Hlavní navigace

Domácnost musíte dobře pojistit

18. 12. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Pojištění domácnosti je velmi užitečná věc, bez níž se prakticky neobejdete. Musíte se však pojistit dobře -- jinak spláčete na výdělkem. V dnešním článku vám poradíme, jak na to.

Není to tak dávno, kdy jsme vám radili, na co si dát pozor, když kupujete byt. Koupí bytu však nic nekončí, ale naopak začíná. Když už máte podepsanou kupní smlouvu a plni štěstí necháváte padat ze srdce jeden kámen za druhým, ještě si možná ani neuvědomujete, co všechno vás čeká. Mezi nejdůležitější úkoly, které jsou před vámi, patří právě pojištění domácnosti.

Pojišťovny toto pojištění nabízejí ve značně různorodé podobě, proto je velmi těžké mezi nabídkami srovnávat – tu některá za stejnou cenu umožní vyšší pojistné plnění, u jiné zase není součástí základního plnění pojištění proti krádeži, další zase podmiňuje pojištění povinnou spoluúčastí. Přesto existují základní pravidla, kterými byste se měli při výběru pojišťovny a konkrétního pojištění řídit.

Pojištění domácnosti slouží ke kompenzaci případné škody utrpěné v případě nějaké pohromy. Touto pohromou mohou být živly přírodní, ale také živly zlodějské. Za utrpěnou škodu můžete díky pojištění od pojišťovny získat částku, která by vám měla umožnit znovupořízení či opravu poškozených věcí. Pojištění domácnosti se liší od pojištění budov a staveb tím, že pojišťuje „to co je uvnitř“ a ne samotnou stavbu.

Co je pojištěno
Pojištění domácnosti se vztahuje na movité věci, které tvoří zařízení domácnosti. Bývají pojištěny věci, které patří do vlastnictví osob užívajících domácnost, ale někdy i věci cizí, jež uživatelé oprávněně používají. Zároveň mohou být předmětem pojištění i stavební součásti bytu pořízené pojištěným na vlastní náklad.

Přitom většinou nezáleží na tom, zda jste věci pořídili před uzavřením pojištění nebo až poté. Rozhoduje, zda se věc v době vzniku pojistné události nacházela uvnitř domácnosti.

Můžete se setkat i s „přídavkem“, který v sobě smlouva o pojištění domácnosti nese – můžete tak mít pojištěny i věci, které nosíte s sebou nebo je odložíte na místě k tomu určeném, kupříkladu v šatně.

Proti čemu se pojišťuje
Smlouvy o pojištění domácnosti vždy přesně specifikují, co je a co není součástí pojištění. Každá pojišťovna má podmínky nastaveny odlišně, přesto se dají vypátrat základní rizika, proti nimž se lze pojistit. Patří sem např. požár, výbuch, pád letadla, živelné pohromy (vichřice, laviny, povodně), voda z vodovodního zařízení, ale i odcizení věci.

Pojištění vybírejte podle toho, proti čemu skutečně potřebujete pojistit – v Praze se s lavinou asi nesetkáte, zato v Českých Budějovicích můžete počítat s povodní. V rizikových oblastech, kde k některým pohromám dochází poměrně často, však pojišťovny mohou odmítnout proti takové události pojistit (př. povodňové oblasti) nebo od vás mohou chtít patřičně vysokou cenu. Na druhou stranu – uzavřít pojištění domácnosti bez toho, aby se vztahovalo i na vloupání a krádež, je hodně pošetilé.

Odlišnost cen podle lokality
Výši pojistného ovlivňuje i to, kde se domácnost (resp. budova, v níž je domácnost) nachází. V Praze, Zálezlicích či Peci pod Sněžkou se můžete pojistit na stejnou sumu, ale zároveň za ni zaplatíte zcela odlišné pojistné – pojišťovny vycházejí z tzv. cenových map, které určují rizikovost dané oblasti. Pojistné se takto může lišit v řádech stokorun.

Na kolik pojistit
Částka, na níž sjednáte své pojištění, by měla zhruba odpovídat hodnotě věcí, které se v domácnosti nacházejí. Tímto způsobem se totiž vyhnete dvěma rizikům: podpojištění a přepojištění.

Podpojištění
Uvažujme o jednoduchém příkladě: věci ve vaší domácnosti mají hodnotu třeba 500.000 Kč. Vy ale uzavřete pojištění jen na 250.000 Kč. Když dojde ke škodě například 300.000 Kč, nedostanete celých 250.000 Kč, ale jen asi 150.000 Kč. Důvod? Podpojištění.

Tím, že uzavřete smlouvu na částku nižší, než je skutečná hodnota domácnosti, v případě odškodnění získáte jen pojistné plnění, které je k výši škody ve stejném poměru jako pojistná částka k pojistné hodnotě pojištěných věcí.

Přepojištění
Opačným případem je přepojištění, tedy uzavření smlouvy na pojistnou částku, která přesahuje hodnotu pojištěných věcí. V takovém případě sice máte jistotu, že obdržíte plnou výši náhrady škody (pokud pojišťovna vaše nároky všechny uzná), ale zároveň nemůžete dostat nic navíc. Tedy i kdybyste byli nakrásně pojištěni na deset miliónů, za domácnost v hodnotě miliónu dostanete maximálně milión. Uzavření zbytečně vysokého pojištění je nevýhodné proto, že za něj platíte zbytečně vysokou cenu pojistného (i několikanásobně vyšší než by bylo vhodné).

Maximální plnění
Maximální plnění za celou domácnost vyjadřuje suma, na kterou jste pojištěni. Ovšem existují ještě různé limity, které ovlivňují, kolik peněz vlastně dostanete.

Předměty v domácnosti se dělí do několika skupin (např. elektronika, stavební součásti bytu, nosiče záznamů zvuku, obrazu a dat, jízdní kola, zvířata, oděvy apod.), které mají své vlastní limity plnění. Součty těchto jednotlivých limitů pak dávají součet celkové sumy pojištění. Například u pojištění na 300.000 Kč může být limit pro elektroniku 40.000 Kč, pro jízdní kola 10.000 Kč a pro stavební součásti bytu 50.000 Kč.

Pokud vám limity pro jednotlivé skupiny věcí nevyhovují, můžete vše řešit buď navýšením celkové částky pojištění nebo speciálním připojištěním pro vybranou skupinu nebo věc.

A existuje ještě jedno omezení – pojišťovny také určují, kolik je možné maximálně vyplatit za jednu věc. Zůstaňme u elektroniky – když ji budete mít pojištěnou na 40.000 Kč a zničí se vám počítač za tuto sumu, nemusíte dostat plnou cenu, protože limit pojišťovny pro náhradu jedné věci může být jen 20.000 Kč. Tyto problémy opět řeší připojištění.

Připojištění
Připojistit můžete za zvláštní poplatek prakticky cokoliv. Nejčastěji se připojišťuje elektronika a výpočetní technika nebo sportovní vybavení jako jízdní kola. Běžná praxe bývá, že pojišťovně předložíte doklady o vlastnictví věci a její hodnotě (např. kupní smlouvu, znalecký odhad apod.). Na základě vašeho rozhodnutí pak vybranou věc pojistíte na zvolenou částku, z čehož vám pojišťovna vypočítá výši pojistného, která se na závěr přičte k celkovému pojistnému.

Nová x časová cena
Důležité je, zda danou věc pojistíte na tzv. novou nebo tzv. časovou hodnotu. Princip tohoto rozlišení je velmi jednoduchý – pojištění na novou hodnotu znamená, že v případě pojistné události dostanete vyplaceno tolik, abyste si mohli pořídit adekvátní náhradu, ať už bude „nová“ cena pořizované věci jakákoliv. Takto se často pojišťuje například elektrotechnika.

Naopak při pojištění na časovou cenu dostanete jen tolik, kolik činila hodnota zničené věci ve chvíli, kdy nastala pojistná událost. Některé pojišťovny automaticky pojišťují na novou cenu, jindy si můžete vybrat, popřípadě nakombinovat typ pojištění podle druhu pojišťovaných věcí.

Slevy
Konečná cena je značně individuální. Záleží nejen na volbě pojištěného, poloze domácnosti či případném připojištění, ale i na dalších faktorech, které mohou pojištění dokonce zlevnit. Pojišťovny velice často uplatňují slevy například za to, že roční pojistné odvedete v jedné splátce najednou, že přijmete určitou míru spoluúčasti, že budete pojištění s bezškodním průběhem, že splníte přísnější kritéria zabezpečení domácnosti, ale třeba i za to, že u stejné pojišťovny uzavřete různé typy pojištění.

Spoluúčast
Při podpisu smlouvy vám může být předložen výběr výše spoluúčasti. Princip je takový, že se zavážete, že v případě nastalé pojistné události se budete podílet na jejím odškodnění určitou sumou, například zaplatíte vždy 1.000 Kč (ať bude výše škody jakkoliv vysoká) a pojišťovna že zaplatí rozdíl. Za tento závazek vám pojišťovna sleví několik procent z ceny pojištění. Čím je výše spoluúčasti vyšší, tím vyšší je i sleva.

školení účto Kučerová

Zabezpečení
Pojišťovny často vyžadují určitou míru zabezpečení domácnosti – v případě, že ji nesplňujete, může odmítnout vás pojistit nebo naopak vyplatit pojistné. Základem jsou zamčené dveře a okna zavřená zevnitř (v případě vloupání, u požáru zřejmě otevřená okna nebudou hrát zásadní roli). Čím vyšší a kvalitnější zabezpečení si pořídíte (mříže, zabetonované zárubně, pancéřované dveře apod.), tím nejenže snížíte riziko vloupání, ale tím větší je vaše šance získat levnější pojištění.

Internet
U některých pojišťoven můžete smlouvu sjednat i přes internet a v některých případech za on-line uzavření můžete získat i slevu.

Anketa

Mate pojištěnou domácnost?

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, s.r.o. Je absolventem FF UK Praha. Profesně se věnuje marketingu, internetovému prostředí a financím.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).