Hlavní navigace

Novinky ve stavebním spoření

21. 1. 2005
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

Rok 2005 by měl v oblasti stavebního spoření přinést mnoho nového - stavební spořitelny přichází s novými produkty a v květnu by měla vstoupit v platnost novela zákona o stavebním spoření, která byla Ministerstvem financí vypracována v reakci na některé skutečnosti. Co můžeme čekat?

Ohlednutí za uplynulým rokem

Počátkem roku 2004 vstoupila v účinnost novela zákona o stavebním spoření a státní podpoře, která byla harmonizována s právem EU. Tato změna se pochopitelně výrazně projevila v počtu nových klientů. Ti na tuto změnu reagovali již během roku 2003, kdy rychle uzavírali smlouvy podle dřívějších a výhodnějších podmínek, a tento rok tak byl uzavřen s historickým rekordem 2,1 milionů nových smluv. Srovnávání loňského roku 2004 s rokem předminulým je tak velice problematické.

Nicméně počet nově uzavřených smluv byl loni výrazně nižší než v předloňském roce a již i ministerstvo financí potvrdilo, že se jednalo o první pokles počtu nově uzavřených smluv za dobu existence samotného stavebního spoření. Například jen naše největší stavební spořitelna ČMSS uzavřela ještě v roce 2003 téměř milion nových smluv, avšak v loňském roce jich bylo téměř o tři čtvrtiny méně, tedy 253 376.

Obecně však lze říci, že stavební spoření zůstává velmi populární a oblíbenou formou spoření, neboť i dnes existuje přibližně 6 miliónů smluv a objem svěřených prostředků přesahuje 280 miliard korun.

Negativní trend poklesu zájmu klientů se spořitelnám podařilo částečně vyrovnat zvýšenou aktivitou v oblasti úvěrování, která se zároveň mohla svést na vlně „levných peněz“, respektive nízkých úroků. Na druhou stranu nízké úroky působí spořitelnám vrásky na čele, neboť smlouvy s úrokovou fixací, které byly uzavřeny ještě za časů vyšších úrokových měr, je nutí vyplácet sazby vyšší, než jsou aktuálně, a tím jsou zároveň nuceny ke změnám v oblasti poplatkové politiky. Pochopitelně je tento tlak přenášen na zvyšování sazeb.

Poplatky a jejich změny v souvislosti s novým zákonem

Právě poplatky jsou u stavebního spoření tématem velmi ožehavým. Jsou trnem v oku nejen Ministerstvu financí, ale i Úřadu na ochranu hospodářské soutěže a Sdružení obrany spotřebitelů. Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ukončil v loňském srpnu řízení ve věci kartelové dohody v souvislosti se zvyšováním poplatků u stavebního spoření. Všem šesti stavebním spořitelnám byla uložena pokuta v celkové výši dosahující necelých 500 mil. Kč. Toto rozhodnutí však neznamená, že spořitelny uvedenou částku uhradit musí, neboť mohou využít všech dostupných opravných prostředků. V každém případě byly spořitelny tímto rozhodnutím nuceny snížit své loňské zisky, neboť zákon jim ukládá povinnost zahrnout takto udělenou pokutu do jejich účetnictví na základě principu předběžné opatrnosti.

Plány ministerstva financí

Ministerstvo financí již v prosinci minulého roku přišlo s návrhem další novely zákona o stavebním spoření, která by měla vstoupit v platnost v květnu letošního roku. Největší novinkou je v souvislosti s ní především povinnost stavebních spořitelen, aby udržovaly poplatky na stejné úrovni po celou dobu spořícího cyklu. Tím by se zabránilo dosavadním praktikám, kdy spořitelny měnily své sazebníky podle jejich potřeby. Poplatky by pak podléhaly pouze průběžné indexaci, která by zohledňovala vývoj cenové hladiny.

Další výraznou změnou bude to, že se klientům připíše úrok ze státní podpory již od dalšího dne po převedení státní podpory stavební spořitelně. V minulosti u některých stavebních spořitelen byla praxe taková, že jim stát zaslal na účty státní podporu (minulý a předminulý rok byla celková státní podpora téměř 15 mld. Kč), avšak klientům se dostala na účty mnohdy až jeden měsíc poté. Tím se mohly spořitelny obohatit o zúročení této sumy, které teoreticky dosáhlo výše i několika desítek miliónů korun.

Další problémy na trhu stavebního spoření

Ministerstvu financí se nelíbí především omezená konkurence v sektoru (6 vydaných licencí). Přesto je to právě stát, který vstupu dalších spořitelen licencováním brání. Dále je spořitelnám ze strany ministerstva vyčítána nízká aktivita v úvěrové oblasti, neboť ony sami jsou úvěrovými institucemi a zdrojem jejich financování má být právě poskytování úvěrů. Zde je vhodné na obranu stavebních spořitelen poznamenat, že v posledních dvou letech dochází právě v této oblasti k výrazným změnám.

Stavební spořitelny a jejich výhrady

Samozřejmě že i stavební spořitelny mají své výhrady vůči státu. Nelíbí se jim především omezení účelovosti použití úvěru ze stavebního spoření a přílišná reglementace celé oblasti. Ta sama může být i brzdou celkového rozvoje malých úvěrů, a proto i Asociace českých stavebních spořitelen podala u ministerstva v této věci několik návrhů na možné změny.

Trendy pro letošní rok

Stavební spořitelny mají na svých účtech bezmála 280 miliard korun, které mohou pochopitelně využít pro poskytování nových úvěrů. Letos proto mají zahájit silné marketinkové kampaně, ve kterých chtějí nalákat více lidí na půjčky.

Časově omezenou nabídkou půjček bez poplatku za vedení úvěrového účtu přišla již Stavební spořitelna Wüstenrot. Další dvě největší banky, Stavební spořitelna České spořitelny a Modrá pyramida, chystají začátek svých kampaní v únoru. ČMSS pak zase nebude uplatňovat poplatek za úrokové zvýhodnění a klientům, kteří si uzavřou smlouvu před vstupem nového zákona v platnost, slibuje stejný poplatkový sazebník i zpětně.

skoleni_29_6

Dále například Modrá pyramida chce pokračovat ve zjednodušení a zprůhlednění úvěrů a v jejich dostupnosti, což se už projevilo i v možnosti získat překlenovací úvěr bez akontace nebo zvýšením limitu získat úvěr bez jeho zajištění. Podobným způsobem se mohou zachovat i ostatní spořitelny.

Vedle stavebního spoření i podílové fondy a penzijní připojištění

S úplnou novinkou přišla tento týden i ČMSS, která jako první stavební spořitelna uvede novou škálu produktů, které se stavebního spoření vůbec netýkají a které budou klientům spořitelnou nabízeny spolu s běžným stavebním spořením. V letošním roce chce naplno nastartovat prodej penzijního připojištění a podílových fondů. V rámci podílových fondů se bude jednat o Zajištěný fond I a II spravovaný KBC AM a smíšený fond ve správcovství KBC AM a německé Union Investment, se kterou chce v budoucnu zavádět i Nemovitostní fond. V oblasti penzijního připojištění jsou pak nabízeny dva penzijní fondy – Progres a Stabilita z finanční skupiny ČSOB.

Anketa

Mají podle vás stavební spořitelny nabízet jiné finanční produkty?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).