Hlavní navigace

Na letní brigádu mohou i „deváťáci“ a gymnazisté z kvarty. Mohou hned podepsat smlouvu

16. 5. 2019
Doba čtení: 5 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Blíží se letní prázdniny – doba výdělků sezónních zaměstnanců, včetně žáků a studentů. Nejlepší brigády se shánějí v předstihu. Jakou uzavřít smlouvu? A co když chtějí nezletilí podnikat?

Vydělávat si v zaměstnání je možné již od patnácti let, ale je třeba mít dovršenu povinnou školní docházku. Ukončení povinné školní docházky je pouze podmínkou nástupu do práce, nikoliv samotné způsobilosti zavázat se k výkonu práce, což znamená, že patnáctiletá osoba – žák, student může uzavřít (podepsat) pracovní smlouvu nebo dohodu o provedení práce či dohodu o pracovní činnosti např. ihned po dovršení patnácti let, ale s odloženým nástupem do práce až po ukončení školní docházky. Mladiství starší 15 let si tak mohou shánět práci v předstihu a uzavírat smlouvy a dohody s odloženým nástupem do práce na dobu, když už budou mít dokončenu povinnou školní docházku.

Podle školského zákona platí, že školní docházka je povinná po dobu devíti školních roků, nejvýše však do konce školního roku, v němž žák dosáhne sedmnáctého roku věku. Školní rok začíná 1. září a končí 31. srpna následujícího kalendářního roku, přičemž se člení na období školního vyučování a období školních prázdnin.

Žák splní povinnou školní docházku uplynutím období školního vyučování ve školním roce, v němž dokončí poslední rok povinné školní docházky. Pracovněprávní vztahy tak lze sjednávat s dnem nástupu do práce již v období letních (tzv. hlavních) školních prázdnin (tj. zásadně 1. července – 31. srpna) následujících po období školního vyučování ve školním roce, v němž žák dovrší poslední rok povinné školní docházky.

Příklad

Období školního vyučování ve druhém pololetí probíhajícího školního roku 2018/2019 bude ukončeno v pátek 28. června 2019. Letošní absolventi základních škol nebo studenti gymnázia, kteří dokončili kvartu, tak mohou nastoupit např. letní prázdninovou brigádu už od soboty 29. června 2019.

Jestliže dosáhli věku 15 let, nemusejí čekat na sjednání příslušné smlouvy až do 29. 6. 2019 (tj. začátku hlavních čili letních prázdnin), resp. 1. 7. 2019 (tj. prvního pracovního dne o prázdninách), nýbrž si mohou pracovněprávní vztah sjednat a zajistit dopředu uzavřením smlouvy již nyní.

Pracovněprávní vztah však nelze uzavřít kupř. v červenci (kalendářního roku) s žákem, který případně má sice ukončenu povinnou školní docházku, ale patnácti let dosáhne až v měsíci srpnu (tohoto kalendářního roku).

Zákoník práce pro mladistvé a jejich zaměstnavatele stanoví některá omezení, a to zejména pro případ uzavírání dohody o odpovědnosti k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (tzv. hmotná odpovědnost) nebo dohody o odpovědnosti za ztrátu svěřených předmětů. Obě tyto dohody lze (písemně) uzavřít nejdříve v den, kdy fyzická osoba (zaměstnanec) dosáhne 18 let věku.

Zaměstnavatelé smějí zaměstnávat mladistvé zaměstnance (tj. mladší 18 let) pouze pracemi, které jsou přiměřené jejich fyzickému a rozumovému rozvoji, a poskytují jim při práci zvýšenou péči. U zaměstnance mladšího než 18 let nesmí délka směny v jednotlivých dnech překročit 8 hodin a ve více pracovněprávních vztazích nesmí délka týdenní pracovní doby ve svém souhrnu překročit 40 hodin týdně. S mladistvými zaměstnanci nelze dohodnout ani jim nařídit práci přesčas (rovněž ne práci v noci). Pracovní dobu mladistvých je třeba sčítat, pokud jsou event. zaměstnáni ve více pracovněprávních vztazích současně.

Nejspíš na dohodu o provedení práce

Dohoda o provedení práce je nejvhodnější a nejsnazší formou zaměstnání dočasného zaměstnance – brigádníka, jelikož na tuto pro obě strany – zaměstnance i zaměstnavatele – výhodnou a flexibilní dohodu lze odpracovat u jednoho zaměstnavatele v kalendářním roce až 37,5 běžných pracovních dnů – 8hodinových pracovních směn, tedy až 7,5 běžných pracovních týdnů. A to by mělo na letní sezonu nebo v případě studentů letní (hlavní) prázdniny většinou stačit.

Takže pro dočasné zaměstnání brigádníka, není-li práce více než 300 hodin (za kalendářní rok), lze doporučit s ohledem na její výhody zaměstnavatelům i zaměstnancům dohodu o provedení práce. Pro zaměstnavatele i zaměstnance je vítaná její nákladová i administrativní nenáročnost, pro zaměstnance pak minimální odvody z odměny. Jestli z odměny z dohody o provedení práce zaplatí zaměstnanec jen daň z příjmu, nebo také pojistné, odvisí od výše výdělku (pojistné se odvádí až od výdělku 10 001 Kč hrubého za měsíc); způsob zdanění (srážkovou daní nebo zálohou) pak, jestli podepsal u zaměstnavatele prohlášení k dani, nebo ne.

Dohodu o provedení práce musí zaměstnavatel se zaměstnancem uzavřít písemně. Rozsah práce, na který se dohoda o provedení práce uzavírá, nesmí být větší než 300 hodin v kalendářním roce. Mezi týmž zaměstnavatelem a zaměstnancem však může být sjednáno i několik dohod o provedení práce v jednom kalendářním roce, třeba opakovaně, ovšem rozsah práce v nich dohromady (celkově) nesmí přesáhnout 300 hodin za kalendářní rok.

Co napsat do dohody?

V dohodě o provedení práce musí být uváděna doba, na kterou se tato dohoda uzavírá, může to být i na dobu neurčitou, nejen určitou – třeba červenec 2019. Pokud je dohoda na dobu neurčitou, pak ji lze ukončit kdykoliv a bez udání důvodu samozřejmě dohodou nebo výpovědí jak ze strany zaměstnavatele, tak zaměstnance, a to s patnáctidenní výpovědní dobou, která začíná dnem, v němž byla výpověď doručena druhé smluvní straně.

Dále je nutno uvést výši odměny a podmínky jejího poskytování, specifikovat sjednané práce (vymezit pracovní úkol), případně předpokládaný rozsah práce, pokud nevyplývá přímo z vymezení pracovního úkolu. Nedohodnete-li si výši odměny a není uvedena ve smlouvě, máte nárok pouze na minimální mzdu.

Jde-li o případ, kdy zaměstnanec činný na dohodu o provedení práce bude účasten nemocenského pojištění (předpokládá se výdělek vyšší než 10 000 Kč měsíčně), pak je vhodné učinit součástí dohody i rozvrh týdenní pracovní doby do směn.

A co když chce nezletilý podnikat?

Někteří mladí lidé jsou tak schopní a vyspělí, že se nechtějí omezovat jen na závislou práci v zaměstnání nebo si přivydělávat jenom o prázdninách, ale chtějí pracovat samostatně – podnikat, a to dlouhodobě, resp. trvale. To už je složitější, ale není to nemožné. Pokud by chtěl nezletilý podnikat, má následující možnosti:

skoleni_27_5

Samozřejmě se pak mohou nezletilí účastnit na podnikání rodinného závodu jako spolupracující osoby.

Autorský text prošel redakční (editorskou) úpravou, a proto jeho případné nepřesnosti a chyby mohou být způsobeny redakcí. Titulek redakční.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).