Hlavní navigace

Jak jsou pojištěné vklady v bankách a záložnách?

19. 6. 2009
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nedávné krachy několika zahraničních bank vyzdvihly do popředí téma bezpečí vkladů v bankách a v některých lidech vzbudily nedůvěru ve finanční systém. Navzdory tomu stále necelá polovina občanů neví, že jejich vklady v českých bankách, stavebních spořitelnách a družstevních záložnách jsou automaticky pojištěny.

Z nedávného průzkumu mezi českými občany vyplynulo, že necelá polovina neví, že jejich úspory v bankách jsou pojištěné. Maximální výši případné vyplácené náhrady znala pětina respondentů a o Fondu pojištění vkladů (FPV) pak neslyšelo téměř 90 % dotázaných. Ten by přitom, v případě že by například banka nebyla svým klientům schopna vyplatit jejich peníze, poskytoval náhradu.

Pojištění vkladů vychází z myšlenky minimalizovat dopady případného krachu banky a zajišťuje ho právě FPV, jehož činnost upravuje zákon o bankách. Fond zastává dvě hlavní funkce:

  • preventivní pro banky (snižuje riziko hromadných výběrů vkladů veřejností v případě negativních informací o finanční situaci banky)
  • sanační pro vkladatele (vyplácí náhradu za vklady v případě, že banka není skutečně schopna dostát svým závazkům)

Za tímto účelem také fond vytváří finanční rezervy z příspěvků bank a družstevních záložen, které sem odvádí ročně 0,1 % z průměrného objemu vkladů za předchozí rok, včetně úroků. Stavební spořitelny odvádí 0,05 % sumy vkladů za předchozí rok. Momentálně fond disponuje částkou 11,9 mld. Kč, která je uložena většinou ve státních dluhopisech. FPV navrhuje stanovit horní strop množství prostředků ukládaných do fondu, po jehož dosažení by se velikost vybíraných prostředků snížila, uvedl Josef Taubner, předseda správní rady FPV. Hranice, která je ve světě obecně nastavena zhruba na 1,5 % objemu všech pojištěných vkladů, by mělo být dosaženo zhruba v roce 2022, doplnila Renata Kadlecová, výkonná ředitelka FPV. Čtěte více: Jak jsou pojištěny vklady v bance a co s drahým autem, které je účetně na šrot? 


Co všechno máte pojištěné?

Pojištění se vztahuje na všechny neanonymní vklady fyzických a právnických osob vedené v korunách i v cizí měně, včetně úroků. Podle českého systému do pojištění nespadají banky, které sídlí mimo Českou republiku. V těchto případech vyplácí náhrady fond pojištění dané země. Náhradu tedy dostanete za pohledávky z vkladů u bank, stavebních spořitelen a družstevních záložen se sídlem v ČR. Čtěte více: Jsou družstevní záložny alternativou bank? 

Pojištění naopak nekryje:

  • směnky a jiné cenné papíry
  • vklady bank, finančních institucí, zdravotních pojišťoven a státních fondů
  • vklady, které je pojištěná instituce oprávněna zčásti zahrnout do svého kapitálu (tzv. podřízený dluh)
Výše náhrady se vypočítává z celkového objemu pojištěných vkladů jednotlivého vkladatele u nesolventní banky a poskytuje se ve výši 100 % tohoto objemu. Maximálně ale náhrada může dosáhnout výše ekvivalentu 50 tisíc eur pro jednoho vkladatele v jedné bance.

Maximální výše náhrad by se měla rokem 2011, jako součást zavedení direktivy Evropské komise, zvýšit na hranici 100 000 eur. Dalším opatřením se stejným datem účinnosti by mělo být i zkrácení doby pro zahájení výplaty náhrad, která je v současné době tříměsíční s možností prodloužení o další tři měsíce. V plánu je zkrácení na dvacet pracovních dní, což bude podle slov členů FPV vyžadovat důkladnou technickou přípravu. Většina těchto fondů v zemích EU má přístup k prostředkům státního rozpočtu, proto by pro ně v případě, že nedisponují dostatečnou likviditou, nebyl takový problém 20denní lhůtu pro výplatu náhrad dodržet. Český FPV tuto možnost nemá, uvedl Taubner. Čtěte více: Podvádějí banky? Zamyšlení o špatných úvěrech, vzniku bankovek a malých rezervách bank

Pokud by skutečně nastala situace, že banka u které máte svůj vklad nebude solventní, žádat o náhradu nikde nemusíte. Automaticky budete informováni bankou, která bude náhrady vyplácet, kdy a kde pro vás budou prostředky připraveny. Pouze vzniknou-li nějaké nesrovnalosti, řeší je přímo FPV, doplnil Taubner. Pokud byste výzvu ignorovali pět let, váš nárok na náhradu se promlčí.

peníze

Ilustrační foto

skoleni_7_4


Pojištění vkladů prošlo několika změnami

Pojištění vkladů doznalo od vzniku této myšlenky několik změn. Ta největší souvisela se vstupem České republiky do Evropské unie, kdy docházelo k harmonizaci českého práva s evropskou legislativou. Zhruba v polovině listopadu pak poslanci hned v prvním čtení schválili dvojnásobné zvýšení případného plnění, které ke konci listopadu posvětili i senátoři.

Anketa

Věděli jste o pojištění vkladů?

Vklady byly od vstupu České republiky do Evropské unie pojištěny na 90 %, do celkové výše ekvivalentu 25 tisíc eur. Nejistá situace, která kolem bank panovala ke konci minulého roku, ale přinutila parlament ke zvýšení pojištění vkladů na 100 % do výše ekvivalentu 50 tisíc eur. Čtěte více: Jak finanční krize ovlivňuje běžné finanční produkty?
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).