Hlavní navigace

Největší rovnostáři jsou Slovinci

12. 2. 2007
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

Příjmy ve společnosti nejsou rozděleny rovnoměrně. Někdo bere více, jiný méně. S ekonomickým růstem země se zvyšuje životní úroveň občanů, současně se však rozevírají příjmové nůžky. Jak se liší průměrná mzda pětiny nejbohatších od pětiny nejchudších v Česku a v Evropě?

Ekonomika EU je výkonná a Evropané bohatnou. Vždyť za deset let (od roku 1995 do roku 2005) vrostlo HDP z 6,9 biliónů euro na 8,7 biliónů euro (v konstantních cenách roku 1995). Pro srovnání Spojené státy americké dosáhly v roce 2005 HDP 7,8 biliónů euro.

Nejhůře jsou na tom samoživitelky

V Evropské unii (při počtu 25 členských zemí) je 16 % obyvatel postiženo chudobou (tj. 73 miliónů obyvatel). Nejvíce „chudoba“ trápí Slovensko (21 %), Portugalsko (20 %) a Irsko (20 %). Nejméně chudých je potom v Česku (8 %) a Slovinsku (10 %). Nejvíce jsou chudobou postiženy samoživitelky (34 %), mladiství do 24 let (20 %) a penzisté (18 %).

Za „chudého“ se v členských zemích Evropské unie považuje ten, jehož měsíční příjem nedosahuje 60 % mediánu (v některých studiích průměrné) mzdy v daném státě.

Spočítejte si daň z příjmů za rok 2006:

Chudoba a sociální vyloučení jsou problémy, které trápí i hospodářsky a sociální velmi vyspělou Evropskou unii. Zajištění důstojných životních podmínek pro všechny občany je jedním z důležitých cílů všech členských zemí Evropské unie. Evropská unie má vysoké sociální cítění a každému je zaručen minimální životní standard.

Chudoba v členských zemích Evropské unie je proto rozdílná od chudoby v rozvojových zemích světa, kde lidé umírají hlady či přežívají za složitých životních podmínek. „Chudí“ Evropané jsou přesto ve složité situaci a cítí se vyřazeni ze společnosti.

Protože se za chudého považuje každý, jehož čistý měsíční příjem je nižší než 60 % mediánu mzdy, je jasné, že Lotyš mající příjem ve výši 50 % mediánu je na tom v absolutním porovnání nesrovnatelně hůře než Dán mající příjem ve výši 50 % mediánu.

Počet nezaměstnaných lidí či důchodců odkázaných na sociální dávky je vyšší než celkový počet „chudých“ občanů. Kvůli poměrně štědrým sociálním dávkám v jednotlivých členských zemích Evropské unie je počet „chudých“ značně redukován.

Nejvyšší rozdíly jsou v Portugalsku

V současné době má 20 % nejlépe situovaných občanů Evropské unie v průměru 4,8krát vyšší měsíční příjem než činí průměrný příjem 20 % nejhůře situovaných občanů. Tento poměr se přitom každý rok zvyšuje – vždyť ještě v roce 2004 byl příjem 20 % „nejbohatších“ vyšší 4,5krát.

Mezi jednotlivými členskými zeměmi jsou samozřejmě značné rozdíly. Nejvyšší rozdíl v příjmech je mezi občany v Portugalsku, kde pětina nejlépe vydělávajících občanů vydělá 7,2krát více než příjmově nejslabší pětina. Následuje Lotyšsko (6,1krát) a Řecko (6krát). Naopak nejmenší rozdíl je ve Slovinsku (3,1krát), Maďarsku (3,3krát) a Švédsku (3,3krát).

Nejvyšší průměrná hrubá mzda je v Dánsku, čistá v Lucembursku

Nejvyšší průměrná hrubá mzda za rok je v Dánsku (43 968 euro), Německu (41 074 euro), Velké Británii (40 988 euro) a Lucembursku (40 500 euro). Nejnižší mzdy jsou potom v pobaltských zemích.

<calculator id=„18“></cal­culator>

Průměrná mzda v každé zemi je přitom pro většinu občanů nedosažitelná. Její výše je totiž „znehodnocena“ extrémně vysokými příjmy dobře placených občanů. Hodnoty mezd nejlépe placených zaměstnanců výrazně zvyšují aritmetický průměr mezd, který tak méně odpovídá vžité představě mzdy běžného zaměstnance.

Seřadíme-li všechny mzdy zaměstnanců podle velikosti, tak zaměstnanec nacházející se svou mzdou přesně uprostřed (medián) má mzdu v Evropě téměř o 20 % nižší než činí průměrná mzda.

Při zohlednění cen zboží a služeb jsou z Evropské unie „nejbohatší“ občané Lucemburska, Rakouska a Velké Británie. Nejnižší zdanění práce z členských zemí Evropské unie je v Irsku, nejvyšší v Belgii.

Po odečtení daňové povinnosti zjistíme, že nejvyšší průměrná čistá mzda je v Lucembursku. U svobodného a bezdětného občana činí průměrná čistá mzda 25 195 euro za rok. Následuje Velká Británie (23 474 euro), Irsko (23 020 euro) a Dánsko (22 871 euro).

FIN21

Nejnižší průměrná čistá mzda je v pobaltských zemích – Estonsku (3 366 euro), Litvě (2 489 euro) a Lotyšsku (2 163 euro). Ze všech východoevropských členských zemí Evropské unie je právě v Česku průměrná čistá mzda nejvyšší, dosahuje 5 098 euro za rok.

Mzdové rozdíly v EU
Země Kolikrát je vyšší průměrná mzda 20 % nejbohatších oproti 20 % nejchudších obyvatel
Portugalsko 7,2
Lotyšsko 6,1
Řecko 6,0
Estonsko 5,9
Slovensko 5,8
Itálie 5,6
Velká Británie 5,3
Španělsko 5,1
Polsko 5,0
Irsko 5,0
Litva 4,5
Německo 4,4
Francie 4,2
Kypr 4,1
Nizozemí 4,0
Belgie 4,0
Rakousko 3,8
Lucembursko 3,7
Finsko 3,5
Dánsko 3,4
Česko 3,4
Maďarsko 3,3
Švédsko 3,3
Slovinsko 3,1

Zdroj: Statistisches Bundesamt, Im Blickpunkt: Deutschland in der Europäischen Union 2006

Anketa

Podle jakého principu by měli být zaměstnanci odměňováni?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).