Hlavní navigace

Pracujete v penzi? Můžete si nechat zvýšit vyplácený důchod

19. 2. 2010
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

Dosáhli jste důchodového věku, ale do penze se vám ještě nechce? Pokud stále vykonáváte výdělečnou činnost, máte nárok na zvýšení starobního důchodu.

Jednou ze změn, která proběhla k 1.1.2010, je možnost penzistů při pobírání řádného starobního důchodu zároveň vykonávat také výdělečnou činnost sjednanou na dobu neurčitou. Nově si také mohou požádat o zvýšení procentní výměry starobního důchodu ti, kteří po jeho přiznání vykonávají výdělečnou činnost a současně čerpají tuto dávku. Čtěte více: Jak sjednávat pracovní poměry s důchodci na přelomu let 2009 a 2010  

 Musí se jednat o výdělečnou činnost  ve smyslu § 27 zákona č. 155/1995 Sb., o důchodovém pojištění. Tedy o činnost vykonávanou v rozsahu zakládajícím účast na pojištění, sdělil serveru Měšec.cz Kamil Vařeka, ředitel odboru komunikace a tiskový mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ).  Čtěte více: Důležité změny v sociálním pojištění k 1. lednu 2010   

Navýšení důchodu závisí na tom, kolik ho pobíráte

Pokud jako penzista stále pracujete a celý starobní důchod pobírat nepotřebujete, je možné z něj čerpat pouze polovinu (polovinu základní i procentní výměry). V tom případě se starobní důchod zvýší o 1,5 % výpočtového základu za každých 180 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti. Čtěte také: Podmínky nároku na důchod se zpřísňují, dotknou se všech  

Pokud se rozhodnete pobírat při výdělečné činnost celou výši starobního důchodu, zvýší se dávka o 0,4 % výpočtového základu za každých 360 kalendářních dnů výkonu výdělečné činnosti. Pracuje-li důchodce nepřetržitě, náleží zvýšení vždy až po dvou letech výkonu výdělečné činnosti, uvádí ČSSZ ve své zprávě s tím, že za nepřetržitý výkon zaměstnání se považuje také situace, kdy na kalendářní den skončení bezprostředně navazuje kalendářní den začátku výkonu jiné výdělečné činnosti. Zvýšení náleží také v případě, že poživatel starobního důchodu získá alespoň 360 dnů výdělečné činnosti a zaměstnání ukončí, doplňuje zpráva.

Anketa

Jakým způsobem se zajišťujete na důchod?

Pokud penzista požádá z důvodu vykonávání výdělečné činnosti přímo o zastavení výplaty důchodu, zvyšuje se dávka podle nezměněných pravidel z roku 2009 o 1,5 % výpočtového základu za každých 90 dnů výkonu výdělečné činnosti bez pobírání starobního důchodu.

Do celkového součtu dní se ale nezapočítávají doby pracovní neschopnosti, ošetřování člena rodiny ani neplacené volno.

Příklad: Zvýšení náleží o 1,5 % výpočtového základu za každých úplných 90 dnů výdělečné činnosti získané po vzniku nároku na důchod, tj. v podstatě 6 % výpočtového základu za rok. Činí-li výpočtový základ např. 12 000 Kč, náleží pracujícímu penzistovi zvýšení o 720 Kč.  

O úpravu, zastavení výplaty či snížení dávky na polovinu můžete požádat na Okresní správě sociálního zabezpečení.

Pokud vám chybí potřebná doba pojištění, máte smůlu

Pokud se nacházíte v situaci, kdy vám chybí potřebná doba pojištění pro vznik nároku na výplatu starobního důchodu, výše uvedené příklady se na vás nevztahují, přesto, že vlastně také vykonáváte výdělečnou činnost po dosažení důchodového věku. Člověku, který ke dni dosažení důchodového věku nezískal potřebnou dobu pojištění, nemůže být k tomuto dni důchod přiznán. Důchod může být přiznán až od pozdějšího data, ke kterému již potřebnou dobu získal. Teprve po dosažení důchodového věku a při dalším výkonu výdělečné činnosti se důchod navyšuje, zdůraznil serveru Vařeka.

skoleni_4_3

Modelový příklad: Zvýšení náležející při výkonu výdělečné činnosti za současného pobírání poloviny důchodu 

Pan A. je poživatelem řádného starobního důchodu ve výši 10 000 Kč (základní výměra 2170 Kč +  procentní výměra 7830 Kč).

Od 1. 5. 2010 požádá z důvodu zahájení výkonu výdělečné činnosti o snížení důchodu na polovinu, tj. na 5000 Kč (základní výměra 1085 Kč + procentní výměra 3915 Kč). Při nepřetržitém výkonu výdělečné činnosti dosáhne 180 dnů ke dni 27. 10. 2010. Poté může požádat o úpravu starobního důchodu. Na základě této žádosti mu bude výše starobního důchodu od 28. 10. 2010 upravena takto: procentní výměra plného důchodu se zvýší o 1,5 % výpočtového základu (13 050 Kč x 0,015), tj. o 196 Kč, tedy na 8026 Kč (celkem společně se základní výměrou 10 196 Kč).

Při podávání žádosti o úpravu důchodu má možnost se rozhodnout, zda si nechá důchod nadále vyplácet ve výši poloviny (5098 Kč) nebo již v plné výši (10196 Kč). Bude-li takto s polovinou důchodu pracovat např. 720 dnů (4×180 dnů, tj. necelé dva roky), zvýší si procentní výměru důchodu o 6 % výpočtového základu, tj. na  10 784 Kč (plná výše), resp. 5392 Kč (polovina).

Zdroj: ČSSZ

Modelový příklad: Zvýšení náležející při výkonu výdělečné činnosti za současného pobírání důchodu v plné výši  

Pan B. je poživatelem důchodu ve výši 10 000 Kč. Od 1. 5. 2010 začne vykonávat výdělečnou činnost, avšak nepožádá o snížení důchodu na polovinu, ale ponechá si důchod v plné výši.

Výdělečnou činnost vykonává nepřetržitě do 31. 12. 2012. Po dvou letech výkonu této činnosti, tj. po 30. 4. 2012, může požádat o úpravu starobního důchodu. Na základě této žádosti mu bude výše starobního důchodu od 1. 5. 2012 upravena takto: procentní výměra plného důchodu se zvýší o 0,8 % výpočtového základu (dva roky jsou dvě úplná období 360 dnů, přičemž za každé z nich náleží 0,4 %), tj. o 105 Kč (13 050 Kč x 0,008), tedy na 10 105 Kč. Poznámka: V obou příkladech se nepřihlíželo k valorizacím dávek, k nimž případně dojde v průběhu let 2010 až 2012

Zdroj: ČSSZ

Změn v oblasti důchodového pojištění bylo víc

Úprava pravidel pro pracující penzisty však nebyla jedinou změnou v důchodovém pojištění.  Novinky, které přinesl rok 2010 se týkají především úpravy důchodového věku, koncepce invalidity a potřebné doby pojištění. Nároky, které vzniknou před 1.1.2010, budou ale zachovány dle původních pravidel.

V oblasti starobních důchodů došlo především k novinkám v případě nároku na přiznání řádného starobního důchodu. Dosud platilo, že pojištěnec musel dosáhnout důchodového věku a získat minimálně 25 let doby pojištění. Nově se potřebná doba pojištění bude postupně zvyšovat až na 35 let podle toho, kdy pojištěnec dosáhne důchodového věku. Novým rokem se také zpřísnil nárok na tzv. poměrný starobní důchod.

Autor článku

Autorka příležitostně publikuje pro Měšec.cz, magazín Reportér a Deník N.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).