Hlavní navigace

Náhrady škody se můžete dočkat!

30. 5. 2003
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Zpozdila vám některá finanční instituce platbu? Vznikly vám tím "vícenáklady" v podobě úroků z nesplaceného úvěru či jiná škoda? Nevzdávejte vymáhání náhrady! Příklad jednoho z vás, čtenářů Měšce, vám ukáže, že máte šanci.

Čtenářská zkušenost:

Po dlouhém a marném úsilí o nápravu pochybení penzijního fondu CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND jsem se rozhodl podělit se o nepříjemné zkušenosti se čtenáři Měšce.

Moje smlouva u VOPF (VOPF se sloučil s výše jmenovaným fondem) zanikla k 31.8.02 a dle smluvních podmínek měly být všechny prostředky ve výši 36.024,80 Kč do 3 měsíců (tj. do 30.11.02) vyplaceny na mnou uvedené bankovní spojení. Vzhledem k tomu, že peníze byly na účet připsány po několika urgencích až 10.1.03 (tj. s prodlením 41 dní), nemohl jsem dne 30.11.02 splatit úvěr. Vznikly mi proto zbytečně mnou nezaviněné vícenáklady.

Když jsem se obrátil na zaměstnankyni fondu, jakým způsobem mi budou tyto vícenáklady kompenzovány, vysvětlila mi, že mám vyčíslit škodu a zaslat písemné vyúčtování úroků z prodlení k rukám pana Trávníka. Toto vyúčtování úroků jsem vystavil a odeslal doporučenou poštou dne 10.2.03. Peníze jsem však dosud neobdržel.

Při snaze telefonicky kontaktovat pana Trávníka jej jeho kolegyně stále zapíraly. Poté se mi podařilo alespoň zjistit e-mailovou adresu, na kterou jsem mu 9.4. zaslal žádost o nápravu. Ještě ten den jsem od něj obdržel e-mailem odpověď, že celou záležitost prověří. Od té doby se však neozval, a ani přes mou urgenci dne 7.5., zaslanou e-mailem, se neobtěžoval mi dát jakoukoliv zprávu.

Kromě této nesrovnalosti jsem si doslova užil při žádosti o zaslání potvrzení o zaplacených příspěvcích na penzijní připojištění potřebné pro mzdovou účtárnu kvůli úlevě na daních. Nejdříve jsem obdržel potvrzení s chybnou výší zaplacených příspěvků (to bych ještě dokázal pochopit – slučování fondů určitě není jednoduchá záležitost). Poté, když po dlouhých telefonických rozhovorech uznali, že výše zaplacených příspěvků uvedená na potvrzení je skutečně chybná, mi bylo slíbeno, že mi bude zasláno potvrzení správné. Bohužel správné potvrzení stále nechodilo a já neustále volal, upomínal a faxoval a byl opakovaně ujišťován, že potvrzení je právě posíláno. Nebudu to dlouze popisovat – trvalo to asi 3 týdny, než jsem se dočkal. Zarážející je, že jsem nebyl sám, kdo obdržel potvrzení ve špatné výši – v mém okolí bylo takto poškozených klientů mnohem více (lze vůbec takovéto instituci ještě důvěřovat?).

Jsem velmi rozčarován přístupem CREDIT SUISSE LIFE & PENSIONS PENZIJNÍ FOND ke klientům a jednáním s nimi. Vždyť se jedná o finanční instituci, která by si měla zasloužit důvěru svých klientů, aby jí svěřili své těžce vydělané úspory – místo toho mají údaje v nepořádku a výplaty neprovádí včas dle smluvních podmínek(jen kdyby klienti pozdě platili – to by bylo zle!). Jinak se pracovníci fondu chovají, když chtějí s někým uzavřít smlouvu (to se klientovi maže med kolem pusy), a jinak, když mají nahradit způsobené škody (o tom, že by se měli za způsobené potíže omluvit, už ani nemluvím).

Jsem velmi zklamán tím, že v našem státě nelze nic vyřešit korektně, rozumně a poctivě a že jediné řešení musí občané hledat u Občanského juda televize Nova nebo na portálu Měšec (vím, že to možná stejně nepomůže, ale aspoň člověk upozorní ostatní čtenáře na nesolidní chování zmíněného penzijního fondu – příspěvky chtějí, ale když je mají vyplatit, tak výplatu co nejdále oddalují, protože spoléhají na to, že se jim nic nemůže stát, nebo věří, že vy do té doby zemřete).

Dovětek:
Vážená redakce,

ze strany penzijního fondu byla učiněna náprava (viz níže). Věřím, že spoustě dalších čtenářů Měšce se podaří zdárně vyřešit všechny komplikace a nesnáze s finančními ústavy.

Přeji hezký den a jsem s pozdravem.

Odpověď penzjního fondu z 23. 5. 2003
Dobrý den,

Vaše stížnost na výplatu doplatku úroků byla vyřízena a v tomto týdnu Vám byly připsány finanční prostředky na Váš účet.

Vaše připomínka k chybně zaslanému daňovému potvrzení mi není jasná. Prověřoval jsem Vaši smlouvu a bylo Vám zasláno potvrzení na 18.000 Kč. Žádnou reklamaci tady nemám zaznačenou – můžete tudíž specifikovat problém, který se u Vás vyskytl? Dle našich analýz byla úspěšnost daňových potvrzení velmi vysoká, proto bych rád pochopil Vaši reakci.

Věřím, že nyní je již vše vyřízeno k Vaší spokojenosti.

S pozdravem
Pavel Trávník

autor si nepřál uvést své jméno
(text prošel redakční úpravou)

Vyjádření Credit Suisse Life and Pensions Penzijního fondu

Dne 26. května jsme prostřednictvím portálu www.mesec.cz obdrželi stížnost jednoho z klientů našeho penzijního fondu a jeho „rozčarování“ nad přístupem ke klientům a jednáním s nimi.

Celou stížnost jsme velmi pečlivě prověřili a v mnohém, nikoli však ve všem, musíme našemu klientovi dát za pravdu. Na vině byly jednak administrativní a organizační změny, kterými naše společnosti prošly v loňském roce – v tomto konkrétním případě se jednalo o slučování databází a přesunu podatelny z Prahy do brněnského sídla penzijního fondu. Zároveň ovšem neskrýváme, že se jednalo také o osobní selhání jednoho z našich zaměstnanců. V současnosti již byla náprava zjednána a klient obdržel úhradu veškerých vyčíslených úroků.

Dovolte mi, abych se na tomto místě našemu klientovi ještě jednou omluvila za komplikace a nepříjemnosti, které mu naše společnost způsobila zdlouhavým řešením jeho reklamace. Je mi to líto o to více, že jsme se v rámci naší skupiny vloni snažili vytvořit efektivní organizační a řídící strukturu, která by nám měla umožnit ještě dále zlepšit služby klientům. Proto také došlo v roce 2002 ke spojení obou našich penzijních fondů a jejich užšímu provázání s životní pojišťovnou. Tyto administrativní změny nám v současnosti umožňují nabízet všem našim téměř 670 tisícům klientů široké spektrum finančních produktů. Hlavním cílem však bylo zajistit zlepšení servisu skutečně každému zákazníkovi. O to více nás proto mrzí tento ojedinělý případ. Pevně však věřím, že opatření, které jsme v této souvislosti přijali, podobným případům do budoucna zabrání.

Kateřina Šušáková
ředitelka marketingu a komunikace

Redakce

Tabulka č. 1021
Penzijní fond zpozdil vlastní vinou výplatu klienta, kterému tím vznikla finanční škoda. Nebýt jeho vytrvalosti, zřejmě by se náhrady škody nedočkal. Proto udělujeme Credit Suisse Life and Pensions Penzijnímu fondu Zlámanou grešli. Na druhou stranu jsme potěšeni, že penzijní fond svou chybu uznal, klientovi se omluvil a škodu nahradil. Sdílíme víru paní Šušákové, že přijatá opatření dalším podobným případům zabrání.

Zajímá vás, kdo již získal naše ocenění? Podívejte se na Zlámaná grešle / Zlatý dukát.

Máte také nějakou špatnou zkušenost? Nebo chcete naopak někoho pochválit? Příspěvek do nové rubriky Měšce můžete zasílat i vy! Tešíme se na ně na adrese redakce@mesec.cz, autor každého zveřejněného zážitku od nás navíc obdrží tričko s logem Měšce. Ti z vás, kteří do konce roku pošlou nejvíce zkušeností, případně nejzajímavější příspěvek, se kromě toho mohou těšit na zajímavé dárky.

skoleni11_1

Pro finanční instituci, jíž se ohlas týká, bude mít vaše zkušenost trvalé následky. Za kladný ohlas jí totiž redakce jménem čtenářů udělí „zlatý dukát“, záporný ohlas bude oceněn „zlámanou grešlí“.

Každá instituce, které se čtenářská zkušenost týká, přitom přímo v článku dostane prostor pro vyjádření. Jakým způsobem jej využije – zda k omluvě, poděkování, osvětlení situace či jinak – je plně na jejím uvážení. Takže – vzhůru do toho!

Anketa

Zpozdil vám penzijní fond výplatu?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).