetně provize makléřů a nákladů pojišťovny.

Aviva nebyla první

Pojišťovna Aviva představuje svůj produkt jako horkou novinku na trhu. Jenomže s něčím podobným už v únoru přišla Pojišťovna České spořitelny. Také ta ve svém investičním životním pojištění Flexi Invest nabízí možnost průběžně se přizpůsobovat měnícím se životním potřebám klientů. A opět si můžete individuálně volit mezi výší podílu spoření a pojištění rizik.

Na základní pojištění lze i u Flexi Investu navázat pojištění velmi vážných onemocnění, pojištění plné invalidity, úrazové a nemocenské pojištění dospělých a úrazové pojištění dětí, pojištění kapitálové hodnoty či pojištění zproštění od placení pojistného. Výběr investičních strategií je užší než u Avivy. Vybrat si můžete ze tří investičních programů – Akciového (Blue Chip tituly), Dynamického (akciové fondy) a Stabilního (dluhopisové fondů).

Kombinace „kapitálu“ a „investic“

S inovací, která měla podnítit občany k uzavírání životních pojistek, přišla letos v červnu také Česká pojišťovna. Její menší revoluce s investičním životním pojištěním Dynamik Plus, které je vlastně kombinací kapitálového a investičního pojištění, v sobě totiž kromě základních třech typů investičních strategií spojuje i možnost přechodu na investování do rezerv pojišťovny.

Při volbě, kam budou alokovat své naspořené prostředky, si mohou klienti zvolit investiční fondy peněžního trhu, kapitálové a dluhopisové fondy, ale navíc také bezpečné rezervy, což vlastně znamená, že z klasického investičního mohou kdykoli a bez velkých sankcí přejít ke stoprocentně garantovanému výnosu kapitálového životního pojištění. Záleží tedy pouze na klientově míře averze k riziku a jeho dalších preferencích, které jsou dány jeho věkem, pozicí na trhu práce nebo zdravím.

Nápadů v oblasti pojištění je mnoho. Zůstává otázkou, zda tyto novinky přilákají další klienty, kteří jsou odrazováni ne příliš průhlednou poplatkovou politikou a nedostatečnou informační otevřeností pojišťoven především v otázce konečného zhodnocení životního pojištění nebo výše placené provize.

Orientujete se v produktech životních pojišťoven?

Autor článku

Absolventka Fakulty národohospodářské VŠE v Praze, obor hospodářská politika.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).