Hlavní navigace

Od července skokově zdraží zásilky ze zemí mimo EU. Jak u nich podat celní prohlášení?

17. 5. 2021
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Od července zaplatíte DPH i u zásilek do 22 eur, jsou-li ze zemí mimo EU. Budete u nich muset také podávat celní prohlášení. Ukážeme vám jak.

Od července se bude i u zásilek do hodnoty 22 eur ze zemí mimo EU odvádět DPH. Budou také nově podléhat celnímu řízení. Skokově se tak zvýší cena těchto zásilek, a to o DPH a případný poplatek, pokud se necháte v celním řízení zastupovat.

Změna vyplývá z nových evropských legislativních pravidel pro dovoz zásilek nízké hodnoty ze zemí mimo EU, která musela ČR překlopit do svého práva.

Osvobození pro zásilky nízké hodnoty

V současnosti platí, že zásilky ze zemí mimo EU s hodnotou do 22 eur jsou od odvodu DPH osvobozené. Procházejí jednoduchým celním řízením, které zajistí přepravce či pošta a příjemce nemusí nic řešit. Výjimku tvoří příležitostně zasílané dary mezi fyzickými osobami. Pro ty platí osvobození od DPH do hodnoty 45 eur.

Velká Británie po brexitu spadá do kategorie třetích zemí a zboží odtud podléhá přísnějším dovozním limitům.

Zásilky, které mají hodnotu nad 22 eur, už musí procházet standardním celním řízením. To znamená, že Celní správa ČR zásilku zachytí a kontaktuje vás se žádostí o dodání potřebných dokumentů. Dále také vyměří DPH, vznikne vám tzv. celní dluh.

Po dodání zmíněných dokumentů a úhradě dluhu je zásilka propuštěna a doručena. Celní řízení za vás může vyřídit za poplatek i dopravce nebo specializovaná firma. Službu celního deklaranta poskytuje například Česká pošta, která vás zastoupí při jednání s celní správou a uhradí rovnou i vyměřené DPH, které jí samozřejmě zaplatíte spolu s poplatkem za službu celní deklarace.

U zásilek nad 22 eur do 150 eur se tedy vyměřuje DPH, ale stále jsou osvobozené od cla. Výjimku tvoří přepravovaný alkohol a alkoholické nápoje, tabák a tabákové výrobky, parfémy a toaletní vody.

Zásilky nad 150 eur podléhají DPH a je vyměřeno i clo. DPH se vypočítává z hodnoty zboží, poštovného, ceny služby celní deklarace a případného cla.

Zásilky objednané fyzickými nebo právnickými osobami za účelem podnikání nebo přímo jako předmět podnikatelské činnosti v případě přeprodeje zboží musí procházet standardním celním řízením bez ohledu na hodnotu. I v této situaci je vyměřeno DPH i clo.

DPH na všechny zásilky ze zemí mimo EU

U osvobozených dárkových zásilek zůstává limit pro osvobození od DPH do hodnoty 45 eur (nevyměřuje se ani clo), ale i tyto zásilky budou muset být nově celně projednány.

Od 1. července tedy budou příjemci platit DPH (nejčastěji 21 %) u všech zásilek se zbožím ze zemí mimo EU. Rozhoduje datum předložení k celnímu řízení, nikoli datum vstupu zásilky na území ČR.

Nově také bude u zásilek nízké hodnoty zavedena povinnost podání elektronického celního prohlášení tak, jako je tomu nyní u zásilek v hodnotě od 22 do 150 eur. Doposud příjemce zásilek v celním řízení zastupovala např. pošta nebo přepravce, od července celní správa umožní, aby si zboží projednali v celním řízení sami. V platnosti ale zůstane i možnost nechat se za poplatek v celním řízení zastoupit.

Limit hodnoty zásilky se počítá z hodnoty zboží, samotné DPH se vypočítává z celkové ceny zásilky, tedy kromě hodnoty zboží se započte i poplatek za dopravu. Pro zásilky do 150 eur bude stále zachováno osvobození od cla.

U zásilek nad 150 eur i u zásilek podnikatelských se nic nemění. Stále tedy bude potřeba projít standardním celním řízením a zaplatit DPH i clo.

Bojíte se celního řízení? Nezoufejte. Předpokládá se, že řada velkých e-shopů si raději v Evropě zřídí sklady, aby se na jejich zboží celní řízení nevztahovalo.

Celní správa upozornila, že na některých zahraničních e-shopech jsou k nalezení speciální akce, kdy je zboží nabízeno zdarma a vy podle obchodníka zaplatíte pouze dopravu. Co se týče principu tohoto obchodu, tak se nedá hovořit o tom, že byste dostali zboží skutečně zdarma. Jeho hodnotu zaplatíte v rámci dopravného. Toto zboží určitě nějakou hodnotu má, proto je i u těchto zásilek třeba podat celní prohlášení, vysvětluje úřad s tím, že při jeho vyplňování nesmíte uvést nulovou hodnotu zboží. V tomto případě musíte hodnotu zboží odhadnout tím, že přidělíte část ceny dopravného jako hodnotu zboží.

Vzhledem k tomu, že 99 % veškerých zásilek objednaných mimo EU je dopravováno poštovním operátorem, vytvořila Celní správa ČR aplikaci eCeP, která nově umožní lidem podat celní prohlášení u zásilek přepravovaných Českou poštou, s.p., do hodnoty 150 eur, uvádí celní správa.

Pokud se necháte zastoupit Českou poštou, vyzve vás ta (e-mailem, SMS nebo dopisem s odkazem na webový formulář) k vyplnění celního formuláře, abyste jí předali informace o zásilce. Formulář by měl být předvyplněn informacemi, které pošta získala od odesílajícího poštovního operátora. Informace zde můžete doplnit, opravit nebo nechat bez zásahu. Standardně se zde vyplňuje hodnota zásilky, výše poštovného, popis zboží a případně i celní sazební zařazení (tzv. HS kód). Poštu vyplněním zároveň zmocníte k zastoupení. Ta tedy zajistí odvod DPH celnímu úřadu, zásilku vám doručí a vy při převzetí zaplatíte vyměřenou daň i poplatek za zastoupení v celním řízení.

V případě, že dodáte všechny potřebné údaje a zmocníte Českou poštu, zaplatíte 97 Kč. Bez vaší součinnosti bude poplatek vyšší, zaplatíte 150 Kč.

Příklad

Lepší představu o efektu červencové změny získáte díky příkladu ekonoma Lukáše Kovandy z Trinity Bank.

Pokud si objednáte např. ochranný kryt na mobil z čínského e-shopu za 2,50 amerického dolaru, vyjde vás při kursu zhruba 21 Kč za dolar, na necelých 53 Kč. Poštovné v takovém případě činí 45 korun. Celkem tak platíte 98 Kč.

Pokud kurs i cena výrobku setrvají na stejné úrovni, zaplatíte podstatně více. Pokud se necháte ve věci celní deklarace zastupovat například zmíněnou Českou poštou a poskytnete součinnost a podklady, zaplatíte 97 Kč. Pokud ji neposkytnete, pak 150 Kč. Teprve z této částky se pak počítá DPH.

V případě součinnosti tedy zaplatíte 98 Kč + 97 Kč + 41 Kč DPH, takže celkem 236 Kč. Tedy o 138 Kč víc než nyní. Těchto 138 Kč zaplatíte při převzetí zásilky.

Neposkytnete-li součinnost, zaplatíte 98 Kč + 150 Kč + 52,10 Kč, takže celkem 300,10 Kč, což je o 202,10 Kč více než nyní. Těchto 202,10 Kč navíc zaplatíte při převzetí zásilky.

Aplikace eCeP

Kromě aplikace eCeP získáte informace o aktuálních pravidlech celního řízení i na webu Celnička, kde najdete i návod, jak podat celní prohlášení sami.

Předem avizujeme, že aplikace v současnosti ještě nefunguje, bude spuštěna až od července. Už nyní si k ní ale můžete k aplikaci přečíst podrobný návod.

Do aplikace pro vytvoření celního prohlášení se dostanete přes cPortál.

Přes dlaždici Vytvoření celního prohlášení přejděte do aplikace
Autor: Gabriela Hájková

Přes dlaždici Vytvoření celního prohlášení přejděte do aplikace

Po spuštění se do aplikace eCeP dostanete buď pomocí přihlašovacích údajů do datové schránky, nebo prostřednictvím eIdentity.

Do aplikace se přihlásíte před údaje k datové schránce nebo eIdentitu
Autor: Gabriela Hájková

Do aplikace se přihlásíte před údaje k datové schránce nebo eIdentitu

Při procesu tvorby celního prohlášení musíte nejprve zvolit, o jaký typ zásilky se jedná:

  • poštovní zásilka do hodnoty 150 eur,
  • dar od fyzické osoby do hodnoty 45 eur zasílaný bezúplatně poštou,
  • poštovní zásilka v hodnotě vyšší než 150 eur.

Pokud však musíte zvolit poslední z uvedených možností, nebudete moci aplikaci eCeP využít a musíte projít standardním celním řízením. To platí i v případě podnikatelské zásilky. Pak tedy buď můžete pověřit celním prohlášením přepravce, nebo si můžete projít celním řízením sami.

Zde vyberete, o jaký typ zásilky se jedná
Autor: Gabriela Hájková

Zde vyberete, o jaký typ zásilky se jedná

Pokud jste v prvním kroku zvolili jednu ze dvou prvních možností, můžete pokračovat v aplikaci na další krok, kterým je ověření existence zásilky.

Nejprve musíte uvést dopravní společnost, která zásilku doručuje, a do druhého řádku napíšete podací číslo zásilky. Poté tlačítkem ověříte zásilku u dopravce.

Přes zadání dopravce a čísla zásilky ji ověříte
Autor: Gabriela Hájková

Přes zadání dopravce a čísla zásilky ji ověříte

Pokud se na stránce objeví zelený pruh, můžete pokračovat dál. V opačném případě musíte zkontrolovat správnost údajů nebo u dopravce ověřit, jestli neeviduje zásilku pod jiným číslem.

V dalším kroku musíte vyplnit požadované údaje. Za tímto účelem byste měli mít pořádek v terminologii:

  • deklarant je ten, kdo podává celní prohlášení,
  • dovozce je ten, kdo si nechává zásilku poslat – příjemce,
  • odesílatel je ten, kdo zásilku odesílá ze země mimo EU.

Na stránce musíte potvrdit, že jste deklarant i dovozce. Pokud dovozce a deklarant není jedna osoba, nemůžete aplikaci využít.

Vyplníte základní údaje o zásilce
Autor: Gabriela Hájková

Vyplníte základní údaje o zásilce

Dále musíte zapsat položky ve vaší zásilce. Musíte zadávat jednotlivé kusy zboží, které přidáváte po položkách.

Vyplníte informace o obsahu zásilky
Autor: Gabriela Hájková

Vyplníte informace o obsahu zásilky

Nápověda, jak vyplnit informace o obsahu zásilky
Autor: Gabriela Hájková

Nápověda, jak vyplnit informace o obsahu zásilky

Po zadání všech položek přejdete na shrnutí, kde se zobrazí všechny zadané údaje. Případné chyby opravíte volbou „krok zpět“. Nakonec data odešlete a tím celní prohlášení řádně podáte.

Ve shrnutí kontrolujete všechna zadaná data
Autor: Gabriela Hájková

Ve shrnutí kontrolujete všechna zadaná data

Aplikace poté zobrazí číslo celního prohlášení a cPortál celní správy vám informaci o novém celním prohlášení oznámení zašle e-mailem.

Po podání aplikace vygeneruje číslo celního prohlášení
Autor: Gabriela Hájková

Po podání aplikace vygeneruje číslo celního prohlášení

Přes doručenou zprávu se můžete dostat na přehled všech celních prohlášení, které jste v minulosti vytvořili, a přes ikonu oka se podívat na detail.

skoleni_18_3

V přehledu celních prohlášení najdete i to nově vytvořené
Autor: Gabriela Hájková

V přehledu celních prohlášení najdete i to nově vytvořené

E-mail dostanete i po tom, co dopravce předloží celní správě zboží k celnímu řízení a ta přijme celní prohlášení. Pokud ověření deklarovaných informací proběhne v pořádku, obdržíte údaje k platbě DPH.

Podklady k platbě najdete i v detailu přehledu celních prohlášení pod tlačítkem „Informace k zaplacení“. To ale jen za podmínky, že jste informace o výši vyměřené DPH dostali e-mailem.

V detailu naleznete informace k zaplacení
Autor: Gabriela Hájková

V detailu naleznete informace k zaplacení

Po vyplnění údajů do aplikace eCeP vám bude vyměřeno DPH a po jeho uhrazení vám bude zásilka propuštěna do ČR.

Byl pro vás článek přínosný?

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).