Hlavní navigace

Perfektní vklad není úplně perfektní

23. 2. 2009
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Začátkem února Česká spořitelna spustila reklamní kampaň na Vklad naruby neboli Perfektní vklad. Jde o čtyřletý termínovaný vklad nabízející ucházející výnos. Hlavním lákadlem je výplata poloviny úroku předem. Tato na první pohled zajímavá nabídka ovšem má i svá úskalí. Pro dlouhodobé uložení úspor lze nalézt i lepší možnosti.

Inovace přitahují klienty

Česká spořitelna zůstává bezmála dvacet let po sametové revoluci lídrem retailového (drobného) bankovnictví v Česku. Je to dáno jejím širokým záběrem, hustou sítí poboček, ale především tradicí. Starší generace je ještě z dob budování socialismu zvyklá mít účet u této banky a úspory ukládat na vkladní knížku, popřípadě termínovaný vklad. Nechuť klientů měnit zvyky tedy je pro Českou spořitelnu velkou výhodou.

Žádná banka, která nechce zaostat za konkurencí, se ale nemůže spoléhat jen na konzervativismus své klientely. V době stále tužšího konkurenčního boje nakonec vyhraje ten, kdo dokáže klienty zaujmout nabídkou zajímavých produktů a služeb. Znamená to buď přicházet s novinkami, nebo alespoň dávat tradičním produktům nový atraktivní kabát a hlavně investovat spoustu peněz do reklamy.

Přesně toho se drží i Česká spořitelna. Sporožirový účet v srpnu 2007 nahradila Osobním účtem. V dubnu loňského roku představila svou Ideální hypotéku a o tři měsíce později Chytrou kartu. Všechny tyto novinky mají jedno společné: v podstatě jde o tradiční produkty, ovšem s některými novými vlastnostmi a designem. Důležité je, že klient si může vybrat, jaké služby si u banky objedná a samozřejmě také zaplatí. Čtěte více: Osobní účet České spořitelny po roce: Za věrnost bance slevy.

V nedávné době hospodářského růstu banky lákaly klienty především na úvěrové produkty. S příchodem finanční krize se ale situace změnila. Hitem posledních měsíců se staly spíše produkty pro uložení úspor – spořicí účty a termínované vklady. Banky se tak snaží posílit svou likviditu a zároveň vyjít vstříc klientům, kteří v obavách z dalšího vývoje preferují bezpečné finanční produkty. Čtěte více: Spořicí účty probírají z letargie i ospalé bankovní hráče.

Perfektní vklad naruby

Jednou z letošních novinek v této oblasti je Vklad naruby, neboli Perfektní vklad České spořitelny. Ve skutečnosti to žádná převratná novinka není. Jedná se o starý známý jednorázový termínovaný vklad na dobu 48 měsíců s pevnou úrokovou sazbou. Zájemce si přitom může vybrat, zda si takto uloží buď 100 000 Kč, nebo 200 000 Kč, případně si může uložit násobek těchto částek sjednáním několika vkladů. Přívklady nejsou umožněny.

Novým prvkem a zároveň leitmotivem právě běžící reklamní kampaně je výplata poloviny úroku předem. Uloží-li si klient 100 000 Kč, spořitelna mu při stávající výši úrokové sazby ihned vyplatí 4284 Kč, která představuje zálohovou výplatu poloviny úroku za celou dobu trvání termínovaného vkladu po odvedení 15% srážkové daně. Při uložení 200 000 Kč ihned obdrží 8568 Kč.

Druhá polovina úroku je klientovi připsána a vyplacena v době splatnosti vkladu. Úroková sazba je sjednána jako pevná pro celou dobu trvání termínovaného vkladu. V současné době tato sazba činí 2,52 % ročně. Pokud by však klient své úspory potřeboval dříve než za čtyři roky, bude ho to stát 6 % z vybírané částky. Z Perfektního vkladu nelze provádět částečné výběry, takže v tomto případě vždy dojde k jeho zrušení a vypořádání.

Zřízení a vedení termínovaného vkladu není zpoplatněno, zdarma jsou i výpisy z účtu. Výnos z účtu je při splnění smluvních podmínek garantován a vklady jsou ze zákona pojištěny. To vše ale je u tohoto typu produktů běžným standardem i v jiných bankách. Poněkud překvapující je, že Česká spořitelna neumožňuje nejen obsluhu, ale ani zobrazení Perfektního vkladu ve svém přímém bankovnictví SERVIS 24.

Platba úroku předem nemusí být výhodou

Zvláštnost Perfektního vkladu – zálohová výplata poloviny úroku předem při založení vkladu – není u spořicích produktů příliš obvyklá. Kromě České spořitelny něco podobného nově nabízí jen Raiffeisenbank. Klienti, kteří si u ní uloží úspory na její Bonusový vklad s roční splatností, získají pro první měsíc dvojnásobnou úrokovou sazbu (např. 2×1,9 % = 3,8 % pro vklad do 200 000 Kč) a tento navýšený úrok obdrží hned po prvním měsíci vedení vkladu.

Úrok vyplacený předem je neobvyklý, a právě proto i dobře marketingově využitelný. Automaticky ale znamená nižší částku vyplacenou při konečném vyúčtování vkladu. Pro klienta, který chce své úspory ochránit před inflací, proto nemusí představovat žádnou zvláštní výhodu. Samozřejmě, že nemusí předem vyplacenou část úroku hned spotřebovat a může si ji uložit třeba na spořicí účet. To je ale poněkud komplikované.

Mnohem jednodušší je, pokud to za něj udělá přímo banka a úroky mu připisuje k termínovanému vkladu. Celkový výnos klienta přitom bude ovlivněn nejen výší úrokové sazby, ale také tím, kdy, resp. jak často mu banka úrok bude připisovat. Připsaný úrok se totiž dále úročí a tím celkový klientův výnos roste. Různé banky přitom úrok připisují různě – např. Komerční banka čtvrtletně, UniCredit Bank ročně atd.

Některé banky u jednorázových termínovaných vkladů úrok připisují až při jeho vyúčtování, tím však klient o úrok z úroku přijde. Takto postupuje například GE Money Bank. Klienti Raiffeisenbank si v případě termínovaných vkladů se splatností nad 6 měsíců paradoxně mohou vybrat, zda si úrok nechají připsat až v den splatnosti vkladu nebo postupně čtvrtletně. Tato možnost se však netýká Bonusového vkladu.

Porovnávat výhodnost vkladů je obtížné

Z výše uvedeného je zřejmé, že porovnávat výhodnost termínovaných vkladů není jednoduché. Většina klientů vůbec netuší, že by se kromě úrokové sazby měli zajímat třeba i o to, jak jim bude úrok připisován. Jak už je v Česku zvykem, banky jim orientaci v produktové nabídce příliš neusnadňují. Srozumitelné a úplné informace klient často nezíská na webových stránkách bank, jejich infolinkách a dokonce ani při návštěvě jejich poboček.

Do určité míry to platí i pro Perfektní vklad České spořitelny. Dosti zásadní informaci o drakonické 6% sankci za předčasné zrušení vkladu se klient dozví až z poznámky v úrokovém lístku. Obestřen tajemstvím je i způsob úročení vkladu. Ke cti České spořitelny slouží, že pro stanovenou úrokovou sazbu uvádí konkrétní výši úroku, který klient získá. Nabízené jednoduché vysvětlení, jak k tomuto úroku došla, je ale neúplné.

Problém spočívá v polovině úroku vyplácené při založení vkladu. Klient sice vložil na účet například 100 000 Kč, ale zároveň ihned obdržel zpět 4284 Kč. Banka proto může disponovat pouze částkou 95 716 Kč. Úrok však počítá z celých 100 000 Kč. Předem vyplacená polovina úroku vlastně tedy má charakter jakési bezúročné půjčky klientovi. Při přesném porovnávání Perfektního vkladu s obdobnými produkty by bylo třeba tuto záležitost zohlednit.

Přímé porovnání termínovaných vkladů komplikuje i fakt, že různé banky nabízejí tyto vklady s různou splatností. Například v Raiffeisenbank lze sjednat jednorázový termínovaný vklad nejvýše na 24 měsíců (Bonusový vklad jen na 12 měsíců), v GE Money Bank nejvýše na 36 měsíců. UniCredit Bank nabízí běžný termínovaný vklad nejvýše na 24 měsíců, ale zvýhodněný Garantovaný vklad Maxim na 60 měsíců.

Komerční bance si lze uložit úspory na jednorázový termínovaný vklad se splatností až 60 měsíců. Zvýhodněné Perfektní spoření je ale jen na 36 měsíců a KB Garantovaný vklad nejvýše na 12 měsíců. Porovnávat výnosnost ročního termínovaného vkladu s pětiletým by nebylo seriózní. Pro zachování alespoň nějaké objektivity proto byly do porovnání zařazeny vklady se splatností 36 – 60 měsíců.

S ohledem na specifickou výplatu úroku z Perfektního vkladu České spořitelny byl uvažován vklad ve výši 95 716 Kč. Výnos z jednotlivých vkladů byl přepočítán na splatnost 48 měsíců. Uvažováno bylo s úrokovými sazbami platnými k 16. únoru 2009 a připisováním úroku k vkladu podle podmínek jednotlivých bank. Výnosnost termínovaných vkladů pak lze přímo porovnat podle výše zůstatků vkladů a dosažených výnosů po zdanění.

Výnosy termínovaných vkladů
Banka Produkt Zůstatek Výnos za 48 měsíců
GE Money Bank Jednorázový termínovaný vklad 105 479 Kč 13 017 Kč 13,60 %
UniCredit Bank Garantovaný vklad Maxim 108 516 Kč 12 800 Kč 13,37 %
Česká spořitelna Perfektní vklad 104 284 Kč 8586 Kč 8,97 %
Komerční banka Perfektní spoření 103 634 Kč 7918 Kč 8,27 %

Zdroj: Internetové stránky bank, výpočet autora.

Vyplatí se uložit úspory na Perfektní vklad?

Perfektní vklad České spořitelny nepochybně vzbudí pozornost. Jednak díky tomu, že výplata poloviny úroku předem není u spořicích produktů příliš obvyklá, jednak díky silné marketingové podpoře, kterou Česká spořitelna už tradičně svým produktům poskytuje. Zvláště v dnešní nejisté době spousta lidí určitě přivítá možnost uložit své úspory na účet se státní garancí a jistým výnosem.

Je-li někdo přesvědčen, že své úspory zcela jistě nebude čtyři roky potřebovat, a z nějakého důvodu je chce mít uloženy právě v České spořitelně, Perfektní vklad pro něj nemusí být špatnou volbou. Určitě se ale dají najít i lepší možnosti. Pokud by trval na dlouhodobém termínovaném vkladu, může si vybrat třeba mezi tříletým Jednorázovým termínovaným vkladem GE Money Bank nebo pětiletým Garantovaným vkladem Maxim UniCredit Bank.

skoleni_4_3

Alternativou k termínovaným vkladům mohou být spořicí účty, u nichž odpadá několikaleté období, během něhož se klient ke svým úsporám bez sankcí nedostane. Momentálně přitom mohou zajistit prakticky stejné zhodnocení úspor jako dlouhodobé termínované vklady. V jejich případě ale úroková sazba není fixována a může se tedy snížit. Výhodou spořicích účtů je kromě okamžité dostupnosti úspor i úročení zůstatku účtu zpravidla na denní bázi.

Člověk, který má averzi k riziku a hledá možnost dlouhodobého spoření, může využít stavebního spoření. Při roční úložce do 20 000 Kč ročně na osobu je toto spoření díky státní podpoře stále velmi výhodné. Vklady u stavebních spořitelen jsou ze zákona pojištěny a připsané úroky prozatím nepodléhají zdanění. Nevýhodou stavebního spoření ale je šestiletá vázací lhůta, kdy klient nemůže nakládat s vkladem.

Anketa

Pokládáte výplatu části úroku předem v případě spořicích produktů za výhodu?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).