Hlavní navigace

Pojištění chat a chalup: Které je nejlevnější?

29. 10. 2013
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Ačkoli pojištění chat a chalup nabízí řada pojišťoven, jsou v jednotlivých produktech výrazné rozdíly v cenách i rozsahu pojištění. Vyberte si to, co vám nejlépe vyhovuje.

Léto skončilo a pomalu přišel čas připravit chaty a chalupy na zimu. Ačkoli se míra zabezpečení rekreačních objektů rozhodně zvýšila, stále se chaty přes zimu stávají oblíbeným útočištěm zlodějů nebo bezdomovců. Jejich majitelé si je proto stále častěji pojišťují. Za kolik se dá taková pojistka pořídit?

Chata v Jizerkách

Odpověď jsme se snažili najít pomocí modelového příkladu. Zjišťovali jsme, kolik zaplatíte za pojištění domácnosti a nemovitosti pro chalupu v Jizerských horách v oblíbené destinaci Bedřichov. Hodnotu nemovitosti jsme pro výpočet nastavili na 550 tis. Kč, hodnotu domácnosti pak na 150 tis. Kč. Chata není v záplavové oblasti, má okenice, plot a hlavní vchod i vrátka jsou chráněné zámkem FAB. 

Do pojistné ochrany jsme neuvažovali žádné další stavby na pozemku. Zjišťovali jsme cenu pojistného při zakoupení základního balíčku pojistné ochrany s nejnižší možnou úrovní spoluúčasti a při roční platbě. Zajímalo nás také, o kolik byste si připlatili v případě, že byste si přáli chatu ochránit také před loupeží a vandalismem a zda cena závisí i na faktu, že pojišťujete dřevěnou stavbu, tedy například roubenku. 

Než si pojistku sjednáte, zjistěte si, zda nemůžete využít slev. Například pokud už u dané pojišťovny máte sjednáno jiné pojištění, za sjednání pojistky online nebo třeba zda nemůžete čerpat z předchozího roku výhodu za bezeškodní průběh. 

Cenu vám zlevní také sjednání spoluúčasti, zvažte tedy, zda si nějakou nesjednat. Cenu za pojistku totiž zaplatíte vždy, pojistná událost už tak jistá není. 

Zdravý rozum nad všechna pojištění

Ať už si vyberete kteroukoli dostupnou pojistku na trhu, od vykradení a případného zničení vašich věcí vám stejně nepomůže. Proto než svůj rekreační příbytek před zimou opustíte, zamyslete se, co zde necháváte zlodějům k dispozici. Rozhodně by to nemělo být nic cenného. A to i z toho důvodu, že pojišťovny u vybraných věcí stanovují limity, do kterých vám poskytnou plnění. Ty pak ve svých pojistných podmínkách uvádějí jako procento z pojistné částky nebo jako absolutní částku na jednu pojistnou událost. 

Ačkoli si tedy poctivě naceníte vybavení, dostanete z jeho hodnoty pouze část. Například AXA ČR poskytuje 10 % za pojistnou událost vzniklou na cennostech, 10 % na náhradních dílech vozidel nebo třeba 10 % za pojistnou událost vzniklou v důsledku vandalismu (výčet omezení není úplný, celý jej najdete v pojistných podmínkách a to platí pro všechny pojišťovny). Absolutně plnění omezuje například pro hotovost (10 000 Kč), pro věci používané k výkonu povolání (30 000 Kč) nebo pro sportovní potřeby (40 000 Kč). 

Allianz pojišťovna

Základní balíček u pojištění domácnosti i nemovitosti u Allianz pojišťovny kryje požár, výbuch, úder blesku nebo zřícení letadla, škody způsobené vichřicí nebo krupobitím, vodou z vodovodního zařízení, krádeží vloupáním, loupeží a implozí.

V případě rizika „krádež vloupáním a loupež stavebních součástí“ je u rekreačních objektů stanoven ve variantě Normal limit pojistného plnění max. na 10 000 Kč za pojistný rok.

 • Pojištění nemovitosti od 433 Kč (rekreačně obývaná, při sjednání zvlášť)
 • Pojištění domácnosti od 1480 Kč (rekreačně obývaná při sjednání zvlášť)
 • Pojištění domácnosti a nemovitosti 1220 Kč (rekreačně obývaná při sjednání dohromady)
 • Spoluúčast 0 Kč

U rekreačně obývané chaty je v případě sledované varianty Normal loupež už zahrnuta v základním balíčku. Riziko vandalismu pojišťovna nekryje. Cena se nebude lišit ani pro dřevěnou chatu. 

AXA ČR

AXA ČR si v rámci pojištění rekreačních objektů při kalkulaci pojistného u modelového příkladu stanovila ještě parametr, že rekreační domácnost není od ostatních budov vzdálena více než 150 m a přitom je obývána méně než 250 dní v kalendářním roce nebo ponechána bez dozoru déle ne 60 po sobě následujících dní. 

Pojistné kalkulováno pro PSČ 468 12, rekreační domácnost a rekreační budovu, která není více než 150 m od ostatních budov. „Rekreační’’ se rozumí obývání (užívání) méně než 250 dní v kalendářním roce, nebo ponechání bez dozoru po dobu delší než 60 po sobě následujících dní.

Základní balíček kryje riziko požáru, výbuchu, úderu blesku, vichřice, krupobití, zemětřesení, sesunu půdy nebo laviny, tíhy sněhu nebo námrazy, zřícení skal nebo zemin, nárazu nebo zřícení pilotovaného letícího tělesa, pádu stromů, stožárů nebo jiných předmětů, vodovodní škody, mrazu na vodovodním zařízení, krádeže, vloupání, vandalismu a poškození nebo zničení stavebních součástí.

 • Pojištění nemovitosti (zděná) 715 Kč
 • Pojištění nemovitosti (vč. povodně a záplavy – poj. částka max. 10 mil. Kč) 825 Kč
 • Pojištění domácnosti 990 Kč
 • Pojištění domácnosti (vč. povodně a záplavy – poj. částka max. 10 mil. Kč) 1050 Kč
 • Pojištění domácnosti a nemovitosti 1619 Kč
 • Pojištění domácnosti a nemovitosti (+ záplava a povodeň) 1781 Kč
 • Pojistné plnění u odcizení je v součtu omezeno na 1 % z pojistné částky (platí i pro vandalismus a poškození či zničení stavebních součástí)
 • Spoluúčast 1000 Kč pro každý produkt

Pokud je v pojistné smlouvě sjednáno připojištění povodně a záplavy, pak je limitem pojistného plnění pojistná částka stanovená v pojistné smlouvě maximálně však 10 mil. Kč. Krádež, vloupání a vandalismus je již obsažen v ceně.

V případě, že budete pojišťovat rekreační budovu, počítejte zhruba s 20% zvýšením ceny u kalkulace pojištění nemovitosti. V naší kalkulaci by pojistka sjednaná pro domácnosti a dřevěnou nemovitost vyšla na 1776 Kč a včetně povodně a záplavy pak 1938 Kč. 

Česká pojišťovna

Ačkoli jsme se pídili po ceně základního balíčku, Česká pojišťovna poskytla pouze cenu u nejčastěji sjednávané varianty Exklusive u produktu Chata/Chalupa, která pojistkou kryje i vedlejší stavby (např. oplocení, kolnu, studnu, garáž s limitem 10 %, zahrnuje i riziko povodně, záplavy, vodovodních škod a kryje škodu na sklech (20 tis. Kč), škodu z odcizení (10 tis. Kč), škody způsobené při vloupání (10 tis. Kč), škody z přepětí 10 tis. Kč). Cena obsahuje i nadstandardní asistenci technickou (10 000 Kč) a právní ochrany (30 000 Kč). 

 • Pojištění nemovitosti (Exklusive) 1699 Kč
 • Pojištění domácnosti (Exklusive) 1800 Kč
 • Spoluúčast 0 Kč

Pojistka nekryje škody z vandalizmu (lze připojistit). Cena pojistného se nezmění v případě, že půjde o dřevěnou budovu. 

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna kryje v základním rozsahu majetek proti škodě způsobené požárem, výbuchem, přímým úderem blesku, pádem letadla nebo sportovního létajícího zařízení nebo jeho části, vichřicí a krupobitím. 

 • Pojištění nemovitosti 709 Kč
 • Pojištění domácnosti 400 Kč
 • Pojištění nemovitosti a domácnosti 1030 Kč
 • Spoluúčast 500 Kč (každý produkt)

Pokud bychom chtěli v případě pojištění domácnosti krýt i riziko odcizení majetku, vychází pojistné při poj. částce 150 000 Kč na 473 Kč a při sjednáním pojistky nemovitosti dohromady pak na 1122 Kč. Fakt, že pojišťujete dřevěnou stavbu, na ceně nic nezmění. 

ČSOB Pojišťovna

Pokud si budete sjednávat pojistku u ČSOB Pojišťovny, kryje základní rozsah riziko škody z pádu letadla, zemětřesení, pádu stromu a stožáru, tíhy sněhu nebo námrazy, vodovodní škody, kouře, nadzvukové vlny, sesuvu půdy a lavin, nárazu vozidla, požáru, výbuchu, úderu blesku, krupobití, vichřice, zkratu a přepětí a obsahuje také sklo all risk. 

 • Pojištění nemovitosti 429 Kč
 • Pojištění domácnosti 609 Kč
 • Pojištění domácnosti a nemovitosti 983 Kč
 • Spoluúčast 500 Kč (každý produkt)

Pokud byste chtěli domácnost krýt i před rizikem odcizení majetku a vandalismu, zaplatíte za rok 759 Kč. Za dřevěnou stavbu se pojistné nezvyšuje. 

Kooperativa pojišťovna

Sjednáte-li pojistku pro svou rekreační nemovitost u Kooperativa pojišťovny, pokryje varianta Prima škody způsobené požárem a jeho průvodními jevy, výbuchem, úderem blesku, nárazem nebo zřícením letadla, jeho části nebo jeho nákladu, povodní nebo záplavou, vichřicí, krupobitím, sesouváním půdy, zřícením skal nebo zemin, sesouváním nebo zřícením lavin, zemětřesením, tíhou sněhu a námrazy, nárazem dopravního prostředku nebo jeho nákladu, pádem stromu, stožáru nebo jiných předmětů, kapalinou unikající z vodovodních zařízení nebo médiem vytékajícím z hasicích zařízení a u pojistky nemovitosti také přetlakem nebo zamrznutím kapaliny a zkratem či přepětím na elektromotorech. 

 • Pojištění nemovitosti 784 Kč
 • Pojištění domácnosti 713 Kč
 • Spoluúčast 1000 Kč (u každého produktu)

Pokud byste chtěli pokrýt také ochranu před loupeží a vandalismem (např. limit 150 000 Kč), museli byste sjednat dražší variantu Komfort. Roční pojistné pro domácnost by se pak při téže míře spoluúčasti vyšplhalo na 2423 Kč. Dřevěná stavba už pojistné nijak nezvýší. 

Triglav pojišťovna

Triglav pojišťovna umí pojistit pouze rekreační nemovitost, domácnost nikoli. Kromě toho také v kalkulacích rozlišuje, zda se jedná o zděnou či dřevěnou chatu. V základní verzi pojistka kryje škody způsobené požárem, výbuchem, úderem blesku, nárazem letadla nebo jeho zřícením, pádem stromů, stožárů a jiných předmětů, nejsou-li součástí poškozené věci nebo nejsou-li součástí téhož souboru jako poškozená věc, nárazem dopravního prostředku, jeho části nebo nárazem jim dopravovaného nákladu a povodní nebo záplavou. 

 • Pojištění nemovitosti (zděná chata) 298 Kč
 • Pojištění nemovitosti (dřevěná chalupa) 497 Kč
 • Spoluúčast 5000 Kč

Při sjednání připojištění pro riziko vichřice nebo krupobití, sesuv půdy, skal, ledu nebo sněhu, zřícení skal, zemin nebo lavin, zemětřesení, tíha sněhu nebo námrazy si u zděné chaty připlatíte 199 Kč a u dřevěné pak 348 Kč. 

Uniqa pojišťovna

U Uniqa pojišťovny se základní pojistka vztahuje na požár, výbuch, zřícení nebo náraz těles ze vzduchu, úder blesku, kouř, rázovou vlnu, vichřici, tíhu nebo sesuv sněhu, zřícení skal, pád kamenů, sesuv půdy, krupobití, škody na budovách, na ohraničení pozemku nebo kulturách vzniklé nárazem silničního vozidla, škody způsobené vodou z vodovodního zařízení, katastrofické škody způsobené lavinami, povodněmi, záplavami, závalem a zemětřesením a na odcizení vnějších stavebních součástí, krádež vloupáním a loupežné přepadení, úmyslně způsobené škody při vloupání a na škody na chlazeném a mraženém zboží při selhání chladírenského zařízení

 • Pojištění nemovitosti 915 Kč 
 • Pojištění domácnosti (bezpečnostní FAB) 1400 Kč
 • Pojištění domácnosti (obyčejná FAB) 2135 Kč
 • Pojištění nemovitosti a domácnosti (bezpečnostní FAB) 1852 Kč
 • Pojištění nemovitosti a domácnosti (obyčejná FAB) 2440 Kč
 • Spoluúčast 1000 Kč (pro každý produkt)

Cena pojistného se u dřevěných staveb nemění. Vliv má poloha/lokalita objektu a povodňová zóna.  

legislativni_zmeny_21

Wüstenrot

Také společnost Wüstenrot rozlišuje, zda pojišťujete chatu zděnou či dřevěnou a pojišťuje pouze rekreační nemovitost, nikoli domácnost. 

 • Pojištění nemovitosti (zděná chata) 522 Kč
 • Pojištění nemovitosti (dřevěná chata) 679 Kč
 • Spoluúčast 0 Kč

V základní pojistce se kryje riziko pro požár, přímý úder blesku, výbuch, kouř, pád letadla, náraz vozidla, nadzvukovou vlnu, vodu z potrubí, lom trubky, vichřici, krupobití, tíhu sněhu, pád stromu, stožáru, laviny, zemětřesení, sesuvu půdy, zřícení skal a vandalismu, ale pouze se zjištěným pachatelem. Bez zjištěného pachatele škody z vandalismu pojišťovna plní pouze do 10 000 Kč. V případě násilného odcizení stavebních součástí je stanoven limit plnění na 20 000 Kč.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).