Hlavní navigace

Na předdůchod už potřebujete více peněz. Kdy a jak můžete do něj odejít?

8. 2. 2022
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Uvažujete o předdůchodu? Budete muset mít naspořeno více než žadatelé, kteří šli do předdůchodu vloni. Kdy a jak můžete odejít do předdůchodu a co vás poté čeká?

Je důležité si připomenout, co je to předdůchod a čím se liší od předčasného důchodu. Zatímco předčasný důchod je stejně jako starobní důchod sociální dávka vyplácená Českou správou sociálního zabezpečení, předdůchod vyplácí penzijní společnost, do které jste posílali své peníze v rámci penzijního spoření (dále budeme používat hovorový lidový výraz „penzijko“). Celou dobu strávenou v předdůchodu tedy žijete ze svých vlastních peněz, které jste si naspořili a vaše penzijní společnost vám je vyplácí v měsíčních rentách.

O předdůchod můžete požádat nejdříve 5 let a nejpozději 2 roky před nárokem na řádný starobní důchod. Podle toho, kdy se rozhodnete předdůchod využít, se odvíjí částka, kterou musíte mít v penzijku našetřenou. Ta se vypočítává jako 30 % z průměrné mzdy, která byla Ministerstvem práce a sociálních věcí naposledy vyhlášena v prosinci 2021 ve výši 37 047 Kč.

Minimální měsíční renta z předdůchodu je tedy 11 114,10 Kč, což je o 731,10 Kč vyšší než ve stejném období předchozího roku. Abyste si mohli nechat tuto částku vyplácet, musíte mít v penzijku naspořeno minimálně 266 738,40 Kč, což vám dovolí odejít do předdůchodu dva roky před nárokem na penzi.

Pokud byste chtěli žít v předdůchodu celých 5 let, je zapotřebí mít našetřeno téměř 700 000 Kč. Pro příklad, kdybyste si platili penzijko pouze posledních 20 let bez příspěvku zaměstnavatele a měli z něj roční výnos 3 %, museli byste si na dosažení sedmisetisícové částky platit 2200 Kč měsíčně.

Aktuální minimální výše úspor v penzijním spoření pro výplatu předdůchodu 2022
Minimální měsíční částka předdůchodu 2 roky 3 roky 4 roky 5 let    
11 114,10 Kč* 266 738 Kč 400 107,60 Kč 533 476,80 Kč 666 846 Kč
11 600 Kč ** 278 400 Kč 417 600 Kč 556 800 Kč 696 000 Kč
* 30% průměrné měsíční mzdy za 1–3Q 2021 (zdroj: MPSV)
** doporučená výše splátky předdůchodu, která již zohledňuje zdanění i případné kolísání hodnot penzijních jednotek 

ZDROJ: KB penzijní společnost  

Při výpočtu minimální měsíční renty je však potřeba vzít v úvahu podstatnou „maličkost“, a sice povinné zdanění výnosů z penzijního spoření ve výši 15 % a také výkyvy (volatilitu) trhů podle investiční strategie, kterou jste si zvolili při podpisu smlouvy. Pokud si totiž vyberete našetřené výnosy z penzijka dříve než za 10 let, musíte výnosy zdanit. A protože předdůchod můžete čerpat maximálně 5 let, tak se vás zdanění týká. Je dobré si uvědomit, že právě výnosy zejména u dlouhodobých penzijek tvoří nemalou část celkově uspořené částky.

Jaké jsou podmínky pro získání předdůchodu

 • Musíte mít našetřeno alespoň na 2 roky.
 • Penzijko jste si platili minimálně 5 let.
 • Vaše smlouva je v režimu doplňkového penzijního spoření (DPS). Tyto smlouvy vznikly od roku 2012.
 • Pokud máte starší penzijko, pak je to smlouva o penzijním připojištění (PP), které už se od roku 2012 neuzavírá a je nutné tuto smlouvu u své penzijní společnosti ukončit, požádat o převod peněz a nechat si založit novou smlouvu DPS. 

Předdůchod, nebo předčasný důchod?

Ještě si rozebereme, v čem se prakticky liší předdůchod od předčasného důchodu.

Roky pobytu v předdůchodu se považují za vyloučenou dobu, jako je třeba mateřská dovolená, studium, nemoc a podobně. To znamená, že vám nulový výdělek nesníží osobní vyměřovací základ, ze kterého se vypočítává důchod. Předdůchod však nespadá do doby pojištění ani náhradní doby pojištění. V důsledku toho se vám léta v předdůchodu nezapočítají do odpracované doby. To sice bude mít lehký vliv na konečnou podobu budoucího starobního důchodu, ale nikoli tak dramatický jako předčasný důchod.

Za každý rok v předdůchodu se zkrátí doba pojištění o 1,5 %. Pokud máte například odpracováno 40 let a pět let před důchodem půjdete do předdůchodu, procentní výměra starobního důchodu bude činit 60 % z výpočtového základu (40 let × 1,5 %). Jestliže ale budete pracovat až do důchodového věku, procentní výměra bude činit 67,5 % (45 let × 1,5 %) a váš důchod tak bude vyšší.

Dopad na výši důchodu je však malý, v řádech stokorun, záleží na délce předdůchodu. U dvouletého předdůchodu se jedná o snížení řádného důchodu přibližně o 250 Kč měsíčně.

Pokud byste se rozhodli pro předčasný důchod, bude vám náležet nižší výše důchodu, než kdybyste do starobního důchodu odcházeli řádně, a to doživotně. Výše předčasného starobního důchodu podléhá tzv. krácení. Konkrétní výše krácení závisí na délce doby, která chybí od data přiznání předčasného starobního důchodu do dosažení důchodového věku. Výše důchodu se vám krátí o každých 90 dní, které vám do řádného důchodu scházejí. Kromě toho se na dobu trvání předčasného důchodu nebude vztahovat vyloučená doba a vy si tak snížíte celkové životní příjmy. Měsíčně tak přijdete o tisíce korun.

 • O 0,9 % vyměřovacího základu za období prvních 360 kalendářních dní,
 • o 1,2 % vyměřovacího základu za období od 361. kalendářního dne do 720. kalendářního dne,
 • o 1,5 % vyměřovacího základu za období od 721. kalendářního dne.

V předdůchodu ani v předčasném důchodu neplatíte zdravotní ani sociální pojištění, pokud jste si současně nenašli žádný přivýdělek. A právě tady nastává rozdíl mezi oběma režimy. V předdůchodu si můžete vydělávat zcela neomezeně, a to jak na hlavní pracovní poměr, tak i na dohody. Můžete i bez omezení podnikat. Znovu se vás pak ale budou týkat běžné odvody, jak zdravotní, tak i sociální, které se odvíjejí od výše příjmu, jak už jsme dříve psali v článku Přivyděláváte si k důchodu? Pozor na odvody na sociálním a zdravotním pojištění.

V předčasném důchodu si můžete „beztrestně“ přivydělat pouze formou dohody o provedení práce do výše 10 000 Kč, u dohody o pracovní činnosti pouze do výše 3500 Kč. Tedy tolik, aby váš výdělek nezakládal povinnost podílet se na důchodovém pojištění. V tom případě byste museli svůj předčasný důchod přerušit.

Další výhodou předdůchodu je, že ho můžete kombinovat s evidencí na úřadu práce. Člověk, který čerpá předdůchod, může být v evidenci úřadu práce jako uchazeč o zaměstnání a také může, při splnění podmínek daných zákonem, pobírat podporu v nezaměstnanosti, potvrzuje mluvčí Úřadu práce Kateřina Beránková. To by znamenalo další příjem v předdůchodu alespoň po dobu pár měsíců.

Předdůchod má i své nevýhody. Nedá se přerušit. Jakmile se jednou rozhodnete pro čerpání předdůchodu, musíte ho už dotáhnout do konce. Další nevýhodou je, pokud nemáte jiné úspory, vyčerpáte si své uložené peníze na stáří už před začátkem řádného důchodu.

Postup krok za krokem, jak do předdůchodu

 1. Zkontrolujte si u České správy sociálního zabezpečení, kdy vám vzniká nárok na starobní důchod. Pokud jste v povolené hranici do 5 let před důchodem, máte na předdůchod nárok. Tuto informaci nejlépe zjistíte buď v internetové aplikaci ČSSZ, nebo poslat poštou písemnou žádost o Informativní list důchodového pojištění na adresu správy. V internetové aplikaci se vše potřebné dozvíte ihned, musíte však mít zřízenou identitu občana, tedy např. bankovní identitu, e-občanku, případně datovou schránku pro fyzickou osobu. 
 2. Ze svého posledního výpisu od penzijní společnosti zjistíte, kolik jste si zvládli našetřit. Pokud máte peníze alespoň na dva roky v předdůchodu a zároveň splňujete věkovou podmínku dvou let před důchodem, můžete jít směle do akce. To platí pro případ, že máte smlouvu o doplňkovém penzijním připojištění (DPS). 
 3. Pokud jste majitelem starého typu penzijka (PP), čeká vás pár kroků navíc. Nejprve musíte požádat penzijní společnost o ukončení dosavadní smlouvy a převod naspořených peněz. Poté uzavřete novou smlouvu (DPS). Toto trvá zhruba 3 měsíce. Zhruba 4. měsíc dostanete od penzijní společnosti potvrzení o převodu prostředků.
 4. Vaše penzijní společnost poté informuje úřady.

Žadatel o předdůchod z doplňkového penzijního spoření se poté, kdy má naspořenou částku splňující podmínku pro vybranou dobu čerpání, obrací pouze na svou penzijní společnost. Ta vyhodnotí, zda podmínky včetně minimální výše výplaty předdůchodu splňuje, a v kladném případě informuje ČSSZ a jeho zdravotní pojišťovnu o tom, že výplatu zahajuje. Částku ani dobu čerpání těmto institucím nesděluje, pouze je následně informuje o ukončení výplaty, říká Aleš Poklop, prezident Asociace penzijních společností ČR.

Podle Asociace penzijních společností čerpalo předdůchod v roce 2021 přibližně 4250 lidí. Není to mnoho, když vezmeme v potaz, kolik je naopak zájemců o předčasný důchod. Z dnešních důchodců je v předčasném důchodu každý třetí člověk, v loňském roce jich bylo více než 650 tisíc.

Malý zájem o předdůchody je dán zejména tím, že lidé nemají naspořenou dostatečnou částku, nechtějí si před penzí rozmělnit spoření a také ještě o možnosti předdůchodu není tak velké povědomí. Průměrná měsíční částka, kterou si lidé spoří na důchod do penzijka, je 700 Kč měsíčně.

Chcete mít každé ráno v mailu přehled aktuálních článků z Měšce? Objednejte si náš mailový servis a žádná důležitá informace vám neuteče. Objednat si lze i týdenní přehled nebo také newsletter To hlavní, páteční souhrn nejdůležitějších článků ze všech našich serverů. Newslettery si můžete objednat na této stránce.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).