Hlavní navigace

Náhradní volno: kdy máte nárok na náhradu mzdy, a kdy naopak bude neplacené?

14. 9. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Ačkoliv si každý zaměstnanec dle zákona může každoročně vybrat 20 dní placené dovolené a zaměstnavatel mnohdy přihodí i pár dní navíc, někdy to zkrátka nestačí. Ať už chcete uvolnit z práce z důvodu zařizování vlastní svatby, plánujete stěhování nebo potřebujete odejít k lékaři, neměl by to být problém. V našem článku vám prozradíme, v kterých případech máte nárok na placené náhradní volno, a kdy naopak požádat o to neplacené.

Chcete-li čerpat volno nad rámec zákonem stanovených čtyř týdnů, vždy záleží na tom, k jakému účelu bude tato dovolená sloužit. Zákoník práce sice pojmy, jako je placené a neplacené volno, nezná, ale zmiňuje se o osobních překážkách v práci, které by měly být důvodem pro dočasné uvolnění ze zaměstnání, a to buď s náhradou mzdy, nebo bez ní.

Zatímco důležité osobní překážky, jako je mateřská a rodičovská dovolená, ošetřování dítěte mladšího než 10 let či dočasná pracovní neschopnost, najdete v § 191 zákoníku práce, okruh a rozsah jiných důležitých osobních překážek v práci na straně zaměstnance jsou upraveny v nařízení vlády č. 590/2006 Sb. 

Volno na svatbu

Pokud chystáte vlastní veselku, máte jako ženich či nevěsta nárok na dva dny pracovního volna, přičemž jeden z nich je placený, ale za druhý vám již náhrada mzdy nenáleží. Paragraf na svatbu, jak někteří příslušné nařízení vlády označují, dále říká, že nárok na jeden den placeného volna z důvodu svatby mají i rodiče dětí, které se chtějí vzít. To ale samozřejmě platí i naopak. Jestliže do toho chtějí praštit vaši rodiče, také můžete požádat o jeden den volna, ovšem bez náhrady mzdy či platu.

Volno z důvodu narození dítěte

Další radostnou událostí, kdy můžete zaměstnavatele požádat o náhradní volno, je narození dítěte. Pracovní volno s náhradou mzdy či platu vám náleží po dobu nezbytně nutnou k převozu těhotné manželky (nebo družky) do porodnice a zpět. Pokud se svou drahou polovičkou chcete být u porodu, dostanete volno neplacené.

Volno na pohřeb

Mezi další rodinné důvody, které představují překážky v práci na straně zaměstnance, patří úmrtí v rodině. Pokud jste přišli o manžela či manželku, druha, družku nebo dítě, náleží vám dvoudenní pracovní volno s náhradou mzdy a máte také nárok na jeden den placeného volna určený k účasti na smutečním obřadu člena rodiny.

Den volna s náhradou mzdy musí zaměstnavatel poskytnout také pro účast na pohřbu rodiče, sourozence, tchýně, tchána, švagra, švagrové, neteře, synovce, zetě či snachy. Pokud navíc toto poslední rozloučení organizujete, máte dle paragrafu na pohřeb v případě potřeby nárok ještě na další den volna, abyste mohli vše zařídit.

Po dobu nezbytně nutnou, nejvýše však na jeden den, vás zaměstnavatel musí z práce uvolnit také v případě, že se chcete zúčastnit pohřbu některého z prarodičů (i prarodičů manžela) či vnoučat. To samé pak platí také pro osoby, které s vámi v době úmrtí sdílely společnou domácnost. Jestliže se staráte o zařizování pohřbu, náleží vám jeden den placeného volna navíc.

Kromě výše zmíněných případů vám může zaměstnavatel poskytnout pracovní volno s náhradou mzdy či platu také pro účast na pohřbu kolegy či kolegyně. Zaměstnance, kteří se posledního rozloučení zúčastní, však vybírá sám zaměstnavatel a volno poskytuje pouze na nezbytně dlouhou dobu, jež je k účasti na smutečním obřadu potřebná.

Jestliže potřebujete v práci doložit, že jste se zúčastnili posledního rozloučení s blízkou osobou, pohřební služba vám může vydat potvrzení o účasti na pohřbu, které následně dodáte zaměstnavateli. Mějte však na paměti, že váš nárok na placené volno z důvodu pohřbu může být zrušen, a to v případě, že jste měli za daný měsíc v práci neomluvenou absenci.

Návštěva lékaře

Pokud vás čeká pracovnělékařská prohlídka, vyšetření nebo očkování, jež souvisí s výkonem vaší práce, dostanete od zaměstnavatele volno na nezbytně nutnou dobu. Nejste si jistí, co je myšleno onou „nezbytně nutnou dobou“? Tento pojem zahrnuje nejen čas strávený přímo v ordinaci, ale i dobu potřebnou k cestě do zdravotnického zařízení a zpět a čas strávený čekáním na dané vyšetření.

Jestliže vaše návštěva zdravotnického zařízení s výkonem práce nesouvisí, placené volno by vám měl zaměstnavatel poskytnout na dobu nezbytně nutnou, ale pouze v případě, že splníte několik podmínek. První z nich je skutečnost, že se jedná o zdravotnické zařízení nejbližší vašemu bydlišti nebo pracovišti, které je schopné danou péči poskytnout. Také by mělo mít podepsanou smlouvu s vaší zdravotní pojišťovnou.

Chcete-li se kvůli ošetření či preventivní prohlídce vydat na vzdálenější pracoviště, máte nárok na volno neplacené. Pro potvrzení, že jste opravdu navštívili zdravotnické zařízení a podstoupili vyšetření či ošetření, je nutná propustka k lékaři (lidově označovaná také jako omluvenka od lékaře). Tu si nezapomeňte vzít s sebou, aby vám ji mohl doktor potvrdit.

Doprovod rodinného příslušníka k lékaři

Propustka z práce vás nemine ani ve chvíli, kdy zajišťujete doprovod k lékaři některému z členů vaší rodiny. Jestliže do zdravotnického zařízení doprovázíte manžela, manželku, druha, dítě, rodiče, tchána, tchýni nebo prarodiče (i ze strany manžela), náleží vám placené volno po dobu nezbytně nutnou k vyšetření či ošetření daného člověka, maximálně však na jeden den.

Bez náhrady mzdy si pak můžete vybrat volno ve chvíli, kdy potřebujete zajistit doprovod k lékaři pro ostatní členy rodiny. Co se týče doprovázení zdravotně postiženého dítěte do zařízení sociálních služeb, do školy či na internát, i zde má jeden z rodinných příslušníků nárok na placené volno po dobu nezbytně nutnou (nejvýše však na 6 kalendářních dnů v rámci jednoho roku). Neplacené volno pak můžete čerpat při doprovodu dítěte do školského poradenského zařízení.

Volno na stěhování

Stěhujete se v zájmu zaměstnavatele na nové místo? Pak vám náleží dva dny placeného volna, kdy můžete zajistit vše potřebné, co s přestěhováním souvisí. Z práce vás uvolní také v případě přesunu do nového bydliště ve vlastním zájmu, tentokrát se však podle paragrafu na stěhování bude jednat o dva dny volna neplaceného.

Volno na hledání zaměstnání

Toužíte po změně zaměstnání? Pokud jste dali výpověď, začali jste se rozhlížet po novém uplatnění a chcete se zúčastnit výběrového řízení, pohovoru či schůzky na úřadu práce, vzniká vám nárok na neplacené volno. Během výpovědní lhůty si každý týden můžete vybrat jeden půlden, po domluvě se zaměstnavatelem se to však může změnit v celý den jednou za 14 dní.

Volno placené ve stejném rozsahu vám pak bude náležet v případě, že jste od zaměstnavatele dostali výpověď nebo končíte svůj pracovní poměr dohodou z důvodů, které jsou uvedené v § 52 písm. a) až e) zákoníku práce. Pokud vám to odsouhlasí zaměstnavatel, pracovní volno je opět možné slučovat.

Dopravní zácpa či kalamita

Znemožnila vám cestu do práce dopravní nehoda, nekonečná kolona nebo nějaká přírodní pohroma? Pokud jste se opozdili z důvodu přerušení či omezení provozu, máte nárok na pracovní volno po dobu nezbytně nutnou. Platí to však pouze za předpokladu, že nebylo možné využít jiný dopravní prostředek, jenž by vám umožnil dorazit do práce včas.

Volno ve veřejném zájmu

Kromě výše zmíněných případů vám musí zaměstnavatel poskytnout neplacené volno v nezbytně nutném rozsahu také v případě, že se jedná o veřejný, obecný či společenský zájem. Tím může být třeba výkon funkce poslance, senátora nebo člena zastupitelstva územního samosprávního celku, dále také účast na soudním jednání nebo třeba poskytnutí první pomoci.

skoleni_29_6

Neplacené volno po dohodě se zaměstnavatelem

Pokud nutně potřebujete uvolnit ze zaměstnání a nemáte již k dispozici dostatek dovolené, v souladu se zákoníkem práce je možné domluvit se s vaším zaměstnavatelem také na dalších osobních překážkách v práci. Mezi nejčastější situace, kdy zaměstnanci žádají o čerpání neplaceného volna, patří například tyto situace:

  • zaměstnanec plánuje dlouhodobé cestování či pobyt v zahraničí,
  • zaměstnanec již vyčerpal veškerou dovolenou, ale potřebuje další volno z osobních důvodů,
  • zaměstnanec si našel sezónní práci,
  • zaměstnanec se dlouhodobě stará o nemocného člena rodiny,
  • zaměstnanec potřebuje další volno po skončení rodičovské dovolené.

Zda v těchto případech dostanete neplacené volno, nebo vás čeká odmítavá reakce, záleží jen a pouze na vašem zaměstnavateli a případně také na interních předpisech. Žádost o neplacené volno se nevyplňuje do žádného předem daného formuláře. Obsah a forma vždy závisí na domluvě mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).