Hlavní navigace

Brigádničíte přes léto? Kolik dostanete čistého a co padne na odvody?

2. 7. 2018
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Pro brigádnické zaměstnání do 300 hodin je třeba na léto nejlepší dohoda o provedení práce. Jestli z vydělané odměny zaplatíte jen daň z příjmu, nebo také pojistné, odvisí od výše výdělku.

Způsob zdanění (srážkovou daní, nebo zálohou) pak od toho, jestli podepíšete u zaměstnavatele prohlášení k dani, nebo ne. Také ale nemusíte ve výsledku zaplatit vůbec nic, když sraženou daň získáte zpět. Poradíme jak.

O tom, jakou, jak a kdy uzavřít na letní brigádu smlouvu, že nejlepší a nejvýhodnější je dohoda o provedení práce, jsme psali v článku Od kolika let můžete na letní brigádu a jaká pravidla platí pro nezletilé?

Srážková daň nebo zálohy na daň

Pro zdanění příjmů vyplácených za práci na základě uzavřené dohody o provedení práce je rozhodnou jednak výše vašich příjmů za kalendářní měsíc a pak také ta skutečnost, jestli jste podepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani podle § 38k odst. 4 ZODZP (tzv. růžový papír) – Prohlášení poplatníka daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti pro zdaňovací období (část zdaňovacího období).

Podle § 6 odst. 4 ZODZP zúčtované nebo vyplacené plátcem daně – zaměstnavatelem – jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně, jedná-li se o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce, jejichž úhrnná výše u téhož plátce daně nepřesáhne za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, a vy jste u tohoto plátce daně nepodepsali prohlášení k dani.

Z příjmu plynoucího na základě dohody o provedení práce, pokud jeho výše nepřekročí částku 10 000 Kč za kalendářní měsíc, sráží tedy zaměstnavatel při výplatě daň vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 %. Avšak jen v případě, že jste nepodepsali u tohoto zaměstnavatele prohlášení k dani. Příjem z dohody o provedení práce pak tvoří samostatný daňový základ, po uplatnění srážkové daně už ho nemusíte nikde vykazovat.

Můžete ho ale zahrnout do daňového přiznání (k tomu se ještě vrátíme a připomeneme, jak získat odvedenou daň zpět). Když si v průběhu daného roku vyděláte celkově jen málo, dostanete pak sraženou daň zpátky. Využít toho mohou ti, kdož si vydělávají příležitostně – třeba právě letní brigádou. Započtení příjmů už zdaněných srážkovou daní totiž umožní více (nebo dokonce plně) využít daňové slevy a nezdanitelné části základu daně. Potřebovat budete potvrzení o příjmu od zaměstnavatele, které vám na požádání vydá po konci roku.

Pokud máte příjem z dohody o provedení práce do 10 000 Kč za měsíc a podepsali jste prohlášení k dani, sráží se zálohová daň 15 %, ale současně se zohledňuje daňová sleva na poplatníka. Podepsání prohlášení však není žádnou vaší povinností. Rozhodněte se sami, snad vám pomůžeme poradit, co vybrat, jak postupovat. Prohlášení k dani lze ovšem podepsat za každý měsíc jen u jednoho zaměstnavatele. Bude uplatněna základní daňová sleva na poplatníka, která činí 24 840 Kč ročně (2070 Kč měsíčně).

Slev na dani ale můžete uplatnit víc:

  • slevu na vyživované dítě,
  • slevu na manželku či manžela,
  • slevu pro studenty nebo pro zdravotně postižené.

Jelikož letní brigády využívají k výdělku hodně studenti, tak si řekněme, že roční sleva pro ně činí 4020 Kč čili za měsíc 335 Kč, což znamená, že studentova celková roční sleva na dani činí 28 860 Kč čili na měsíc 2405 Kč. Sleva na dani ale snižuje jenom daňovou zátěž, nikoliv pojistné odvody, pokud je musíte z odměny platit. Ty už nezúčtujete, ty vám nikdo nevrátí.

Nad 10 000 Kč si platíte i pojištění

Pokud příjem za práci na základě dohody o provedení práce překročí stanovený limit (10 000 Kč), sráží zaměstnavatel při výplatě takového příjmu zálohu na daň z příjmů ze závislé činnosti sice také ve výši 15 %, ale při stanovení základu pro výpočet zálohy musí váš příjem navýšit o povinné pojistné, a to o částku odpovídající pojistnému na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistnému na veřejné zdravotní pojištění, které je z těchto příjmů podle zvláštních právních předpisů povinen platit zaměstnavatel, takže se daň počítá ze „superhrubé“ mzdy (odměny).

Avšak na druhou stranu zase přihlíží ke slevě na dani, která vám náleží. Současně i vy platíte z odměny pojistné a jste účastni důchodového a nemocenského pojištění.

Tabulka č. 1: Zdanění dohody o provedení práce při odměně do 10 000 Kč
Podepsané Prohlášení poplatníka (zálohová daň 15 % minus sleva na dani) Nepodepsané prohlášení poplatníka (srážková daň 15 %)
Zdravotní pojištění Ne Ne
Sociální pojištění Ne Ne
Tabulka č. 2: Zdanění dohody o provedení práce při odměně od 10 001 Kč
Podepsané Prohlášení poplatníka (zálohová daň 15 % minus sleva na dani) Nepodepsané prohlášení poplatníka (zálohová daň 15 %)
Zdravotní pojištění Ano Ano
Sociální pojištění Ano Ano

Příklad č. 1

Zaměstnavatel s vámi uzavřel dohodu o provedení práce na měsíce červenec a srpen, odměna za provedenou práci je stanovena ve výši 10 000 Kč za měsíc. Vy jste nepodepsali u plátce daně prohlášení k dani. Příjmy vyplacené zaměstnavatelem v měsíci srpnu za měsíc červenec a v měsíci září za měsíc srpen jsou samostatným základem daně pro zdanění daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně ve výši 15 %.

Příklad č. 2

Zaměstnavatel s vámi uzavřel dohodu o provedení práce na měsíc červenec a srpen, odměna za provedenou práci je stanovena ve výši 20 000 Kč celkem za oba měsíce. Vy jste nepodepsali u plátce daně prohlášení k dani. Výplata odměny za provedenou práci ve výši 20 000 Kč bude zaměstnavatelem provedena až po skončení práce za oba měsíce současně ve výplatním termínu za měsíc srpen v měsíci září.

I když se jedná o příjmy plynoucí na základě dohody o provedení práce a vy jste nepodepsali u zaměstnavatele prohlášení k dani, nelze tyto příjmy zdanit daní vybíranou srážkou podle zvláštní sazby daně. Úhrnná výše příjmů u téhož zaměstnavatele přesáhla totiž za kalendářní měsíc částku 10 000 Kč, neboť úhrnná výše příjmů za kalendářní měsíc srpen činila 20 000 Kč. Z vyplacených příjmů je zaměstnavatel povinen srazit zálohu na daň z příjmů ze závislé činnost ve výši 15 %, avšak vzhledem k výši příjmů plynoucích vám na základě uzavřené dohody o provedení práce srazí uvedených 15 % ze základu pro výpočet zálohy na daň zvýšeného o povinné pojistné.

Příklad č. 3

Vaše odměna z dohody o provedení práce činí 8000 Kč měsíčně. Nepodepsali jste u zaměstnavatele prohlášení k dani. Hrubá odměna činí 8000 Kč, z níž se odečte srážková daň ve výši 15 %, tedy 1200 Kč, čistá odměna tak činí 6800 Kč.

Příklad č. 4

Vaše měsíční odměna z dohody o provedení práce činí 10 000 Kč. Podepsali jste u zaměstnavatele prohlášení k dani, a proto se při výpočtu čisté odměny uplatní daňová sleva poplatníka ve výši 2070 Kč. Zálohová daň z příjmu by činila 1500 Kč (15 % z 10 000), s ohledem na slevu na poplatníka však daň bude nulová, a proto čistá odměna rovná se hrubé odměně a činí 10 000 Kč měsíčně.

Příklad č. 5

Vaše odměna z dohody o provedení práce činí 15 000 Kč za měsíc a nepodepsali jste u zaměstnavatele prohlášení k dani. Z hrubé odměny se srazí sociální pojištění ve výši 6,5 %, tedy 975 Kč (15 000 × 0,065), zdravotní pojištění ve výši 4,5 %, tedy 675 Kč (15 000 × 0,045).

Superhrubá odměna pro účely zdanění se vypočítá navýšením hrubé odměny o 34 %, činí tedy 20 100 Kč (1,34 × 15 000). Zálohová daň z příjmu činí 15 % ze superhrubé odměny 20 100 Kč, tedy 3015 Kč. Čistou odměnu dostaneme odečtením povinných odvodů od hrubé odměny, tedy 15 000 Kč – 975 Kč – 675 Kč – 3015 Kč, činí tak 10 335 Kč.

Příklad č. 6

Vaše odměna na dohodu o provedení práce činí 15 000 Kč měsíčně a u zaměstnavatele jste podepsali prohlášení k dani. Postup a výpočty budou stejné jako v předchozím případě, ale patnáctiprocentní zálohová daň z příjmu 3015 Kč se sníží o slevu na poplatníka 2070 Kč, bude tedy nižší a činit bude toliko 945 Kč. Čistá odměna bude činit 12 450 Kč (hrubá odměna 15 000 Kč – zálohová daň z příjmu 945 Kč – sociální pojištění 975 Kč – zdravotní pojištění 675 Kč).

Příklad č. 7

Jste student a máte odměnu na dohodu o provedení práce ve výši 14 000 Kč, přičemž jste podepsali prohlášení k dani. Z hrubé odměny se srazí sociální pojištění ve výši 6,5 %, tedy 910 Kč (14 000 × 0,065), zdravotní pojištění ve výši 4,5 %, tedy 630 Kč (14 000 × 0,045). Superhrubá odměna se pro účely zdanění vypočítá navýšením hrubé odměny o 34 %, činí tedy 18 760 Kč (14 000 × 1,34) zaokrouhleno na celé stokoruny nahoru na 18 800 Kč.

Zálohová daň z příjmu činí 15 % ze superhrubé odměny 18 800 Kč, tedy 2820 Kč. Daň se ovšem sníží o slevu na dani ve výši 2405 Kč, takže činí jenom 415 Kč. Čistou odměnu dostaneme odečtením odvodů od hrubé odměny, tedy 14 000 Kč – 910 Kč – 630 Kč – 415 Kč, činí tak 12 045 Kč.

Zaplacenou daň můžete získat zpět

Po skončení daňového období – kalendářního roku máte dvě, resp. tři možnosti. Tou třetí možností je, že neuděláte nic. V tom případě je odvedená daň konečná. Nic se zúčtovávat nebude. To je logická volba zaměstnanců s vyššími příjmy, u nichž nemá smysl žádat o vrácení daně, protože odvedená daň v součtu s daní odvedenou v jiném zaměstnání je vyšší než celková sleva na dani. (V jednom jediném zaměstnání na dohodu o provedení práce srážková daň být vyšší nemůže, protože může činit max. 12 × 1500 Kč za rok, tedy dvanáct měsíčních maximálních daňových srážek z 10 000 Kč čili 18 000 Kč.) Dalšími možnostmi jsou zúčtování daně, které si provedete vy sami, nebo vám je udělá zaměstnavatel.

Pokud studujete, nejspíš jste nepracovali po celý rok a budete mít příjmy nižší a nevyužili jste za rok celou daňovou slevu. V tom případě se vám vyplatí daň zúčtovat. Podle § 36 odst. 7 ZODZP, zahrnete-li jako poplatník, který je daňovým rezidentem České republiky, veškeré příjmy uvedené v § 6 odst. 4 (tedy příjem z dohody o provedení práce) do daňového přiznání za zdaňovací období, ve kterém byly příjmy vyplaceny, započte se daň sražená z těchto příjmů na vaši daň.

Můžete tak příští rok získat zpět zaplacenou daň, i když byl příjem zdaněn zvláštní sazbou daně, a nebyl tedy zdaněn zálohově. Vy tedy podáte daňové přiznání. Vlivem uplatnění slev na dani a nezdanitelných částí základu daně bude často při zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání výsledkem přeplatek na dani. Požádáte příslušný finanční úřad o jeho vrácení. Za účelem zahrnutí příjmů zdaněných srážkovou daní do daňového přiznání je, jak už bylo uvedeno, třeba si vyžádat od zaměstnavatele potvrzení o zdanitelných příjmech.

Pokud jste podepsali prohlášení k dani, pak můžete do 15. února následujícího roku požádat o zúčtování daně zaměstnavatele (pokud jste ve zdaňovacím období – kalendářním roce pobírali mzdu pouze od jednoho nebo od více plátců daně postupně). Pokud jste měli více zaměstnavatelů najednou, musíte si zúčtování provést sami v daňovém přiznání. To můžete udělat i v případě, že jinak o zúčtování záloh na daň žádáte zaměstnavatele.

Ještě existuje možnost, které se blíže věnovat nebudeme, a to, že podepíšete prohlášení k dani dodatečně. Prohlášení k dani je možné dodatečně podepsat do 15. února následujícího kalendářního roku. Podmínkou je, že jste neměli pro příslušné zdaňovací období podepsáno prohlášení k dani u jiného zaměstnavatele. Dodatečný podpis prohlášení však ovlivní příjmy zdaněné srážkovou daní pouze u tohoto posledního zaměstnavatele, příjmy zdaněné srážkovou daní od jiných zaměstnavatelů do ročního zúčtování zahrnout nelze – to je možné pouze v rámci daňového přiznání.

Autor článku

Jsem právníkem. Věnuji se zejména pracovnímu a občanskému právu a souvisejícím oborům.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).