Hlavní navigace

Na daně je sice odklad, ale pokuta už běží. Kdo nezaplatí včas, počítá se zpětně

4. 5. 2020
Doba čtení: 4 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Daňové přiznání sice výjimečně můžete podat až v červenci, ale když se s úhradou zpozdíte o jediný den, vyměří vám finanční úřad sankci za celé tři měsíce odkladu. Může jít o tisícovky.

Jak už jsme vás informovali, Ministerstvo financí prodloužilo možnost podání přiznání k dani z příjmů do 1. července 2020. Daňové přiznání k této dani je tedy možné podat o tři měsíce později, a to bez nutnosti prokazovat důvody související s koronavirem. Platí to jak pro přiznání podávaná osobně, tak pro přiznání podávaná elektronicky. Hlavním cílem tohoto opatření bylo zabránit v době epidemie větší koncentraci lidí na finančních úřadech a poštách.

Šlo ale především o prominutí sankcí za pozdní podání daňového přiznání. K hlavním opatřením liberačního balíčku patří plošné prominutí pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu fyzických osob a právnických osob a úroku z prodlení, a to nejdéle do 1. července 2020, píše se ve vyjádření Ministerstva financí

Termíny se tedy nemění, jen se prodlužuje lhůta pro uplatnění sankcí. Jinak řečeno, daňové přiznání je možné podat o tři měsíce později s tím, že Ministerstvo financí plošně promine pokuty za opožděné podání přiznání k dani z příjmu a úroku z prodlení, a to nejpozději do zmíněného 1. července 2020.

Daň máte zaplacenou ve chvíli, kdy má finančák peníze na účtu

Jak uvedla mluvčí Generálního finančního ředitelství Zuzana Mašátová pro iROZHLAS.cz, jestliže jste měli daňové přiznání odevzdat k 1. dubnu 2020, běží vám v období oněch třech měsíců lhůta, za kterou je vám účtována sankce. V případě, že daň neuhradíte k 1. červenci 2020, budete muset zaplatit pokutu vyměřenou už od 1. dubna 2020.

To znamená, že když se s podáním daňového přiznání nebo s platbou daně zpozdíte o jeden den (peníze přijdou na účet správce daně až 2. července 2020), můžete zaplatit sankci teoreticky celkem za 92 dní. Termín je stejný pro fyzické i pro právnické osoby. A pozor, jako den zaplacení daně je chápán termín, kdy se peníze fakticky objeví na účtu finančního úřadu, nikoli den, kdy odešlete platbu z účtu nebo kdy uhradíte složenku na poště.

Pokud nezaplatíte daň z příjmů nejpozději v den její splatnosti, tedy nejpozději ve středu 1. července 2020, musíte uhradit úrok z prodlení. Ten je ve výši repo sazby stanovené Českou národní bankou, zvýšené o čtrnáct procentních bodů, tj. k datu publikace článku je to 15 % p.a. Úrok z prodlení se uplatní nejdéle za 5 let prodlení a účtuje se až od 5. pracovního dne prodlení. Ale pozor, v souvislosti s posunutím termínu pro uplatnění sankcí je nutné daně uhradit skutečně 1. července 2020, těch 5 dnů navíc nyní nemáte (už jich máte výrazně více než pět).

Kolik zaplatíte na pokutách?

Takže pokud máte nedoplatek na dani ve výši např. 10 000 korun, zaplatíte v případě, že peníze dorazí na účet finančního úřadu až 2. 7. 2020, pokutu ve výši 378 korun (10 000 × 0,15 = 1500 / 365 dní = 4,109 × 92 dní = 378).

Jestliže máte nedoplatek 20 000 korun, zaplatíte za pozdní podání přiznání 2. 7. pokutu 756 korun a při nedoplatku 30 000 pokutu 1134 korun.

V případě platby sociálního pojištění a zdravotního pojištění běží penále už od prvního dne prodlení, a to ve výši 0,05 % dlužné částky za každý kalendářní den, ve kterém dluh na pojistném trvá. Pokuta za nedodání přehledů může činit maximálně 50 000 Kč u sociálního i zdravotního pojištění.

Raději bankovním převodem

Finanční správa nedoporučuje podávat daňové přiznání osobně na pobočkách finančních úřadů, aby nedocházelo ke shromažďování většího počtu osob na jednom místě. Daň z příjmů a sociální pojištění zaplaťte nejlépe bezhotovostně bankovním převodem. Platby se dnes připisují rychle, nejpozději v režimu D+1 (v pondělí peníze odešlete, v úterý se připíšou).

Případně můžete platit hotově na pokladnách finančních úřadů a ČSSZ. Nebo použít poštovní poukázku typu „A“.

U zdravotních pojišťoven můžete kromě výše uvedeného často použít i platbu kartou přímo na pobočce pojišťovny. Mnoho zdravotních pojišťoven platbu kartou podporuje, informujte se proto, na které pobočce kartou můžete dlužné pojistné uhradit. Při využití bonusů za platbu kartou můžete získat při platbě svých povinností i další benefity.

Pokutu platíte jen při dodatečném daňovém přiznání

Když po podání přiznání nebo přehledu zjistíte chybu, máte dvě možnosti, jak ji opravit. Zapamatujte si dvě slova a jejich odlišné významy:

Opravné přiznání

Opravné daňové přiznání, opravný přehled pro ČSSZ a ZP můžete podat kdykoliv v mezidobí mezi podáním řádného daňového přiznání a uplynutím lhůty pro jeho podání (1. 7.). Po jeho podání se k původnímu daňovému přiznání nepřihlíží (tj. jako by nebylo). Prostě pošlete nové a to původní pro FÚ přestane existovat (resp. pro ČSSZ a ZP).

Dodatečné přiznání

Dodatečné daňové přiznání podáváte kdykoli po uplynutí lhůty pro podání formulářů.

skoleni_29_6

Příklad: Nejzazší termín pro daňové přiznání k dani z příjmů je 1. 7. 2020. Pokud daňové přiznání podáte např. 15. 6. 2020 a následně 19. 6. 2020 v něm zjistíte chybu, podáváte opravné daňové přiznání (nejpozději do 1. 7. 2020). Když chybu objevíte až například 10. 7. 2020, podáváte dodatečné přiznání. U dodatečného přiznání vám už finanční správa může vyměřit pokutu nebo sankci, a to za 100 dní.

V případě přehledů pro ČSSZ a ZP se vždy při změnách výpočtů dávají přehledy opravné, pojem dodatečné se zde neuplatňuje.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).