Hlavní navigace

Oskar upřesní ceník

26. 2. 2003
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Začnete telefonovat ve špičce a hovor dokončíte mimo špičku. Nebo naopak. Víte, jakým způsobem bude zaúčtován váš hovor? Pokud ne, může vás vaše neznalost stát spoustu peněz. A co na to operátor?

Na základě podnětu spotřebitelů se SOS obrátilo na Český Mobil s žádostí o vyjádření ke způsobu účtování telefonních hovorů, vedených na přelomu tzv. špičky a mimo špičku. Provozovatel sítě Oskar reagoval na upozornění SOS příslibem, že doplní informace ve svém ceníku.

Uživatel mobilního telefonu sítě Oskar se obrátil prostřednictvím elektronické poradny na Sdružení obrany spotřebitelů České republiky (SOS) s následujícím dotazem:

„Chtěl bych Vás poprosit o radu týkající se účtování telekomunikačních poplatků u mobilního operátora. V tomto případě se jedná o mobilního operátora Český mobil, a.s. (Oskar). Jsem majitelem měsíčního paušálu "Slyším Vás“, který nabízí výhodné telefonování na Slovensko v době „mimo špičku“ (dle materiálů Oskara to je v čase od 18,00 hod do 8,00 hod).

Dne 18.12.2002 jsem uskutečnil hovor na Slovensko, který začal v 17:58:56 hod. a trval 53:13 min (dle podrobného vyúčtování). Za tento hovor, který z převážné části proběhl již v době „mimo špičku“, mi byla naúčtována cena, jako kdyby celý proběhl v období „špičky“. Dle informací pracovníků na Infolince operátora je každý hovor účtován sazbou podle doby, ve které byl započatý. Tuto informaci jsem ale v žádných písemných materiálech (všeobecné podmínky, ceníky apod.) nenašel. Ani pracovníci infolinky mi na mou žádost tuto písemnou informaci nenašli.

Rozhodl jsem se o podání reklamace, kterou jsem učinil dne 13. 1. 2003, tedy asi týden po obdržení vyúčtování za dané období. Dne 4. 2. mi byla doručena zamítavá odpověď s tím, že – cituji: „Při účtování hovorů zasahujícího do jiného režimu se řídíme příslušným ustanovením zákona číslo 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, v platném znění. Pokud hovor zasahuje do více časových režimů, cena za minutu volání se nemění a zůstává účtována stejnou sazbou jako pro období, ve kterém byl hovor započat“.

Při prohledávání všech zmíněných zákonných předpisů jsem ale na žádnou takovou informaci nenarazil. Má Český Mobil, a. s., pravdu, a pokud ano, kde bych tyto informace nalezl? Případně, jak bych měl v dané situaci dále jednat?"

Vzhledem k tomu, že v ceníku i všeobecných podmínkách tyto podmínky služby opravdu scházely, uživatelé se tak mohli oprávněně domnívat, že části hovoru jsou účtovány podle toho, ve kterém období jsou provolány. Zvláště když to podle našich informací ostatní operátoři takto řeší, tzn. hovor je účtován průběžně podle toho, v jakou chvíli je uskutečňován.

Domníváme se, že řešení ostatních operátorů je také v souladu se zákonem o ochraně spotřebitele i bez dodatečných informací, protože uživatel ví, že období mimo špičku mu bude vždy účtováno sazbou mimo špičku a období špičky vždy obdobím špičky. Považujeme ho i z hlediska spotřebitele za vhodnější, protože uživatel se nemusí „obávat“ hovorů začínaných na přelomu období.

Pro vyjasnění této otázky SOS kontaktovalo Český Mobil s žádostí o vyjádření, které přišlo od Ing. Václava Macha, ředitele pro vnější vztahy Českého Mobilu a.s. v této podobě:

"Abychom do budoucna zamezili možným reklamacím vzniklým z nejasného výkladu ceníku a všeobecných podmínek, rozhodli jsme se na základě vašeho podnětu upravit rozsah informací poskytovaných účastníkům.

Do všech relevantních materiálů a do úplného znění ceníku, také na web atd. budou v nejbližší době doplněny níže uvedené informace:

U tarifů Slyším Vás a Dohoda s Oskarem jsou hovory účtovány jednotnou cenou za minutu, a to za celou délku jejich trvání, vždy dle tarifního pásma, ve kterém byl hovor započat, bez ohledu na změnu tarifního pásma, ke které může dojít v průběhu započatého hovoru.

V případě předplacení některého z tarifů nové generace s víkendovým voláním zdarma se tímto bezplatným voláním rozumí hovor započatý v časovém rozmezí od pátku 18:00:00 hod až do pondělí 7:59:59 hod + ve dny státních svátků a dny pracovního klidu od 18:00:00 dne předcházejího volnému dni až do 7:59:59 prvního následujícího pracovního dne. Pokud je hovor započat v jiném než ve výše uvedeném časovém pásmu, je účtován v celé délce trvání dle platného ceníku a zvoleného programu služeb.

"Maximální délka každého hovoru v síti Oskar může být ze strany provozovatele omezena s ohledem na technické prostředky na dobu trvání 60 minut. Po uplynutí této doby pak v případě ukončení hovoru musí účastník uskutečnit nový samostatně účtovaný hovor.""

Po doplnění této informace do ceníku snad již další nejasnosti nenastanou. Sdružení obrany spotřebitelů ČR podporuje co nejúplnější informovanost spotřebitelů.

Převzato z Sdružení obrany spotřebitelů ČR (SOS).

Věděli jste, jakým způsobem jsou účtovány vaše hovory?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).