Hlavní navigace

Nejvíce peněz ve zdravotnictví je v Lucembursku

21. 5. 2007
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Tok peněz do zdravotnictví se v jednotlivých zemích Evropské unie velice liší. Různá je i míra spoluúčasti pacienta při platbě za léky nebo ošetření. Jak vychází ze srovnání Česká republika? Kolik si v jednotlivých zemích musí pacient připlatit, přestože je plátcem zdravotního pojištění?

Kvalitní zdravotní péče je velice nákladná. Proto peněžní prostředky plynoucí do zdravotnictví v jednotlivých členských zemích Evropské unie neustále rostou. V posledních letech více než ekonomický růst. Současně se všude v Evropě zvyšuje spoluúčast pacientů. Lékařské přístroje, chod nemocnic, zřizování speciálních ordinací – to jsou velice nákladné záležitosti. Můžeme říci, že kvalita zdravotnictví je ovlivněna především množstvím peněžních prostředků, které do něj proudí.

Nejvyšší výdaje na zdravotnictví jsou v Lucembursku

Nejvíce peněz do zdravotnictví jde v Evropské unii v Lucembursku (5 090 dolarů v paritě kupní síly na obyvatele za rok), následuje Francie (3 160 dolarů) a Rakousko (3 120 dolarů). Nejnižší výdaje jsou na Slovensku (780 dolarů) a v Polsku (810 dolarů). V Česku jsou výdaje na zdravotní péči z více než 91 % kryty z veřejných výdajů. Soukromé výdaje tak činí pouze 9 %, což je nejméně ze všech členských zemí EU. Doplatky za léky nebo ošetření jsou u nás minimální.

Občané ve všech zemích si platí zdravotní pojištění, a přesto musí za mnohé lékařské úkony doplácet a platit mnohdy až 40% spoluúčast. Pobyt a stravování v nemocnicích nejsou rozhodně zadarmo. Vždyť ve Spojených státech kryjí státní výdaje pouze 45 % výdajů proudících do zdravotnictví, a to si občané také platí zdravotní pojištění.

Výdaje za léky

Průměrně je v zemích Evropské unie 55 % výdajů za léky hrazeno z veřejných zdrojů a zbývající část je hrazena částečně z hotovostních plateb a z menší části ze soukromého pojištění. Výdaje na léky jsou nejvyšší ve Francii (přes 600 dolarů na osobu).

Vyšší spoluúčast Západoevropanů na ceně léků je hlavním důvodem, proč je zde nižší spotřeba léků – neplýtvá se jimi. Výdaje za léky jsou významnou výdajovou položkou ve zdravotnictví ve všech zemích. Ze všech nákladů ve zdravotnictví připadne na léky v Evropské unii téměř 20 %.

V Česku tvoří výdaje za léky 22 % všech nákladů ve zdravotnictví, větší náklady na léky jsou již jenom v Maďarsku, Polsku, Slovensku, Itálii a Nizozemí. Nejnižšími relativními výdaji za léky se může pochlubit Dánsko a Švédsko (pod 10 %).

Míra spoluúčasti ve vybraných zemích:

 • Belgie -  Cena léků je závislá na nutnosti léku pro pacienta, nejdůležitější léky jsou zdarma, proti nachlazení a jiných lehkých onemocněním je spoluúčast až 80 %. Skupina A (těžká onemocnění) žádná spoluúčast, skupina B (nezbytné léky) 25 %, max. 10 euro, skupina C (méně nezbytné léky) 50 %, max. 16,70 EUR, skupina CS (běžné léky) 60 %, skupina Cx 80 %.
 • Francie -  Spoluúčast u léků činí 35 % (pro závažnější nemoci) a 65 % (pro lehčí nemoci – nachlazení, chřipka, kašel, …) z ceny léku.
 • Lucembursko -  Výše spoluúčasti u normálních léků (dle zákonné vyhlášky) činí 40 % ceny léku, u odborných léků (dle zákonné vyhlášky) činí 80 % ceny léku.
 • Maďarsko -  Výše spoluúčasti se pohybuje od 0 % do 100 % ceny léku, ve většině případů (u nejpoužíva­nějších léků) činí 50 %.
 • Německo -  Výše spoluúčasti činí 10 % z ceny léku (nejméně však 5 euro, levnější léky jsou tak hrazeny pacientem v plné výši).
 • Polsko -  Výše spoluúčasti činí 0 %, 30 % a 50 % ceny léku, závisí na konkrétním léku dle zákonné vyhlášky.
 • Portugalsko -  Výše spoluúčasti činí 20 %, 40 %, 70 % a 100 % ceny léku, závisí na konkrétním léku dle zákonné vyhlášky.
 • Řecko -  Pacienti platí 25 % z ceny léku, u opakovaného používání 10 % z jeho ceny.
 • Švédsko -  Výše spoluúčasti se pohybuje od 0 % do 100 % ceny léku, závisí na konkrétním léku dle zákonné vyhlášky.

Výdaje za ošetření

V mnoha evropských zemích musí občané připlácet i za běžné lékařské ošetření. Roste počet Západoevropanů uzavírajících soukromé zdravotní pojištění, ze kterého jsou potom tyto náklady adekvátním způsobem (dle uzavřené smlouvy) hrazeny.

dan_z_prijmu

Příklady spoluúčasti ve vybraných zemích:

 • Belgie - Stomatologické ošetření: všeobecně do 25 % tarifu, u některých úkonů až 40 %. Nemocniční péče: Denní spoluúčast (vícelůžkový pokoj) 12,56 euro, jednorázový paušální poplatek dle typu péče 27,27 euro, paušální spoluúčast na léky 0,62 euro/den.
 • Francie - Lékařské ošetření 30 % nákladů. Laboratorní testy 40 % nákladů. Nemocniční péče: 20 % nákladů nebo 14 euro/den.
 • Německo - Stomatologické ošetření: 10 euro poplatek za čtvrtletí. Léčebné prostředky: 10 %. Nemocniční péče: 10 euro za den. Jízdné: spoluúčast 10 % ceny.
 • Velká Británie - Stomatologické ošetření: 80 %, max. 348 liber. Stomatologická prohlídka 4,76 liber (existují výjimky).
 • Rakousko - Vystavení Krankenscheinu (nemocenského lístku) 3,63 euro. Hospitalizace 16,11 euro/den pro pojištěnce, 15 – 20 euro/den pro rodinné příslušníky.
Výdaje na zdravotnictví v OECD (v % z HDP)
Země Celkové výdaje v mezinárodních dolarech Výdaje (v % k HDP)
Lucembursko 5090 8,0
Francie 3160 10,5
Rakousko 3120 9,6
Německo 3040 10,6
Nizozemí 3040 9,2
Belgie 3040 10,1
Dánsko 2880 8,9
Švédsko 2830 9,1
Irsko 2600 7,1
Velká Británie 2550 8,3
Itálie 2390 8,4
Finsko 2240 7,5
Řecko 2160 10,0
Španělsko 2090 8,1
Portugalsko 1810 9,6
Česko 1360 7,3
Maďarsko 1320 8,3
Polsko 810 6,5
Slovensko 780 5,9

Pramen: Statistisches Bundesamt, Im Blickpunkt: Deutschland in der Europäischen Union 2006

Anketa

Jste spokojen/a se zdravotní péčí v České republice?

Autor článku

Vydané knihy:. Evropská unie v otázkách a odpovědích (2002). Matematika zábavně a hravě (2002) . Sportovní matematika (2004) . Další publikační činnost: . Daně a právo v praxi (Aspi, a.s.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).