Hlavní navigace

Navyšování minimálních záloh v novém roce se sjednotí. Více na důchodové pojištění zaplatíte už od ledna

4. 12. 2023
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos.com, podle licence: Rights Managed
Pokud platíte minimální zálohy na důchodové pojištění, měli byste zbystřit, protože se od nového roku mění pravidla pro jejich úhradu. Trvalák budete muset od příštího roku měnit už v lednu.

Pravidla pro úhradu minimálních záloh na důchodové pojištění v nové výši pro daný rok se změní. Sjednotí se s pravidly pro navyšování minimálních záloh na zdravotní pojištění. Vyšší minimální zálohy na důchodové pojištění v nové výši pro další rok se tedy budou platit už od ledna. 

Nenápadná změna v konsolidačním balíčku

Změnu přinesl konsolidační balíček. Návrh počítá s vyškrtnutím původního textu u § 14 odst. 5) zákona 589/112 Sb., o pojistném na sociální zabezpečení:

Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné vykonávající hlavní samostatnou výdělečnou činnost činí nejméně 25 % průměrné mzdy. Měsíční vyměřovací základ osoby samostatně výdělečně činné, která se pro účely placení záloh považuje za OSVČ vykonávající vedlejší samostatnou výdělečnou činnost (§ 13a odst. 7 a 8) činí nejméně 10 % průměrné mzdy. V případě, že OSVČ byla plátcem záloh na pojistné za měsíc prosinec, zůstává pro tuto osobu samostatně výdělečně činnou měsíční vyměřovací základ stanovený podle věty první nebo druhé v platnosti v následujícím kalendářním roce až do kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl být podán přehled podle § 15 odst. 1.

Zatímco část textu věnující se minimu vyměřovacího základu pro OSVČ vykonávající hlavní a vedlejší činnost je nahrazena novou verzí, poslední věta daného odstavce zmizí bez náhrady.

Znamená to tedy, že pro OSVČ, které v podnikání pokračují aspoň od prosince předchozího roku, nezůstává s příchodem nového roku platný stejný minimální měsíční vyměřovací základ z roku předchozího. Ten se podle původní úpravy neměnil až do měsíce, ve kterém byl, nebo měl být podán Přehled o příjmech a výdajích. 

Protože konsolidační balíček už je schválený, platí od nového roku, že se nová výše minimálního vyměřovacího základu (zjednodušeně tedy minimální zálohy v nové výši pro daný rok) bude v rámci důchodového pojištění vztahovat na OSVČ vykonávající hlavní i vedlejší činnost už od ledna.

Nová výše minimálních záloh na důchodové pojištění pro daný rok se na OSVČ vztahovala od začátku roku i dosud. Jen se rozdíl vyúčtovával až při podání přehledu.

Jedná se o zpřehlednění povinnosti placení záloh na pojistné na důchodové pojištění, pokud OSVČ má povinnost platit minimální zálohy na pojistné na důchodové pojištění. Současně se navrženou změnou předchází doplatku pojistného na důchodové pojištění po podání přehledu o příjmech a výdajích, v případech, kdy OSVČ platí zálohy na pojistné na důchodové pojištění
ze dvou různých minimálních vyměřovacích základů (před podáním přehledu a po podání přehledu),
vysvětlují autoři předlohy v důvodové zprávě.

Konsolidační balíček schválili senátoři. Které změny ovlivní vaše peněženky? Přečtěte si také:

Konsolidační balíček schválili senátoři. Které změny ovlivní vaše peněženky?

Další případné navýšení až měsíc po přehledu

Dále se zde odkazuje ještě na jednu změnu. Dojde totiž ke zpřesnění stanovení měsíčního vyměřovacího základu za kalendářní měsíc, v němž byl podán přehled podle § 15 odst. 1 zákona o pojistném na sociální zabezpečení za předchozí rok: nová výše měsíčního vyměřovacího základu platí vždy až od kalendářního měsíce, v němž byl nebo měl být přehled podán.

Navýšení minimálních záloh na začátku roku totiž není jediným termínem, kdy mohou růst. Pokud vám v Přehledu o příjmech a výdajích (důchodové pojištění) nebo v Přehledu o výši daňového základu OSVČ (zdravotní pojištění) vyjde u příjmů za předchozí rok pro dané pojištění vyšší než minimální vyměřovací základ, musíte po podání tohoto formuláře opět navýšit své zálohy.

Dosud přitom platilo, že si poplatník mohl zvolit, zda novou výši měsíčního vyměřovacího základu promítne do záloh už od měsíce, ve kterém přehled podal, nebo až od měsíce následujícího. Stávající úprava je dle autorů předlohy pro velké množství OSVČ ale zmatečná a ty pak neví, jak vysokou zálohu na pojistné v měsíci podání přehledu mají platit.

Důchodová reforma: Jurečka prozradil větší podrobnosti o změnách, které se dotknou penzí Přečtěte si také:

Důchodová reforma: Jurečka prozradil větší podrobnosti o změnách, které se dotknou penzí

Zálohy na zdravotní a důchodové pojištění

Na závěr si pojďme zopakovat, že zálohy na pojistné na zdravotní pojištění se odvádí za daný měsíc vždy nejpozději do 8. dne následujícího měsíce. Svoje trvalé příkazy v příštím roce tedy budou OSVČ platící minimální zálohy muset změnit na částku 2968 Kč v lednu, maximálně začátkem února.

Zálohy na důchodové pojištění se odvádí za daný měsíc nejpozději do konce toho daného měsíce. OSVČ, které platí minimální zálohy, tak budou muset navýšit své platby na 3852 Kč do konce ledna 2024.

Nezapomeňte přitom, že dnem platby je až ten, kdy se prostředky připíšou na účet příjemce, nikoli ten, kdy je odesíláte z toho svého.

Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ? Přečtěte si také:

Zdravotní a sociální pojištění 2024: O kolik se zvýší minimální zálohy pro OSVČ?

Větší růst záloh na důchodové pojištění

Pokud se vám zdá, že mezi novou výší minimálních záloh na důchodové a zdravotní pojištění je pro příští rok nějak velký rozdíl, zdá se vám to správně. Jednou ze změn konsolidačního balíčku je i poměrně výrazné navýšení minimálních záloh OSVČ.

Stát totiž v letech 2024–2026 postupně navýší minimální vyměřovací základ (v každém roce o 5 % tak, aby nakonec odpovídal 40 % průměrné mzdy (nyní je to 25 % průměrné mzdy). Od příštího roku se tedy bude minimální vyměřovací základ pro důchodové pojištění stanovovat jako 30 % průměrné mzdy. OSVČ, u nichž se odvozují zálohy od skutečných příjmů, je budou platit nejméně z 55 % základu daně namísto současných 50 %.

OSVČ nově zaplatí na důchodové pojištění o desítky tisíc více Přečtěte si také:

OSVČ nově zaplatí na důchodové pojištění o desítky tisíc více

Minimální záloha na důchodové pojištění pro vedlejší činnost se také nově bude stanovovat jako 11 % průměrné mzdy, a nikoli 10 %, jako je tomu nyní.

Dojde také k navýšení pojistného na nemocenské pojištění, které si ale platí OSVČ jen dobrovolně. Zálohy se budou od příštího roku stanovovat jako 2,7 % z vyměřovacího základu pro nemocenské pojištění.

Pro začínající podnikatele (kteří v posledních 20 letech nevykonávali samostatnou výdělečnou činnost) bude platit výjimka a v prvních třech letech se jim minimální vyměřovací základ navyšovat nebude. I nadále se tedy bude počítat jako 25 % průměrné mzdy.

Důchodové pojištění: Které OSVČ nebudou platit více a jak se změní pravidla pro minimální zálohy? Přečtěte si také:

Důchodové pojištění: Které OSVČ nebudou platit více a jak se změní pravidla pro minimální zálohy?

Navýšení odvodů na důchodové pojištění pro OSVČ se promítne také do paušální daně.

Platba pro první pásmo se zvýší o 1290 Kč měsíčně na 7498 Kč (4430 Kč důchodové pojištění + 2968 Kč zdravotní pojištění + 100 Kč daň z příjmů).

skoleni_18_3

Platba pro druhé pásmo vzroste o 745 Kč měsíčně na 16 745 Kč (8191 Kč důchodové pojištění + 3591 Kč zdravotní pojištění + 4963 Kč na daň z příjmů).

Platba pro třetí pásmo bude v příštím roce o 1139 Kč měsíčně vyšší, vzroste na částku 27 139 Kč (12 527 Kč důchodové pojištění + 5292 Kč zdravotní pojištění + 9320 Kč na daň z příjmů).

Paušální daň 2024: Podnikatelé s nízkými příjmy zaplatí o 15 tisíc více Přečtěte si také:

Paušální daň 2024: Podnikatelé s nízkými příjmy zaplatí o 15 tisíc více

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).