Hlavní navigace

K dani z nemovitosti se i přes prošlý termín můžete přiznat bez sankcí

4. 2. 2010
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Nepodali jste přiznání k dani z nemovitosti a obáváte se důsledků? Nemá smysl hrát si na schovávanou, aktivním přístupem se můžete zbavit hrozících postihů.

1. února byl podle letošního daňového kalendáře posledním dnem pro podání přiznání k dani z nemovitosti. Pokud jste se v roce 2009 stali majitelem nemovitosti, pak právě pro vás bylo toto datum klíčové. Návod, jak daňové přiznání podat, si můžete na našem serveru přečíst na jiném místě. Více: Daň z nemovitosti 2010: Víme, jak na ni

Dnes vám odpovíme na časté dotazy z daňové poradny. Co dělat v případě, že jste přiznání k dani z nemovitosti nestihli podat včas a jaké hrozí postihy?

Termín neskončil pro všechny

Pojďme si říct alespoň teoretické minimum. Daň z nemovitostí zahrnuje daň z pozemků vedených na katastru nemovitostí (s výjimkou pozemků zastavěných stavbami) a daň z nemovitých staveb. Nemovitými stavbami jsou rodinné domy, byty a jiné kolaudované nebytové prostory, které jsou spojené se zemí pevným základem. Patří sem ale také nezkolaudované stavby, užívané na základě oznámení stavebnímu úřadu.

Je to vcelku jednoduché, daň z nemovitosti platí její majitel, který je tak k 1. lednu daného roku evidován v katastru nemovitostí. Stejný princip platí i pro podání daňového přiznání, s tím rozdílem, že přiznání se nepodává každoročně, ale pouze jednou – v roce následujícím po nabytí vlastnického práva (s výjimkou dodatečných přiznání v zákonem určených situacích). Pokud jste se tedy v roce 2009 stali majitelem nemovitosti, pak jste do 1. února 2010 byli povinni podat přiznání.

Výjimkou jsou situace, kdy jste podali návrh na vklad nemovitosti v roce 2009, ale jeho zápis proběhne až v roce 2010. Přiznání k dani z nemovitostí může být podáno včas i po 31. 1. To se stane v případě, že návrh na vklad, podaný koncem roku, není do 31. 12. zapsán katastrálním úřadem. Bude-li vklad zapsán (ke dni podání návrhu v r. 2009) např. 15. 1. 2010, má poplatník povinnost podat přiznání na rok 2010 až do konce třetího měsíce po provedení vkladu, tedy v tomto případě do 30. 4. 2010, upřesňuje pro server Měšec.cz daňový poradce Jiří Celler.

Daňové přiznání k dani z nemovitosti snadno a rychle

Daňové přiznání online na Daňovém portálu

Formulář ke stažení v excelu

Autorem formuláře ke stažení je společnost ASPEKT HM.
 

Sankce? Vlastní iniciativou se jim vyhnete

Vrhněme se bez dalších skrupulí k jádru problému. Jaký postih hrozí při opožděném podání daňového přiznání? Nebylo-li daňové přiznání podáno včas, může správce daně  zvýšit příslušnou vyměřenou daň až o 10 %, pokud zákon o správě daní a poplatků nebo zvláštní zákon nestanoví jinak. Z uvedeného vyplývá, že finanční úřad  na základě správní úvahy posoudí, zda vůbec, případně o kolik procent zvýší příslušnou vyměřenou daň. Obsahem správní úvahy je posouzení různých okolností, které jsou správci daně známy, např. zda poplatník podal přiznání až na výzvu správce daně, nebo sám z vlastního podnětu, o kolik se opozdil s podáním daňového přiznání proti zákonné lhůtě, apod. Z toho vyplývá doporučení poplatníkům, aby  přistupovali k plnění svých povinností aktivně, zodpovědně a včas, odpovídá tisková mluvčí Finančního ředitelství v Ostravě Petra Homolová.

Z vyjádření vyplývá, že vlastní snahou se může opozdilec vyhnout jakémukoli finančnímu postihu. Zkusili jsme proto jako fiktivní „hříšník“ zavolat na pět finančních úřadů a hypotéza se beze zbytku naplnila. Pokud jste měli pro rok 2010 podávat premiérově přiznání k dani z nemovitosti, a nestihli jste tak do stanoveného termínu, sankcím se při rychlém jednání zatím vyhnete. Všechny dotázané úřednice se nicméně shodly na tom, že je třeba přiznání podat (doslova) co nejdříve. Zřejmě jsou shodně instruovány shora.

Zdravou benevolenci finančních úřadů potvrzuje i Jiří Celler: Podle mých zkušeností správce daně pokuty neuděluje, pokud poplatník podá přiznání opožděně sám, nebo na výzvu v dodatečné lhůtě. 

Najdou se ale i případy, kdy daňové přiznání mělo být podáno již v minulých letech, ale majitel nemovitosti tuto povinnost opomněl. I tehdy se možnému navýšení daně až o 10 % můžete vyhnout. Základem je opět aktivní přístup. Nečekejte tedy na výzvu finančního úřadu, ale přihlaste se k dani zpětně sami. Určitě se nevyhnete papírování (je třeba vyplnit daňová přiznání za všechny předešlé roky), ale případné sankci za pozdní podání přiznání se možná vyhnete. Našemu fiktivnímu opozdilci úřednice tuto pokutu přislíbila odpustit.

Úrok z prodlení vám neodpáře nikdo

Zatím jsme se bavili o postizích za pozdní podání přiznání k dani z nemovitosti. Kromě podání přiznání má plátce daně především povinnost tuto daň uhradit. A jestliže nebylo podáno přiznání, pak lze s velkou pravděpodobností předpokládat, že ani nebyla zaplacena daň. Tu je třeba uhradit do konce května roku následujícího po nabytí vlastnického práva k nemovitosti (daně nad 5000 Kč lze rozdělit na dvě stejné části a druhou zaplatit do konce listopadu). Jestliže ji včas neuhradíte, začíná vám nabíhat úrok z prodlení. Úrok z prodlení má daňový dlužník povinnost zaplatit za každý den prodlení, počínaje dnem následujícím po dni splatnosti až do dne platby včetně. Výše úroku z prodlení odpovídá ročně výši repo sazby stanovené ČNB, zvýšené o 14 procentních bodů, platné pro první den příslušného kalendářního pololetí. To znamená, že např.  právě teď by úrok z prodlení činil 15 %. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení, uvádí Petra Homolová z ostravského Finančního ředitelství.

Zákon o správě daní a poplatků dále říká: Úrok z prodlení se nepředepíše a daňovému dlužníku nevzniká povinnost jej uhradit, nepřesáhne-li v úhrnu u jedné daně u jednoho správce daně za jedno zdaňovací období nebo za jeden kalendářní rok u jednorázových daní částku 200 Kč.

skoleni_4_3

Z výše napsaného tedy vyplývá, že pokud jste se k placení daně z nemovitosti zatím nepřihlásili, nemáte nejmenší důvod tak neučinit v nejbližší době. Nejlépe uděláte, když se co nejdříve spojíte s finančním úřadem, pod který spadáte. Naše zkušenost s jednáním úředníků a úřednic je veskrze pozitivní, vždy jsme se dočkali rady, jak dále postupovat.

A pokud spoléháte na to, že na vaše „nepřiznání“ úřad nepřijde, má pro vás Petra Homolová následující vzkaz: Finanční úřady mají dostatek informací pro svou činnost, tj. mimo jiné  pro správné stanovení a  vybrání daně z nemovitostí. Poté co finanční úřady vyměří daň z nemovitostí všem dosud registrovaným  poplatníkům daně z nemovitostí a doručí jim  daňové složenky s uvedením správné částky daně, budou se zabývat také „hříšníky“, kteří svou povinnost podat daňové přiznání dosud nesplnili. Tito budou vyzvání k podání daňového přiznání.

Anketa

Podáváte daňová přiznání online?

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).