Hlavní navigace

Čtěte, než podepíšete aneb Jak poznáš úspěšného agenta

7. 8. 2008
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

V médiích jsme často varováni před neuváženým jednáním, na jehož konci je v lepším případě potřeba řešit špatná rozhodnutí, v horším případě finanční ztráty. A přitom se s „odchytávači klientů“ můžete setkat denně. Dnes už nenabízejí jen pojištění, ale i smlouvy s mobilními operátory a registrace zdravotních pojišťoven.

V červnu Česká národní banka zveřejnila v tiskové zprávě své doporučení, jak se chovat před podpisem pojistných smluv. Podle ČNB se množí stížnosti spotřebitelů na jednání pracovníků pojišťoven nebo pojišťovacích zprostředkovatelů při uzavírání pojistných smluv. Hlavním problémem je mylná nebo nedostatečná informovanost o pojistném produktu a o právech a povinnostech vyplývajících ze smluvního vztahu.

Malá anketa, která vám změní život

Jenže nejen pojistné produkty jsou hlavním problémem. Zatímco u pojištění jsou legislativní omezení a ČNB vyžaduje i registraci, ostatní produkty může prodávat kdokoli. Na ulicích potkáte desítky mladých lidí, kteří vypadají jako „úspěšní”. Poznáte je poměrně snadno. Ženy, či spíše mladé dívky, jsou velmi pěkně oblečené, aby zaujaly. Muži-chlapci, kteří vypadají, že právě ukončili maturitní zkoušku, mají narychlo koupenou kravatu, často bílou košili a sako, které našli ve skříni po dědečkovi. Znakem všech těchto „agentů” je poznámkový blok, pevné desky a nevtíravé otázky, které mají vzbudit zájem a navázat nevinný rozhovor. Mezi nejčastější patří:

"Dobrý den, provádíme malou anketu, která nezabere více jak pět minut…

… vidím, že máte mobilní telefon, jakého používáte mobilního operátora?

… nezdají se Vám služby mobilních operátorů drahé?

… jste spokojeni se současným stavem českého zdravotnictví?

… baví Vás čekat dlouho v ordinaci na vyšetření?

… chcete ušetřit na jídle?"

Prodat za každou cenu

Za nevinně vypadající anketou není nic jiného, než běžný obchodní trik, jak zjistit, co by šlo dotazovanému prodat. A je z čeho vybírat. Prodávají se smlouvy na dva roky s mobilními operátory (chudák Vodafone, prodejci ho ignorují), získávají se nové ovečky pro zdravotní pojišťovny (hlavně ty nově vznikající je potřebují rychle) a poslední novinkou jsou nově vznikající expresní soukromé ambulance, takové malé zdravotnické supermarkety. Nakonec je vše korunováno výhodnými poukazy na odběr 10 pizz za cenu 5.

Snad mi čtenáři prominou tento pohled. Nemám nic proti těmto prodejcům či agentům, každý se musí nějak živit. A je-li toto (řekněme) podnikání v souladu s právními předpisy, nelze nic namítat. Co mi vadí, je malá informovanost chycených oveček. Sice na ni pamatuje legislativa a smlouvy takto uzavřené lze úspěšně vypovědět, ale je to jen další (zbytečná) komplikace ukvapeného rozhodnutí.

Je zajímavé, že zatím neexistuje gerilová reklama v oboru zdravotních pojišťoven. Bylo by nesmírně zajímavé pozorovat agenty zajišťující změnu pro konkurenční zdravotní pojišťovnu například před centrálou VZP. Anebo rozhazovat letáčky na krajských nebo městských poliklinikách s informací o soukromé síti expresního ošetření.

skoleni_7_4

Kontrola kvality chybí

Není špatné prodávat produkty či služby různých společností a je jedno, kde se tak činí. Důležité je, aby možný klient dostal komplexní informace a mohl se svobodně rozhodnout. Impulsivní jednání spíše působí problémy, než výhodnou změnu. Pochybuji, že o tak závažném rozhodnutí, jako je změna praktického lékaře, zdravotní pojišťovny nebo dvouletá smlouva s mobilním operátorem lze svědomitě rozhodnout během z 10minutové cesty z oběda do práce. Přitom takoví „odchytávači” jsou vidět hlavně na rušných místech. Mezi ně patří náměstí ve městech, nádraží vlaků a autobusů, prostory před stanicemi metra, oblíbené jsou i prostory před hypermarkety (uvnitř by museli platit pronájem).

Přestože níže uvedená doporučení vydala ČNB prioritně pro rozvážné podepisování pojistných smluv, podobně platí i pro jakýkoli další nerozvážný smluvní vztah. Nezapomeňte, že žádný kontrolní orgán nemůže ovlivnit váš soukromoprávní vztah s pojišťovacím zprostředkovatelem, pojišťovnou nebo jiným zprostředkovatelem či společností (např. zrušit vaši smlouvu na mobilní telefon).

Doporučení ČNB


  • Mějte na paměti, že podpisem smlouvy na sebe přebíráte nejen práva, ale i závazky a po podpisu smlouvy se její ustanovení stávají závaznými. Nepodepisujte proto smlouvy a neplaťte peníze ve vypjatých situacích. V klidu si vše rozmyslete a seznamte se s celým obsahem smlouvy. Nedílnou součástí pojistné smlouvy jsou i všeobecné pojistné podmínky, popřípadě smlouva může odkazovat i na další dokumenty, a proto se podrobně seznamte i s nimi.
  • Pokud je vám zprostředkovatelem či pracovníkem pojišťovny nabízena při uzavírání pojistné smlouvy určitá speciální výhoda, ujistěte se, zda je tato výhoda uvedena i ve smlouvě. Ústní sliby totiž v případě sporu většinou nemůžete prokázat. Písemný příslib výhody je důležitý i v případě, že jste zprostředkovatelem či pracovníkem pojišťovny přesvědčován k přepracování stávající smlouvy na novou, dle jejich tvrzení výhodnější smlouvu.
  • Mějte na paměti, že zájemci musí být před uzavřením pojistné smlouvy písemně a srozumitelným způsobem oznámeny informace v rozsahu uvedeném v § 66 1) zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě, ve znění pozdějších předpisů. Při uzavírání pojistné smlouvy prostřednictvím pojišťovacího zprostředkovatele vám pak zprostředkovatel musí navíc poskytnout písemně další informace, a to v rozsahu § 21 2) zákona č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Dále je zprostředkovatel povinen před uzavřením pojistné smlouvy zaznamenat požadavky a potřeby klienta související se sjednávaným pojištěním a důvody, na kterých zakládá svá doporučení pro výběr daného pojistného produktu. Tento písemný záznam z jednání (popřípadě jeho kopii) si vždy od zprostředkovatele vyžádejte a současně si odkontrolujte, zda je tento záznam zprostředkovatelem podepsán.
  • V případě, že budete osloveni s nabídkou na zprostředkování pojistného produktu dalším osobám s příslibem provize za sjednání pojistných smluv, mějte na paměti, že zprostředkovatelská činnost v pojišťovnictví je regulována zákonem č. 38/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pojišťovacím zprostředkovatelem je osoba zapsaná v registru vedeném ČNB. Pro zápis do tohoto registru je vyžadována mj. důvěryhodnost a určitá odborná způsobilost. Podmínku odborné způsobilosti musí splňovat též zaměstnanci pojišťovacího zprostředkovatele, kteří se přímo na zprostředkování pojištění podílejí. Pokud byste tedy zprostředkovávali pojištění v rozporu s tímto zákonem, jednalo by se z vaší strany o nezákonnou činnost! Pokud budete splňovat požadavky pro vykonávání zprostředkovatelské činnosti, mějte na paměti, že se pojišťovací zprostředkovatel dopustí správního deliktu tím, že od vás jako od osoby, která se má podílet na zprostředkovatelské činnosti, vyžaduje složení vstupního poplatku jako podmínku výplaty příštích odměn za tuto činnost nebo vaši odměnu odvozuje od získávání dalších osob pro tuto činnost.
  • Mějte na paměti, že pojišťovací zprostředkovatel nesmí klientovi poskytovat neoprávněné výhody finanční, materiální či nemateriální povahy.
  • Cílovou skupinou některých pojišťovacích zprostředkovatelů se stávají mladí lidé od 18 do cca 26 let, kteří nemají ještě dostatek životních zkušeností a přesně si neuvědomují následky učiněného právního úkonu. Zvláště ti by měli dbát zvýšené opatrnosti při podepisování smluvních dokumentů, zejména v případě, je-li na ně činěn nátlak a nemohou si vzít smlouvu k prostudování domů.

Anketa

Uzavřeli jste někdy nevýhodnou smlouvu?

Autor článku

Autor pracuje jako pojišťovací poradce.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).