Hlavní navigace

Na nepoctivce doplácí u povinného ručení slušná většina. Pojišťovny to chtějí změnit

9. 3. 2011
Doba čtení: 11 minut

Sdílet

K přiznání bonusu dnes často stačí čestné prohlášení. Kvůli tomu slušní řidiči platí na pojistném více, než by měli.

Důsledné uplatňování principů bonusu (tedy slevy na pojistném za jízdu bez nehod) a malusu (tedy přirážky na pojistném za každou rozhodnou pojistnou událost) všemi pojišťovnami by slušným řidičům přineslo zlevnění pojistného ručení průměrně o 10 %. Alespoň si to myslí předseda představenstva pojišťovny Allianz Jakub Strnad.

Podle něj je současná situace na trhu taková, že spoustě pojišťoven stačí k uznání bonusu za předchozí bezeškodný průběh pojištění čestné prohlášení řidiče, které už pojišťovna dále neověřuje. Přiznává také, že doposud takto postupovala v některých případech i jeho pojišťovna. Od počátku března však přišla s důsledným uplatňováním pravidel a ověřováním nároků na požadované bonusy.

Naše nová cenová politika zohledňuje ještě více než doposud škody jednotlivých motoristů, takže nyní bude každý platit podle svého individuálního účtu havárií a škod, uvedl Strnad.

Allianz pojišťovna tak nově slibuje levnější povinné ručení slušným řidičům. Od března podle slov předsedy představenstva snížila plošně sazby pojistného minimálně o 10 %. Naopak často bourajícím řidičům vyhlásila válku, bude jim striktně uplatňovat malusy. Čas od času se nějaká pojistná událost přihodí každému, ale asi pět procent notorických škodičů představuje pro své okolí opravdu velké nebezpečí, dodal Strnad. S odchodem těchto „škodičů“ po uplatnění nových pravidel pojišťovna počítá a právě to by mělo finančně vyvážit plošné zlevnění.

Novou cenovou strategii pojišťovna připravila také kvůli vývoji cen povinného ručení v minulých letech, za kterým se skrývá právě i minulá praxe v přístupu k bonusům a malusům. Ceny povinného ručení byly nejvýše v letech 2007 a 2008. V roce 2009 klesly o zhruba osm procent a loni proti roku 2008 o více než 20 procent. Tato strategie není dlouhodobě udržitelná, nynější krok nám umožní, že nebudeme muset v příštích letech povinné ručení skokově zdražovat, podotkl Strnad.

Prověřování nároku jednotlivých řidičů na bonus či malus přitom pro pojišťovny již není nikterak problematické. Pomáhá jim databáze škod vedená v České kanceláři pojistitelů (ČKP), kde údaje o pojistných smlouvách a jejich historii sdílejí všechny pojišťovny nabízející povinné ručení.

Konkurence na aktuální krok Allianz pojišťovny nereaguje překvapivě. Žádná pojišťovna se k praxi, kdy je bonus řidičům přiznáván na základě čestného prohlášení plně nehlásí, maximálně v lehkém náznaku. Zároveň ale zástupci některých pojišťoven uvádějí, že na trhu tato praxe problém skutečně představuje a souhlasí i s tím, že na to doplácejí slušní řidiči. Pokud by skutečně došlo k tomu, že všechny pojišťovny budou uplatňovat pravidla pro přiznávání bonusů důsledně, má se čeho obávat hlavně oněch výše zmíněných 5 % „škodičů“. V západní Evropě je běžné, že tito řidiči platí dvoj- i vícenásobné sazby povinného ručení. Tak totiž vypadá důsledné uplatňování malusů. Čtěte také: Řekněte pojišťovně, ať se postará o nehodu za vás. Zvláště, když za to nemůžete

Pojišťovny odpovídaly na následující tři dotazy:

1) Jak v praxi ověřujete nárok na bonus za bezeškodní průběh předchozího pojištění? Stačí vám čestné prohlášení řidiče?

2) Představuje takováto praxe (uznávání bonusů na základě čestného prohlášení) na českém trhu podle vás skutečný problém?

3) Allianz pojišťovna vyhlásila se začátkem března změnu praxe. Nově plánuje uplatňování bonusů a malusů striktně dodržovat. Navážete na ni?

Srovnání povinného ručení na Měšci

Vyberte si to nejlepší povinné ručení a sjednejte si ho online.

AXA pojišťovna

odpovídá tiskový mluvčí Marek Zeman

1) AXA pojišťovna od klienta požaduje bezeškodní průběh nebo kontrolu na ČKP ze strany obchodníka, který má možnost zavolat na AXA Help desk o poskytnutí této informace. 

Naše pojišťovna doposud nesklouzla k praxi na trhu, kdy dochází k neustálému „kopírování“, „převádění“ apod. všech možných bonusů, prozatím stále dbáme na dokládání.

2) Současná praxe trhu představuje skutečně problém, neboť vysoce rizikoví řidiči mohou obdržet stejnou sazbu jako řidiči bezeškodní, což nemotivuje pojišťovny přicházet s lepším nastavením cen pro „lepší“ řidiče, ale pouze přehodnocování výše slev, aby ztráta byla únosná.

Z krátkodobého hlediska pojišťovny chtějí každého klienta. Z dlouhodobého, o který usiluje AXA, je třeba rozlišovat mezi dobrými klienty a rizikovými již na vstupu. Pojišťovny, které budou potvrzovat bonusy dle potvrzení od předchozího pojistitele, stejně jak to dělá AXA, na tom budou dlouhodoběji lépe, protože nebudou muset dobrým řidičům zdražovat kvůli rizikovým řidičům, ale pouze o škodní inflaci.

3) Nemusíme na Allianz navazovat, protože již daný systém používáme. Myslím, že výhledově se k tomu přikloní většina pojišťoven, protože to je stabilnější a spravedlivější systém.

Česká podnikatelská pojišťovna

odpovídá tisková mluvčí Renata Svobodová

1) ČPP u více než 75% nových pojistných smluv ověřuje škodní průběh klienta v databázi škod ČKP. Tohoto obrovského čísla, které je na pojistném trhu naprosto výjimečné, dosahuje ČPP díky on-line systému pro sjednávání pojistných smluv. U zbytku sjednaných smluv akceptujeme potvrzení od předchozí pojišťovny a občas se vyskytnou i čestná prohlášení. U potvrzení i čestných prohlášení však kontrolujeme deklarovanou délku pojištění a počet škod vůči databázi škod ČKP a pokud zjistíme významný rozdíl, klienty obesíláme, aby doložili potvrzení, jinak jim bude doúčtována příslušná část pojistného za neoprávněně poskytnutou slevu. 

2) Pokud některé pojišťovny uznávají čestné prohlášení bez následné kontroly s potvrzením nebo databází škod ČKP, pak znevažují celý systém bonusu. Důsledkem pak je to, že systém bonusu nevychovává řidiče, zejména ty škodící a že na jejich škody se o to víc musí skládat dobří řidiči.

3) Je v pořádku, že se k naší stávající praxi přidávají i ostatní pojišťovny. Do budoucna je to správná cesta ke spravedlivým sazbám.

Česká pojišťovna

odpovídá tiskový mluvčí Tomáš Zavoral

1) K ověření nároku klienta na bonus za bezeškodní průběh již déle než rok při sjednání každého povinného ručení aktivně využíváme databázi ČKP. Samotné čestné prohlášení řidiče nám v žádném případě nestačí. 

Čestné prohlášení dnes Česká pojišťovna používá hlavně v havarijním pojištění – vždy ale důsledně kontrolujeme následné faktické doložení bonusů uvedených v čestném prohlášení ve lhůtě  60 dnů. Pokud klient bezeškodní průběh následně nedoloží, je bonus zpětně od počátku z pojistné smlouvy odebrán nebo upraven dle skutečného stavu.

2) Problémem určitě je pokud pojistitel bonusy „vytváří“ na základě pouze čestného prohlášení bez řádného ověření skutečné historie klienta. 

3) Česká pojišťovna v povinném ručení vždy důsledně uplatňovala a uplatňuje jak bonus, tak malus. Pokud bychom tzv. malus důsledně neuplatňovali, byli by tímto nespravedlivě znevýhodněni dobří řidiči jezdící bez nehod.

ČSOB pojišťovna

odpovídá tiskový mluvčí Petr Milata

1) Primárním zdrojem informací je pro ČSOB pojišťovnu databáze České kanceláře pojistitelů. Pokud při vzniku pojištění informace z databáze ČKP nemůžeme využít, využíváme i jiných zdrojů, mezi něž může patřit též čestné prohlášení klienta.  Přístupu do databáze ČKP pak využíváme při následných kontrolách.

2) Obecně by Českému pojistnému trhu určitě prospělo, kdyby byli pojistitelé důslední a ve všech případech postupovali podle jednotných pravidel a na základě informací z databází ČKP. 

3) Od 4. 1. letošního roku jsme zprovoznili tzv. Webové služby ČKP – nástroj, který nám umožňuje zjistit škodní historii klienta v databázi ČKP a klienta „ocenit“ správným bonusem či malusem.

DIRECT Pojišťovna

odpovídá tiskový zástupce Mikuláš Duda

1) Nárok na bonus ověřujeme automaticky v databázi ČKP, takže klienta nijak nezatěžujeme povinností zasílat jakýkoliv dokument.

Pouze v případě, že klient nesouhlasí s údaji evidovanými v databázi ČKP, trváme na předložení potvrzení od předchozího pojistitele a takto prokázanou historii klientovi uznáme.

2) Co se týká uznávání bonusů – všichni pojistitelé mají k dispozici přístup do databáze ČKP, kde si mohou historii klienta ověřit. 

Pokud pojišťovna akceptuje i čestné prohlášení, vystavuje se samozřejmě v určitém počtu případů riziku zneužití. 

3) DIRECT Pojišťovna dodržuje principy práce s bonusy. Protože však není systém malusů na českém trhu zcela funkční, využíváme i jiných nástrojů ke zohlednění vyšší rizikovosti u špatných řidičů.

Generali pojišťovna

odpovídá tiskový mluvčí Jiří Cívka

Důsledné uplatňování systému bonus/malus je z našeho pohledu velice důležitým faktorem pro prevenci dopravních nehod a zároveň užitečným nástrojem, podle něhož můžeme odměnit dobré a zodpovědné řidiče zvýhodněnou cenou. S jeho pomocí u nás mohou získat povinné ručení s vysokým rozsahem krytí včetně havarijního rizika střetu se zvěří až o 50% výhodněji. Přístup jiných pojistitelů nám nepřísluší hodnotit, ale 100% se přikláníme k jednotnému postupu v rámci celého trhu. 

Je potřeba si uvědomit, že z povinného ručení nejsou kryty pouze škody na automobilech samotných, ale například také škody na zdraví, které mnohdy převyšují škody hmotné. Pokud by byl systém bonus/malus pouze na papíře na základě čestného prohlášení a následně by nebyly uplatňovány dohodnuté postupy, mohlo by to negativně ovlivnit nepřímo celý trh a případně vést k plošnému zdražení povinného ručení v rámci trhu. Škody nezodpovědných řidičů jsou výrazně vyšší než těch, kteří jezdí podle pravidel. Zatímco roční pojistné jednoho vozidla se pohybuje v řádech tisíců korun, jedna jediná škoda například na zdraví může relativně snadno přesáhnout desítky miliónů. Pravděpodobnost takových škod je u častěji bourajících řidičů vyšší.

Prověření nároku na bonus probíhá primárně elektronicky prostřednictvím databáze ČKP, která eviduje škodní události za celý trh povinného ručení a z tohoto důvodu je v současné době nezastupitelnou institucí. Měsíčně na jejím základě řešíme tisíce dotazů, ať už s ní souvisí přímo či nepřímo. Jistou váhu mohou sehrát i fyzicky doložené „vyjeté“ měsíce na základě potvrzení od předchozího pojistitele s pojistně-škodní historií klienta.

V horizontu několika týdnů představí Generali řadu dalších inovací, které nabídnou dobrým řidičům nová atraktivní cenová zvýhodnění. Důsledná kontrola bonusu/malusu má na trhu své opodstatnění a již dnes nastavené kontrolní mechanismy neplánujeme změkčovat. 

Hasičská vzájemná pojišťovna

odpovídá tisková mluvčí Jaroslav Dekastello

1) Nárok na bonus lze uplatnit i čestným prohlášením, ale vždy je tento údaj ověřován v databázi ČKP, rozhodující je pro nás údaj ČKP.

2) Částečně ano, vede to k pojišťovací turistice od pojišťovny k pojišťovně, která pravidla B/M nedodržuje.

3) HVP  již takto postupuje.

Kooperativa pojišťovna

odpovídá tiskový mluvčí Milan Káňa

Kooperativa je jednou z mála pojišťoven, které od počátku bonus/malusového systému důsledně uplatňuje přidělování malusů řidičům, kteří způsobí škodu. Musí tak platit násobně vyšší pojistné, než je základní sazba. Například v případě čestného prohlášení máme možnost kontrolovat ve škodní databázi historii klienta. A v tom budeme i nadále pokračovat.

Slavia pojišťovna

odpovídá tiskový mluvčí Aleš Povr

1) Primárně bezeškodný průběh ověřujeme prostřednictvím databáze ČKP. Nicméně pokud ověření není možné, postačí čestné prohlášení řidiče. V takovém případě však klient Slavia pojišťovny musí do 2 měsíců doložit potvrzení o pojistném průběhu a bonusu. Pokud ho klient nedoloží, tak si průběh ověříme v databázi ČKP a případně doměříme výši pojistného dle skutečnosti.

2) Nepředstavuje. Řidiči vědí, že délku bezeškodného průběhu může pojišťovna bez problémů ověřit. Pokud klient uvede nepravdivé či nepřesné informace, tak se to dříve nebo později zjistí a klient zaplatí pojistné v odpovídající vý­ši.

3) Pojistný průběh, který ovlivňuje výši bonusu, je pro každou pojišťovnu jedním z hlavních ukazatelů řidičských zkušeností klientů. Je proto v zájmu pojišťoven tuto skutečnost ve vztahu s klienty zohledňovat. 

Všechny námi poskytované výhody je klientovi možné přiznat až po ověření bonusu prostřednictvím databáze ČKP.

Triglav pojišťovna

odpovídá produktový manažer Pavel Zavadil

1) Pro uplatnění nároku bonusu za bezeškodný průběh požaduje Triglav potvrzení o bezeškodném průběhu od předchozího pojistitele. Čestné prohlášení akceptujeme pouze ve výjimečných případech.

2) Ano, je to problém.

3) Ano, chceme do budoucna také striktně dodržovat dokládání bonusů a malusů od předchozích pojistitelů.

UNIQA pojišťovna

odpovídá tisková mluvčí Eva Svobodová

1) Předchozí škodný průběh si UNIQA ověřuje ve společné databázi pojištěných vozidel. Následně přidělujeme bonus v souladu s touto databází, a to již od okamžiku jejího vzniku. Dobrému klientovi může být přidělena i dodatečná obchodní sleva.

Čestné prohlášení není pro nás při stanovení výše bonusu relevantní. Pochopitelně až na výjimky, kde by jinak byl klient znevýhodněn díky nějaké chybě či nesrovnalosti při vedení škodného průběhu.

2) Ano, v současném rozsahu „benevolence“ pojišťoven je funkce systému coby spravedlivého regulátora cen prakticky zmrazena.

Máme tím na mysli zejména to, že škodoví řidiči mají neomezený potenciál, jak pravidla pro přidělení malusu obejít. Pojistné, které by díky systému bonus/malus jinak zaplatili, musí dnes či v budoucnu zaplatit nejen oni, ale (a to z větší části) zejména ti opatrní a slušní řidiči, kteří by jinak mohli mít pojistné nižší než dnes.

3) Domnívám se, že tímto Allianz spíše navazuje na nás, viz naše odpověď na vaši první otázku. V tomto ohledu náš přístup k bonusu/malusu je a byl s ohledem na tržní realitu tradičně přísnější a v duchu správného pojistně technického přístupu. I když i my se musíme přizpůsobovat aktuálním tržním podmínkám a chovat se tak, abychom oslovili i nové klienty. 

Určitě uvítáme v zájmu ozdravění trhu oživení fungování systému v původně zamýšlené podobě. Věříme proto, že v tomto bude krok Allianz příkladem spíše pro ostatní, kteří dnes pravidla obcházejí. Dnešní počítačové systémy dovolují objektivně přidělovat bonus každému pojistiteli, a tak je opravdu jen na vedení jednotlivých pojišťoven, jak vážně to míní s ochranou zájmů svých dobrých klientů, kterých je mimochodem většina.  

Pokud tato pravidla budou obcházet velcí, zavedení pojistitelé, těžko můžeme očekávat disciplínu od nových začínajících.

Wüstenrot pojišťovna

odpovídá tisková mluvčí Helena Dušková

1) Ano, při sjednání pojištění akceptujeme čestné prohlášení pojistníka, následně  však požadujeme doložení nároku Potvrzením o době trvání pojištění a dosaženém škodném průběhu, a to nejpozději do 2 měsíců od začátku nově uzavřeného pojištění. Další možností, zejména v případech, kdy klient neví přesný počet bezeškodných měsíců (nárok na bonus), je zjištění nároku přes databázi pojistných a škodných průběhů ČKP. Přístup má každý z našich pojišťovacích zprostředkovatelů a velice jednoduchým způsobem zjistí délku trvání předchozího pojištění a počet evidovaných pojistných událostí. Potom už je jednoduché určit rozhodnou dobu a přiznat odpovídající výši pojistného, samozřejmě bez povinnosti dalšího dokladování klientem.

2) Myslíme si, že počet pojistitelů, kteří přiznají bonus na základě čestného prohlášení a dále jeho výši neprověřují, je neustále menší. Tento postup s sebou totiž přináší riziko získání malusových klientů  a tím riziko i  většího počtu škod a požadavků na pojistná plnění. To je samozřejmě spojeno s potřebou plošného navýšení pojistného, které není z pohledu konkurenčního prostředí optimální. 

3) Jak je uvedeno výše, zpřístupnila Wüstenrot pojišťovna počátkem tohoto roku svým pojišťovacím zprostředkovatelům databázi pojistných a škodných průběhů České kanceláře pojistitelů. Cílem je maximálním způsobem zohlednit „účet“ daného klienta při přiznání bonusu či malusu v nově uzavíraném pojištění. Nejedná se však o změnu praxe, ale další krok ke zdokonalení systému uplatňování bonusů a malusů bez potřeby dokladování klientem.

Autor článku

Autor je redaktorem serveru Peníze.cz.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).