Hlavní navigace

Spořicí účet pětkrát jinak aneb Spočítat výnos a zemřít

8. 3. 2011
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

Dnes nenabízíme žebříček sazeb, které aktuálně nabízí spořicí účty. Můžete se ale podívat, jak dlouhé vzorce je nutné absolvovat, když chcete spočítat jejich výnos.

V současné době to není se zhodnocením na spořicích účtech žádná sláva.  Například zástupci Evropské centrální banky už ale naznačili, že k prvnímu zvýšení úrokových sazeb by mohlo dojít už v dubnu a kvůli nebezpečí inflace bude jistě ke zvyšování sazeb připravena i Česká národní banka. Pak se dá očekávat, že je začnou následovat i sazby spořicích účtů. Zatím se můžete podívat, podle jakých výpočtů se zjišťuje u „spořáků“ výnos. Čtěte také: Mohu spořit jen 1000 Kč měsíčně. Čeho lze dosáhnout?

Vybrané spořicí účty

Pro ukázku bylo vybráno několik spořicích účtů, které mají různé parametrické nastavení, a výpočet se tedy bude lišit. Ve výpočtech jsme neuvažovali časově omezené akční nabídky, které mírně pozmění výnosnost pouze na krátko, ale z hlediska dlouhodobějšího spoření nemají na zhodnocení výraznější vliv. Není cílem vás naučit spočítat výnos u každého spořicího účtu, který v životě potkáte. Chceme vás ale nechat nahlédnout pod pokličku rozmanitosti a složitosti, kterou nám připravují konstruktéři těchto finančních produktů.

Spořicí účet od AXA Bank

Spořicí účet od AXA Bank se skládá ze dvou pásem. Částky do jednoho milionu Kč jsou úročeny 1,85 % ročně, nad tuto hranici pak sazbou 1,1 % ročně.  Minimální vklad není požadován, ale pokud do půl roku nevložíte žádné prostředky, bude účet zrušen.

 • Jo – počáteční vklad                           
 • i1 – 0,0185 (1,85 %) – úroková sazba
 • i2 – 0,011 (1,1 %) – úroková sazba
 • y – konečný stav

Jo   (0;1 000 000>         y = Jo*(1 + i1)

Pro částky do jednoho milionu Kč včetně platí úroková sazba 1,85 % p.a. a vzorec je poměrně jednoduchý. Následuje vzorec pro případy vkladů přesahující 1 mil. Kč.

Jo   (1 000 000; ∞)        

y = 1 000 000 * (1 + i1) + (Jo – 1 000 000)*(1 + i2)

Internetové spoření od České spořitelny

Internetové spoření České spořitelny nabízí zhodnocení vkladu ve výši 0,5 % ročně s tím, že můžete získat ještě o 1 % lepší výnos, pokud splníte předepsané podmínky, které banka uvádí na samostatných stránkách k produktu. 

Podmínky říkají, že průměrná denní hodnota zůstatku (zůstatek je přepočítáván na denní bázi) ve sledovaném období je stejná nebo vyšší než tato hodnota v předchozím sledovaném období. Každé takové období trvá tři měsíce. Pro první sledované období se připisuje 1% bonus vždy. Čtěte také: Kam s volným milionem?

Úrokový bonus vám bude připsán na konci kalendářního roku. Tady pozor. V případě, že byste chtěli zrušit tento účet, počkejte si rozhodně až na počátek nového roku, protože jinak nárok na zmiňované 1 % ztratíte.  Základní úrok vám banka připisuje na konci každého kalendářního měsíce nebo při zrušení účtu.

Nutné je upozornit ještě na to, že úrokový bonus je platný pro druhé pásmo úročení, tedy pro částku od 40 000 Kč do 5 000 000 Kč.

V rámci Internetového spoření máte bez poplatku zřízení, vedení i zrušení účtu. Také vám vzniká nárok na jednu bezplatnou odchozí platbu za měsíc. Abyste mohli účet využít, je nutné udržovat minimální zůstatek ve výši 10 000 Kč. Čtěte také: Záložny vymyslely chyták. Úrok připíšou až na konci vkladu

Do vzorce je nutné zanést skutečnost, že konečný stav na účtu musí být větší nebo roven částce 10 000 Kč, základní úrok se připisuje na konci každého měsíce a že pro částky mezi zmíněnými 40 000 Kč – 5 000 000 Kč se úroková sazba zvyšuje o 1 %.

 • Jo – počáteční vklad   
 • i1 – 0,005 (0,5 %)
 • i2 - 0,01 (1 %)
 • y – konečný stav                   
 • ih – úroková míra

Jo   (0;40 000)             y = Jo (1 + i1/12)12

Pro částky do 40 000 Kč (tedy naposledy pro částku 39 999,99 Kč platí vcelku jednoduchý vzorec, protože zde ještě nefiguruje úrokový bonus. Následují vzorce pro úložky zasahující i do dalších pásem úročení.

Jo  <40 000;5 000 0­00)        y = 39 999,99 ((1+i1)/12)12 + (Jo – 39 999) * i2

Pro částky spadající i do pásma od 40 000 Kč včetně do 4 999 999,99 platí druhý vzorec, který se nám komplikuje kvůli druhé úrokové sazbě, tedy bonusu.

Jo  <5 000 000; ∞)   

y = (4 999 999,99 – 39 999,99)*(1 + i2) + (Jo – 4 999 999,99 + 39 999,99) * (1 +(i1/12))12   

Poslední vzorec platí pro částky, které zasahují do pásma od 5 000 000 Kč včetně a výš. Jak nám ukazuje obsah druhé závorky, platí úrokový bonus opravdu jen pro částky v intervalu <40 000;5 000 000).

Šikovné spoření od České spořitelny

Pro srovnání (a také ukázku jak také může vzorec pro výpočet výnosu ze spořicího účtu vypadat) uvádíme ještě Šikovné spoření. Ale nebojte, na horší počty než v tomto případě už v článku nenarazíte. Otázkou ale zůstává, pro koho je Šikovné spoření šikovné z hlediska posouzení výnosu, protože je složeno z 9 pásem.  Pásma (a následně i výpočty) se vás samozřejmě týkají podle toho, jak vysokou částku máte na spoření umístěnou. Správný výpočet proto hledejte podle počtu pásem, které svým vkladem obsáhnete. Čtěte také: Vyberte si spořicí účet zadarmo podle úroku a rozsahu služeb

Nejvyššího zhodnocení 3,2 % ročně dosáhne část vkladu v rozmezí od 250 000 Kč do 299 999,99 Kč. Částky do 30 000 Kč nemáte úročeny ani celým procentem.

Abyste dosáhli na jednotlivé sazby v pásmech, je nutné každý měsíc na tento účet posílat 300 Kč, maximálně však 5000 Kč. Základní vklad činí 1000 Kč.

 • Jo – jistina                       
 • V – vklady za rok
 • i – úroková sazba
 • y – konečný stav
 • Sledované období je 1 rok

Ve vzorci se opět promítne skutečnost, že jistina musí být rovna nebo vyšší 1000 Kč a že vklady se musí pohybovat mezi částkami 300 a 5000 Kč.

1) pásmo  (0;10 000)             =>    i1 = 0,8 %      y = (Jo +V) * (1 + i1)

2)  pásmo  <10 000;30 000)   =>    i2 = 0,9 %

y = 9 999,99 * (1+i1) + (Jo + V – 9 999,99) * (1 + i2)

3) pásmo   <30 000;60 000)            =>    i3 = 1 %

y = 9 999,99 * (1+ i1) + (29 999,99 – 9 999,99) * (1+ i2) + (Jo + V – 29 999,99) * ( 1+ i3)

4)  pásmo  <60 000;100 000)        =>    i4 = 1,15 %

y = 9 999,99*(1+ i1) + (29 999,99 – 9 999,99)*(1+ i2) + (59 999,99 – 29 999,99)*(1+ i3)         +         (Jo + V – 59 999,99)*( 1+ i4)

5)   pásmo  <100 000;150 0­00)        =>    i5 = 1,25 %

y = 9 999,99*(1+ i1) + (29 999,99 – 9 999,99)*(1+ i2) + (59 999,99 – 29 999,99)*(1+ i3) +   (99 999,99 – 59 999,99)*(1+ i4) + (Jo + V – 99 999,99)*(1+ i5)

6)   pásmo <150 000;200 0­00)        =>    i6 = 1,75 %

y = 9 999,99*(1+ i1) + (29 999,99 – 9 999,99)*(1+ i2) + (59 999,99 – 29 999,99)*(1+ i3) +  (99 999,99 – 59 999,99)*(1+ i4) + (149 999,99 – 99 999,99)*(1+ i5) +                                         (Jo + V – 149 999,99)*( 1+ i6)

7)   pásmo  <200 000;249 9­99)        =>    i7 = 2,25 %

y = 9 999,99*(1+ i1) + (29 999,99 – 9 999,99)*(1+ i2) + (59 999,99 – 29 999,99)*(1+ i3) +  (99 999,99 – 59 999,99)*( 1+ i4) + (149 999,99 – 99 999,99)*( 1+ i5) +                               (199 999,99 – 149 999,99)*( 1+ i6) + (Jo + V – 199 999,99)*( 1+ i7)

8)    pásmo  <250 000;300 0­00)        =>    i8 = 3,2 %

y = 9 999,99*(1+ i1) + (29 999,99 – 9 999,99)*(1+ i2) + (59 999,99 – 29 999,99)*(1+ i3) +  (99 999,99 – 59 999,99)*( 1+ i4) + (149 999,99 – 99 999,99)*( 1+ i5) +                               (199 999,99 – 149 999,99)*( 1+ i6) + (249 999,99 – 199 999,99)*( 1+ i7) +                                 (Jo + V – 249 999,99)*( 1+ i8)

9) pásmo  <300 000; ∞)                                 =>           i9 = 0,8 %

y = 9 999,99*(1+ i1) + (29 999,99 – 9 999,99)*(1+ i2) + (59 999,99 – 29 999,99)*(1+ i3) + (99 999,99 – 59 999,99)*( 1+ i4) + (149 999,99 – 99 999,99)*( 1+ i5) + (199 999,99 –               149 999,99)*( 1+ i6) + (249 999,99 – 199 999,99)*( 1+ i7) + (299 999,99 – 249 999,99)*    (1+ i8) + (Jo + V – 299 999,99)*( 1+ i9)

Spořicí účet Optimal od GE Money Bank

Spořicí účet Optimal od GE Money Bank má dvě pásma. Do částky 499 999 Kč se vám vklad bude úročit sazbou 1,8 % ročně. Nad tuto hranici roční úrok klesá 1,6 % p.a. Zhodnocení se vám připíše pokud si založíte také běžný účet, za který měsíčně zaplatíte 199 Kč.

 • Jo – počáteční vklad   
 • i1 – 0,018 (1,8 %)
 • i2 – 0,016 (1,6 %)
 • y – konečný stav                   
 • i – úroková míra

Jo   (0;500 000)   y = Jo *(1 + (i1/12))12 – 12 * 199

Výše uvedený vzorec se vztahuje na vklady, které nepřesáhnou do druhého pásma – tedy nedosáhnou částky 500 000 Kč. Pro úplnost odečítáme i roční náklady na vedení běžného účtu, který je nutné si také založit.

Jo   <500 000; ∞)   y = 499 999,99 * (1 +(i1/12))12 + (Jo – 499 999,99)*(1 + ( i2/12))12 –       12*199

Vzorec platí pro vklady přesahující hranici 500 000 Kč včetně. Opět na konci odečítáme roční náklady za vedení běžného účtu.

Era červené konto od Poštovní spořitelny

V případě Era červeného konta od Poštovní spořitelny bude vzorec jednoduchý. Pokud máte na účtu denní zůstatek vyšší než 50 000 Kč, úročí se celá částka sazbou 1,7 % ročně.

Vzorec tedy bude odpovídat rovnici y = Jo  * 0,017

V případě, že máte denní zůstatek nižší, počítejte se zhodnocením 0,1 % a následujícím vzorcem:

y = Jo  * 0,001

Na účtu platí ještě jedna sazba, a to 1,45 % ročně pro zůstatky nad 30 mil. Kč. V případě, že tedy máte takový objem prostředků a denní zůstatky budou stále nad touto hranicí, váš vzorec pak bude

skoleni_8_6

y = Jo  * 0,0145

Zdroj dat: Poštovní spořitelna a ČVUT

Autor článku

Autorka je zástupkyní šéfredaktora serveru Měšec.cz. Příležitostně píše pro magazín Reportér.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).