Hlavní navigace

Nezaměstnanost: Noční můra Evropanů

23. 7. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Nezaměstnanost trápí obyvatele napříč Evropou. V jednotlivých zemích se však liší míra nezaměstnanosti i obavy občanů ze ztráty zaměstnání. Jaký je rozdíl mezi nezaměstnaností žen a mužů? Kdo je jednička v poklesu nezaměstnanosti a kde pracuje nejvíce padesátníků?

Všechny vyspělé země světa se potýkají s nezaměstnaností a její snižování patří mezi hlavní priority jednotlivých domácích vlád. Nejvíce je potom pozornost zaměřena na snižování nezaměstnanosti padesátníků, mladých lidí do 25 let a na snižování dlouhodobé nezaměstnanosti. Celkově můžeme říci, že míra nezaměstnanosti je v současné době ve všech vyspělých zemích poměrně nízká a rozdíly oproti minulosti jsou podstatně menší - nejnižší nezaměstnanost je v Norsku (2,7 %) a nejvyšší na Slovensku (10,8 %).

Evropané mají z nezaměstnanosti obavy

Jednotlivé regiony ve všech vyspělých zemích světa jsou různě bohaté a samozřejmě i míra nezaměstnanosti se liší region od regionu. Ve všech zemích je nejnižší míra nezaměstnanosti ve velkých městech, kde je dostatek pracovních příležitostí i podmínek pro úspěšné podnikání a široká základna koupěschopného obyvatelstva. V okrajových, převážně na zemědělství orientovaných regionech je míra nezaměstnanosti nejvyšší.

Nezaměstnanost dělá starosti všem občanům a z případné ztráty zaměstnání mají Evropané velké obavy. Více jak třetina Evropanů považuje nezaměstnanost za nejdůležitější problém hospodářství. Největší obavy z případné nezaměstnanosti mají Němci, Poláci a Francouzi. Naopak nejméně nezaměstnanost trápí Brity a Nizozemce - tedy země s tradičně nízkou nezaměstnaností.

Počet rodin, kde ani jeden člen nepracuje a jsou v celé míře závislé na sociálních dávkách, v Evropě neklesá, ani přes snižující se míru nezaměstnanosti. Každý desátý Evropan v produktivním věku žije v domácnosti závislé na státních příspěvcích a dávkách. Tito občané nejsou rodinou motivováni k hledání práce a všichni členové rodiny se stávají postupně dlouhodobě nezaměstnanými. Celé rodiny si tak zvykají na život bez práce, ztrácejí pracovní návyky a zvykají si na štědrý sociální evropský systém.

Nejméně lidí v produktivním věku žije v domácnosti, kde nikdo nepracuje, na Kypru (5,2 %). Naopak nejvíce lidí žije v „nepracovních” domácnostech v Polsku (15,3 %). Díky štědrým sociálním systémům jsou na tom evropští nezaměstnaní relativně dobře. Nejméně je chudých nezaměstnaných ve Skandinávii. Ve Švédsku, Finsku a Dánsku je díky celé soustavě státních dávek a poměrně nízkým mzdovým rozdílům ve společnosti nejméně nezaměstnaných s příjmem pod 60 % mediánu v zemi (okolo 20 %).

Nezaměstnanost žen je vyšší než mužů

Ženy jsou v Evropě častěji nezaměstnané než muži. Ve většině členských zemí Evropské unie to mají ženy při uplatnění na trhu práce těžší než muži. Za celou Evropskou unii činí nezaměstnanost žen 9,8 % oproti nezaměstnanosti mužů 7,9 %.

Nejnižší rozdíly v nezaměstnanosti dle pohlaví jsou tradičně ve Skandinávii (Dánsko, Finsko a Švédsko), zemích střední Evropy, v Nizozemí a ve Velké Británii. Ve Velké Británii, Irsku, Estonsku a Lotyšsku je jako v jediných zemích nezaměstnanost žen nižší než nezaměstnanost mužů - jedná se však pouze o minimální rozdíl. Naproti tomu nejvyšší rozdíly v nezaměstnanosti žen a mužů jsou v jižních zemích Evropy, například v Řecku činí nezaměstnanost žen 15,5 %, což je dvojnásobně více než u mužů (6,2 %). Obdobná situace je také ve Španělsku, v Itálii a Lucembursku.

Slovensko: Nejvyšší pokles nezaměstnanosti

V měsíci květnu činila míra nezaměstnanosti na Slovensku 10,5 % (dle metodiky Eurostatu). Přitom ještě v lednu 2004 byla 17 %. Nezaměstnanost se po dobu tři a půl roku postupně každý měsíc mírně snižovala a doby, kdy Slovensko spolu s Polskem vykazovalo téměř 20% nezaměstnanost , jsou již minulostí. Takové razantní snížení míry nezaměstnanosti během tak krátké doby jasně dokazuje, že slovenská ekonomika je v dobré kondici.

Dle poslední zprávy OECD Economic survey of Slovakia z počátku dubna letošního roku je Slovensko, především díky reformám v posledních letech, na dobré cestě splnit Maastrichtská kritéria a vstoupit do Evropské měnové unie počátkem roku 2009. Tento brzký vstup do měnové unie by měl mít současně pozitivní vliv na další hospodářský rozvoj země. Slovensko je hodnoceno jako jedna z ekonomicky nejúspěšnějších zemí OECD s vysokým ekonomickým růstem.

Skandinávie: Nejvíce pracujících padesátníků

Nejvíce padesátníků pracuje ve skandinávských zemích, kde z celkového počtu lidí ve věku 55 - 64 let pracuje přes 55 % obyvatel. Konkrétně ve Švédsku 69,4 %, Velké Británii 56,9 %, v Dánsku 59,5 % a ve Finsku 52,7 %. Naopak nejméně lidí ve stejné věkové kategorii pracuje v Polsku (27,2 %), na Slovensku (30,3 %) a v Maďarsku (33 %).

skoleni_27_5

Občané ze skandinávských zemí jsou na tom po padesátce dle statistických údajů zdravotně nejlépe. Mají tudíž mnohem menší problémy vykonávat i fyzicky náročnější zaměstnání v předdůchodovém věku (vykouří se zde průměrně nejméně cigaret na jednoho obyvatele a spotřeba alkoholu je zde velmi nízká; současně mají Švédové, Dánové a Finové velmi kvalitní zdravotní péči). Navíc je v těchto zemích zkušený pracovník s dlouholetými zkušenostmi ceněn.

Nezaměstnanost v EU a OECD (v květnu 2007, v %)
Země Celková nezaměstnanost
Norsko 2,7
Nizozemí 3,2
Dánsko 3,3
Korea 3,4
Švýcarsko 3,7
Japonsko 3,8
Nový Zéland 3,8
Irsko 4,1
Austrálie 4,2
Kypr 4,2
Rakousko 4,4
USA 4,5
Lucembursko 4,8
Lotyšsko 4,9
Slovinsko 5,1
Estonsko 5,2
Velká Británie 5,4
Česko 5,7
Litva 5,9
Kanada 6,1
Švédsko 6,2
Itálie 6,2
Malta 6,5
Finsko 6,6
Německo 6,6
Bulharsko 7,2
Rumunsko 7,3
Belgie 7,4
Maďarsko 7,7
Portugalsko 7,9
Španělsko 8,2
Řecko 8,6
Francie 8,7
Polsko 10,5
Slovensko 10,8

Prameny: OECD – Statistics database – Standardised Unemployment Rates (7.6.2007 Nr. v. 4.3.) a Eurostat: Pressemitteilung Nr. 93/2007

Anketa

Jak dlouho jste byl/a nejdéle nezaměstnaný/á?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).