Hlavní navigace

Na co si dát pozor u pojištění domácnosti

14. 4. 2004
Doba čtení: 7 minut

Sdílet

Pojištění domácnosti je v Česku nejužívanějším „nepovinným“ pojistným produktem. Větší zájem je pouze o povinné ručení u motorových vozidel. Velká část pojistných smluv je přitom uzavřena nesprávně. Čeho se při uzavírání pojištění domácností vyvarovat?

Říká se, že neštěstí nechodí po horách, ale po lidech. K tomu, aby byly minimalizovány alespoň finanční důsledky nepříjemných událostí, které vás mohou potkat, slouží pojištění. Uzavřením pojistné smlouvy lze za relativně malý poplatek – pojistné – získat záruku pojišťovny, že vám v případě pojistné události vyplatí finanční kompenzaci vzniklé škody – pojistné plnění. O zodpovědném přístupu většiny lidí svědčí to, že zájem o životní i neživotní pojištění u nás stále roste. Pojistné předepsané v minulém roce překročilo poprvé v historii částku 100 miliard Kč. Pojištění domácnosti přitom patří k pojistným produktům, o něž je u nás největší zájem.

Při rozhodování o tom, zda domácnost pojistit, či nepojistit a ušetřit na pojistném, především zvažte, jaké ekonomické důsledky pro vás a vaši rodinu může mít neočekávaná událost v podobě požáru či návštěvy zloděje ve vašem bytě. Rozhodnete-li se pojištění uzavřít, pečlivě vybírejte pojišťovnu i pojistný produkt. Podmínky pojištění se v jednotlivých pojišťovnách více či méně liší a ke změnám dochází postupem času i v rámci každé pojišťovny. Dva pojistné produkty se stejným či obdobným názvem tedy mohou mít dosti odlišné vlastnosti. Základním předpokladem pro dobré pojištění je proto výběr odpovídajícího pojistného produktu a nastavení jeho parametrů tak, aby co nejlépe splňoval všechny vaše požadavky.

Marek Vích - Kooperativa
Nejste si jisti, zda je pojištění vaší domácnosti dobré? Nevíte, jak určit hodnotu věcí? Zeptejte se Ing. Marka Vícha, tiskového mluvčího Kooperativy, druhé největší tuzemské pojišťovny, která byla opakovaně v oblasti pojištění majetku a odpovědnosti občanů oceněna značkou Czech Made v Poradně Pojištění domácnosti na Měšci.

Základní informace o tom, co která pojišťovna nabízí, najdete třeba na stránkách České asociace pojišťoven, která sdružuje pojišťovny s více než 99 % podílem na českém pojistném trhu (měřeno výší předepsaného pojistného za rok 2003). Pro podrobnosti o pojistných produktech je asi nejlepší navštívit přímo www stránky pojišťoven. Dílčí informaci, vysvětlení nejasnosti, na niž jste narazili, popř. kontakt na nejbližší pobočku pojišťovny nebo jejího obchodního zástupce můžete získat také na příslušné infolince.

Pojišťovny nabízející pojištění domácnosti
Pojišťovna www stránky Infolinka
AIG Czech Republic pojišťovna www.aig.cz 800 172 172
Allianz pojišťovna www.allianz.cz 800 170 000
Česká podnikatelská pojišťovna www.cpp.cz 261 126 116
Česká pojišťovna www.cpoj.cz 800 133 666
ČSOB pojišťovna www.csobpoj.cz 800 100 777
Generali pojišťovna www.generali.cz 800 150 155
Hasičská vzájemná pojišťovna www.hvp.cz 222 515 657
Kooperativa, pojišťovna www.kooperativa.cz 800 105 105
Pojišťovna Slavia www.slavia.as 800 100 011
UNIQUA pojišťovna www.uniqua.cz 800 120 020
VICTORIA-VOLKSBANKEN pojišťovna www.victoria.cz 221 585 111
HALALI, všeobecná pojišťovna www.halali-pojistovna.cz 800 130 649
Triglav pojišťovna www.triglav.cz 542 212 982

Druhou možností, jak získat informace o pojistném produktu a následně uzavřít pojistnou smlouvu, aniž opustíte pohodlí svého domova, je využít služeb zprostředkovatelů pojištění.

Od pojišťovacích agentů působících jako obchodní zástupci jedné nebo i několika pojišťoven zpravidla získáte detailní informace o „jejich“ pojistném produktu, ale ne vždy od nich můžete očekávat ucelenou objektivní informaci o všech možnostech, které se na trhu nabízejí.

Oproti tomu pojišťovací makléři by měli být schopni klientovi nabídnout pojistný produkt, který pro něj bude nejvýhodnější. Vybírat si pojišťovacího makléře můžete na základě doporučení či podle inzerce, kterou najdete na internetu, v tisku nebo třeba ve Zlatých stránkách. Navštívit také můžete internetové stránky Komory pojišťovacích makléřů.

14. 4. 2004 15:15 – Upravena definice pojišťovacích agentů.

Pokud jste si už vybrali pojišťovnu i pojistný produkt, nechte si zpracovat návrh pojistky včetně kalkulace pojistného a pojistného plnění. Návrh pojistné smlouvy i pojistné podmínky si bez zbytečného spěchu prostudujte a nechte si vysvětlit vše, čemu nerozumíte. Pozornost věnujte zejména rozsahu pojistného krytí, výlukám z pojištění a dalším specifickým podmínkám, jejichž splnění pojišťovna vyžaduje (např. zabezpečení majetku). Ve smluvních ujednáních i pojistných podmínkách by nemělo být nic, co by ve vašem případě mohlo ohrozit výplatu pojistného plnění.

Možná ještě horší variantou než nebýt pojištěn, je mít uzavřenou pojistnou smlouvu, platit pojistné a až v případě pojistné události zjistit, že vám pojišťovna vzniklou škodu neuhradí. Není snad ani třeba uvádět, že takovéto zjištění představuje značný nápor na nervovou soustavu postiženého klienta a rozhodně nepřispěje ke kvalitě jeho vztahu k pojišťovně. Chcete-li vzniku takovéto situace předejít, věnujte dostatečnou pozornost uzavírání pojistné smlouvy a dodržujte všechna v ní uvedená smluvní ujednání. Pamatujte, že pro to, aby byla pojistná smlouva pokládána za neplatnou, stačí málo – třeba uvedení nesprávných údajů při jejím uzavírání nebo nenahlášení podstatných změn skutečností týkajících se pojištění pojišťovně.

Máte-li uzavřenou pojistku na dobu určitou bez automatického prodlužování, lehce můžete přehlédnout, že pojištění již skončilo. Pojišťovny sice většinou svým klientům blížící se konec pojištění připomenou, ale z vlastní zkušenosti vím, že ne vždy. Někdy také nebývá problém neuhradit včas pojistné, zaslat jej na jiný účet, popř. neuvést správný variabilní symbol, který je potřebný pro identifikaci platby. Dluh na pojistném přitom může být důvodem pro zánik pojistné smlouvy nebo minimálně překážkou pro rychlé získání pojistného plnění, dojde-li k pojistné události.

Základním požadavkem na pojistnou smlouvu je, aby kryla všechna v úvahu přicházející rizika. Vyprávět by o tom mohli lidé, kteří přišli o majetek při povodních a až následně zjistili, že jejich pojištění se na tyto škody nevztahuje. Pojištění domácnosti vždy kryje dvě základní rizika – škody způsobené živly a škody způsobené krádeží. Konkrétní vymezení pojištěných rizik a podmínky pojištění se však mezi jednotlivými pojišťovnami značně liší. V pojistných podmínkách se můžete třeba dočíst, že náhrada za škody způsobené vandalismem bude vyplacena jen v případě, že bude zjištěn pachatel!

Pojistná částka by měla odpovídat hodnotě pojištěného majetku. Někdy se lidé snaží ušetřit na pojistném a volí pojistnou částku nižší, než odpovídá skutečné hodnotě pojištěného majetku. To se vyplatí jen do doby, než pojišťovna vyšle likvidátora řešit vámi nahlášenou pojistnou událost. Drobné odchylky zpravidla nevadí, ale nepočítejte s tím, že vám pojišťovna uhradí celou škodu na perském koberci, italském nábytku, starožitných olejomalbách a špičkové elektronice, když jste do pojistné smlouvy uvedli pouze standardní vybavení domácnosti. Zjistí-li pojišťovna tzv. podpojištění, úměrně zkrátí pojistné plnění podle poměru sjednané pojistné částky a skutečné hodnoty pojištěného majetku.

Cena pojištěného vybavení domácnosti se může postupem času měnit. Vliv inflace lze většinou eliminovat přímo v pojistné smlouvě automatickým navyšováním pojistné částky. Na úpravu pojistné částky je třeba pamatovat zejména v případě, že se rozhodnete vybavení bytu podstatněji obnovit či doplnit. Velký rozdíl také je mezi pojištěním na novou nebo obecnou (časovou) cenu. Dojde-li k pojistné události, pojišťovna vám při pojištění na novou cenu vyplatí částku odpovídající současné pořizovací hodnotě věci. Pojištění na obecnou cenu může být levnější, ale pojišťovna vám od pořizovací hodnoty odečte amortizaci (opotřebení). Podmínky pro pojištění na novou či časovou cenu se mezi pojišťovnami liší a někdy si lze i vybrat, na jakou cenu svůj majetek pojistíte.

Při uzavírání pojištění domácnosti zvažte, zda byste neměli uzavřít doplňkové připojištění pro vybrané soubory věcí (elektronika, cennosti atd.). Je totiž dosti obvyklé, že pojišťovny limitují výši plnění, popř. stanovují specifické požadavky pro některé vyjmenované věci či rizika. V dnešní době přitom není vůbec těžké mít doma elektroniku nebo třeba jízdní kolo v ceně, která stanovený základní limit i několikanásobně převyšuje. Máte-li doma nějaké specifické vybavení, které chcete mít pojištěno, požadujte jeho uvedení přímo v pojistné smlouvě. Spoléhat se na pouhé slovní ujištění pracovníka, který s vámi smlouvu uzavírá, vám může způsobit problém prokázat, zda máte nárok na náhradu škody či nikoliv.

Pojištěný majetek musí být vždy řádně zabezpečen. Pojišťovny v podmínkách pojištění domácnosti zpravidla stanovují minimální způsob zabezpečení vstupních dveří a oken bytu či domu, v němž se pojištěné věci nacházejí. Čím vyšší částka, tím je požadováno kvalitnější zabezpečení. Nebude-li váš majetek v době pojistné události odpovídajícím způsobem zabezpečen, může být pojistné plnění zkráceno, popř. nemusí být vyplaceno vůbec. Obecně platí, že podmínkou vyplacení pojistného plnění je to, že pachatel musel při krádeži překonat určité překážky. Týká se to i pojištěných věcí uložených mimo byt (např. kolo ve sklepní kóji, kočárek na chodbě před bytem). Sklepní kóje tedy musí být řádně uzamčena a kočárek minimálně připevněn k zábradlí řetězem či zámkem na kolo.

Tip do článku - účto fakturace duben

V této souvislosti pokládám za nutné zvláště upozornit na pojištění stavebních součástí bytu, který je umístěn ve větším společném domě. Pojištění nemovitosti, tedy domu, zajišťuje většinou družstvo nebo společenství vlastníků a vlastníci bytů na něj přispívají určitou částkou v rámci úhrad za služby spojené s užíváním bytu. Tato pojistka se však zpravidla nevztahuje na stavební úpravy, které si vlastníci bytu provedli na vlastní náklady (rekonstrukce koupelny, plovoucí podlahy atd.). V základním pojištění domácnosti je pojistné plnění pro stavební součásti bytu obvykle limitováno poměrně malou částkou. Při živelné události tak můžete přijít zkrátka, přestože si myslíte, že jste dobře pojištěni.

V případě pojistné události budete muset prokázat existenci pojištění i vzniklou škodu. Pojistnou smlouvu, pojistné podmínky a doklady o platbách pojistného proto dobře uschovejte. Hodnotu odcizeného či zničeného majetku pojišťovně nejlépe doložíte, budete-li mít k dispozici účtenky a fotografie svého majetku. Zejména v případě starožitností či věcí zvláštní hodnoty se vám může hodit i znalecký posudek. Fotokopii uvedených dokladů se vyplatí uložit mimo pojištěnou domácnost, zvláště jedná-li se o vyšší pojistné částky. Nemusíte kvůli tomu hned pronajímat bezpečnostní schránku v bance, stačí dát doklady do obálky a požádat o její úschovu třeba své rodiče nebo přátele.

Anketa

Máte odpovídající pojištění vaší domácnosti?

Autor článku

Narozen v roce 1968. Absolvent FEL VUT obor jaderná energetika. Má mnohaletou praxi v soukromém i státním sektoru, zejména v oblasti Managementu a kontroly.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).