Hlavní navigace

Kupte si za pár stovek tým právníků a své starosti přehoďte na ně

6. 5. 2010
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Vymáhat svá práva soudně je drahé. Na to sází lecjaký viník, který se tak často vyhne trestu. Jenže domoci se svého práva vůbec nemusí být drahé a prodělat na tom nemůžete.

Pojištění právní ochrany je pojistný produkt, který by měl chránit vaši peněženku před náklady soudního řízení nebo právního zastoupení. V případě pojistné události by tedy kvalitní pojištění mělo pokrýt náklady na právníka nebo soudní výdaje. Jenže stávající nabídka pojištění je velmi chudá a kromě jediné pojišťovny nic moc nepřináší. S aktuální nabídkou na trhu se můžete takto pojistit jako řidič, pojištěním můžete pokrýt svoji rodinu, vozidlo a nemovitost. Chcete-li, pokryje i úraz nebo pracovněprávní spory. Za kombinaci více rizik můžete získat také slevu na pojistném.

Co pojištění právní ochrany kryje:

 • každý úkon řešení právního sporu smírčím řízením
 • soudní výdaje a náklady
 • náklady na právního zástupce
 • náklady na soudní znalce a svědky
 • výdaje protistrany vzniklé v důsledku rozhodnutí soudu
 • náklady donucovacího výkonu práva
 • nezbytné cestovní výdaje pojištěného na soudní řízení

S nepořízenou naopak odejdete, budete-li chtít pojištěním pokrýt například pokuty, náhradu škody, kterou jste někomu provedli, právní spory, které nespadají do kolonky „právní ochrana“, spory mezi vámi a pojišťovnou, která vám právní ochranu pojistila, nebo obhajobu pojistné události, během níž ale nedošlo ke splnění podmínek nastavených pojišťovnou.

Kdo nabízí pojištění právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany

D.A.S. pojišťovna právní ochrany se dá nazvat na poli českého pojištění právní ochrany skutečným králem. Nabízí totiž nejširší paletu možností, z jakého úhlu svou právní ochranu můžete pojistit. A doslova za pár korun měsíčně získáváte pomyslný tým právníků, který vaše starosti s bojem za vaše práva vyřeší za vás. Bohužel, prozatím jen u této pojišťovny můžete získat pestrou nabídku krytí různých rizik, konkurenční pojišťovny se soustřeďují spíše na (snazší) právní ochranu spojenou s automobily. 

Co lze pojistit u D.A.S.:

 • řidiče
 • rodinu
 • vozidlo
 • nemovitost
 • úraz
 • pracovněprávní spory
 • podnikatele
 • lékaře
 • právní ochranu při cestování

Modelový příklad – pojištění pro vlastníka vozidla

 • Roční pojištění pro osobní vozidla do 1350 ccm: 1800 Kč za vůz
 • Roční pojištění pro osobní vozidla nad 1350 ccm: 2100 Kč
 • Pojistná částka: 500 000 Kč
 • Spoluúčast: 0 Kč

Pojištění právní ochrany pro vlastníka vozidla se vztahuje na majitele vozu, oprávněné cestující ve vozidle, a pokud je to sjednáno, také na oprávněného řidiče, informovala server Měšec.cz Magdaléna Kolínská ze společnosti D.A.S pojišťovna právní ochrany.

Modelový příklad – pojištění pro řidiče

 • Roční pojištění : 1300 Kč pro jednu osobu (platí pro jakékoli motorové vozidlo, např. i na autobus)
 • Pojistná částka: 500 000 Kč
 • Spoluúčast: 0 Kč

Pojištění právní ochrany pro řidiče vozidla se vztahuje na řidiče, který je uveden v pojistné smlouvě a předmětem pojistky je prosazování jeho právních zájmů při událostech, které souvisí s řízením vozidla. Nevztahuje se naopak na události, které se přímo týkají samotného vozidla nebo přepravovaného nákladu – vztahuje se pouze na osobu řidiče.

Pojistná ochrana se v obou případech vztahuje na evropské státy s výjimkou Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu, které nepatří do EU. Pojišťovna svým zákazníkům nabízí telefonní spojení, na kterém se mohou v případě potřeby bezplatně poradit s právníkem. Pro krizové situace (dopravní nehoda, exekuce, výpověď, reklamace) provozuje společnost také krizovou linku s nonstop provozem, kde je stále na mobilu právník.  Samotnou pojistnou událost pak podle pracovníka informační linky hlásí klient písemně e-mailem, faxem nebo dopisem.

Modelový příklad – komplexní pojištění právní ochrany pro rodinu (Rodina MAX)

 • Měsíční pojistné pro celou rodinu: 400 Kč (ročně 4800 Kč)
 • Pojistná částka: 500 000 Kč
 • Spoluúčast: 0 Kč

To znamená, že za 400 Kč měsíčně získáte krytí na náklady na soud nebo na právníky či znalecké posudky spojené těmito situacemi:

Náhrada škody – občanskoprávní nároky, bolestné, škoda na vozidle, škoda na nemovitosti, ztráta na výdělku, pracovněprávní spory a nároky apod.

Přestupkové a trestní právo – zavinění dopravní nehody, ublížení na zdraví, neoprávněné snížění pojistného plnění apod.

Závazkové právo – průtahy ve vyřizování pojistné události, neoprávněné snížění pojistného plnění, neplatné ukončení pracovního poměru, nevyplacení mzdy, neplacení půjčky, nesplnění termínu smlouvy, odmínutí oprávněné reklamace vady apod.

Nájemní právo – neoprávněné zvýšení nájemného, neoprávněná výpověď z nájmu bytu či domu, neoprávněné účtování nedoplatku za spotřebu elektrické energie apod.

Vlastnické právo – odcizení věcí při vloupání, neoprávněné užívání pozemku apod.

Sousedské právo - obtěžování hlukem, pachy, nevhodným vypouštěním odpadů, vnikáním hospodářských zvířat na pozemek apod.

Co je to právní ochrana?

Do pojmu právní ochrany spadá prosazení občansko-právních nároků na náhradu škody, obhajoba při správním nebo trestním řízení, prosazení nároků v případě, kdy dojde porušením smlouvy ke škodě, prosazování zájmů vůči ostatním pojistitelům, prosazování práva z nájmu domu (bytu) a prosazování zájmů plynoucích ze sousedských vztahů a z vlastnictví věci.

Bez velké konkurence

D.A.S. pojišťovna právní ochrany v pojištění právní ochrany nemá na českém trhu moc konkurence, nabídky ostatních pojišťoven jsou totiž ve srovnání s nabídkou D.A.S. velmi malé. Jedinou konkurencí byla pojišťovna právní ochrany ARAG, ta však z českého trhu vycouvala.

Generali Pojišťovna

Generali Pojišťovna nabízí v rámci pojištění právní ochrany pro účastníky silničního provozu s tím, že pojištění můžete vztáhnout buď na vlastníka motorového vozidla nebo na řidiče motorového vozidla.  Náklady každého pojistného případu jsou kryty do výše 200 000 Kč. Pojistka pokrývá území celé Evropy.  Klient má možnost si také bezúročně půjčit částku do výše 100 000 Kč na kauci ve vyšetřovací vazbě.

Modelový příklad – pojištění pro vlastníka vozidla

 • Roční pojistné: 960 Kč pro osobní a užitková vozidla
 • Pojistná částka 200 000 Kč
 • Spoluúčast 0 Kč

Pojištění právní ochrany vlastníka vozidla je podle Jiřího Cívky, mluvčího Generali Pojišťovny, vztaženo na vozidlo a nezáleží přitom na osobě řidiče. Pojištěným může být vlastník, provozovatel, držitel a řidič vozidla uvedeného v pojistné smlouvě a osoby spolucestující v tomto vozidle, zdůraznil.

Modelový příklad – pojištění pro řidiče

 • Roční pojistné: 700 Kč
 • Pojistná částka 200 000 Kč
 • Spoluúčast 0 Kč

Pojištění právní ochrany řidiče vozidla je zase vztaženo na řidiče bez ohledu na to, jaké vozidlo řídí. Pojištěným je tedy pouze osoba uvedená ve smlouvě.

V případě pojistné události pro klienty funguje Klientský servis Generali na lince 844 188 188.

Anketa

Máte sjednané pojištění právní ochrany?

Kooperativa pojišťovna

Kooperativa pojišťovna nabízí pojištění právní ochrany – varianta Řidič – jako připojištění k povinnému ručení a havarijnímu pojištění. Pojištění je určeno pouze pro fyzické osoby v souvislosti s osobním motorovým vozidlem uvedeným v pojistné smlouvě, sdělil serveru Měšec.cz Milan Káňa, mluvčí Kooperativa pojišťovny. Dodal také, že pojištění poskytuje právní ochranu v oblastech náhrady škody, trestního a přestupkového práva a v oblasti závazkového práva.

Modelový příklad

 • Roční pojistné 900 Kč
 • Pojistná částka 500 000 Kč
 • Spoluúčast 0 Kč

Kromě pojištění pro řidiče si můžete u Kooperativy zakoupit také pojištění s variantou Auto, kdy se pojistná ochrana vztahuje na motorové vozidlo, které je uvedeno ve smlouvě. Pojištěný je pak vlastník, provozovatel, držitel, nájemce vozidla, každý oprávněný řidič vozu, stejně jako cestující ve vozidle.

Modelový příklad 

 • Roční pojistné 1700 Kč
 • Pojistná částka 500 000 Kč
 • Spoluúčast 0 Kč

Poslední možnou alternativou je varianta Rodina, kdy se pojištění vztahuje na osoby uvedené ve smlouvě, manžel/ka pojištěného, pokud žije ve společné domácnosti, druh nebo družka ve společné domácnosti a nezaopatřené dítě pojištěného nebo výše vyjmenovaných osob, pokud žije ve společné domácnosti. Pojištění má chránit zájmy, které souvisí s movitým majetkem, vlastnictvím nebo nájmem bytu či nemovitosti a další právní vztahy, které vyplývají z běžného občanského života (náhrada škody, trestní a přestupkové právo, závazkové právo, vlastnické a nájemní právo, sousedské právo a pracovněprávní spory). Výjimkou je ochrana pojištěného jako vlastníka či řidiče dopravního prostředku.

skoleni_4_3

Modelový příklad

 • Roční pojistné 1700 Kč
 • Pojistná částka 500 000 Kč
 • Spoluúčast 0 Kč

Pro nahlášení pojistné události může klient volat na infolinku, vyplnit formulář na webu nebo navštívit pobočku.

Kooperativa pojišťovna také koncem roku začala nabízet službu „Pomoc při nehodě“, která obsahuje kromě dalších doplňkových služeb také právní ochranu. Pojistná částka je v tomto případě nastavena na 40 000 Kč při ročním pojistném 576 Kč. Služba kryje také náklady na zapůjčení náhradního vozidla po ČR na tři dny na naložení a složení nepojízdného vozidla a nonstop technické a právní poradenství po telefonu nebo na místě dopravní nehody.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).