Hlavní navigace

Odměnu z dohody o provedení práce už před exekutorem neochráníte

14. 7. 2015
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Aktualizováno 18. 9. 2015 12:30
Dohoda o provedení práce je oblíbená nejen mezi brigádníky. Od září už ale exekutor dosáhne i na odměny z této smlouvy.

Oblíbená dohoda o provedení práce letos na podzim ztratí jednu ze svých výhod. I na příjmy, které vám plynou z této smlouvy, už totiž do budoucna dosáhne exekutor. Přečtěte si také: Generální inhibitorium: nemáte dluhy a o majetek stejně přijdete

Velká obliba, větší pozornost

Od 1. září 2015 budou přípustné exekuční srážky i z odměny z dohody o provedení práce.
Výkon práce na tuto dohodu je populární zvláště mezi dočasnými brigádníky, ale nejen mezi nimi.

Oblíbená pro svou flexibilitu

Zvýšení limitu počtu hodin, které lze odpracovat na dohodu o provedení práce v kalendářním roce (až 300 hodin), a stanovení poměrně značně vysoké hranice výše odměny z dohody rozhodné pro odvod pojistného na sociální a zdravotní pojištění (více než 10 000 Kč měsíčně) vedlo s přihlédnutím ke snadnému navázání i zrušení dohody, její flexibilitě a nízké nákladovosti ke zvýšení zájmu o dohodu o provedení práce a nárůstu počtu uzavíraných dohod v praxi.

Pracovat na dohodu o provedení práce je možno nejen na krátkodobé brigádě, ale i v déletrvajícím zaměstnání. Na dohodu o provedení práce lze totiž, jak už jsme uvedli, odpracovat až 300 hodin za kalendářní rok.

Za určitých okolností lze ovšem na jednu dohodu o provedení práce vykonat až práci v rozsahu 600 hodin. A to pokud dohoda bude sjednána k výkonu práce na přelomu dvou kalendářních roků tak, že např. ve 2. pololetí nebo závěru jednoho roku zaměstnanec vykoná 300 hodin práce a v 1. pololetí nebo na začátku roku následujícího vykoná práci zase v rozsahu až 300 hodin.

Příklady

1)    Dohoda o provedení práce bude uzavřena na dobu jednoho kalendářního roku s tím, že zaměstnanec podle ní bude vykonávat práce vždy 25 hodin v kalendářním měsíci. Celkový součet hodin nepřesáhne 300 pracovních hodin v kalendářním roce.

2)    Dohoda o provedení práce bude uzavřena na dobu neurčitou s tím, že zaměstnanec bude vykonávat práce dle potřeby zaměstnavatele, ale vždy nejvýše 300 hodin za kalendářní rok. Po vyčerpání tohoto limitu se výkon práce „přeruší“ a znovu se „obnoví“ v novém (dalším) kalendářním roce.

3)    Dohoda o provedení práce bude uzavřena na dobu určitou 1 roku, a to 2. kalendářního pololetí jednoho roku a 1. kalendářního pololetí následujícího roku, na sjednaný objem práce 600 hodin s tím, že zaměstnanec bude vykonávat práci vždy 50 hodin v kalendářním měsíci. Celkový počet hodin nepřesáhne 300 hodin v kalendářním roce.

Náležitosti dohody o provedení práce

V dohodě o provedení práce musí být uváděna doba, na kterou se tato dohoda uzavírá (třetí věta ust. § 75 zákoníku práce). Tomu vyhovuje i ujednání o uzavření dohody na dobu neurčitou.

ust. § 138 zákoníku práce se uvádí, že výše odměny z dohody o provedení práce a podmínky pro její poskytování se sjednávají v této dohodě. Dalšími podstatnými náležitostmi se tedy zákoník práce nezabývá. Lze proto konstatovat, že vedle zákonem výslovně předepsaných obsahových náležitostí:

 • doby, na kterou se dohoda uzavírá (v níž má být pracovní úkol proveden, vykonán)
 • výše sjednané odměny a podmínek jejího poskytování

má dohoda z povahy věci obsahovat dále přinejmenším:

 • specifikaci sjednané práce (vymezení pracovního úkolu)
 • případně předpokládaný rozsah práce, pokud event. nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu.

Jde-li o případ, kdy zaměstnanec činný na dohodu o provedení práce bude účasten nemocenského pojištění, pak je vhodné učinit součástí dohody i rozvrh týdenní pracovní doby do směn. 

Přečtěte si také: Dohoda o provedení práce: ideální smlouva na letní brigádu

Dříve byly exekuční srážky nepřípustné

Ačkoliv někdejší ust. § 299 odst. 5 občanského soudního řádu, ve znění účinném do 31. prosince 2006, výslovně zakazující exekuční srážky z odměny z dohody o provedení práce, a to bez ohledu na to, co bylo mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem o její splatnosti ujednáno, bylo k 1. lednu 2007 zákonem č. 264/2006 Sb. zrušeno, ve výčtu příjmů podléhajících srážkám při výkonu rozhodnutí dle ust. § 299 odst. 1 o. s. ř. i nadále odměna z dohody o provedení práce uvedena nebyla (chyběla), a proto byly podle právních názorů, které zastává i autor tohoto článku, exekuční srážky z odměny z dohody o provedení práce nepřípustné (což exekutorská praxe řešila a obcházela jiným druhem exekuce, a to přikázáním jiné peněžité pohledávky).

Vzhledem ke skutečnosti, že na výkon rozhodnutí přikázáním jiné peněžité pohledávky se nevztahují (nevztahovala) ustanovení o provádění srážek ze mzdy a příjmů povinného, sráží (srážela) se ve prospěch exekuce odměna v celé výši bez přihlédnutí k nezabavitelným částkám a limitům srážek ze mzdy.

Účto_tip_změny21

Nenápadné ustanovení přinese změnu

Ale tohle mění od 1. září 2015 poměrně nenápadné ustanovení v novele občanského soudního řádu, které již na odměnu z dohody o provedení práce pamatuje. Po její účinnosti se ustanovení občanského soudního řádu o výkonu rozhodnutí srážkami ze mzdy použijí na výkon rozhodnutí srážkami:

 • z platu,
 • z odměny z dohody o pracovní činnosti nebo nově právě i dohody o provedení práce, 
 • z odměny za pracovní nebo služební pohotovost,
 • z odměny členů zastupitelstva územních samosprávných celků a
 • z dávek státní sociální podpory a pěstounské péče, které nejsou vyplaceny jednorázově.

Srážky se dále provádějí z příjmů, které povinnému nahrazují odměnu za práci nebo jsou poskytovány vedle ní, jimiž jsou

 1. náhrada mzdy nebo platu,
 2. nemocenské,
 3. peněžitá pomoc v mateřství,
 4. důchody,
 5. stipendia,
 6. podpora v nezaměstnanosti a podpora při rekvalifikaci,
 7. odstupné, popřípadě obdobná plnění poskytnutá v souvislosti se skončením zaměstnání,
 8. peněžitá plnění věrnostní nebo stabilizační povahy poskytnutá v souvislosti se zaměstnáním,
 9. úrazový příplatek, úrazové vyrovnání a úrazová renta,
 10. dávky vyplývající ze smlouvy o výměnku podle občanského zákoníku,
 11. výsluhový příspěvek vojáků z povolání nebo příslušníků bezpečnostních sborů (NOVĚ),
 12. příplatek k důchodu ke zmírnění některých křivd způsobených komunistickým režimem v oblasti sociální a příplatek k důchodu a zvláštní příspěvek k důchodu podle zákona upravujícího ocenění účastníků národního boje za vznik a osvobození Československa a některých pozůstalých po nich (NOVĚ).

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).