Hlavní navigace

Ne každému automaticky dorazí jednorázový příspěvek. Kdo by si měl požádat?

23. 2. 2016
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Shutterstock
V únoru se vyplácí jednorázový příspěvek. Existuje ale skupina lidí, kterým přijít nemusel i přesto, že na něj nárok mají. Kdo by si o něj měl požádat, aby se neošidil?

Jednorázový příspěvek, který má být náplastí za příliš nízkou valorizaci důchodů v posledních letech, už by měli mít důchodci v kapse. Přilepšit by si mělo asi 2,9 mil. lidí. Náklady za toto jednorázové kapesné se vyšplhají na 3,6 mld. Kč.

Ministerstvo práce a sociálních věcí plánuje do budoucna opět prosadit zmocnění vlády v případě pravděpodobnosti nízké valorizace (dle vývoje v prvním pololetí roku s platností pro rok další) nařízením rozhodnout o jejím zvýšení nad zákonný rámec. Možné by to mělo být do hodnoty 200 Kč.

Existuje ale skupina lidí, kterým příspěvek přijít nemusel i přesto, že na něj nárok mají. Kdo by si o něj měl požádat a komu naopak nárok nevznikl?

Kdo má nárok na jednorázový příspěvek?

Nárok na příspěvek ve výši 1200 Kč vznikl každému, kdo má nárok na výplatu důchodu nebo jeho části z českého důchodového pojištění, a to alespoň po část měsíce února 2016. Podmínkou je, aby vám byl tento důchod přiznán ještě v minulém roce. Není důležité, zda se jedná o starobní, invalidní či pozůstalostní důchod. Nárok vzniká i těm, kteří šli do předčasného důchodu.

Příspěvek je vyplácen všem ve stejné výši. To platí i v případě, kdy je důchod poskytován v dílčí výši na základě mezinárodních smluv nebo koordinačních nařízení, vysvětlila mluvčí České správy sociálního zabezpečení Jana Buraňová.

Osoby, které mají nárok na více důchodů, dostávají příspěvek pouze jeden.

Příspěvek by měly obdržet i pojištěnci, kteří požádají v období po únoru 2016 o důchod a ten jim bude přiznán zpětně ještě v roce 2015 a současně jim vznikne nárok na výplatu důchodu v únoru 2016.

Kdo příspěvek nedostane?

Příspěvek naopak nedostane poživatel důchodu, kterému byl ten přiznán nejdříve od 1. ledna 2016. Dále na něj nedosáhnou ani ti, kterým byl sice důchod přiznán v minulém roce, ale ani za jediný den letošního února nemají nárok na jeho výplatu.

Může se jednat například o příjemce sirotčího důchodu, který přestal být v lednu nezaopatřeným dítětem, protože dosáhl 26 let, a nárok na tento důchod mu proto zanikl. Do této skupiny spadají i osoby, kterým byl ještě loni přiznán předčasný starobní důchod, který se ale nevyplácí, neboť ještě nedosáhly důchodového věku a nemají na výplatu nárok, protože vykonávají výdělečnou činnost zakládající účast na důchodovém pojištění. Dále se může jednat i o poživatele starobního důchodu, který požádal o zastavení jeho výplaty, protože si chce prací zvýšit vyplácenou dávku. V tom případě se dávka zvýší o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů výkonu výdělečné činnosti bez pobírání starobního důchodu. Podrobnosti najdete v článku Pracujete v penzi? Můžete si nechat zvýšit vyplácený důchod.

O příspěvek přijdou i osoby, které do konce roku 2015 pobíraly invalidní důchod a k 1. lednu 2016 (a později) jim byl přiznán ten starobní. Na dříve přiznaný důchod už není brán zřetel, podstatné je to, že mají v únoru nárok na starobní důchod (nikoli už na invalidní) a ten jim byl přiznán nejdříve od ledna.

Kdo nedostal, a přitom měl?

O příspěvek nebylo nutné nijak žádat, je vyplácen automaticky s únorovou splátkou důchodu způsobem, jakým vám chodí penze obvykle (tedy buď složenkou, nebo na účet). Pokud dostáváte složenku, obdržíte tentokrát dva útržky. Na jednom bude váš standardní důchod, na druhém příspěvek. Dostáváte-li důchod na účet, bude vás o platbě příspěvku OSSZ informovat zprávou pro příjemce na výpisu z účtu.

Automaticky by nemusel příspěvek přijít v případě, že se rozhodovací řízení o přiznání důchodu (např. z důvodů prokazování dob pojištění) protáhlo z minulého až do letošního roku a žádná výplata důchodu v únoru neproběhla. Pokud by pak byl důchod zpětně přiznán k datu do konce roku 2015, musíte o něj požádat. Formulář najdete na příslušné okresní správě sociálního zabezpečení, kam spadáte podle místa bydliště. Potřebujete-li pomoci s vyplněním, obraťte se přímo na úředníky.

Ministerstvo práce a sociálních věcí (MPSV) v tiskové zprávě připouští, že by mohlo dojít i k situaci, kdy nebude shodnou okolností příspěvek vyplacen osobám, které měly ještě po část února nárok na výplatu důchodu. Osoby, kterým nebude příspěvek vyplacen a které
měly ještě po část měsíce února nárok na výplatu důchodu, jde-li o důchod s datem přiznání před 1. 1. 2016, mohou o přiznání příspěvku písemně požádat,
radí tiskové prohlášení MPSV.

O příspěvek musíte požádat i v případě, že vám zanikl nárok na výplatu důchodu v únoru ještě přede dnem, který je termínem výplaty důchodu.

Příspěvek vám bude vyplacen do 60 dnů po doručení vaší písemné žádosti na úřad. Žádost můžete podat i elektronicky.

Žádost musíte podat nejpozději do konce tohoto roku, jinak vám nárok zanikne.

skoleni_13_10

Příspěvek není příjmem, exekutor na něj nemůže

Příspěvek se nebude započítávat do vašich příjmů (např. při posuzování nároku na sociální dávky). Je osvobozen od daně z příjmů a exekutor jej nemůže postihnout žádnou srážkou.

Nárok na příspěvek není nijak podmíněn českým občanstvím ani trvalým pobytem. Proto ho dostanou i ti, kterým je vyplácena penze za českou dobu pojištění do zahraničí.

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).