Hlavní navigace

Pojistěte domácnost tak, abyste dostali co nejvíce

27. 5. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Dobře pojistit domácnost dá hodně velkou práci. Jedním z největších kamenů úrazu je tzv. "časová" a "nová" cena. Tyhle zvláštní pojmy často ovlivní to, kolik od pojišťovny dostanete peněz v případě, že dojde k pojistné události. Nevěřili byste, jak velký rozdíl to může být.

Pokusit se získat zcela běžné, samozřejmé a konkrétní informace, které jsou pro pojištění domácnosti naprosto nezbytné, je pro obyčejného člověka téměř nadlidský úkol. Internetové stránky pojišťoven mají různou kvalitu a ze stručných marketingových informací se toho většinou moc nedozvíte.

Bohužel, ani přímo na pobočkách pojišťoven nemusíte mít štěstí – arogantní úředníci jsou dnes naštěstí spíše výjimkou, nicméně ochota a příjemné vystupování ještě není zárukou kompetentnosti. Při putování pojišťovacími ústavy totiž můžete narazit jak na člověka, který vás chce jen nalákat a záměrně zamlčuje podstatné informace, tak na prodejce, jenž v dobré vůli poškodí svou vlastní pojišťovnu, protože se domnívá, že ta určitou službu nenabízí (a přitom obchodní podmínky říkají opak).

Ať vám ale říká, kdo chce, co chce, vy sami se musíte řídit jedině tím, co je napsáno ve všeobecných pojistných podmínkách. Jen ty jsou totiž právně závazné – marně se budete po vykradení bytu dovolávat, že vám pojišťovací agent tvrdil to a sliboval ono.

Pojistné plnění, nová a časová cena
Jednou ze základních vlastností pojištění domácnosti, která by vaše rozhodování měla ovlivnit v každém případě, je výše pojistného plnění vyjádřena v tzv. „nové“ nebo „časové“ ceně. Každá pojišťovna by ve svých všeobecných pojistných podmínkách měla mít uvedeno, na jakou „cenu“ movité věci, které tvoří součást domácnosti, pojišťuje. O co přesně jde?

Jde o to, kolik dostanete peněz, když přijdete o nějakou věc. Zjednodušeně řečeno, když jsou věci pojištěné na novou cenu, v případě pojistné události dostanete takovou náhradu, abyste si stejnou věc, která byla zničena či odcizena, mohli pořídit znovu (když byla jen poškozena, dostanete tolik, abyste ji mohli nechat opravit a uvést do původního stavu).

Při pojištění na časovou cenu tak vysoké plnění nedostanete. Pojišťovna totiž vezme v úvahu stáří a tedy opotřebení (amortizaci) dané věci a vy nedostanete tolik, abyste si mohli pořídit stejnou věc (jako při pojištění na novou cenu), ale jen část, která odpovídá opotřebení věci (tedy zhruba tolik, abyste si mohli v ideálním případě pořídit znovu věc přibližně stejně opotřebovanou).

Výhody pojištění na novou cenu jsou tedy zřejmé. Díky němu byste měli za zničenou či ukradenou část své domácnosti dostat v ideálním případě přesně tolik, abyste měli možnost uvést ji do původního stavu. To znamená, že když věci zlevní, dostanete méně peněz, ale bude to stačit; když se naopak zhodnotí, dostanete více.

Pro ilustraci uveďme dva příklady z opačného konce. Elektronika zastarává, mobilní telefon v hodnotě 10.000 Kč starý dva roky dnes stojí třeba 5.000 Kč. Při plnění na novou cenu dostanete právě 5.000 Kč, abyste si stejný telefon mohli opět koupit. Při plnění na časovou cenu dostanete stejnou sumu sníženou o opotřebení telefonu, tedy třeba jen 2.500 Kč. Naopak nábytek je dnes podle vyjádření pojišťoven dražší než před několika lety, proto by měl klient při plnění na novou cenu získat více peněz, než před několika lety na nákup nábytku vynaložil.

Jak se orientovat v nabídkách
Dnes pojišťovny většinou nabízejí pojištění na novou cenu, ovšem obvykle s určitými omezeními, na něž se nevztahuje pojištění na novou cenu, ale na cenu časovou. Tyto výjimky mohou být definovány buď jako vybrané druhy věcí (nečastěji elektronika, oděvy, sportovní potřeby atd.), nebo svým stářím či stupněm opotřebení (např. věci starší pěti let nebo opotřebované z více než 50 %) a nebo kombinací obou předchozích faktorů (např. elektronika starší tří let).

Vzhledem k tomu, že každý klient má jinak vybavenou domácnost, měl by se mezi nabídkami jednotlivých pojišťoven orientovat především podle toho, které výjimky se ho týkají a jak jsou formulovány.

Například člověku, v jehož domácnosti elektroniku zastupuje jen televize, nemusí moc vadit, když uzavře pojištění, kde pojistné plnění za elektroniku starší tří let bude jen v časových cenách. Naopak sportovec bude hledat takovou pojišťovnu, která mu zaručí náhradu za drahé sportovní vybavení v nové ceně co možná nejdéle (nejlépe po celou dobu pojištění).

Samozřejmě, že existují i takové nabídky, které poskytují plnění v nových cenách vždy a za všech okolností, na všechny předměty v domácnosti a bez ohledu na to, jak jsou staré a opotřebované (varianty u Allianz a Komerční pojišťovny). Překážkou jejich masové obliby (kdo by nechtěl mít všechny věci pojištěné na novou cenu?) je vysoká cena. Takové pojištění je totiž většinou o hodně dražší než to „základní“.

A právě vysoká cena ideální pojistky vás většinou donutí zvažovat, zda se vysoké pojistné zaručující nejvýhodnější plnění v nových cenách skutečně vyplatí, popřípadě za jakých podmínek.

Důvěřuj, ale prověřuj
Hodně také záleží na formulaci pojistných podmínek. Když je všechno pojištěno na novou cenu, není co řešit.

Pak přicházejí na řadu časová omezení. Ta bývají také celkem jasná, například elektronika u Pojišťovny České spořitelny a dvou levnějších variant Allianz je pojištěna na novou cenu do pěti let, u Generali a ČSOB Pojišťovny do tří let stáří. Míra opotřebení nehraje roli, takže v každém okamžiku víte, na čem jste, což může být docela podstatné plus.

Složitější definice ostatních pojišťoven však s mírou opotřebení počítají – například Česká pojišťovna pro plnění v nových cenách požaduje, aby věc měla v době pojistné události minimálně 50 % své hodnoty, a stejně tak Uniqa. Nejpřísnější je Kooperativa, která požaduje 70 % a zároveň stáří věci do dvou let. V těchto případech jste bohužel zcela závislí na rozhodnutí likvidátora, který sám určí, jakou hodnotu věc měla a tedy kolik za ni dostanete.

skoleni9_11

Opět však zdůrazňuji, že každý musí vybírat především podle svých vlastních potřeb. Zároveň se musí řídit jedině podle platných pojistných podmínek pojišťovny a nespoléhat se jen na slova agentů. Například v České pojišťovně nám jedna úřednice tvrdila, že na novou cenu nepojišťují a že nezná žádnou pojišťovnu, která by to dělala. V Pojišťovně České spořitelny zase pracovnice tvrdila, že elektronika je pojištěna na novou cenu jen tři roky, zatímco tiskové oddělení v souladu s pojistnými podmínkami hovoří o pěti letech.

Tabulka č. 1001
Pojišťovna Pojistné plnění
Allianz  – varianty Normal a Optimal na novou cenu, kromě domácích elektrospotřebičů a sportovních potřeb starších pěti let a oděvů, obuvi a prádla starších tří let
- varianta Exklusiv vždy na novou cenu
Česká  – na novou cenu, jen když věc měla v době pojistné události hodnotu aspoň 50 % ceny
- v případě požáru, výbuchu nebo pádu letadla vždy nová cena bez ohledu na opotřebení
České spořitelny  – na novou cenu, kromě elektrospotřebičů a sportovních potřeb starších 5 let, oděvů a prádla starších 3 let a obuvi starší 1 roku
ČSOB  – na novou cenu, kromě výpočetní techniky, audiovizuální techniky starší tří let, oděvů a cizích věcí, které jsou členy domácnosti oprávněně užívány
Generali Nová hodnota mimo:
- technické přístroje, např. kuchyňské a jiné domácí přístroje
- elektronika, audiovizuální technika, optika, nosiče informací, vše včetně příslušenství starší tří let
- jízdní kola, kempinkové a sportovní náčiní starší tří let
- oblečení, prádlo, obuv
- věci již neurčené k používání
Komerční  – lze uzavřít pojištění jak na novou, tak na časovou cenu
Kooperativa  – na novou cenu věci mladší dvou let, které zároveň měly v době pojistné události hodnotu vyšší než 70 %
- na novou cenu nábytek, případně stavební součásti, které měly v době pojistné události hodnotu vyšší než 20 %
Uniqa  – v nových cenách za předpokladu, že pojištěný do 2 let od pojistné události prokáže, že místo zničené nebo odcizené věci pořídil věc novou (stejného druhu a kvality), případně poškozenou věc opravil, v ostatních případech plnění do výše časové ceny
- jestliže byla věc v době pojistné události věc opotřebena o více než 50 %, plnění maximálně do výše časové ceny

* zajímavé je, že např. Pojišťovna České spořitelny nepovažuje mobilní telefon za elektrospotřebič, takže se na něj nevztahuje ono pětileté omezení pro plnění na novou cenu, zatímco třeba Allianz mobilní telefon mezi elektrospotřebiče zahrnuje; je však třeba vzít v úvahu, že po pěti letech se časová a nová hodnota mobilního telefonu zřejmě nebudou významně lišit.

Anketa

Čtete všeobecné obchodní podmínky pojišťoven?

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, s.r.o. Je absolventem FF UK Praha. Profesně se věnuje marketingu, internetovému prostředí a financím.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).