Hlavní navigace

Nejčastější chyby v pojistných smlouvách

26. 3. 2009
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

I přes poměrně snadný přístup k informacím, které jsou volně k dispozici, má nejeden pojistník nevhodně nastavené parametry ve svých pojistných smlouvách. Obrana proti chybám je jednoduchá a čas, který věnujete jejich revizi, se vám vyplatí.

Pojištění se dělí do dvou skupin, a to na životní a neživotní pojištění. Do skupiny životního pojištění patří produkty, které mají v případě nouze zajistit finanční prostředky pro postižené osoby nebo jejich příbuzné. Patří sem životní pojištění v celé své šíři (např. investiční, kapitálové, rizikové), úrazové nebo cestovní pojištění. Do kategorie neživotního pojištění patří povinné ručení, havarijní pojištění, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění nemovitosti nebo domácnosti. Každé pojištění plní určitou funkci. Není příliš účelné sjednávat vysokou pojistku, kterou zdědí pozůstalí, pokud na vašich příjmech není nikdo závislý. Pojištění nikoho neochrání, ale může pomoci při řešení nepříjemných situací, které se ve vašem životě mohou přihodit.

Hospodářská recese není důvodem ke zrušení pojistky

Současná doba hospodářské krize může svádět ke snižování nákladů, a častým terčem je rušení pojistek. Nejčastějším důvodem, který může vést ke zrušení pojistek, je výpadek nebo snížení příjmů, ale ani to není důvod pro rušení sjednaných pojistných smluv. Rušení pojistné smlouvy je nejméně vhodné řešení k dosažení finanční stability, vždy je lepší hledat jiná, bezpečnější řešení, zdůrazňuje Tomáš Sikora, ředitel České asociace pojišťoven (ČAP).

Ještě předtím, než se rozhodnete zrušit nějakou pojistku, řešte situaci se svou pojišťovnou. Mezi alternativami, které nabízejí, jsou především úprava splátkového kalendáře snížením anebo dočasným pozastavením vašich splátek. V případě finanční tísně se pojištění vyplatí upravit, než ho rovnou vypovědět.

Vyvarujte se nejčastějších chyb

Poměrně běžnou chybou, které se můžete dopustit, je povrchní prostudování pojistné smlouvy. Z výzkumu České asociace pojišťoven (ČAP) vyplývá, že podmínky ve pojistné smlouvě četlo jen 20 % lidí. Polovina si podmínky letmo prohlédla a třetina se přiznala, že pojistnou smlouvu nečetli vůbec. Právě kvůli nezájmu o prostudování všech náležitostí dochází ke sjednání špatné nebo velice nevýhodné pojistky. Lidé pak často ani nevědí, jak a proti čemu jsou pojištěni. Stává se, že lidé v zátopových oblastech nejsou pojištěni proti povodni. Neznalost pojistných podmínek se pak většinou projeví až při případné likvidaci škody, upozorňuje na rozdíly v terminologii Michal Šimon, který je specialistou neživotního pojištění České asociace pojišťoven.

Mezi časté problémy patří zastaralé pojistné smlouvy. Sjednané pojištění nemusí odpovídat aktuální hodnotě majetku pojištěnců. Vzniklá škoda pak pro klienty mívá nedozírné následky, vysvětluje Marcela Kotyrová, manažerka komunikace a vzdělávání ČAP.

Z lednové ankety České asociace pojišťoven vyplývá, že 62 % dotázaných uvedlo, že ve svých smlouvách sjednané pojištění nikdy neaktualizovalo. Polovina z dotázaných sdělilo, že má majetek pojištěn déle než deset let. Podle Marcely Kotyrové si lidé neuvědomují, že cena majetku se v čase mění a nevědomky se tak vystavují zbytečnému riziku podpojištění. Čtěte více: Podpojištění, tikající nálož vaší pojistky

Podpojištění vzniká na základě rostoucí hodnoty majetku, kterou dříve sjednaná pojistka nereflektuje. Účinnou obranou před rizikem podpojištění je pravidelná revize pojistky. Zejména pak výše pojistné částky.

Požár

Požár. Ilustrační foto.


Kostlivcem mezi pojistkami je pojištění domácnosti. Vše si ukažme na modelovém příkladě. Pořídili jste si nový byt (nebo dům), ten jste vybavili nábytkem, spotřebiči, na podlahu nechali položit koberce nebo plovoucí podlahy a dovybavili jste jej dalšími předměty, které vaše bydlení zjednodušují a zpříjemňují. Nechali jste si veškeré vybavení pojistit a nyní platíte stejnou částku pojistného. Hodnota věcí v domácnosti se však v průběhu času snižuje. Někdo může nabýt klamného dojmu, že se snižováním hodnoty vybavení je vhodné upravit i výši pojistky směrem dolů. Tento postup se nedoporučuje, protože v případě škodní události musíte vybavení domácnosti nahradit. Nejčastěji novými věcmi, které však mají úplně jinou cenu, než kdyby byly opotřebované.

Opačný příklad ukazuje na potřebu aktualizovat pojištění domácnosti podle postupného vybavování bytu. Zatímco nový byt, ve kterém se teprve zabydlují novomanželé, stačí pojistit na základní pojistnou částku podle skutečné výbavy bytu (např. 300 000 Kč), s příchodem dětí a s postupným stoupajícím vybavením domácnosti je potřeba pojistnou částku aktualizovat a zvyšovat. Zatímco běžné elektrospotřebiče jsou viditelné a lze snadno ocenit jejich finanční hodnotu, často se zapomíná na oděvy uschované ve skříni, knihy, kuchyňskou výbavu apod. a náklady na jejich znovupořízení. Čtěte více: Neplaťte za pojištění, které nepotřebujete

Rozdíl mezi pojištěním nemovitosti a domácnosti

Pojištění nemovitosti – vztahuje se na obytné budovy, ale i na související stavby. Můžete tak pojistit rodinný nebo bytový dům, rekreační chalupu nebo chatu, byt v osobním vlastnictví, garáž, příslušenství dalších staveb (ploty, bazény, skleníky). Pojistit lze i rozestavěné stavby, stavební materiál, dočasné objekty, které jsou na staveništi nutné k postavení hlavní stavby.

Pojištění domácnosti – jde o soubor movitých věcí, které se nacházejí na místě pojištění. V praxi jde třeba o plovoucí podlahy, kuchyňské linky, obklady stěn a stropů apod. Někdy lze pojistit i prostory jako je půda nebo sklep.

Pojištění odpovědnosti za škodu – škody, které způsobíte neúmyslným poškozením nebo rozbitím v obchodě, vyplavení sousedova bytu, jsou ukázkovými případy, proti kterým se můžete pojistit. Jde zejména o události, které způsobíte při vaší každodenní činnostech jiným osobám.

Jak se správně pojistit

V prvé řadě si musíte položit otázku, koho, co, jak a proč pojišťovat. Nepleťte si kapitálové životní pojištění s „takovým lepším spořením,“ což může svádět vyřešit pojištění, spoření a investování prostřednictvím jednoho produktu. Hlavní úlohu u neživotního pojištění hraje hodnota vašeho majetku. U životního pojištění určete, koho potřebujete zajistit, aby se nezhoršila životní úroveň vaší rodiny. Rozdílné parametry životní pojistky zvolí svobodná žena bez závazků, jiné pak vdaná matka dvou dětí. Neřiďte se primárně jen cenou pojistky, tj. kolik peněz budete muset měsíčně posílat do vašich pojistek. Zajímejte se o pojistná krytí. Pokud vám není jasný rozdíl mezi povodní a záplavou, zeptejte se včas svého pojišťovacího (nebo finančního) poradce. Lepší je zeptat se na stejnou věc dvakrát, než zpětně zjišťovat výluky vaší pojistné smlouvy po škodní události.

Nezaměňujte jedno pojištění za druhé. Pojišťovny mají bohaté zkušenosti se záměnou pojištění nemovitosti. Při pořízení rodinného domku nestačí jen pojistit nemovitost. Myslete i na pojištění domácnosti. Řada lidí se domnívá, že pojištění nemovitosti se vztahuje i na domácnost. V případě škodní události, například povodně, jim pak pojišťovna uhradí škody na nemovitosti. Škodu vzniklou v domácnosti si však musí poškození hradit ze svého.

Mít v pořádku pojistné smlouvy je jen polovinou úspěchu při nárokování škody způsobené na vašem majetku. V průzkumu jen necelá čtvrtina oslovených udává, že si uchovává dokumentaci k pojištěným předmětům. Tím se myslí faktury, paragony, dodací nebo záruční listy. Oproti tomu 26 % dotázaných nemá doklady vůbec k ničemu. Jestliže dojde k pojistné události, pojišťovna má právo krátit pojistné plnění. V horším případě nemusí neprokázanou škodu proplatit vůbec, nedodáte-li k ní odpovídající dokumentaci.

Nehoda

Nehoda. Ilustrační foto.

skoleni_7_4


Meziroční inflace ukousne z majetku hodnotu

Nejedna pojišťovna vám k vaší platbě pojistného nabídne možnost indexace. To je služba, která umožňuje každoročně souvisle navyšovat pojistnou částku o míru inflace podle sdělení Českého statistického úřadu, anebo podle minimální hranice stanovené pojišťovnou (např. 5 % pojistné částky). Indexovat lze životní i neživotní pojištění a výhodou je, že při automatickém navyšování pojistné částky se už nezkoumá zdravotní stav pojištěného, resp. hodnota majetku. Pokud se rozhodnete, že svoji pojistnou částku necháte stále stejnou bez ohledu na meziroční inflaci, tj. bez indexace, hrozí vám v průběhu času podpojištění. Čtěte více: Čtěte, než podepíšete aneb Jak poznáš úspěšného agenta

Ještě před podepsáním jakékoliv pojistné smlouvy, nebo jejího dodatku, si pečlivě přečtěte pojistné podmínky. Zajímejte se o výluky z pojištění, o možnostech přerušení plateb nebo úpravě splátkového kalendáře. A zvažte, zda se u vaší smlouvy vyplatí automaticky navyšovat pojistnou částku o inflaci.

Anketa

Víte, co všechno a jak jste si pojistili?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).