Hlavní navigace

Platby inkasem se často zneužívají k vlastnímu úvěrování

21. 1. 2010
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

Inkaso je pohodlné, jednou dáte souhlas a starost s platbou je na příjemci. Jenže některé společnosti si peníze stahují podstatně dříve, než je nutné.

Člověk je tvor líný a rád si všechno ulehčuje. Projevuje se to i při platbách. Nikoho nebaví zadávat každý měsíc stále znovu stejný příkaz, a tak byl vymyšlen příkaz trvalý. Ale co si ale s počít tím, když sice posíláme každý měsíc peníze stejnému příjemci, ale částka se nám mění? A tak vzniklo inkaso. Úžasný nástroj, který stejně jako trvalý příkaz šetří čas a nervy. Šetří i peníze? Nikoli. Naopak někdy si za komfort automatických pravidelných plateb ještě připlatíte. Více: Pravidelné platby a inkasa se u některých bank dost prodraží.

SIPO není inkaso

Co je inkaso, většina z nás tuší. Jde o pravidelnou platbu, kdy přenášíte odpovědnost za provedení platby na příjemce. V bance si ke svému účtu nastavíte povolení k inkasu ve prospěch vámi požadovaného subjektu, a ten si následně v pravidelných intervalech „stahuje“ vyfakturované částky.

Inkaso platím složenkou na poště, píše nám čtenářka Lenka a je ukázkovým případem všeobecně rozšířeného omylu. Inkasem je mnohdy nesprávně označována platba SIPO. Soustředěné inkaso plateb obyvatelstva, jak zní nezkrácený název, je Českou poštou nabízená služba, kterou spousta lidí využívá především k hrazení nájmu, elektřiny či koncesionářských poplatků.

Jde o odkaz dob minulých, český unikát, který ale není mrtvý, v čase se vyvíjí a je stále oblíbený. Základním prvkem platby SIPO je spojovací číslo, které vám přidělí Česká pošta a vy si pod něj následně můžete přidávat vámi vybrané platby (od úhrady telefonních služeb po pravidelné spoření). Soustředíte si tak do jedné platby pravidelné úhrady více služeb, a šetříte tak poplatky. SIPO nemusíte hradit jen složenkou na poště, lze si ho nastavit také na bankovních účtech.

Poplatky (3500x100)

Neoprávněné inkaso vám banka musí vrátit

Vraťme se ale zpátky k inkasu. Když udělíte nějakému subjektu povolení k inkasu, dáváte mu tím zároveň důvěru. Má totiž možnost odčerpat si z vašeho účtu finanční prostředky dle vlastního „zvážení“. Co když by například firma využila inkasa k získání dlužných prostředků bez dohody s dlužníkem? Od listopadu 2009 může „poškozený“ do osmi týdnů od provedení inkasa požádat o vrácení nesprávně zinkasované částky.

Banka pak musí do deseti dnů neoprávněnou platbu vrátit na váš účet, s výjimkou případu, kdy odmítne vyhovět na základě náležitého odůvodnění. Bankám a záložnám tuto povinnost ukládá zákon o platebním styku, který začal platit 1. 11. 2009.

Jak na novou povinnost zareagovaly banky? Vymyslely si berličku, jak se této nepříjemné situaci vyhnout. U všech inkas požadují, abyste si na určitou dobu stanovili jejich maximální výši, kterou bude možné z účtu strhnout, píšeme v článku Neoprávněné inkaso z účtu vám banka musí vrátit.

Některé firmy na inkasech vydělávají

Náš výše zmíněný příklad je extrémem, který s realitou moc společného nemá. Mnohé firmy si ale našly cestu, jak na povoleních k inkasu profitovat.

Protože mají provedení platby ve své moci, uskuteční inkaso před dobou splatnosti, a mají tak peníze k dispozici dříve, nežli by jim skutečně měly náležet. Specialisty na tyto praktiky jsou mobilní operátoři, kteří platby inkasují podle našich zkušeností a zkušeností čtenářů s šestidenním předstihem. A protože píšeme pouze o pracovních dnech, kdy se provádějí mezibankovní platby, v praxi jde i o 8 a více kalendářních dnů.

Zúčtovací období mají operátoři rozložena na celý měsíc, a tak jim do kas pravidelně s předstihem plynou milionové částky. Dochází tak k bezplatnému úvěrování, popřípadě si firmy zajišťují pěkné zisky z úroků. To vše na úkor klienta, který předčasně přichází o možnost disponovat se svými penězi. Nutně však musíme dodat, že vše se děje v mezích zákona a za němého přihlížení zákazníků (pokud povolení k inkasu nezruší).

Nejsou to však pouze mobilní operátoři, podobně se chovají i některé banky, které inkasují splátky úvěrů z kreditních karet. Pokud si splátky berou z účtů ve vlastní bance, pak datum splatnosti respektují, při inkasech z jiných peněžních domů, ale některé z nich rády využijí časové rezervy. A čtyři dny obavou o včasné doručení peněz neobhájí.

Na rozdíl od mobilních operátorů však peníze inkasované ve prospěch vaší kreditní karty zvyšují váš disponibilní limit na kartě, takže s nimi o to dříve můžete disponovat. Je to tak menší zlo, nemůžete si zcela vychutnat bezúročné období, ale alespoň se nedostanete do prodlení se splátkami.

Ti, kteří takto postupují, argumentují právě tím, že vytvářejí časovou rezervu pro řešení případných problémů s provedením inkasa. Nicméně o hodnotě tohoto platebního nástroje pro některé velké firmy svědčí fakt, že operátoři ho na svých stránkách propagují jako nejvhodnější způsob placení a Vodafone si z platby inkasem udělal rovnou obchod. Nabízí za něj 20 volných SMS měsíčně. Vcelku férový přístup, nutno dodat.

Anketa

Vadí vám provedení inkasa před splatností?

65 %
30 %
5 %
Odpovědělo 562 čtenářů.

Proč to neříct jednoduše?

Požádali jsme některé velké firmy o odpověď na tyto jednoduché otázky: Jestliže vám klient platí za poskytované služby přes inkaso, kdy si z jeho účtu „stahujete“ peníze? V den splatnosti či několik dní předem (prosím o přesný údaj)? Z došlých odpovědí si udělejte obrázek sami.

ČEZ

„Budu hodně stručná. Jedná se o den splatnosti,“ píše tisková mluvčí Eva Nováková.

Zkušenost uživatele Georg44 z mFóra: Přesně v den splatnosti měsíčních záloh dle jejich rozpisu.


E.ON Česká republika

Do bank zasíláme příkazy k inkasu tak, aby  zákazníkovi byly prostředky odepsány z účtu nejdříve v den splatnosti, uvádí tiskový mluvčí Vladimír Vácha.


Pražská energetika

„Peníze „stahujeme“ z účtu klienta v případě přímého inkasa v den splatnosti,“ napsal tiskový mluvčí Petr Holubec.


Telefónica O2

Pokud zákazník upřednostňuje platbu poskytovaných služeb inkasem, Telefónica O2 je oprávněna vyúčtovanou částku inkasovat kdykoliv po vystavení vyúčtování. Vyplývá to ze Všeobecných podmínek pro poskytování veřejně dostupných služeb elektronických komunikací, které jsou součástí Účastnické smlouvy zákazníka.

Žádost o inkaso vysílá TO2 přes své banky a clearingové centrum ČNB několik málo dní před požadovanou splatností při zohlednění počtu pracovních dní a času potřebného pro platební styk. Tak je zajištěno, že peněžní prostředky budou v souladu s článkem 5.4.9. Všeobecných podmínek připsány v den splatnosti a zákazník nebude zařazen mezi neplatící zákazníky a upomínán, rozepsal se tiskový mluvčí Martin Žabka.


T-Mobile

Inkaso Vyúčtování služeb za služby provádíme kolem šestého dne po datu vystavení vyúčtování (faktury). Zákazník má tak v případě neúspěšného inkasa, o kterém ho informujeme SMS zprávou, ještě několik dní na to, aby mohl bez problémů uhradit vyúčtování bez zahájení vymáhání, napsala tisková mluvčí Martina Kemrová.

Naše zkušenost: splatnost 19. 1. 2010, inkaso 11. 1. 2010 tj. o 6 pracovních dnů dříve


Vodafone

Inkaso je pouze jedna z možností platby za naše služby. Tento způsob úhrady si zákazník volí dobrovolně, přičemž platební transakce inkasem probíhá v souladu s platnou právní úpravou a dle podmínek dohodnutých se zákazníkem. Součástí této dohody je rovněž stanovení lhůty pro připsání platby za odebrané služby a to tak, aby platba byla připsána na účet Vodafone nejpozději do data splatnosti příslušného vyúčtování, píše tiskový mluvčí Miroslav Čepický.

Zkušenost uživatele zivan z mFóra: Na faktuře mám splatnost 22. 1. 2010 a inkaso odešlo 14. 1. 2010, takže 8 dní, v listopadu 09 odešlo dokonce 12., takže 10 dní předem.

Zkušenost uživatele hafun z mFóra: Splatnost Vodafone – 12. v měsíci, 4. odchází inkaso. No taky tomu nějak nerozumím, proč už tak brzo. Ale na druhou stranu Vodafone dává 24 Kč, tuším, jako odměnu při platbě inkasem, což je víc, než kdyby peníze ležely o pár dní déle u mě třeba na spořáku. Takže to neřeším. Navíc se nemusím o nic starat – tedy jen o to, abych neměl na mKontu méně, než budou strhávat…

Naše zkušenost: splatnost 4. 11. 2009, inkaso 26. 10. 2009 tj. o 6 pracovních dnů dříve


Citibank

Citibank vyjádření neposlala.

Naše zkušenost: splatnost 11. 1. 2010, inkaso 5. 1. 2010 tj. o 3 pracovní dny dříve


Česká spořitelna

Inkasní splátku provádíme v den splatnosti, tedy poslední možný den tak, aby klient neměl žádné sankce (předpokládáme, že klient splácí úvěr z kreditní karty České spořitelny, což je případ naprosté většiny klientů). Toto datum se může změnit v závislosti na svátcích, víkendech apod, napsala Klára Pačesová z tiskového centra.

Naše zkušenost: Pokud nemáte nastavené 100% inkaso kreditní karty České spořitelny a do posledního dne splatnosti ji neuhradíte, za dva pracovní dny si spořitelna inkasuje minimální splátku. Přestože přijde po splatnosti, ČS si za to nic neúčtuje a nedostanete se tak do situace, že budete bance dlužit.
U nastaveného 100% inkasa zkušenost nemáme (rádi doplníme).


ČSOB

„Z účtu u ČSOB inkasujeme splátku (pokud klient do té doby nezaplatil) v den splátky. Z účtu vedeného v jiném peněžním ústavu inkasujeme splátku z účtu klienta (pokud klient alespoň povinnou splátku nezaplatil do 6. pracovního dne před dnem splátky) 4. pracovní den před dnem splátky,“ uvedla tisková mluvčí Denisa Salátková.


Komerční banka

Komerční banka vyjádření neposlala.


Raiffeisenbank

Jestliže se jedná o klienta s účtem v RB, inkaso se zasílá na jeho účet  jeden pracovní den před splatností. Příklad: splatnost 28., inkaso strháváme 27. Jestliže se jedná o klienta, který má účet v jiné bance, inkaso strháváme 3 pracovní dny před splatností. Příklad: splatnost 28., inkaso strháváme 25, napsal tiskový mluvčí Tomáš Kofroň.

Naše zkušenost: splatnost 21. 1. 2010, inkaso 18. 1. 2010 tj. o 2 pracovní dny dříve


UniCredit Bank

Pokud inkasujeme splátku kreditní karty z účtu naší banky, proběhne inkaso částky z účtu ve dni splatnosti, který je pracovním dnem. Pokud provádíme inkaso z účtu jiné banky, je nutno počítat se zpracováním v této bance, klient proto musí mít dostatek prostředků na splátku pracovní den před datem splatnosti, píše tiskový mluvčí Tomáš Pavlík.

Naše zkušenost: splatnost 25. 11. 2009, inkaso 20. 11. 2009 = o 2 pracovní dny dříve

skoleni_27_5


Diners Club Czech

Diners Club vyjádření neposlal.

Naše zkušenost: splatnost 25. 12., inkaso 28. 12. = po splatnosti; Peníze z účtu bere nejdříve v den splatnosti.

Zkušenost redakce a čtenářů serveru Měšec.cz s předčasným inkasem
Společnost Splatnost Inkaso Stačilo zaplatit Inkaso provedeno s předstihem pracovních dnů
Citibank 11. 1. 2010 5. 1. 2010 8. 1. 2010 3
Diners Club 25. 12. 2009 28. 12. 2009 22. 12. 2009 –1
Raiffeisenbank 21. 1. 2010 18. 1. 2010 20. 1. 2010 2
T-Mobile 19. 1. 2010 11. 1. 2010 18. 1. 2010 6
UniCredit Bank 25. 11. 2009 20. 11. 2009 24. 11. 2009 2
Vodafone 4. 11. 2009 26. 10. 2009 3. 11. 2009 6

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).