Hlavní navigace

Pojištění schopnosti splácet k úvěrům. Co si pojistíte a u koho?

1. 6. 2022
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
I přes obtížnou ekonomickou situaci se lidé v České republice nebojí milionových úvěrů. Přece jen však cítí větší nejistotu, jestli budou vždy a za všech okolností schopni platit. Více než kdy dříve si sjednávají pojištění schopnosti splácet.

Bankovní a Nebankovní registr klientských informací v polovině května 2022 oznámil, že zadlužení obyvatel České republiky ke konci 1. čtvrtletí 2022 vzrostlo o rekordních 407 miliard Kč, čímž dosáhlo celkové částky 3,07 bilionu Kč. Je to poprvé, kdy zadlužení přesáhlo tříbilionovou hranici.

Zároveň se však Češi ukázali jako spořádaní dlužníci, protože objem nespláceného dluhu se snížil o 1,8 mld Kč. Nejistá ekonomická situace však i přes ochotu lidí zadlužit se s hypotékou až na dlouhých 30 let vzbuzuje obavy z nejisté budoucnosti. Proto se více než dřív pojišťují proti neschopnosti splácet, ať už kvůli možnému výpadku příjmu při ztrátě zaměstnání, nebo při dlouhodobé nemoci.

„Podle současných dat BNP Paribas Cardif se lidé stále více pojišťují proti neschopnosti splácet své závazky. V meziročním srovnání to nyní představuje 14% nárůst. Růst zájmu o pojištění schopnosti splácet je dlouhodobý a jedná se o velmi zdravý vývoj zadlužování Čechů. V současnosti je posilován obavami z nejisté ekonomické situace,“ uvedl Martin Steiner, obchodní ředitel BNP Paribas Cardif Pojišťovny.

Podle průzkumu BNP Paribas Cardif se 56 % lidí obává ztráty práce, a dokonce 64 % klientů pak finančních ztrát.

Berete si úvěr nebo hypotéku. Jaká rizika si můžete pojistit?

Jenom pro úplnost bychom si měli pro začátek říct, že v rámci zjednodušení v tomto článku rozlišujeme „úvěr“ a „hypotéku“, byť obojí spadá do kategorie spotřebitelských úvěrů. „Úvěrem“, případně „půjčkou“, nazýváme spotřebitelský úvěr, který není zajištěný nemovitostí. „Hypotéka“ zkráceně říkáme spotřebitelskému úvěru na bydlení, který je zajištěn nemovitostí.

Úvěr i hypotéku si můžete pojistit na schopnost splácet. Pojištění neposkytují přímo instituce, u kterých jste si vzali úvěr či hypotéku, ale pojišťovny, se kterými jsou poskytovatelé úvěrů smluvně vázaní. Přesný přehled, kdo pro koho pojišťuje vaše hypotéky a úvěry a která rizika jsou pokryta, najdete v naší tabulce níže.

hypotékám si v rámci pojištění můžete sjednat tato rizika:

 • Smrt z jakýchkoli příčin.
 • Invaliditu III., někdy i II. stupně.
 • Pracovní neschopnost.
 • Ztrátu zaměstnání.

Ke spotřebitelským úvěrům si můžete vybrat stejná rizika, často si k nim můžete přidat i ošetřování člena rodiny.

Abyste si tato pojištění mohli sjednat, musíte obecně splňovat základní podmínky, které se u jednotlivých společností mohou lišit, rámcově však jde o tato pravidla:

 • Nepřekročili jste věkový limit. V závislosti na pojišťovnách se tento limit pohybuje mezi 55 a 65 lety.
 • Nejste v pravidelné lékařské péči nebo pod lékařským dohledem kvůli vážnému onemocnění.
 • V době sjednání pojištění nejste v pracovní neschopnosti.
 • Nejednáte se Správou sociálního zabezpečení ohledně přiznání jakéhokoli stupně invalidity.
 • Nebyl vám ještě přiznán starobní nebo invalidní důchod.
 • Jste v pracovním poměru alespoň 12 po sobě jsoucích měsíců u jednoho, nebo u více po sobě navazujících zaměstnavatelů.

Pro pojištění ztráty zaměstnání se od vás většinou bude očekávat, že:

 • Jste v pracovním poměru na dobu neurčitou.
 • Nejste ve zkušební lhůtě.
 • Nejste ve výpovědi z pracovního poměru (výpověď jste ani nedostali, ani nepodali).
 • Nezrušili jste s okamžitou platností, ani zaměstnavatel vám s okamžitou platností nezrušil pracovní poměr.
 • Nemáte povědomí o tom, že by vás v nejbližším roce čekala výpověď pro nadbytečnost nebo kvůli organizačním změnám.

Už jste pojištěni, ale ještě si musíte počkat

Podobně jako u životního pojištění i zde vás v případě pojištění pracovní neschopnosti potkají čekací lhůty. Stejně tak i u pojištění ztráty zaměstnání nebo příjmu. Čekací lhůta se při pojištění pracovní neschopnosti může pohybovat kolem 3 měsíců od sjednání pojištění, a pak teprve můžete onemocnět.

Ale i tak ještě často běží karenční lhůta, nejčastěji 30denní, kterou vám ještě pojišťovna nezaplatí (Air Bank, Česká spořitelna a další). Některé společnosti mohou mít tuto lhůtu i 60denní (Cofidis).

V případě pojištění ztráty zaměstnání je podmínkou pro vyplacení pojistného registrace na úřadu práce. I zde jsou různé čekací lhůty, které mohou být i 6 měsíců od počátku pojištění. K nim se pak ještě připočte limit 30–60 dní od registrace na úřadu práce.

Většina bank pojistí ztrátu zaměstnání, ale některé, například ČSOB nebo pod ni patřící Hypoteční banka, umí pojistit i druhotnou platební neschopnost, nebo chcete-li, ztrátu příjmu, pokud vám jako podnikatelům někdo dluží vyfakturovanou částku v minimální hodnotě 15 000 Kč a zároveň je po splatnosti alespoň 90 dní.

U které pojišťovny vás vaše finanční instituce pojistí, když si berete hypotéku nebo úvěr?

Jaká rizika si můžete sjednat v rámci pojištění schopnosti splácet
Název banky Pojištění schopnosti splácet hypotéku Pojištění schopnosti splácet spotřebitelský úvěr U koho vás pojistí
Air Bank Smrt
Invalidita II. nebo III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 30. dne
Ošetřování člena rodiny od 30. dne
Smrt
Invalidita II. nebo III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 30. dne
Ošetřování člena rodiny od 30. dne
BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Banka CREDITAS Nezajišťuje pojištění, klient si ho sjednává sám u libovolné pojišťovny Nezajišťuje pojištění, klient si ho sjednává sám u libovolné pojišťovny
Česká spořitelna Volitelné balíčky pojištění, lze pojistit:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 30. dne
Volitelné balíčky pojištění, lze pojistit:
Smrt
Invalidita II. nebo III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání nebo zrušení živnosti od 30. dne
Ošetřování člena rodiny od 30. dne
Kooperativa pojišťovna
Československá obchodní banka Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 40. dne
Ztráta příjmu – v případě ztráty zaměstnání hradí první pojistné pojišťovna v tom měsíci, kdy měla být uhrazena splátka a pojištěný je ve stejné době v evidenci Úřadu práce. V případě ztráty příjmu kvůli nezaplaceným pohledávkám u podnikatelů pojišťovna hradí splátku v případě, že jsou pohledávky 90 dnů po splatnosti a jejich hodnota je vyšší než 15 000 Kč.
Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 40. dne
Ztráta příjmu – v případě ztráty zaměstnání hradí první pojistné pojišťovna v tom měsíci, kdy měla být uhrazena splátka a pojištěný je ve stejné době v evidenci Úřadu práce. V případě ztráty příjmu kvůli nezaplaceným pohledávkám u podnikatelů pojišťovna hradí splátku v případě, že jsou pohledávky 90 dnů po splatnosti a jejich hodnota je vyšší než 15 000 Kč.
ČSOB Pojišťovna
COFIDIS Netýká se Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 60. dne
Ztráta zaměstnání od 1. dne po čekací lhůtě 90 dnů
ACM VIE SA, Francie
ACM IARD SA, Francie
 
ČSOB Stavební spořitelna Pojištění schopnosti splácet je totožné jako u Československé obchodní banky Pojištění schopnosti splácet je totožné jako u Československé obchodní banky ČSOB Pojišťovna
Home Credit Netýká se Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita II. a III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta příjmu od 30. dne
Ošetřování člena rodiny od 30. dne
MAXIMA pojišťovna
Equa Bank Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Závažná onemocnění od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 90. dne počátku pojištění
Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt 
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Závažná onemocnění od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 90. dne od počátku pojištění
MetLife
ESSOX Netýká se Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita II. nebo III. stupně
Pracovní neschopnost od 1. dne po uplynutí čekací lhůty 3 měsíců
Ztráta zaměstnání od 30. dne
Komerční pojišťovna
Expobank Nezajišťuje pojištění Nezajišťuje pojištění
Fio banka Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 60. dne
Ztráta zaměstnání
Nabízí pouze pojištění k hypotečním úvěrům Generali Česká pojišťovna
Hello bank! Netýká se Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita II. a III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 30. dne
Ošetřování člena rodiny od 30. dne
BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Hypoteční banka Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost trvající alespoň 40 dnů
Ztráta příjmu ze zaměstnání a z podnikání: Ztráta zaměstnání od 1. dne po uplynutí 3měsíční čekací lhůty, za ztrátu příjmů z podnikání se považuje 90denní prodlení faktur ve výši minimálně 15 000 Kč.
Netýká se ČSOB Pojišťovna
Komerční banka Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 1. dne (čekací lhůta je 3 měsíce od vzniku pojištění)
Ztráta zaměstnání trvající minimálně 2 měsíce, pojistné vyplaceno zpětně od 1. dne
Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 1. dne (čekací lhůta je 3 měsíce od vzniku pojištění)
Ztráta zaměstnání trvající minimálně 2 měsíce, pojistné vyplaceno zpětně od 1. dne
Komerční pojišťovna
mBank Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Hospitalizace
Ztráta zaměstnání od 30. dne
Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Hospitalizace
Ztráta zaměstnání od 30. dne
MetLife pojišťovna
Modrá pyramida Rizikové životní pojištění Pyramida, lze sjednat v několika balíčcích:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 28. dne
Ztráta zaměstnání od 60. dne
Rizikové životní pojištění Pyramida, lze sjednat v několika balíčcích:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 28. dne
Ztráta zaměstnání od 60. dne
Komerční pojišťovna
MONETA Money Bank Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 30. dne
Ošetřování člena rodiny od 30. dne
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost
Ztráta zaměstnání
Ošetřování člena rodiny
Hospitalizace
BNP Paribas Cardif Pojišťovna
MONETA Stavební spořitelna Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 30. dne
Ošetřování člena rodiny od 30. dne
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 30. dne
Ošetřování člena rodiny od 30. dne
Hospitalizace
BNP Paribas Cardif Pojišťovna
Oberbank Nenabízí pojištění Nenabízí pojištění  -
Provident Financial  Netýká se Smrt
Pracovní neschopnost od 15. dne (od 26. 6. bude od 8. dne)
Hospitalizace a rekonvalescence Zlomeniny
MetLife
Raiffeisen Stavební spořitelna Volitelné balíčky pojištění u Hyposplátky:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost trvající minimálně 60 dní
Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost trvající minimálně 60 dní
Uniqa pojišťovna
Raiffeisenbank Smrt
Invalidita III. stupně
Pojištění pracovní neschopnosti
Ztráta zaměstnání
Smrt
Invalidita III. stupně
Pojištění pracovní neschopnosti
Ztráta zaměstnání
Uniqa pojišťovna
Stavební spořitelna České spořitelny Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání od 30. dní
Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita II. a III. stupně
Pracovní neschopnost od 30. dne
Ztráta zaměstnání nebo živnosti od 30. dne
Ošetřování člena rodiny od 30. dne
Kooperativa pojišťovna
UniCredit Bank Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně/přiznání průkazu ZTP
Pracovní neschopnost
Ztráta zaměstnání
Závažná onemocnění
Volitelné balíčky pojištění, lze sjednat:
Smrt
Invalidita III. stupně/přiznání průkazu ZTP
Pracovní neschopnost
Ztráta zaměstnání
Závažná onemocnění

Generali Česká pojišťovna
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).