Hlavní navigace

Opravdu víte, za kolik voláte?

30. 10. 2002
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Víte, že předplacená karta může být výhodnější než paušál, a to i při jakémkoliv množství hovorů? Víte, jaká je skutečná cena toho, co platíte? Přečtěte si naše velké srovnání tarifů mobilních operátorů.

Srovnávat nabídku mobilních operátorů je věc nesnadná, protože podobný úkol v sobě zahrnuje tolik různých proměnných a musí je hodnotit z hlediska natolik subjektivního, že dojít k nějakému směrodatnému a všeobecně platnému závěru je téměř nemožné. V následujícím článku to budeme mít jednodušší – odhlédneme od zvýhodněných nabídek telefonů, doplňkových služeb, cen textových zpráv, kvality sítě, možností přístupu na internet a podobných věcí a zaměříme se jen a čistě na ceny hovorného. A to způsobem, který by sice měl být naprosto samozřejmý, který však stále stojí spíše stranou pozornosti.

Začněme pouhým přehledem těch nejdostupnějších tarifů, jejichž měsíční paušál se vejde zhruba do jednoho tisíce korun za měsíc. Z takovéto tabulky je těžké vydolovat nějaký určitý závěr – opět je zde mnoho proměnných, které bychom museli dosazovat do složité tabulky, abychom dospěli k nějakému konkrétnímu výsledku o výhodnosti či nevýhodnosti určitého tarifu.

Tabulka č. 577
Srovnání tarifů mobilních operátorů
Tarif Paušál Volné minuty Do vlastní sítě** Do cizí sítě*** Volné SMS SMS do vlastní SMS do cizí
Oskar Odepiš 10,50 40 min* 6,00 10,00  – 0,37 0,58
Oskar Slyším Vás 10,50 5+35 min 14,70/11,00 29,40  – 0,53/0,37 1,58
Paegas 20 157,50 20 min 4,20 6,83  – 1,79 1,79
Paegas 20 HIT 157,50 20 min 3,36 5,46  – 1,05 1,05
Eurotel Relax 204,75 30 min 2,84/10,40 10,40//2,84/6,93 30 2,63 2,63
Oskar Řekni mi 262,50 50 min 4,20 5,25  – 1,05 1,05
Eurotel Relax Plus 267,75 30 min 5,04/2,84 10,40//6,30/6,93 30 2,63 2,63
Paegas 80 472,50 80 min 2,63 5,78  – 1,79 1,79
Paegas 80 HIT 472,50 80 min 2,10 4,62  – 1,05 1,05
Oskar Mezi námi 577,50 300 min* 3,15 5,25  – 0,53 1,58
Dohoda s Oskarem 577,50 210+90 min 3,15 5,25/3,15  – 0,53 1,58
Eurotel Optimum 582,75 60 min 5,67/3,15 6,93//4,10/5,04 20 2,63 2,63
Oskar Povídej 630,00 150 min 3,68 4,73  – 1,05 1,05
Paegas 200 945,00 200 min 2,63 4,73  – 1,05 1,05
Paegas 200 HIT 945,00 200 min 2,10 2,52  – 1,05 1,05
Eurotel Optimum Plus 1002,75 120 min 3,47/2,84 7,25//4,10/5,04 20 2,63 2,63
Oskar Nezavěšuj 1050,00 300 min 3,15 4,20  – 1,05 1,05


* jen pro hovory v síti Oskar
** u Eurotelu – volání do vlastní sítě ceny napsány ve formě špička/mimo špičku
*** u Eurotelu – volání do cizí sítě ceny napsány ve formě špička//mimo špičku pevné/mobilní
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. 

Existuje však způsob, díky němuž je možné jednotlivé nabídky docela přehledně setřídit. Vše závisí na výši paušálu a počtu volných minut – relace mezi těmito dvěma položkami pak dává určující hodnotu – cenu za volnou minutu. S tímto údajem dnes přiznaně pracuje jen Oskar, který cenu za volnou minutu uvádí u každého tarifu na svých internetových stránkách, a to proto, že ve srovnání s T-Mobilem a Eurotelem vychází nejlevněji.

Řeknete si, že to není zrovna světoborný nápad, prostě se vydělí paušál počtem volných minut a získá se cena za jednu volnou minutu – jenže ne všichni uživatelé podobnou úvahu provádějí a mnohdy platí za něco, co jim připadá výhodné, co však může být méně výhodné než nabídka konkurence či jiná nabídka téhož operátora. V následující tabulce se podívejte, co s pořadím jednotlivých tarifů dokáže cena za volnou minutu udělat.

Tabulka č. 578
Co stojí volné a další minuty?
Tarif Počet volných minut Paušál Cena za volnou minutu Cena za minutu do vl.sítě Cena za minutu do cizí sítě
Oskar – Odepiš 40 10,50 0,26 6,30 10,50
Oskar – Mezi námi 300 577,50 1,92 3,15 5,25
Oskar – Nezavěšuj 300 1050 3,50 3,15 4,20
Oskar – Povídej 150 630 4,20 3,68 4,73
Eurotel – Relax 30 + 30 SMS 204,75 4,20 10,40/2,84 10,40/6,93/2,84
T-Mobile – 200 Start 200 945 4,73 2,63 4,73
T-Mobile – 200 Start HIT 200 945 4,73 2,10 3,78
Oskar – Řekni mi 50 262,50 5,25 4,2 5,25
T-Mobile – 80 Start 80 472,50 5,91 2,63 5,78
T-Mobile – 80 Start 80 472,50 5,91 2,10 4,62
Eurotel – Relax Plus 30 + 30 SMS 267,75 6,30 5,04/2,84 10,40/6,93/6,30
Eurotel – Optimum Plus/inkaso 130 + 30 SMS 1002,75 7,11 3,47/2,84 7,25/5,04/4,10
Eurotel – Optimum/inkaso 70 + 30 SMS 582,75 7,20 5,67/3,15 6,93/5,04/4,10
T-Mobile – 20 Start 20 157,50 7,88 4,20 6,83
T-Mobile – 20 Start HIT 20 157,50 7,88 3,36 5,46
Eurotel – Optimum Plus 120 + 20 SMS 1002,75 8,50 3,47/2,84 7,25/5,04/4,10
Eurotel – Optimum 60 + 20 SMS 582,75 8,84 5,67/3,15 6,93/5,04/4,10


* u Eurotelu jde o rozlišení „Do vlastní sítě špička/mimo špičku“ a „Do cizí sítě špička všichni/mimo špičku: ostatní mobilní operátoři/pevné sítě“
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH.

Z takového srovnání je na první pohled jasně patrné několik věcí. Nepřekvapují nejnižší ceny u tarifů Oskara, protože jsme již zmínili, že tento operátor se na ukazatel ceny za volnou minutu zaměřuje. Zajímavý je však pohled i na zbývající dva operátory – zatímco u T-Mobilu se zvyšujícím se paušálem cena za volnou minutu klesá, u Eurotelu to neplatí, tam cena volné minuty na paušálu přímo nezávisí, ale hodně pomáhá, jestliže svůj účet platíte inkasem.

Uvedené ceny ovšem platí za předpokladu, že vyčerpáte všechny volné minuty a také na tom, jak operátor tyto volné minuty účtuje – první minutu hovoru vždy platíte celou, ať už z ní provoláte šedesát sekund nebo jenom pět, další minuty jsou účtovány po sekundách.

Hodně také záleží na kombinaci cen volných minut a ceny minut provolaných nad tento rámec – pokud rámec nikdy nevyčerpáte, možná byste mohli srovnat ceny svého tarifu s levnějším paušálem nebo s předplacenými kartami.

Ono vůbec srovnání s předplacenými kartami může být docela zajímavé. Obecná nevýhoda tarifních programů proti předplaceným kartám – totiž pravidelné placení plného paušálu i v době, kdy ho nevyužíváte v plné míře – by měla být vyvážena nižšími cenami, a to jak volných, tak i nadrámcových minut. Srovnáte-li si však tarifní nabídku s nabídkou předplacených karet, zjistíte, že to tak být vůbec nemusí (srovnáváme zde, jak jsme uvedli na začátku, pouze ceny hovorů, ne SMS a dalších služeb).

Tabulka č. 579
Předplacené karty
Tarif Do vlastní sítě Do cizí sítě Pevná síť
Oskarta 3,15 6,30 6,30
Oskarta po 600 Kč 2,10 6,30 6,30
Twist standard 5,00/2,80 6,80 9,90/7,90/5,00
Twist Extra* 5,00/2,20 6,80 9,90/7,90/5,00
Twist SMS 6,60 6,60 6,60
Quatro Go 6,90/2,70 9,90/7,90 9,90/2,70
Original Go** 6,60/4,40 6,60/4,40 6,60/4,40
Fun Go 6,60 6,60 6,60

* Zvláštní tarif s paušálem 59 Kč/měs., zlevňuje SMS a volání mimo špičku do vlastní sítě, do konce října s výhodnějšími cenami, než jsou uvedené v tabulce
** Ceny rozděleny na účtování v 1. minutě a v dalších minutách
Všechny ceny jsou uvedeny s DPH. 

Například tarifu Oskar–Řekni mi zdatně konkuruje Oskarta. Za měsíční paušál 262,50 Kč dostanete volnou minutu za 5,25 Kč. To je cena o 2,10 Kč vyšší než volání z Oskarty do vlastní sítě a o 1,05 Kč levnější než volání do sítě cizí. Když tedy prvních 50 minut voláte s Oskartou spíš do vlastní sítě, je to o dost výhodnější než paušál.

Ale co po provolání volných minut? U paušálu je cena volání do vlastní sítě 4,20 Kč, u Oskarty je tedy opět nižší (o 1,05 Kč) a jelikož cena volání do cizí cítě je u Oskarty jen o 1,05 Kč vyšší, tak se vám vyplatí více Oskarta než tarif Řekni mi, a to při jakémkoli počtu hovorů, za podmínky, že dodržíte převahu hovorů do vlastní sítě.

Podobně u tarifu T-Mobile 20 Start: při paušálu 157,50 Kč máte volnou minutu za 7,88 Kč. To je cena o 2,88 Kč (špička) a o 5,08 Kč (mimo špičku) vyšší než minuta do vlastní sítě u předplacené karty Twist standard. Volná minuta je přitom také dražší než volání do cizí sítě a také dražší než volání na pevnou síť večer. Volání na pevnou síť ve špičce je levnější u paušálu o 2,12 Kč a jen o 0,02 Kč mimo špičku. Takže v rámci volných 20 minut je Twist karta jednoznačně výhodnější (jen nesmíte volat ve špičce na pevnou linku).

A po vyčerpání volných minut? Cena volání do cizí sítě je prakticky stejná, ale volání do vlastní sítě mimo špičku je stále výhodnější u karty (o 1,40 Kč), a to vyšším rozdílem než obrácený poměr při volání ve špičce (o 0,80 Kč je výhodnější paušál). Opět tedy stačí dodržet podmínku více volání do vlastní sítě než do cizí a karta je výhodnější při jakémkoli množství hovorů (výhodnější je opět i při volání do pevné sítě večer a o víkendu).

skoleni_29_6

U Eurotelu také objevíme pěkné absurdity – za paušál Optimum Plus se platí 1002,75 Kč za měsíc. Dostanete za to volných 120 minut a 20 SMS zpráv. Po odečtení ceny zpráv vychází cena jedné volné minuty na 8,50 Kč. To znamená, že předplacená karta Originál Go je během první dvou hodin (ano, hodin!) volání vždy levnější než tento paušál, ať už voláte kamkoliv.

Zkrátka, všechno je potřeba důkladně zvážit. Toto byla jen inspirace pro další podobné úvahy, do nichž už může každý ponořit sám nad svým tarifem či předplacenou kartou. Přejeme příjemné počítání.

Anketa

Dáváte přednost tarifu či předplacené kartě?

Autor článku

Autor je výkonným ředitelem společnosti Internet Info, s.r.o. Je absolventem FF UK Praha. Profesně se věnuje marketingu, internetovému prostředí a financím.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).