Hlavní navigace

Odstoupení od kupní smlouvy může učinit kupující i prodávající. Důvodem jsou hlavně podstatné vady na zboží

23. 11. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com
Každý kupující má ze zákona právo za určitých podmínek odstoupit od kupní smlouvy. Děje se tak především v momentě, kdy zakoupené zboží vykazuje nějaké vady. Toto odstoupení se může týkat věcí movitých i nemovitých, avšak pokud chcete okamžité zrušení smlouvy a vrácení prostředků, musí být zjištěné vady podstatné.

Co znamená odstoupení od kupní smlouvy

Odstoupení od kupní smlouvy představuje právní akt, kdy se jedna smluvní strana na základě určitých skutečností rozhodne uzavřenou smlouvu zrušit, čímž zaniknou veškerá práva a povinnosti smluvních stran, jež z tohoto dokumentu vyplývají. Lze tak učinit pouze s ohledem na zákonem stanovená pravidla nebo na podmínky uvedené přímo v dané smlouvě. Závazek se odstoupením od smlouvy ruší od jeho počátku.

Vady podstatné a nepodstatné

Nárok na odstoupení od kupní smlouvy má každý kupující, který zjistil, že zboží, jež zakoupil, vykazuje určité vady. Tyto vady mohou být buď podstatné, to znamená znemožňující užívání daného předmětu za účelem, pro který byl zakoupen, nebo nepodstatné, které se dají opravit nebo odstranit. Jedná-li se o podstatnou vadu, má zákazník právo od kupní smlouvy odstoupit okamžitě a nárokovat si vrácení prostředků, které byly na nákup takového produktu vynaloženy.

U vad nepodstatných se neřeší odstoupení od kupní smlouvy, ale spíše reklamační řízení, kdy je zakoupený předmět vrácen prodejci, který jej buď opraví, nebo vymění za stejný produkt bez závad. Kupující také může požadovat namísto výměny nebo opravy daného předmětu finanční kompenzaci v podobě určité slevy.

Lhůta pro odstoupení od kupní smlouvy

Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, říká, že spotřebitel, který nakoupil určitou věc na dálku, tedy ve většině případů v internetovém obchodu, má právo na odstoupení od kupní smlouvy do 14 dnů od jejího uzavření, a to bez udání důvodu. Tato možnost se hojně využívá především v případě nákupu oblečení, které si spotřebitel nemůže vyzkoušet, a často se tak stává, že zboží sice nevykazuje žádnou vadu, ale má jiné nedostatky, jako je například špatná velikost nebo nevyhovující materiál.

Zároveň platí povinnost prodejce upozornit kupujícího na možnost vrácení zboží bez udání důvodu v uvedené lhůtě. Pakliže tak neučiní, prodlužuje se lhůta pro odstoupení od smlouvy o celý jeden rok, tedy na rok a 14 dnů. Existuje však určitý typ zboží, kdy tuto lhůtu využít nelze. Patří sem zejména produkty podléhající zkáze, tedy potraviny a nápoje, denní tisk, časopisy či výrobky upravené na základě požadavků kupujícího a další.

Jak odstoupit od kupní smlouvy

Odstoupení od smlouvy je potřeba učinit vždy písemně a ideálně prostřednictvím poštovní dodejky, která bude v případě sporu sloužit jako potvrzení, že jste dopis skutečně poslali a prodejce jej přijal. Nezapomeňte jej odeslat s ohledem na stanovenou lhůtu 14 dnů. Odstoupení je pak platné v momentě jeho doručení nebo oznámení druhé straně. Pakliže je v kupní smlouvě sjednána pokuta za porušení smluvních podmínek, je potřeba mít na paměti, že odstoupení se k této pokutě nevztahuje. To znamená, že vznikne-li vám povinnost pokutu zaplatit na základě porušení stanovených podmínek, musíte tak učinit bez ohledu na to, zda jste od smlouvy odstoupili, či nikoliv.

Mnoho internetových obchodů má na svém webu přímo dostupný formulář pro odstoupení od kupní smlouvy, nebo jej dokonce posílají společně se zbožím jako tiskopis přiložený do zásilky. To samozřejmě kupujícímu celou záležitost zjednodušuje, protože stačí daný formulář vyplnit a odeslat s produktem, který chcete vrátit, zpět na adresu prodávajícího.

Odstoupení od kupní smlouvy automobilu

Stejně jako je možné odstoupit od nákupu běžného spotřebního zboží, můžete také provést odstoupení od kupní smlouvy nového automobilu nebo jeho ojeté verze. V takovém případě je však nezbytné, aby byly splněny určité podmínky. První z nich stanovuje, že zakoupený vůz má vadu, která zabraňuje trvalému užívání auta za účelem, ke kterému bylo pořízeno. Druhá důležitá podmínka pak říká, že od kupní smlouvy na auto lze odstoupit v momentě, kdy prodávající není schopen závadu opravit do 30 dnů. Taková vada se pak považuje za neodstranitelnou.

Máte zkušenost s odstoupením od kupní smlouvy?

55 %
45 %
Odpovědělo 11 čtenářů.

Důležitý je ale fakt, kdy se daná vada objevila. Pakliže byla zjištěna do 6 měsíců od zakoupení automobilu, počítá se s tím, že se tento problém na voze vyskytoval již u prodejce, a tudíž je možné od nákupu takového auta odstoupit. Jestliže na závadu přišel nový majitel později než do půl roku od uzavření kupní smlouvy, má se za to, že byla způsobena jeho vinou, a odstoupit od smlouvy už tak nelze.

U nákupu ojetého vozu je to pak ještě trochu jinak. Podmínky pro odstoupení od uzavřené kupní smlouvy jsou v případě ojetého auta rozšířeny o následující body:

  1. Odstoupení není možné na základě vady, na niž byl kupující prodejcem před nákupem vozu upozorněn nebo na niž dostal slevu. Než se rozhodnete automobil vracet, přečtěte si důkladně předávací protokol nebo kupní smlouvu. V těchto dokumentech by měly být všechny vady zjištěné před prodejem uvedeny.
  2. Odstoupit od kupní smlouvy nelze na základě vady, která odpovídá míře běžného používání auta. Koupíte-li si vůz, který má najeto 200 000 km, lze předpokládat, že některé součástky, jejichž životnost je nižší nebo jen lehce vyšší, než je uvedená kilometráž, budou značně opotřebeny.
Smlouva o smlouvě budoucí může být nyní i ústní. I když se týká nemovitosti. Jak se jí u soudu domáhat? Přečtěte si také:

Smlouva o smlouvě budoucí může být nyní i ústní. I když se týká nemovitosti. Jak se jí u soudu domáhat?

Odstoupení od kupní smlouvy nemovitosti

Pokud jste si koupili dům, byt či pozemek a zjistili jste na něm podstatné vady, o kterých jste nebyli prodávajícím informováni, máte také ze zákona nárok na odstoupení od kupní smlouvy. Není tak však možné učinit u zjevných vad, které jsou vidět na první pohled, a je proto možné je snadno odhalit při prohlídce, která předchází nákupu. Jsou jimi myšleny například různé praskliny, rozbité výplně, opadaná omítka a podobně.

Co ale může být důvodem pro odstoupení od nákupu nemovitosti, jsou podstatné vady skryté, jež se nedají odhalit pouhým pohledem, a kupující tím pádem nemá šanci se o nich dozvědět jinak než od prodávajícího. Takové závady se obvykle projeví až po nějaké době využívání dané nemovitosti. Kupující může také prodávajícího požádat o jejich dodatečné odstranění či snížení ceny, za kterou se objekt prodal.

skoleni_27_1

Odstoupit od kupní smlouvy na nemovitost lze také za předpokladu, že došlo k zásadnímu porušení smluvních závazků. Nejčastěji se to týká podání nepravdivé informace nebo zatajení některých skutečností. Příkladem může být prodej pozemku, který kupující pořídil za účelem výstavby, avšak prodejce mu při prodeji zatajil, že se na daném pozemku nic stavět nemůže.

Odstoupení od kupní smlouvy vzor

Pokud si chcete stáhnout pro odstoupení od kupní smlouvy formulář z internetu, měli byste nejprve hledat na webových stránkách prodejce, zda neposkytuje svým zákazníkům předepsanou šablonu pro tyto záležitosti. Pokud ne, je možné hledat i na jiných webech, ale dejte si pozor, aby takový vzor obsahoval vše, co obsahovat má. Proto si raději stáhněte více variant a porovnejte jejich obsah mezi sebou, abyste nezapomněli do formuláře uvést nějakou podstatnou informaci.

Kdy můžu odstoupit od kupní smlouvy?
Od kupní smlouvy lze odstoupit za předpokladu, že na zakoupeném zboží byly zjištěny podstatné vady, které brání v jeho užívání, nebo v případě, že došlo k závažnému porušení smluvních závazků kupujícím nebo prodávajícím. Odstoupení od smlouvy v případě nákupu v internetovém obchodě je možné do 14 dnů.
Jak lze odstoupit od kupní smlouvy?
Odstoupení od kupní smlouvy je vždy potřeba podat písemně prodejci nebo kupujícímu. Některé obchody mají k tomuto účelu vytvořený formulář, který je dostupný na jejich webových stránkách, nebo jej přímo přikládají do zásilky k odesílanému zboží, aby měl kupující v případě potřeby možnost jednoduše zboží vrátit.
Je možné odstoupit od kupní smlouvy na nemovitost?
Ano, je, ale pouze za určitých podmínek. Učinit tak lze například v případě, že se po zakoupení nemovitosti objeví skryté vady, kterých si kupující nemohl všimnout při prohlídce daného objektu a prodávající jej o nich neinformoval. Stejně tak je možné od kupní smlouvy na nemovitost odstoupit ve chvíli, kdy byly kupujícímu záměrně zatajeny důležité skutečnosti o objektu nebo poskytnuty nepravdivé informace.
Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).