Hlavní navigace

Podnikání z domova. Co a kdy můžete uplatnit do nákladů?

7. 12. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: isifa.com
Někteří lidé se řídí pravidlem „minimax“. Buď to risknou a do nákladů dávají skoro vše, nebo raději nic, aby neměli problémy. Jenže pozor, před finančním úřadem je důkazní břemeno na vás.

Otázka uplatňování nákladů na provoz domácnosti při podnikání z domova je něčím, co každý rok řeší desetitisíce zejména menších živnostníků. Tím spíše je překvapivé, že v této oblasti pořád zbývá k vyvrácení spousta mýtů, omylů a polopravd. Pojďme se na ně společně zaměřit v následujícím článku.

Mimimax. Buď všechno, nebo raději nic

Obecně lze říci, že v České republice se uplatňuje tzv. minimaxový přístup. Buď se živnostník snaží při podnikání z domova uplatnit veškeré náklady, bez ohledu na jejich reálnou souvislost s podnikáním, nebo se naopak obává nepříjemných otázek ze strany příslušného finančního úřadu, a tedy raději neuplatní vůbec nic. Asi není nutné zdůrazňovat, že nesprávné jsou oba výše zmíněné přístupy.

Jak tomu bývá, i zde by měla prim hrát zlatá střední cesta, kde se živnostník pokusí o důsledné oddělení nákladů vzniklých podnikáním a plynoucích z prostého bydlení doma. To se v praxi může provést různými způsoby. Mezi nejdůležitější pak patří zejména poměr podlahové plochy, která je věnována prostoru pro podnikání, ať už se jedná o dílnu, pracovnu nebo podobné prostory, a té, která se týká bydlení, tedy zejména ložnice, kuchyň apod. Níže bude popsán konkrétní postup, ale ve zkratce – uplatněny by měly být pouze náklady ve výši té části domu/bytu, která je skutečně věnována podnikání.

Telefony a energie

Trochu složitější je situace v případě energií, tedy vody, elektřiny a plynu, a poté dvojice telefon a internet. Zde je hranice velice tenká a není snadné říci, který výdaj je pracovní a který osobní. Vždy je nutné stanovit, o jaký typ podnikání se jedná.

Je logické, že v případě, že má živnostník v garáži rodinného domu neustále v chodu několik řetězových pil a brusek, bude se to na celkové spotřebě elektrické energie celé domácnosti podílet větším poměrem než kupříkladu v případě účetní, která se spokojí s jedním notebookem zapnutým přes den do zásuvky.

U telefonických výdajů (píšeme o pevné lince, pokud je ještě zavedena) je také možné si vyžádat kompletní výpis hovorů a zde vyznačit, které hovory se považují za pracovní a související s podnikáním. Další variantou, jak odůvodnit zvýšení nákladů na telefon po zahájení podnikání, je mít evidován výpis hovorů a účtů za telefon z období před zahájením podnikání, aby již z prostého srovnání byl patrný jasný nárůst indikující nový výskyt pracovních hovorů. Variantou, která se nabízí v případě mobilního telefonu, je užívat jeden soukromý a jeden pracovní přístroj, a z nich mít tedy dva snadno oddělitelné účty. Tento text ale primárně cílí na náklady související s provozem v domácnosti.

U elektřiny je však situace složitější, neboť prakticky všichni distributoři elektrické energie uzavírající smlouvy s koncovými zákazníky nabízejí pro společnosti jiné a výhodnější tarify, tedy je vhodným řešením kompletně fyzicky oddělit spotřebu soukromé části domácnosti od té pracovní a užívat dva elektroměry, každý se separátním tarifem.

Jak oddělit náklady

Doporučený postup v kalkulaci nákladů tedy nejprve definuje, jak velkou část domácnosti zabírají prostory související s podnikáním, a z tohoto koeficientu je nutné poté zdůraznit výjimky vzhledem k speciálnímu charakteru vykonávané činnosti.

Pokud bychom měli užít příklad, viz výše, hovoříme například o truhlářské dílně ve sklepě rodinného domu. Ten tvoří 20 % podlahové plochy domu, tedy bychom mohli stanovit, že lze uplatnit náklady ve výši jedné pětiny celkových daňově uznatelných nákladů. Pokud však vezmeme v úvahu i zvýšenou energetickou náročnost strojů, které jsou v truhlářské dílně umístěny (která již netvoří pětinu celkové spotřeby elektrické energie domu, ale mnohem více), bude možné uplatnit vyšší náklady, což je pro živnostníka výhodné. Tento postup bohužel nedefinuje přímo Zákon o dani z příjmu, což na druhou stranu skýtá jistou míru volnosti a kreativity.

Co musí splňovat provozovna

Je nutné stanovit, že provozovnou, tedy místem, kde je živnost provozována, nemůže být libovolný prostor. Musí svým charakterem odpovídat typu vykonávané činnosti v souladu se stavebními předpisy týkajícími se daného místa. Tedy zřejmě nebude možné v panelovém domě montovat auta, ale již bez problémů bude možné zpracovávat na zakázku účetnictví.

Živnostenský zákon pak stanoví další regulace, tedy například to, že provozovna musí být dostatečně označena, provozovatel musí dokázat vlastnické právo k prostorám, případně souhlas pronajímatele, a samozřejmě v případě provozoven poskytujících zboží nebo služby spotřebitelům je také nutné uvést jméno a kontaktní údaje osoby zodpovědné za chod té konkrétní provozovny, což platí i v případě, že je provozovna umístěna v rodinném domě.

Daně a jak na ně

Z daňových důvodů je nasnadě otázka, které výdaje mají souvislost s podnikáním a které ne. Řečeno suchými slovy zákona, je nutné, aby byly výdaje uvedené v daňovém přiznání skutečně výdaji na dosažení, udržení a zajištění zdanitelných příjmů.

Zde platí několik základních tipů – mít na paměti, že důkazní břemeno je na vás, nikoliv na úřadu, tedy mít ideálně připravené zdůvodnění ke každé jednotlivé vykázané položce a její údajné souvislosti s předmětem podnikání živnostníka. V případě horší paměti nebo většího množství položek si klidně vést malý soupis předmětů a důvodů jejich pořízení, který často dokáže příslušného úředníka přesvědčit o tom, že podnikatel skutečně důsledně dokáže oddělit osobní od pracovního a neobohacuje se neprávem.

skoleni9_11

Drobné komplikace mohou nastat u údržby a opravy takového bytu nebo domu. Není možné výdaje na tyto opravy považovat za daňově uznatelné, dokud není daná nemovitost, která je užívána k podnikání, vložena do obchodního majetku, tedy do účetnictví nebo související daňové evidence. I poté, co se vloží, se zkoumá, zda je daný objekt skutečně využíván k dosažení, udržení a zajištění zdanitelných příjmů.

Závěrem

Neexistuje konkrétní postup, který by mohl živnostník podnikající z domova uplatnit, aby měl absolutní jistotu, že je vše v pořádku a že neokrádá ani stát, ani sám sebe. Obecně se dá tvrdit, že v případě aplikace pravidla o podlahové ploše a důsledné snaze oddělení „pracovních“ a „soukromých“ výdajů v oblasti nákupu surovin, elektřiny, plynu, vody, telefonních účtů a účtů za internet a odůvodnění každé jednotlivé sporné položky se není důvod obávat a práci z domova lze vřele doporučit pro její efektivní synergii a nesporné výhody spočívající jak v časové, tak zejména finanční úspoře.

Autor článku

Autor je zakladatelem advokátní kanceláře Matzner et al. Zároveň působí na IT trhu jako legal a business advisor.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).