Hlavní navigace

Generální inhibitorium: nemáte dluhy a o majetek stejně přijdete

19. 6. 2015
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Isifa.com
Jak je možné, že vám zabaví věc, aniž byste byli v exekuci? Na vině je dlužník, který vám prodal majetek, aniž na to měl právo.

Koupili jste si od někoho televizi, auto nebo třeba kolo? I když je vše řádně ošetřené smlouvou, neznamená to, že nemůže přijít exekutor a věc vám zabavit. To v případě, že se na koupený majetek vztahuje generální inhibitorium.

Co je to generální inhibitorium?

Generální inhibitorium zakazuje dlužníkům nakládat se svým majetkem. Jedná se o institut předepsaný zákonem, který má za úkol chránit práva věřitelů v případě, že by se dlužník snažil podvodně odvádět svůj majetek mimo dosah exekuce.

Vzniká ve chvíli, kdy soud rozhodne o nařízení exekuce. Proti dlužníkovi působí od chvíle, kdy je srozuměn se zahájením exekuce.

Kdy je smlouva uzavřená během inhibitoria neplatná?

Generální inhibitorium je generální v tom smyslu, že postihuje i majetek, o kterém soudní exekutor nebo soud při nařízení exekuce neví. Poté, co dlužník obdrží vyrozumění o zahájení exekuce, nesmí nakládat s majetkem svým ani tím, které patří do společného jmění manželů.

Právní úkon, kterým by dlužník tento zákaz porušil, je neplatný. Nicméně neplatný pouze relativně, protože soudní exekutor, resp. věřitel se jeho neplatnosti nemusejí dovolat a v takovém případě jeho platnosti nic nebrání, upozornili před časem zástupci Exekutorské komory ČR, na nutnost úkon vůbec zjistit.

Za dovolání se neplatnosti se považuje i doručení exekučního příkazu, kterým se postihuje majetek, jejž povinný neoprávněně zcizil, vysvětlil serveru Měšec.cz také Jaroslav Kocinec, předseda mediální komise Exekutorské komory ČR.

Exekuční řád je navíc provázaný s trestním zákonem. Pokud už by tedy dlužníkovi prodej věci prošel, vystavuje se riziku, že bude v případě prozrazení stíhán pro jednání poškozující (nebo upřednostňující) věřitele.

Exekutor nebo věřitel mají na dovolání se neplatnosti tříletou promlčecí dobu. Ta začíná běžet ode dne, kdy k právnímu úkonu došlo.

Absolutní neplatnost právního úkonu platí až v situaci, kdy je majetek dlužníka přímo postižen exekučním příkazem (podle § 47 odst. 4 exekučního řádu).

Výjimky se najdou

Obecně platí, že generální inhibitorium platí do ukončení exekuce. Soudní exekutor ale může zákaz nakládání s majetkem zrušit i předčasně. To ale jen pokud se dlužník „vyplatí“ složením vymáhané částky a nákladů exekuce. Pak už by mu tedy exekutor neměl v dalším nakládání se svým majetkem nijak bránit.

Podle § 44a Exekučního řádu zákon umožňuje výjimku pro případ nakládání s majetkem v mezích běžné obchodní činnosti, při uspokojování základních životních potřeb nebo správy a údržby majetku.

Relativní nerelativní, pro peníze asi budete muset k soudu

V případě, že byste si pořídili od dlužníka majetek, na který se generální inhibitorium vztahuje, závisí délka vašeho vlastnictví na faktu, zda se věřitel nebo exekutor o transakci dozví. V případě relativní neplatnosti právního úkonu se tak můžete tři roky obávat o to, zda o majetek nepřijdete. Pokud by se tak stalo, nezbude vám jiná cesta, než si držet palce a obrátit se na prodejce s požadavkem o vrácení peněz. To ale rozhodně není záruka toho, že se k nim skutečně dostanete. Dlužník už peníze mít dávno nemusí a pokud je předlužený, nemusíte z něj nic dostat ani soudně.

Prodejce si vybírejte

Co poradit? Snad pečlivé prověřování prodejce v registrech a rejstřících (případně po známých, pokud máte společné). Prověřujte katastr nemovitostí (průběžně, abyste případně mohli zakročit co nejdříve) nebo rejstřík Centrální evidence exekucí.

A mějte se na pozoru také před neobvykle výhodnými nabídkami, protože ani kontrola rejstříků vás před podvodem nemusí ochránit se 100% jistotou.

Pokud například najdete v autobazaru vůz za velice nízkou cenu, jedním ze zajíců v pytli může být právě snaha dlužníka narychlo svůj majetek zpeněžit.

Kdy přesně koupíte zajíce v pytli?

Kdy přesně se v průběhu případné koupě majetku ten dostává do generálního inhibitoria? Jak už jsme uvedli, působí od okamžiku doručení (bez ohledu na způsob) vyrozumění o zahájení exekuce.

Čtenář serveru Měšec.cz ale vznesl konkrétnější dotaz s tím, že koupil auto od dlužníka v exekuci: Kupní smlouva byla podepsána ještě před exekucí a vozidlo přepsáno už s napsanou exekucí, což mi původní majitel samozřejmě neřekl. Můžu se nějak ubránit zabavení auta?

Odpověď na tuto komplikovanější otázku jsme obdrželi od Jaroslava Kocince, předsedy mediální komise Exekutorské komory ČR:

Ve vámi posuzovaném případě může být situace částečně odlišná. Uvádíte, že vozidlo bylo „přepsáno už s napsanou exekucí“. S největší pravděpodobností tedy soudní exekutor pojal předmětné vozidlo do soupisu, a to na základě pozitivní součinnosti od registru vozidel. V daném případě tedy zřejmě došlo k postižení automobilu exekučním příkazem prodejem movitých věcí. Majetek zatížený exekučním příkazem je postižen speciálním inhibitoriem, jehož porušení má za následek absolutní neplatnost právního jednání. Pokud tedy povinný uzavřel se čtenářem kupní smlouvu již v době, kdy věděl o pojetí vozidla do soupisu, je kupní smlouva absolutně neplatná a povinný je tak stále majitelem automobilu.

skoleni_21_6

Nutno si uvědomit, že převod vozu v rámci registru vozidel nemá konstitutivní účinky (nejedná se o analogii jako v případě nemovitých věcí, kdy je nutné dosáhnout zápisu do katastru nemovitostí). Jedná se pouze o veřejnoprávní evidenci provozovanou státem. K převodu vlastnického práva u movitých věcí ale dochází v souladu s kupní smlouvou – nejčastěji tedy předáním věci a zaplacením kupní ceny. Zásadně tedy není nutné, aby k „přepisu“ automobilu v rámci registru vozidel došlo před zapsáním poznámky o exekučním postihu automobilu do registru vozidel. Pak ale musí čtenář soudnímu exekutorovi doložit, že on (nikoli povinný) je vlastníkem vozidla. Bude muset unést důkazní břemeno o vzniku svého vlastnického práva před vědomostí povinného o vedené exekuci.

Z vámi popsaného skutkového stavu nelze jednoznačně dovodit, zda se čtenář stal právoplatným vlastníkem automobilu. Pokud se domnívá, že převod proběhl řádně, tedy kupní smlouva byla uzavřena a podmínky pro převod vlastnického práva splněny ještě před exekucí (viz výše), může se bránit návrhem na vyškrtnutí věci ze soupisu, který se podává u soudního exekutora, jenž exekuci vede, a to do 30 dnů ode dne, kdy se navrhovatel dozvěděl o soupisu věci. Pokud soudní exekutor jeho návrhu nevyhoví, lze dále podat vylučovací žalobu.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).