Hlavní navigace

V pojištění domácnosti jsou velké rozdíly, dostaňte z pojišťovny maximum

16. 6. 2009
Doba čtení: 14 minut

Sdílet

Pojištění domácnosti napříč mezi jednotlivými poskytovateli obsahuje velké rozdíly a nejnižší cena často zdaleka nezaručí pocit z dobré koupě služeb. Co nabízí pojišťovny nad rámec své základní nabídky?

O základních nabídkách pojištění domácnosti jsme informovali v předchozím článku. Kromě toho ale můžete pečlivým výběrem pojišťovny získat možnost širšího výběru nebo komfortních přidružených služeb. Čtěte více: Pojištění domácnosti pomůže, problémem je ale podpojištění

Rozsah pokrytí rizik

Následující tabulka shrnuje rizika, která pojišťovny kryjí v základních balíčcích:

Základní pokrytí rizik
Allianz Česká podnikatelská pojišťovna Česká pojišťovna ČSOB Pojišťovna Direct Pojišťovna Generali Pojišťovna HALALI Všeobecná pojišťovna Hasičská vzájemná pojišťovna Kooperativa pojišťovna Maxima Pojišťovna Slavia pojišťovna Triglav pojišťovna UNIQA Wüstenrot
Požár x x x x x x x x x x x x x x
Výbuch x x x x x x x x x x x x x x
Přímý úder blesku x x x x x x x x x x x x x x
Pád letadla, jeho části, nákladu x x x x x x x x x x x x x
Povodeň a záplava x 1 x x x x x x
Vichřice a krupobití x x x x x x x x x x 5 x x x
Sesuv půdy, skal, zeminy, sněhové laviny x x x x x x x x x x
Pád stromů, stožárů x x x x x x x x x x
Tíha sněhu nebo námrazy x x x x x x x
Zemětřesení x x x x 3 x x x x x x
Voda z vodovodního zařízení x x x x x x x x x x
Přetlak nebo zamrzání vody x
Krádež, vloupání, loupež x x x x x x x x x
Úmyslné poškození či zničení x x x x 4 x x x x
Náraz vozidla x x x x x x
Zkrat či přepětí na elektromotorech x
Kouř, nadzvuková vlna x x x x
Pojištění zahrady x 2

1 – záplava vzniklá jinak než v příčinné souvislosti s povodní
2 – vztahuje se na vandalismus a živelní události, ochrana se vztahuje na nábytek, gril i vypěstované produkty
3 počínaje 6. stupněm MCS škály
4 jednání pachatele za účelem odcizení věcí
5 vyjma krupobití

Některé pojišťovny se svou nabídkou neomezují jen na jednu variantu produktu, ale dávají klientům možnost výběru. Své služby navíc často rozšiřují o odbornou asistenci.

Allianz pojišťovna

Allianz pojišťovna nabízí kromě balíčku základních rizik také rozšířené balíčky Optima a Exkluziv. Variantou Normal a Optima lze navíc pojistit i rekreačně nebo přechodně obývanou domácnost.

Balíček Optima se kromě rizik uvedených v tabulce vztahuje i na loupežné přepadení, škody způsobené povodní či záplavou, náhlým sesuvem hornin a zemin nebo zřícením lavin tíhou sněhu. Dále pojistka kryje škody způsobené pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, škody vzniklé nárazem vozidla, mrazem na topném systému a vodovodním zařízení a pojištění kryje i zemětřesení.

Varianta Exkluziv pokryje i škodu způsobenou rázovou vlnou způsobenou nadzvukovými letouny, kouřem, vystoupnutím vody z odpadního potrubí, únikem vody z akvária, škody způsobené přepětím, atmosférickými srážkami, vandalismem a rozbitím skla. Čtěte více: Provize v pojištění pod pokličkou

Pojišťovna poskytuje klientům i službu Home Assistance. Službu je možné využít po celé ČR pomocí bezplatné linky. Asistenční služby jsou poskytovány zdarma v nadstandardním rozsahu, informovala server Měšec Štěpánka Douchová z Allianz pojišťovny. Služby zahrnují odvrácení stavu nouze a servis domácích elektrospotřebičů, máte-li sjednanou variantu Exklusive. Za stav nouze se považuje situace vyžadující bezodkladnou opravu pojištěného majetku, kterou není pojištěný schopen zabezpečit vlastními silami a zabouchnutí klíčů (hrozí-li například požár díky zapnutému spotřebiči), kdy klient není schopen obvyklou cestou otevřít dveře. Jedná-li se pouze o zapomenuté klíče, hradí klient náklady sám. Technická pohotovost v těchto případech zajistí služby instalatéra, topenáře, zámečníka, elektrikáře, sklenáře a pokrývače. Asistenční služba může v případě neobyvatelnosti domácnosti zahrnovat i přepravu členů domácnosti a náhradní ubytování.

Pojištěný může bezplatně využít dvou asistenčních zásahů v jednom pojistném roce. Náklady jsou pojišťovnou hrazeny u varianty Normal a Optima do částky 2000 korun a u varianty Exklusive 4000 korun. Klient hradí také veškeré náklady u těch asistenčních zásahů, které nesouvisí se stavem nouze.

Česká podnikatelská pojišťovna

Kromě základního balíčku krytých rizik, které obsahuje tabulka, nabízí Česká podnikatelská pojišťovna i rozšířenou a maximální verzi balíčku pojistných rizik. Rozšířená verze kryje navíc škody způsobené povodní a záplavou, vichřicí či krupobitím, sesuvem půdy a sněhových lavin, zřícením skal nebo zemin, pádem stromů či stožárů, tíhou sněhu či námrazy, aerodynamickým třeskem, kouřem, únikem kapaliny z technických zařízení, nárazem dopravního prostředku, zemětřesením či vodou vytékající z vodovodního zařízení. Maximální pokrytí rizik pak zahrnuje škody způsobené odcizením věcí krádeží vloupáním a loupeží a škody vzniklé úmyslným poškozením nebo úmyslným zničením věcí, uvedla Renata Svobodová z České podnikatelské pojišťovny. Podrobněji: Podpojištění, tikající nálož vaší pojistky.

I zde můžete využít asistenčních služeb. Ty mohou být buď zahrnuty přímo v produktu a bez poplatku. Potom poskytneme pouze radu a odkaz na adekvátního poskytovatele dané servisní služby, upřesnila Svobodová s tím, že pokud klient zvolí větší rozsah služeb s poplatkem, obdrží asistenční službu dvakrát za pojistný rok, v celkové výši nákladů 2000 korun na jednu pojištěnou domácnost.

Asistenční službu je možné využít například při dopravní nehodě, mechanické poruše, ztrátě klíčů od vozidla, defektu pneumatik nebo vyčerpání či záměně paliva. Zahrnuje také administrativní právní asistenci, tlumočnické služby, základní právní poradenství i předcestovní asistenci.

Česká pojišťovna

Kromě základních pojištěných rizik se můžete připojistit všechna svá skla v domácnosti včetně zrcadel ve vestavěných stěnách a škody způsobené přepětím.

Česká pojišťovna nabízí také asistenční služby. Standardní verzi v limitu do 2000 při ročním pojistném 48 korun. V případě, že má klient uzavřeno pojištění v Kostce, má tuto variantu zdarma, upozornila server Měšec Dagmar Koutská z České pojišťovny. Za 360 korun ročně pak můžete využívat nadstandardní asistenční služby s limitem 10 000 korun.

Asistenční služba slibuje pomoc při havárii či jiném problému v domácnosti a zajištění řemeslnických služeb do smluveného limitu. Přesáhne-li škoda tento limit, budete před zahájením prací informováni předem.

V rámci balíčku standard můžete využít technické a administrativní asistence, v provozu je i telefonická služba, která funguje jako právní poradna. Technická asistence zahrnuje ošetření technické havárie a zablokování dveří. Přičemž pojistnou událostí je stav nouze, který vyžaduje bezodkladné řešení. Možné je také využití služeb odborných řemeslníků v případech oprav či rekonstrukcí v místě pojištění, to už si ale klient platí sám. Čtěte více: Nejčastější chyby v pojistných smlouvách

Balíček s nadstandardní službou navíc umožňuje využití rozšířené právní asistence, pokud se váš problém týká spotřebitelského sporu ohledně vybavení domácnosti, sporu ze smluv o úvěru, o náhradu škody, spor nájemní či podnájemní. Pomoc získáte i při správním řízení, při dědění, sporu s dodavateli služeb nebo sousedy a při sporu souvisejícím se koupí bytu nebo domu.


Požár

Ilustrační foto


ČSOB Pojišťovna

K základní variantě umožňuje sjednání doplňkového pojištění pro riziko povodně a záplavy a odcizení a vandalismu.

Zdarma jsou k pojištění nemovitostí a domácnosti poskytovány i asistenční služby, jejichž rozsah zahrnuje informační a poradenskou službu, organizaci a úhradu příjezdu technické pomoci (např. pohotovostní havarijní služba) do místa vzniku škodné události bez omezení limitu kilometrů v případě havarijního stavu, uvedl Tomáš HejdaČSOB Pojišťovny. Mezi další služby, které jako klient můžete využít, patří i organizace a úhrada odemknutí vchodových dveří v případě jejich zabouchnutí či ztráty klíčů v ceně do 1800 korun. Asistence se vztahuje i na technickou podporu, tedy organizaci a úhradu instalatérských, topenářských, elektrikářských a kominických prací, čištění kanalizace a použitého materiálu za účelem odstranění havarijního stavu v ceně do 1800 korun.

DIRECT Pojišťovna

Kromě základního balíčku Mini nabízí DIRECT Pojišťovna i rozšířenou variantu Opti, která navíc pojišťuje majetek před odcizením a vandalismem, a variantu Maxi, která obsahuje krytí i k vodovodním škodám. Všechny tři varianty zahrnutí asistenční služby s odlišným rozsahem. Klient navíc získá i pojištění zahrad, teras a balkonů. Připojistit je možné rozšířené asistenční služby, související stavby, skla, solární panely a tepelná čerpadla. Pojistné je hrazeno v nových cenách vyjma věcí, jejichž cena byla před pojistnou událostí nižší než 40 %, u nábytku nižší než 30 %. Čtěte více: Pojištění dětí je důležité, moc to s ním ale nepřehánějte

Asistenční služby se svým rozsahem liší podle balíčku pojištění domácnosti. K variantě Mini se vztahují asistenční služby pro případy havárií. Služby se omezují na zajištění instalatéra, plynaře, topenáře, elektrikáře, sklenáře či pokrývače. Hrazeno je maximálně 90 minut strávených opravou do hodnoty 2000 korun. Balíček Opti navíc zahrnuje i zámečnické služby (60 minut strávených opravou do hodnoty 500 korun) a varianta Maxi kryje i případy poruch domácích spotřebičů, případně i jejich odvoz do servisu (maximálně 60 minut).

Ke všem balíčkům je možné dokoupit také exklusivní variantu TOP ASIST. Ta zahrnuje, kromě asistenčních služeb ve shodném rozsahu jako k balíčku Maxi, i variantu Benefit Zdraví + lékaře na telefonu, odvoz po hospitalizaci, nákup léků a potravin, úklid domácnosti nebo donášku jídel. Sjednáte-li si služby Benefit Právo +, získáte 60 minut telefonické právní konzultace. S balíčkem Benefit Zahrádkář + si zase zajistíte organizaci zahradnických služeb, jako je sekání zahrady a provedení jejích dalších úprav.

Generali Pojišťovna

Generali Pojišťovna kromě základních rizik (v tabulce) umožňuje také připojištění proti škodě způsobené povodní, sesuvem půdy a zřícením skal, zemětřesením, lavinou a nepřímým úderem blesku (přepětí, zkrat). Připojištění chrání také skla, škodu způsobenou vodou z akvária a zatékáním srážkové vody.

" Součástí pojištění domácnosti jsou i asistenční služby. Domácnost je v terminologii podmínek pro poskytování asistenční služby trvale obydlená domácnost, která je předmětem platné a účinné pojistné smlouvy uzavřené s Generali Pojišťovna," sdělila serveru Měšec Kateřina Bílá s tím, že těchto služeb je možné využívat od obdržení průkazu klienta od pojistitele.

V případě stavu nouze Generali Assistance zajistí příjezd a následné služby instalatéra, zámečníka, topenáře, elektrikáře a plynaře. V těchto případech budete mít pojišťovnou hrazený příjezd a první hodinu práce řemeslníka, nejvýše však 3000 korun. Je-li domácnost neobyvatelná, máte jako klient nárok i na náhradní ubytování. V tomto případě si ale pojišťovna vyhrazuje právo určitých výluk. Generali Assistance není povinna hradit škody na spotřebičích, pokud nehroz případ nouze a značné poškození domácnosti, nemusí hradit ani důsledky nouze díky nedbalosti pojištěnců či v důsledku úmyslné trestné činnosti. Nehradí se ani zásahy řemeslníků mimo území České republiky. Čtěte více: Finanční mýty a jejich vliv na naše životy

Pro klidné spaní zajišťuje pojišťovna i ostrahu opuštěné domácnosti, nelze-li vyloučit volný vstup cizích osob do bytu. Tuto službu ale klient platí sám, její úhradu ale může uplatnit z plnění pojistitele. Asistenční službu (rozšířenou i o sklenáře, pokrývače, malíře, truhláře, zedníka či stěhovací službu) je možné využít i pro běžné opravy a údržbu domácnosti, náklady ale v tomto případě hradí klient sám. Využít jako klient můžete i informačních služeb, kde se dozvíte o dostupnosti a službách řemeslníků, kontaktech na odhadce nemovitostí, adresy a kontakt na lékařskou pohotovost a informace o útulcích pro zvířata.

HALALI, všeobecná pojišťovna

HALALI, všeobecná pojišťovna kromě standardní verze krytí rizik v tabulce pojišťuje zvláštní variantou Nadstandard i domácnost s převážně luxusním vybavením. Do pojištěných rizik patří živelní události, poškození či zničení věcí vodou z vodovodního zařízení a riziko odcizení krádeží a loupeží. Maximální náhrada škody je pro výpočetní techniku, anténní systémy, HiFi věže a umělecké a historické věci, klenoty a jiné cennosti do částky 25 000 korun. Jízdní kola a známky, mince a jiné sběratelské zájmy pojišťovna nahrazuje do částky 10 000 korun a fotografické a optické přístroje a videokazety do částky 20 000 korun.

Asistenční služby pojišťovna neposkytuje.

Hasičská vzájemná pojišťovna

Hasičská vzájemná pojišťovna kromě trvale obývané domácnosti pojišťuje i tu rekreační. U trvale obydlené domácnosti si nad základní rámec krytých rizik můžete připojistit stavební součásti bytu a vedlejší místnosti, věci umístěné v příslušenství bytu a elektroniku nad rámec základního pojištění. Základní rozsah rizik lze u rekreační domácnosti rozšířit o i připojištění pro poškození či zničení pádem stromu či stožáru, pro nebezpečí povodní nebo záplavy a škodu vzniklou odcizením.

V případě pojistné události máte možnost se telefonicky obrátit na asistenční službu, která je klientům poskytována zdarma, uvedla pro server Měšec Marcela Kozová z Hasičské vzájemné pojišťovny. Ta zorganizuje kontakt na pohotovostní organizaci, jejíž služby zahrnují instalatérské práce (voda, topení, plyn), zámečnické, sklenářské a elektrikářské práce. V případě, že se jedná o rozsáhlejší pojistnou událost (např. požár, povodeň), má klient právo využít kontaktu i na stavební či úklidové firmy nebo ubytovací zařízení, pokud se stala domácnost neobyvatelnou. Klient, který hodlá služby využít musí při telefonickém rozhovoru nahlásit kromě jména i číslo pojistné smlouvy a požadované asistenční služby. Čtěte více: Neplaťte za pojištění, které nepotřebujete 

Anketa

Zvýšila vám vaše pojišťovna pojistné na pojištění domácnosti?

Kooperativa pojišťovna

Kromě základního balíčku Prima nabízí Kooperativa pojišťovna i variantu Komfort, kde jsou krytá rizika rozšířená ještě o riziko dočasného přepětí v elektrorozvodné a telekomunikační síti, únik vody z akvária a úhrada škody za poškozená nebo zničená skla z jakékoliv příčiny.

Asistenční služby k pojištění domácnosti neposkytujeme, ale tuto možnost analyzujeme, prozradil serveru Měšec Marek Vích z Kooperativa pojišťovny. Ačkoli asistenčních služeb využít nelze, stane-li se vaše domácnost kvůli pojistné události neobyvatelnou, uhradí pojišťovna přiměřené náklady na náhradní ubytování. U varianty Prima až do výše 30 000 korun, u varianty Komfort je výše maximálního limitu dvojnásobná.

Maxima pojišťovna

Maxima pojišťovna v současné době připravuje nový produkt, jímž bude možné domácnost pojistit. V současnosti základní balíček kryje pouze rizika spojená s živelnou událostí. Dopojistit lze i riziko odcizení majetku. Možné je také pořídit rozšířený rozsah pojištění, který kryje i škody způsobené přepětím do limitu plnění 30 000 korun, škodu na sklech do 15 000 korun a škodu na elektromotorech do 15 000 korun. Pro domácnosti, které se nenacházejí v povodňové oblasti, je možné sjednat i rozšířené krytí pro riziko povodně a záplavy.

Kromě pojištění získáváte zdarma zároveň nárok na služby Home Assistance. Ta v rámci technické asistence zahrnuje odstranění příčiny havarijního stavu nebo odemčení zabouchnuté domácnosti zámečníkem do hodnoty 2300 korun. V případě rozsáhlé havárie či přírodní katastrofy máte jako klient nárok na 48 hodin pobytu v hotelu pro členy neobyvatelné domácnosti v maximální hodnotě 30 000 korun a na přepravu do tohoto místa (max. 5000 Kč). Pokud nelze domácnost zajistit, pojišťovna pokryje i 72 hodin práce bezpečnostní služby do limitu 30 000 korun a převoz mobiliáře (do 10 000 Kč) a jeho uskladnění (do 5000 Kč). V případě, že je nutná hospitalizace člena domácnosti, je možné zařídit jeho odvoz domů (do hodnoty 2500 Kč), stejně jako zajištění dopravy pro osobu na hlídání dětí v případě hospitalizace jednoho z rodičů (do hodnoty 2500 Kč). Do asistenčních služeb spadá i právní asistence prostřednictvím telefonu, ale pouze pro záležitosti související s užíváním domácnosti nebo pověření právního zástupce / znalce pro posouzení sporných situací souvisejících s vlastnictvím či vybavením domácnosti (do hodnoty 4000 Kč). Čtěte více: Podpojištění, tikající nálož vaší pojistky

Slavia pojišťovna

Kromě základní nabídky krytých rizik v tabulce, je možné si zřídit i doplňkové pojištění proti riziku povodně a záplavy, odcizení a vandalismu (včetně graffiti). Pokud v posledních 20 letech v místě povodeň či záplava, pak pro pojistnou částku 500 000 Kč je připojištění proti povodni a záplavě 127 Kč, v opačném případě stojí připojištění 635 Kč, informoval server Měšec Rostislav Kocman ze Slavia pojišťovny s tím, že připojištění proti odcizení a vandalismu se liší dle rizikovosti polohy domácnosti. Nejrizikovějším místem je Praha, kde stojí připojištění domácnosti v hodnotě půl milionu 1482 korun ročně. Připojištění v nejméně rizikové zóně pak stojí 296 korun.

Asistenční služby pojišťovna neposkytuje.

Triglav pojišťovna

Triglav pojišťovna kromě základních rizik způsobených živelnými událostmi kryje i škody způsobené odcizením a vandalismem a rizika přírodních nebezpečí, jako je vichřice, krupobití nebo škody způsobené tíhou sněhu. Připojistit je možné vybrané movité věci (např. elektronika do 15 % a cennosti do 10 % ze základní pojistné částky), věci v nebytových prostorech, stavební součásti, škody způsobené povodní či záplavou, věci k výdělečné činnosti, garáže s uloženými movitými věcmi, skla, elektromotory a rozšířené limity a strukturu asistenčních služeb.

Asistenční služby je možné využít už při základním pojištění, upozornil server Měšec Roman Sznapka z Triglav pojišťovny. Služby kryjí případy technické havárie (například instalatérské práce, čištění kanalizace), zablokování dveří, hospitalizace klienta (např. úhrada taxi po návratu z hospitalizace), onemocnění klienta (např. zorganizování péče pro bezmocné a seniory), právní pomoc (např. zajištění právního zastoupení).

Rozsah asistenčních služeb si může klient zvolit buď v balíčku Inclusive, který již nevyžaduje další připojištění, nebo Exclusive, který v rámci připojištění obsahuje i rozšířené služby a limity. Dvojnásobný limit (3000 Kč) budete čerpat například na instalatérské práce, čištění kanalizace, topenáře, elektrikáře či kominické práce. Navíc balíček Exklusive zahrnuje i ochranu nezabezpečeného bytu, přepravu členů domácnosti do náhradního ubytování nebo dopravu osoby pověřené pojištěným, k hlídání dětí a seniorů. Širší jsou i služby právní podpory.

UNIQA pojišťovna

" UNIQA pojišťovna poskytuje v rámci připojištění ochranu před škodou nepřímým úderem blesku (indukce), rozbití skel jakoukoliv nahodilou událostí, škody z vnitřních dešťových svodů a také škody na chladírenském zboží (obsah lednice)," sdělila serveru Měšec Eva Svobodová z UNIQA pojišťovny.

Asistenční služby nejsou v současné době v nabídce pojišťovny.

skoleni_4_3

Wüstenrot pojišťovna

Rozšířený balíček nenabízí Wüstenrot pojišťovna v rámci širší nabídky krytých rizik, ale ve výši maximálního plnění, které je v rámci rozšířeného produktu Superplus většinou dvakrát až třikrát vyšší, než u základního balíčku Plus. Dále je možné pojistit také garáž a v ní uložené věci v jiném místě pojištění, sklo pro případ rozbití, nad rámec základního pojištění a riziko záplav a povodní.

" Asistenční služby k pojištění domácnosti Wüstenrot pojišťovna ještě nenabízí," uvedla pro server Měšec Helena Dušková z Wüstenrot pojišťovny.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).