Hlavní navigace

Nepotřebujete soukromé nemocenské pojištění?

12. 3. 2007
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Splácíte hypotéku, leasing nebo něco jiného? A přemýšleli jste, jak by se situace změnila, kdybyste onemocněli? Co by se stalo, kdybyste byli několik týdnů či měsíců na nemocenské! Není čas si zajistit jiný zdroj příjmů pro tuto situaci? Co třeba soukromé nemocenské pojištění?

Jedním z výdobytků posttotalitní České republiky je veřejný systém zdravotní péče. Co je pro většinu západních civilizací nemyslitelné, to je v Česku samozřejmostí, jedná se o bezplatnou zdravotní péči.

Každý zaměstnanec či podnikatel ze svých příjmů platí zdravotní pojištění a sociální odvody, z nichž je hrazena nejen lékařská péče, ale i nemocenské dávky v případě nemoci. Jenomže každý je zvyklý na jinak vysoký příjem, a tak pro zaměstnance s nižším platem se sice příjem v době nemoci sníží, ale pro lidi, kteří mají vyšší životní standard, znamená nemocenská pouze almužnu, ze které nejsou schopni splácet např. ani hypotéku. Zkusili jste si někdy spočítat, jaká by byla vaše nemocenská? Podívejte se do následující tabulky, jak byste si „polepšili“.

Výše nemocenských dávek v roce 2007 podle platu
Přibližný měsíční příjem Denní vyměřovací základ Nemocenská za 31 kalendářních dní
10 000 Kč 329 Kč 6 356 Kč
15 000 Kč 494 Kč 9 521 Kč
20 000 Kč 658 Kč 11 902 Kč
25 000 Kč 822 Kč 13 474 Kč
30 000 Kč 987 Kč 13 474 Kč
40 000 Kč 1 316 Kč 13 474 Kč

Zdroj: Ministerstvo práce a sociálních věcí

Pokud jste zjistili, že byste v případě nemoci se státní podporou nevyžili, pak právě pro vás je určeno soukromé nemocenské pojištění.

Rozdíl mezi soukromým zdravotním a soukromým nemocenským pojištěním

Každý výdělečně činný občan musí ze svých příjmů odvádět platby na státní všeobecné zdravotní pojištění a odvody na nemocenské pojištění. To je součástí sociálního pojištění, musí ho platit pouze osoby v zaměstnaneckém poměru. OSVČ se mohou této platby vzdát a zajistit si dávky v nemoci prostřednictvím soukromého pojištění. Stejně tak každý, komu nepostačuje zajištění plynoucí ze státního zdravotního a nemocenského pojištění, se může připojistit soukromě, prostřednictvím soukromého nemocenského či zdravotního pojištění.

Soukromé zdravotní pojištění je nadstandardem k jeho státní verzi. Je pojištěním nadstandardní zdravotní péče, nadstandardního pokoje v nemocnici, pojištěním stomatologických úkonů, které nejsou normálně hrazeny, stejně tak jako závažnějších onemocnění, která všeobecné zdravotní pojištění nepokrývá.

Soukromé nemocenské pojištění je pak nadstavbou, resp. doplňkem ke státnímu nemocenskému pojištění. Jeho cílem je zajistit pojištěnce proti výkyvům příjmu v období pracovní neschopnosti a doplnit příjmy plynoucí pouze ze státního nemocenského pojištění. V praxi se rozdíly mezi těmito dvěma pojmy stírají a používají se téměř jako synonymum.

Jednou z výhod soukromého druhu pojištění je možnost bonusů v případě bezškodného průběhu pojištění, podobně jako tomu je v oblasti povinného ručení. Nevýhodou ale je to, že celá vložená pojistná částka se spotřebovává v případě nemoci, klient si tak nic nespoří. Navíc pojišťovny vyplácí plnění až po uplynutí čekací doby a o náhradu musí pojistník požádat. Zdravotní a nemocenské pojištění nemůže být zaměňováno s úrazovým pojištěním – v případě smrti či vážného úrazu pojistník neobdrží nic, není-li toto plnění součástí pojistné smlouvy.

Na co se zaměřit při výběru pojištění?

Při výběru pojištění je třeba věnovat pozornost výši pojistného, délce karenční doby a výlukám z pojištění.

Výše pojistného závisí zejména na druhu pojištění a na výši plnění, které bude pojištěnému vypláceno. Dále na výši pojistného působí věk, pohlaví, zdravotní stav klienta a také délka karenční doby.

Karenční doba je období, které začíná prvním dnem nemoci, a na toto období se nevztahuje pojistné plnění. Jinými slovy: pojišťovna nebude platit několikadenní pracovní neschopnost, ale pouze závažnější onemocnění. Čím delší je dohodnutá karenční doba, tím je pojistné nižší. Obvykle se tato doba pohybuje od 14 do 42 dnů.

Před podpisem smlouvy je třeba prostudovat bod, který se zabývá výlukami z pojištění. Předejde se tak smutné situaci, kdy klient žije v dobré víře, že je proti určité chorobě pojištěn, ale nakonec, ačkoliv si roky platí pojištění, od pojišťovny nedostane nic.

Nemocenské pojištění

Mnoho pojišťoven nabízí různé způsoby, jak se ochránit pro případ onemocnění. Nemnoho z nich však poskytuje rozsáhlejší informace o výši pojistného, případně vzorové příklady. Ale existují i výjimky – kromě níže uvedených ING a Generali je lze najít i na stránkách ČP Zdraví.

Mezi obvyklé produkty v oblasti zdravotního pojištění nejčastěji patří zajištění denní dávky v době pracovní neschopnosti nebo při pobytu v nemocnici. Některé z pojišťoven, např. ČSOB Pojišťovna, nabízí zdravotní pojištění v komplexním balíčku s dalšími pojistným produkty. Co se týče pojištění, prakticky neexistují hranice, co vše lze pojistit, jak je vidět z příkladů mnoha hereček, zpěváků či sportovců.

Pojištění denní dávky v nemocnici

Podmínky, které musí pojištěnec splňovat, jsou u každé pojišťovny různé. U pojištění denní dávky v nemocnici u společnosti ING je to věk mezi 18 a 55 lety a dobrý zdravotní stav. Není ale problém sjednat pojištění pro dítě už od 1 roku, na druhou stranu pojištění končí už 65. rokem života. Pojištění se sjednává na dobu jednoho roku a může být každoročně automaticky prodlouženo. Klient si zvolí výši denní dávky z nabídky společnosti.

pojišťovny Generali jsou podmínky téměř totožné. Výhodou je, že pojistná ochrana platí nejen na území ČR, ale také v ostatních zemích Evropské unie. Výplata pojistného plnění je časově neomezena, s výjimkou hospitalizace v souvislosti s těhotenstvím, kdy je výplata omezena na 14 dní pro každé těhotenství. V případě úrazu s bezprostřední hospitalizací je pojistné plnění zvýhodněno výplatou dvojnásobku sjednané denní dávky. Při dlouhodobém pobytu v nemocnici lze pojistné plnění na základě žádosti klienta vyplácet také zálohově.

A jaká je výše ročního pojistného? Obě společnosti nabízejí následující vzorový příklad pro orientační pohled na výši pojistného.

Pojištění denní dávky v nemocnici – příklad ING
ING
Denní dávka Muž 40 let – roční pojistné Žena 35 – roční pojistné Dítě – roční pojistné
250 Kč 1 051 Kč 1 089 Kč 375 Kč
500 Kč 2 103 Kč 2 179 Kč  –
750 Kč 3 154 Kč 3 268 Kč  –
1000 Kč 4 205 Kč 4 358 Kč  –

Zdroj: ING

Pojištění denní dávky v nemocnici – příklad Generali
Generali
Denní dávka Muž 40 let – roční pojistné Žena 30 – roční pojistné Dítě – roční pojistné
100 Kč 400 Kč 350 Kč 200 Kč
300 Kč 1 200 Kč 1 050 Kč  –
600 Kč 2 400 Kč 2 100 Kč  –

Zdroj: Generali

Pojištění denní dávky pracovní neschopnosti

Pro pojištění denní dávky pracovní neschopnosti ING už musíte být starší 20 let, avšak opět ne více jak 65 let. Pojištěný si může vybrat, jestli mu bude dávka vyplácena od 15., 29. nebo 43. dne pracovní neschopnosti. Tak si může zajistit doplnění svého příjmu až do 80 % jeho průměrné čisté výše.

Generali se nejvíce liší v délce karenční doby – nabízí výplatu dávky od 15., 22. a 29. dne pracovní neschopnosti. U obou společností vzniká nárok na vyplácení dávky až po 3 měsících od uzavření smlouvy, v případě těhotenství po 9 měsících. Denní dávka je vyplácena za každý kalendářní den včetně svátků a dnů pracovního volna, maximálně však po dobu 365 dnů pracovní neschopnosti. Pojistné plnění je osvobozeno od daně z příjmu. Následující příklady obou společností opět nabízejí náhled na výši pojistného pro podobné konkrétní případy.

Příklad ING:

Varianta I. – žena, 35 let, zaměstnankyně s hrubým ročním příjmem 240 000 Kč, nemocensky pojištěná.
Varianta II. – muž, 40 let, podnikatel (OSVČ) s hrubým ročním příjmem 480 000 Kč, nemocensky nepojištěný.

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti – příklad ING
ING
Státní měsíční nemocenská dávka Maximální pojistitelná denní dávka Roční pojistné při odkladné době Roční pojistné při odkladné době Roční pojistné při odkladné době
Varianta I. 11 000 Kč 60 Kč 1 538 Kč 580 Kč 400 Kč
Varianta II. 0 Kč 770 Kč 22 742 Kč 8 564 Kč 5 913 Kč

Zdroj: ING

Příklad Generali:

Příklad 1.: Podnikatel (40 let) s čistým měsíčním příjmem 34 000 Kč je dobrovolně odhlášen ze systému státního nemocenského pojištění.
Varianta I. – max. denní dávka 1 000 Kč (bude zkoumána výše příjmu),
Varianta II. – paušální denní dávka 300 Kč (nebude zkoumána výše příjmu).
Příkad 2.: Žena (30 let) zaměstnaná na hlavní pracovní poměr si v tomto zaměstnání měsíčně vydělá 25 000 Kč hrubého. Jakou si může sjednat denní dávku pro případ pracovní neschopnosti a kolik za takové pojištění ročně zaplatí?

Tip do článku - účto fakturace duben

Pojištění denní dávky při pracovní neschopnosti – příklad Generali
Generali
Výplata od 15. dne Výplata od 22. dne Výplata od 29. dne
Příklad 1. (muž, podnikatel)
Varianta I. 20 000 Kč 11 500 Kč 7 000 Kč
Varianta II. 6 000 Kč 3 450 Kč 2 100 Kč
Příklad 2. (žena, zaměstnaná)
Max. denní dávka Výplata od 15. dne Výplata od 22. dne Výplata od 29. dne
200 Kč 3 800 Kč 2 300 Kč 1 360 Kč

Zdroj: Generali

Je čas se zamyslet…

Mnoho lidí odmítá soukromé zdravotní a nemocenské pojištění se slovy: Už jsem deset let nebyl nemocný, tak proč bych si měl platit pojištění? Asi málo z nich si uvědomuje, že stačí malá drobnost, jako je třeba nedání přednosti v jízdě, a život se může ze dne na den úplně změnit. Pokud pak nemáte dostatečné rezervy nebo zdroje, tak se můžete začít zadlužovat, rozprodávat majetek nebo čekat na exekutora. Přitom stačí málo – zamyslet se a připravit se i na ty možnosti, které si nikdo nepřeje, ale které se mohou kdykoliv přihodit.

Anketa

Máte soukromé zdravotní nebo nemocenské pojištění?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).