Hlavní navigace

Nezvládáte své dluhy? Možným řešením je osobní bankrot

10. 12. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Nový insolvenční zákon počítá od 1. ledna s osobním bankrotem. Každý občan, který se dostal do dluhové pasti a nezvládá plnit své finanční závazky, bude mít možnost řešit situaci oddlužením. Rozhodně ale nepůjde o procházku růžovým sadem. Dlužník totiž může přijít doslova o všechno.

Od ledna mají dlužníci nepodnikatelé možnost zbavit se svých za léta nahromaděných závazků formou oddlužení. Tuto možnost jim dává nový insolvenční zákon (Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení), který konečně 1.1.2008 nabývá účinnosti. A nahrazuje dosavadní Zákon č. 328/1991 Sb., o konkursu a vyrovnání v platném znění. Jak mohou postupovat občané, kteří si chtějí své záležitosti urovnat a současně jim dluhy již přerostly přes hlavu?

Oddlužení povoluje soud

Dlužníkem je v tomto případě každý občan, který není podnikatelem, má více věřitelů a není schopen splácet své závazky.

Dlužník – fyzická osoba se může oddlužit v podstatě dvěma způsoby:

Prodejem veškerého majetku.
Životem po dobu 5 let na životním minimu.

Návrh na oddlužení musí být podán písemně na insolvenční soud a musí obsahovat:

Seznam majetku a seznam závazků.
Listiny dokládající údaje o příjmech dlužníka za poslední 3 roky.
Písemný souhlas nezajištěného věřitele, který se s dlužníkem dohodl, že hodnota plnění bude nižší než 30 % jeho pohledávky.

Současně musí k návrhu na oddlužení připojit svůj podpis všichni spoludlužníci (tj. manžel/-ka či ručitelé).

Soud však návrhu nemusí automaticky vyhovět. Ze zákona je odmítnut v těchto případech:

     V mnoha případech však mohou věřitelé s částkou nižší než 30 % souhlasit. V současné době totiž nemají dobré zkušenosti a vědí, že formou exekuce by od dlužníka stejně nebyli uspokojeni vůbec.

     Potřebujete poradit s dluhy? Zkuste Poradnu při finanční tísni.

     Proces oddlužení má přesná pravidla

     Samotný proces oddlužení bude podléhat přísné kontrole a v jeho průběhu bude vystupovat několik subjektů: samotný dlužník, jeho nezajištění věřitelé, soud a insolvenční správce, který bude ustanoven soudem podle seznamu Ministerstva spravedlnosti ČR. Správce musí splňovat zákonné požadavky a je v každé věci ustanoven soudem.

     V průběhu oddlužení budou údaje o dlužníkovi vedeny v insolvenčním rejstříku, který povede Ministerstvo spravedlnosti ČR, a údaje budou v průběhu procesu oddlužení veřejně přístupné. Údaje o dlužníkovi z rejstříku zmizí, až po skončení procesu oddlužení.

     Oddlužení hypotéky? Nelze

     Formou osobního bankrotu či oddlužení se nemůže dlužník zbavit zajištěných závazků – tj. především hypotéčních úvěrů nebo leasingu. V těchto případech totiž dlužník za své závazky ručí nemovitostí či movitostí. Oddlužením může tedy dlužník „vynulovat“ své závazky plynoucí ze spotřebitelských úvěrů, splátkového prodeje či například z hotovostních ú­věrů.

     Oddlužení formou splátkového kalendáře

     Pojem osobního bankrotu není samozřejmě v Česku ničím ojedinělým. Obdobná právní úprava platí v celé řadě vyspělých zemí světa (USA, Německo, Velká Británie, …). Dlužníci většinou volí oddlužení formou splátkového režimu, kdy po dobu 5 let jim z jejich příjmu zbývá pouze nezabavitelné minimum.

     Samotný splátkový kalendář se tedy řídí stejnými pravidly jako exekuce. Rozdíl je hlavně v tom, že dlužník ví, že po 5 letech bude „čistý“, a nevyhýbá se úmyslně práci jako v případě klasické exekuce. Při oddlužení je totiž dlužník povinen pracovat a nevyhýbat se práci, jinak mu hrozí konkurz. Veškeré dary či dědictví musí rovněž zpeněžit a uspokojit výtěžkem své nezajištěné věřitele. Veškeré důležité změny musí hlásit insolvenčnímu správci.

     Tip do článku - účto fakturace duben

     Od ledna letošního roku je nově konstruováno životní minimum. Proto se nově stanovuje nezabavitelné minimum při exekuci. Nezabavitelnou částkou jsou dvě třetiny součtu částky životního minima jednotlivce – 3 126 Kč – a částky normativních nákladů na bydlení. Nezabavitelnou částkou tak je částka 3 856 Kč. Ze mzdy nelze srážet částku rovnající se součtu nezabavitelné částky na povinného (3 856 Kč) a 1/4 nezabavitelné částky na každou osobu, které je dlužník povinen poskytovat výživu. Nad částku ve výši 5 785 Kč se sráží bez omezení.

     Ukončení procesu oddlužení

     Jestliže dlužník splní řádně a včas všechny povinnosti podle schváleného způsobu oddlužení, vydá insolvenční soud po slyšení dlužníka usnesení, jímž dlužníka osvobodí od placení pohledávek zahrnutých do oddlužení. A to v rozsahu, v němž dosud nebyly uspokojeny. Učiní tak jen na návrh dlužníka. V případě, že věřitelům uhradí méně než 30 % jejich pohledávek, musí dlužník prokázat, že se tak nestalo v důsledku jeho úmyslného zavinění a že případný konkurz, který by na něj mohl být vyhlášen, by jeho nezajištěným věřitelům nezajistil vyšší plnění.

     Anketa

     Komu myslíte, že pomůže nový insolvenční zákon?

     Autor článku

     Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

     Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).