Hlavní navigace

Navrhovaná minimální mzda 2023: Peníze se mají zvýšit jen některým. Patříte mezi ně?

6. 12. 2022
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Geis CZ s.r.o.
Minimální mzda se příští rok nejspíš zvýší. Kvůli ekonomické situaci má ale navrhovaný růst tentokrát platit jen pro dvě skupiny lidí.

Minimální mzda se příští rok pravděpodobně opět zvýší. Zatím však není definitivně jasné, o kolik. V meziresortním řízení je ale návrh nařízení vlády podaný Ministerstvem práce a sociálních věcí, který počítá s navýšením o 1100 Kč.

Pracovní příjem zaměstnanců odměňovaných minimální mzdou by měl dosahovat takové úrovně, aby byl dostatečně motivační a zajistil alespoň základní životní potřeby bez nutné závislosti na příjmech v podobě dodatečných sociálních dávek chránících před hmotnou nouzí, vysvětlují předkladatelé v důvodové zprávě.

Na rozdíl od minulých let by se ale podle této předlohy nezvyšovaly všechny úrovně zaručené mzdy, které jsou na institut minimální mzdy navázané. Znamená to, že by se hranice minimálního příjmu zvýšila jen někomu, a to konkrétně zaměstnancům s nejnižší a nejvyšší úrovní zaručené mzdy.

Zvýšení nejnižších úrovní zaručené mzdy jen v 1. a 8. skupině prací a zachování nejnižších úrovní zaručené mzdy pro 2. až 7. skupinu prací na stávající výši reaguje na aktuální ekonomickou situaci, zdůvodňují autoři návrhu s tím, že jde o levnější alternativu, která zároveň snižuje případný tlak růstu nejnižších úrovní zaručené mzdy na zvyšování mzdových výdajů zaměstnavatelů.

Stát opět navýší sociální dávky. Víc dostanou rodiče a lidé s drahým bydlením Přečtěte si také:

Stát opět navýší sociální dávky. Víc dostanou rodiče a lidé s drahým bydlením

Minimální a zaručená mzda

S minimální mzdou vrostou tedy i některé úrovně zaručené mzdy. Pojďme si nejprve vysvětlit, co oba pojmy znamenají.

Minimální i zaručená mzda chrání zaměstnance před nepřiměřeně nízkým ohodnocením.

Minimální mzda stanovuje nejnižší možné ohodnocení bez ohledu na druh vykonávané práce, kvalifikaci apod., které je zaměstnavatel povinen vám poskytnout. Pod tuto hranici byste se nikdy neměli dostat, pracujete-li na plný úvazek.

Základní právní úpravu stanovuje zákoník práce (ZP) v § 111. Výši a podmínky poskytování minimální mzdy pak stanovuje nařízení vlády č. 567/2006 Sb., o minimální mzdě a o nejnižších úrovních zaručené mzdy (…), ve znění pozdějších předpisů.

Zaručená mzda nemůže být nižší než ta minimální, vyšší ale ano. Zaručená mzda určuje nejnižší možné ohodnocení za práci s ohledem na její složitost, odpovědnost a namáhavost při práci na plný úvazek s pracovní dobou 40 hodin týdně. Základ upravuje ZP v § 112, zbytek pak zmíněné nařízení.

Podle těchto kritérií se dělí na 8 skupin podle náročnosti prací. Nejnižší úrovně zaručené mzdy platí pro zaměstnance ve veřejných službách a pro ty, jejichž mzdy nejsou sjednány v kolektivních smlouvách.

Nemáte na splácení hypotéky? O nemovitost přijít nemusíte Přečtěte si také:

Nemáte na splácení hypotéky? O nemovitost přijít nemusíte

Minimální a zaručená mzda 2023

Předloha počítá se zvýšením základní sazby minimální mzdy pro stanovenou týdenní pracovní dobu 40 hodin ze současných 96,40 na 103,80 Kč za hodinu a navýšení minimální měsíční mzdy ze současných 16 200 Kč na 17 300 Kč v příštím roce.

Jak už jsme uvedli výše, ministerstvo práce navrhuje zvýšit jen dvě úrovně zaručené mzdy. Tu nejnižší, tedy odpovídající minimální mzdě, kam spadají nekvalifikované práce (např. uklízečka, doručování zásilek, sběr a mytí nádobí), a tu nejvyšší, osmou skupinu. Do ní spadají mzdy např. odborníků na finanční a obchodní strategii organizací, makléřů na finančním a kapitálovém trhu, špičkových vědeckých pracovníků apod.

Navrhované úrovně zaručené měsíční a hodinové mzdy pro rok 2023
Skupina Zaručená měsíční mzda v Kč Zaručená hodinová mzda v Kč
1 17 300 Kč 103,80 Kč
2 17 900 Kč 106,50 Kč
3 19 700 Kč 117,50 Kč
4 21 800 Kč 129,80 Kč
5 24 100 Kč 143,30 Kč
6 26 600 Kč 158,20 Kč
7 29 400 Kč 174,70 Kč
8 34 600 Kč 207,60 Kč

Zdroj: návrh nařízení vlády

Zvýšením nejnižší a nejvyšší úrovně zaručené mzdy předloha vyhoví zákoníku práce, který v § 112 ZP nařizuje, aby nejnižší úroveň zaručené mzdy nebyla nižší než základní sazba minimální mzdy a nejvyšší aby činila aspoň dvojnásobek nejnižší úrovně zaručené mzdy.

Autoři návrhu připouští, že i po navrhovaném zvýšení bude v evropském kontextu minimální mzda i nadále příliš nízká, a to i přes růst v posledních letech. Podíl minimální a průměrné mzdy jako referenční hodnoty se zde považuje za dostatečný, když dosahuje alespoň 50 %.

Podíl minimální mzdy k průměrné mzdě v procentech (*odhad MPSV)

Podíl minimální mzdy k průměrné mzdě v procentech (*odhad MPSV)

Autor: Důvodová zpráva MPSV

Do které skupiny patříte?

Do první skupiny, kde vzroste minimální mzda na avizovaných 17 300 Kč měsíčně, patří nekvalifikované práce, např. uklízečka, doručování zásilek, kontrola příchodů a odchodů, jednoduché strojní šití, nosič zavazadel nebo např. sběr a mytí nádobí.

Do druhé skupiny, kde má minimální odměna od příštího roku činit stále 17 900 Kč měsíčně, patří např. práce pokojských, sanitářů, kopáčů, asfaltérů, trafikantů, domovníků, školníků apod.

Do třetí skupiny se mzdou nejméně ve výši 19 700 Kč patří práce klempířů, barmanů, topenářů, číšníků, holičů a kadeřníků, instalatérů apod.

Čtvrtou skupinou s min. sazbou 21 800 Kč je odměňována práce s tlumočením, krejčích v modelové a zakázkové výrobě, kuchařů specialistů apod.

Do páté skupiny, kde má být minimální odměna ve výši 24 100 Kč, patří řidiči linkových autobusů, mistři, dispečeři, zdravotní sestry, porodní asistentky a záchranáři, běžní IT správci, personální a mzdové účetní, učitelé ve školce apod.

Do šesté skupiny s odměnou od 26 600 Kč měsíčně patří činnosti jako správce sítí, obchodní referent, speciální pedagog, tvůrce IT systémů, samostatný projektant technicky náročných staveb apod.

sedmé skupině s odměnou od 29 400 Kč měsíčně jsou profese jako lékař, zubař, farmaceut, expert na marketing nebo finanční expert, programátor apod.

V poslední, osmé skupině, kde má odměna vzrůst na 34 600 Kč měsíčně, najdete např. odborníky na finanční a obchodní strategii organizací, makléře na finančním a kapitálovém trhu, špičkové vědecké pracovníky apod.

Co ještě ovlivní růst minimální mzdy?

Růst minimální mzdy ovlivňuje také řadu dalších finančních výpočtů. Pokud by opravdu činila minimální mzda 17 300 Kč, ovlivní změna dále:

FIN23

  • výši uplatnitelného maxima daňové slevy za umístění dítěte do předškolního zařízení,
  • výši hranice ročních příjmů pro vznik nároku na daňový bonus (alespoň ve výši šestinásobku minimální mzdy = 103 800 Kč),
  • výši minimální zálohy na zdravotní pojištění pro osoby bez zdanitelných příjmů (13,5 % z výše minimální mzdy = 2336 Kč),
  • výši limitu pro osvobození důchodu od daně z příjmů (do 36násobku minimální mzdy = 622 800 Kč),
  • výši limitu pro tzv. nekolidující zaměstnání, tedy možný přivýdělek uchazeče o zaměstnání při evidenci na úřadu práce (polovina minimální mzdy = 8650 Kč).

Podle dostupných údajů MPSV odhaduje zvýšení ročních mzdových nákladů zaměstnavatelů v platové (nepodnikatelské) sféře cca o 80 mil. Kč. Zvýšení minimální mzdy o 1100 Kč za měsíc by se mělo podle předkladatelů pozitivně projevit také ve vyšších příjmech systémů sociálního a zdravotního pojištění.

Předpokládaný nárůst příjmů sociálního pojištění (od zaměstnavatelů i zaměstnanců) se očekává cca na úrovni 510 mil. Kč za rok, příjmy ze zdravotního pojištění by pak mohly vzrůst cca o 220 mil. Kč za rok.

Pracovali byste za minimální mzdu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).