Hlavní navigace

Okradli vás na dovolené. Jak vám musí hotel nahradit škodu?

25. 10. 2019
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Vypočítejte si, na jaké peníze máte nárok. Host, kterému v penzionu ukradli kolo za 60 tisíc zamčené ve stojanu na jízdní kola na volně přístupné chodbě, vysoudil desetitisíce.

Host zažaloval provozovatele penzionu, aby mu zaplatil cenu jízdního kola v hodnotě 60 000 Kč, které mu bylo odcizeno neznámým pachatelem. Host jízdní kolo dal do stojanu na jízdní kola, který se nacházel uvnitř penzionu na volně přístupné chodbě, a kolo uzamkl zámkem.

I když se žalovaný provozovatel bránil tím, že kolo bylo možno umístit do uzamykatelné garáže, soud dospěl k závěru, že host správně vyhodnotil stojan jako místo pro uložení kola, neboť z ničeho nebylo zjistitelné jiné místo určené pro ukládání kol. O tom, že si mohl uložit kolo do garáže, kde parkuje své vozidlo provozovatel penzionu, host nevěděl.

Soud prvního stupně proto rozhodl, že se jedná o odpovědnost provozovatele ubytovacího zařízení podle občanského zákoníku za škodu vzniklou na vnesené věci. Uložil tedy provozovateli, aby nahradil škodu ve výši 60 000 Kč, když tato částka odpovídá obvyklé ceně věci. Ten kdo provozuje pravidelně ubytovací služby, nahradí škodu na věci, kterou ubytovaný vnesl do prostorů vyhrazených k ubytování nebo k uložení věcí, popřípadě na věci, která tam byla pro ubytovaného vnesena.

To platí i tehdy, byla-li věc za tím účelem ubytovatelem převzata. Škoda se hradí do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za jeden den. (Tento limit se neuplatní, byla-li věc převzata do úschovy, odmítl-li ubytovatel úschovu věci v rozporu se zákonem nebo byla-li škoda způsobena ubytovatelem nebo tím, kdo v provozu pracuje, pak se hradí škoda bez omezení.)

Verdikt soudu prvního stupně potvrdil i odvolací soud, který poznamenal, že zaplatil-li žalobce (host) za ubytování za dobu od 4. 9. do 6. 9. 2015 částku 4000 Kč, cena ubytování za jeden den činí 1333 Kč a stonásobek 133 300 Kč, a proto žalobcem (hostem) požadovaná náhrada škody tento limit nepřekračuje, a proto mu ji soud přiznal.

Nepočítají se dny, ale noci pobytu a cena ubytování se rozpočítá na jednotlivé účastníky

Provozovatel penzionu si podal dovolání k Nejvyššímu soudu. Nejvyšší soud ČR v rozsudku uvedl, že zákon blíže neurčuje, jak má být vyložen pojem stonásobku ceny ubytování za jeden den. Je opodstatněné, aby se limit vztahoval na celkovou škodu na všech věcech ubytovaného, nikoliv na škodu na každé jednotlivé poškozené věci.

Je-li v jednom ubytovacím prostoru (pokoji, apartmá) ubytováno více osob, je základem pro výpočet limitu náhrady škody na věcech každé z těchto osob cena za tento ubytovací prostor a den dělená počtem v něm ubytovaných osob, nelze-li dovodit jiný způsob určení ceny pro poškozeného (například při odlišné ceně pro děti apod.). Limit se musí odvíjet od ceny odpovídající ceně za ubytování pro osobu poškozeného, nikoli ceně za celý pokoj či apartmán, jsou-li v něm ubytované další osoby.

To znamená, že limitem náhrady škody bude stonásobek ceny ubytování, kterou zaplatil poškozený za svou osobu za jeden den. Zaplatil-li ubytování i pro další osoby, tato částka se do limitu promítnout nemůže. Každá další v pokoji či apartmá ubytovaná osoba by totiž při vzniku škody na své vnesené věci měla právo na náhradu škody opět do výše odpovídající stonásobku ceny ubytování za tuto jednotlivou osobu za jeden den.

Nejvyšší soud proto zrušil rozhodnutí odvolacího soudu, který nesprávně vycházel z toho, že cena ubytování za jeden den ve smyslu občanského zákoníku je cena ubytování za pokoj bez ohledu na počet v něm ubytovaných osob. Odvolací soud také nesprávně z data ubytování (4. 9. – 6. 9. 2015) dovodil, že pobyt trval tři dny, ač podle zvyklostí datum nástupu a odjezdu nezahrnuje celý den.

Odvolací soud se musí věcí znovu zabývat, a pokud se nezjistí, že došlo k jiné dohodě, bude se počítat pouze se dvěma dny ubytování (dvě noci). Dále je třeba se znovu zabývat námitkou provozovatele penzionu, že zaplacená cena 4000 Kč byla cena placená za 4 osoby.

Právníci a matematika někdy nejdou moc dohromady, někdo ale platit musí

Pokud 4000 Kč byly placeny za 4 osoby na 2 dny (respektive noci), potom cena ubytování za jeden den činí 500 Kč na osobu, tudíž odpovědností limit za škodu na vnesených věcech činí 50 000 Kč, a ne 133 000 Kč, k čemuž dospěl odvolací soud. Je to sice rozdíl výrazný, ale provozovateli penzionu přinese úlevu jen 10 000 Kč.

Protože odcizené kolo mělo hodnotu 60 000 Kč. Pro provozovatele penzionu by bylo výhodné, kdyby se počítal za den ubytování i celý den příjezdu a odjezdu, tedy celkem 3 dny místo 2 dnů, respektive nocí, jak určil Nejvyšší soud. Pak by denní cena činila jen 333,33 Kč (4000 : 4 : 3), a tudíž odpovědností limit by byl jen 33 333 Kč.

Tip do článku - účto fakturace duben

I když se teoreticky před soudem může prokázat něco jiného (jiná dohoda o ceně), správný bude nejspíš náš výpočet, který jsme provedli podle návodu Nejvyššího soudu (rozpočítání celkové ceny na všechny ubytované osoby a počítání nocí ubytování), z něhož vzejde náhrada škody ve výši 50 000 Kč. Ovšem připočítáme-li k tomu náklady na vedení soudního řízení, které se nadto protáhlo kvůli nesprávnému výkladu soudu, vyjde odcizené kolo opravdu velmi draho…

Řešením je pojištění

Sportovní, horská kola, často dražší než ojetý automobil, jsou lákadlem pro zloděje, a tak nezbývá než oběma stranám – provozovatelům ubytovacích služeb, ale i ubytovaným, a zvláště pak majitelům dražších kol, doporučit pojištění. V rekreačních lokalitách, kde je ubytování levnější a pohybuje se třeba kolem 300 Kč na den (taktéž i v atraktivních lokalitách mimo sezonu), ani stonásobek této částky nepokryje hodnotu odcizeného kola, ať již jej uhradí sám ubytovatel, nebo jeho pojišťovna.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).