Hlavní navigace

Mýty o půjčkách: legislativa zabrání předlužování a podvodům

11. 1. 2016
Doba čtení: 9 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Nezúčastněný pozorovatel by mohl nabýt dojmu, jak připravovaná legislativa směřuje ke světlým zítřkům ve spotřebitelských úvěrech. Jenže se může obrátit i oproti vám.

Pojďme se podívat na některé změny detailněji, především na některé důsledky připravovaného zákona o spotřebitelském úvěru v rámci volného pokračování článku Kdy si vzít půjčku a kdy ne.

Přehled všech změn v připravovaném zákoně najdete v článku Úvěry 2016: nový zákon sníží sankce, poplatky a omezí zástavní právo. Nyní se zaměřím jen na změny nejspornější.

Omezení smluvních pokut

Smluvní pokuta nesmí přesáhnout 0,1 % z dlužné částky za den, penále a smluvní pokuty může věřitel podle návrhu zákona účtovat maximálně do 70 % celkové dlužné částky, přičemž celková sankce nesmí přesáhnout částku 200 tis. Kč. Úroky z prodlení jsou maximálně ve výši, kterou povoluje zákon – nyní tedy 8 % + reposazba stanovená centrální bankou.

Na první pohled nekonfliktní opatření, že? Než si člověk vzpomene na časovou hodnotu peněz a že není uvedeno, za jakou dobu je to omezení. Předpokládám, že za celou dobu. Je omezení navýšení dlužné částky smluvní pokutou o 70 % za jeden rok dostatečné? Nebo naopak není to přehnané? A co navýšení za měsíc (zde naštěstí narazíme i na dílčí omezení na 0,1 % p.d. a 8,05 % p.a.)?

Co týden? A co pokud se dlužná částka navýší smluvními pokutami o 70 % v průběhu 10 let? 20 let? To nechám na vás.

A teď se zamyslete z pohledu věřitele. Půjčíte příteli na „přátelský úrok“ na rok, protože vám říká, že nejpozději za rok to splatí např. z dědictví. A nezaplatí. Za jakou dlouho přeplatíte výše zmíněných 70 % či 200 000 Kč na úrocích, i kdyby hypotéky? Zdá se vám výše maximální smluvní pokuty dostatečná? Možná, ale pojďme dále.

Je zajímavé, že omezení pokuty za nezaplacenou daň má částku vyšší 300 000 Kč.

Nebankovním poskytovatelem snadno a rychle

Vstupenkou na trh by pro nebankovní poskytovatele půjček měl být také počáteční kapitál minimálně ve výši 20 mil. Kč. Co mi to jen připomíná? Nebyla podobná situace i v oblasti distribuce pohonných hmot? Stejná částka, ale kauci tehdy prý zaplatilo 129 z 1950 distributorů. Jak to pak dopadlo v květnu následujícího roku? Zrušení kauce Ústavním soudem.

Nevím, jak vy, ale se závěrem Ústavního soudu plně souhlasím a myslím si, že i u tohoto zákona je počáteční kapitál protiústavní, diskriminační.

Proč by vás vlastně zpřísnění podmínek pro nebankovní poskytovatele půjček mělo trápit? Jsou to přece všechno lichváři, podle názorů některých spotřebitelů. Mělo by vás to zajímat, protože snadno se nebankovním poskytovatelem půjček můžete stát.

Švagr potřebuje peníze? Jste pronajímatel, nájemce vám po odchodu dluží za opravy bytu a chce splátkový kalendář? A vy nejste na tolik „přátelští“, abyste mu dal bezúročné splátky? Třeba jen z toho důvodu, že je teď máte na spořicím účtě, stavebním spoření a zde máte bezrizikových „pár“ procent. Nebo protože máte pocit, že je vždy riziko někomu něco půjčit a to riziko je třeba si nechat zaplatit.

Pak si dávejte pozor, abyste se nestali nebankovním poskytovatelem, který má splnit spoustu podmínek, především koncesi, a složit výše zmíněný počáteční kapitál 20 mil. Kč. Za nesplnění těchto podmínek vám hrozí „adekvátní“ pokuta 5 mil. Kč bez ohledu na výši půjčené částky či půjčených částek.

Půjčková ruleta

Tvrdili vám, že tento zákon nebude postihovat půjčky mezi příbuznými? V zákoně to jasně řečeno není a v důvodové zprávě je tento text:

Definice pojmu odkazuje na podnikání zprostředkovatele, ponechává tím prostor pro příslušnou judikaturu, která určuje, co je a co není činností v rámci podnikání bez ohledu na případnou existenci či neexistenci příslušného podnikatelského oprávnění. Regulace sice nemíní postihovat „přátelské“ zprostředkování půjčení peněz v rámci výpomoci mezi osobami blízkými a přáteli, současně však nemíní umožnit obcházení zákona osobami tvrdícími, že nejsou podnikateli nebo nezprostředkují úvěr v rámci či v souvislosti se svým podnikáním, ač jejich činnost sleduje dosažení zisku. „Přátelskost“ zprostředkování by se měla posuzovat individuálně mj. na základě podmínek jak úvěrové smlouvy, tak dohody o zprostředkování a vztahu mezi osobou zprostředkovatele a dlužníka. Povinnosti zprostředkovatele podle tohoto zákona by se pak měly vztahovat na všechny osoby, které naplní zákonné podmínky bez ohledu na to, zda mají příslušné, nebo jakékoli jiné podnikatelské oprávnění. Existence (příslušného) podnikatelského oprávnění by měla mít vliv pouze v oblasti posouzení, zda může být daná osoba trestána za neoprávněné podnikání, nikoli v oblasti posouzení, zda má či nemá jednat podle tohoto zákona.

Pokusím se to stručně shrnout.

Půjčte známým bezúročně (tj. nijak oceněná rizika půjčení) a pro jistotu žádné pokuty za porušení smlouvy (tj. bez motivace dlužníka včas a řádně platit) a ČNB vám nebude hrozit pokutami v řádu miliónů. Nicméně ta samá ČNB má za cíl inflaci 2 %, tj. je jejím cílem vám zajistit reálnou ztrátu z tohoto půjčování 2 % ročně.

Půjčte známým s úroky, a pokud splníte moře podmínek včetně výše zmíněného 20 mil. Kč kapitálu, jste relativně v klidu.

Třetí možností je půjčit a doufat, že vaše podmínky budou považovány za přátelské, pokud ne (po soudních tahanicích s náporem na čas a peníze), zaplatíte 5 mil. Kč pokutu.

Co si vyberete? Čtvrtou možnost, půjčit s úroky bez papíru, z mnoha důvodů, stručně popsaných v odstavci Půjčka od známých nepotřebuje smlouvu již zmíněného článku, nedoporučuji.

Co si myslíte o zákonu, který dopředu počítá s tím, že je nejasný a že tedy bude občas ruleta, co je „přátelské“ půjčování a co ne? Stále si myslíte, že nový zákon o spotřebitelském úvěru bude přínosem? Opravdu si myslíte, že omezení nabídky úvěrů bude přínosem pro dlužníky? Zvláště když neférové, nesrozumitelné podmínky mají/měly (i) banky, jak je popsáno v článku Vrať nám celý dluh zpět, a to hned. I vás to může potkat u banky.

Objednávka velkých poskytovatelů půjček

Chápu, že politici se snaží zviditelnit v tak voličsky sledované oblasti, jako jsou půjčky. Nic proti tomu, ale zatím ten jejich návrh je dle mě proti dlužníkům především diskriminační.

Zdá se, jako by byl šit na míru velkým poskytovatelům. Pokuty jsou stanoveny jednotně.

  • Pro někoho, kdo půjčuje vlastní peníze, jsou pokuty likvidační. Naopak, pro velké banky/úvěrovky, co je 5milionová pokuta?
  • Minimální vklad je opět nastaven diskriminačně. Stejný minimální vklad 20 mil. Kč pro půjčovatele příbuzným a známým a také pro banku/úvěrovku?

Zdánlivě vysoké pokuty lze snadno zaplatit z tisíců jiných půjček a současně jim přihraje spoustu klientů, kteří si do teď půjčovali od strýčků, švagrů, známých, kteří jsou sice blízcí, aby si troufli půjčit, na druhou stranu natolik vzdálení, aby neviděli smysl riskovat své peníze a nemoci si žádat víc než je inflace či úrok na spořícím účtě a to už v lepším případě. Nu co, skončí pár poskytovatelů nebankovních půjček a banky budou mít o to větší zisky a větší vliv, kdo může dostat půjčku a kdo ne.

Pohled z druhé strany

Níže je reakce bývalého dlužníka po splacení nebankovní půjčky, kterou napsal jednomu z poskytovatelů.

Ano půjčka mi velmi pomohla ze svízelné situace. Naakumulovaly se mi neočekávané výdaje a v bance mi, kvůli pár vroubkům v registrech, nabízeli velmi špatné podmínky. Ani z jednání jsem nebyl nadšen. Zkusil jsem proto velkou alternativu a vyplatilo se.

Věřitelé špatnou pověst mají, ale jen někteří. Především různé pochybné nebankovní firmy, kterým nejde o půjčení peněz a následné splácení, ale o ekonomickou likvidaci jedince a získání jeho majetku. Lidé následně generalizují.

Někdy je mi zle i z jednání bank, jaký já měl třeba problém zrušit si kreditní kartu… Trvalo to několik měsíců a ke konci jsem už byl opravdu vytočený. Pořád byl nějaký důvod, proč mi ji nemohli zrušit.

Na druhou stranu ale chápu jejich obavu z dlužníků. Já sám jsem byl příjemně překvapen, že na základě dodaných informací jste byl ochoten smlouvu uzavřít. Je to velké riziko na vaší straně. Obranu máte velmi chabou, a pokud není zajištění úvěru protihodnotou, je riziko ohromné. Směnka je sice alespoň něco, ale v případě osobního bankrotu, podvodu, atd. vás stejně neochrání.

Navíc mám již nějaké zkušenosti s českými soudy (výhra banální záležitosti po 2 letech  – vrátil jsem ve 14denní lhůtě zboží z internetového obchodu, ale nevrácené peníze) a soudit se s někým stojí spousty nervů, času, peněz a výsledek je i přes zjevné důkazy nejistý.

Pokud je ale vaší motivací k půjčování peněz kromě zisku i dobrý pocit, že jste někomu pomohl, potom mně jste pomohl opravdu velmi a hodně si toho vážím. Navíc vaše jednání a celé nastavení (automatické potvrzování došlé platby) bylo skvělé.

Kritika a řešení

Samá kritika a žádné řešení? Jak si tedy já představuji řešení?

V prvé řadě mi chybí doporučované podmínky smlouvy, které ochrání dlužníka i věřitele, motivují dlužníka řádně a včas platit a současně splní veškeré ty byrokratické potřeby zákona. Minimalistické doporučené znění, kde prostě bude jistota, že takto nastavená smlouva bude hodnocena jako přátelská i za cenu, že bude omezovat smluvní volnost. A pak seznam doplňků pro různé účely, kde bude víceméně opět jistota, že daný doplněk (např. o zástavě) bude v pořádku.

Dále pokuty a podmínky by měly být adekvátní. Pokud úrokový výnos (po odečtení inflace) bratránkovi jsou řádově tisícikoruny z několika set tisíc, pokuta za prohřešky by neměla být ani zdaleka v řádu milionů, i když mu půjčí za 20 %, 30 % (protože např. kvůli němu použil svůj kontokorent založený a udržovaný pro strýčka Příhodu).

A samozřejmě nediskriminovat malé poskytovatele vysokými vstupními podmínkami.

Pokud definovat přátelské půjčování, které je mimo rámec tohoto zákona, prosím o jeho konkretizaci. Může člověk půjčit za úrokovou sazbu vlastní kreditní karty, vlastního kontokorentu, i když logicky se ji bude člověk snažit splatit a tím zvýšit svůj výnos? Nebo prostě nesmím pomoci blízké osobě, protože bych de facto daroval ušlý zisk např. z výnosu akcií, nemovitosti, podnikání, spořícího účtu?

Zákonodárci by namísto omezujících zákonů dlužníkovi i věřitelům pomohli, kdyby jim dali do rukou pěkné kalkulačky, které umožní si pohrát s parametry půjček a přehledně spočítají a vytisknou veškeré finanční parametry včetně splátkového kalendáře, včetně úroků z prodlení apod. Tak já osobně bych si představoval pomoc zákonodárců. Jenže jsem asi příliš velký snílek.

školení prosinec - daně a účetnictví novinky 2022

Současné řešení mi připomíná slabého plavce na řece, který se tak tak drží na hladině. Kolem něj krouží plno žraloků (nepoctivých nebankovních i bankovních půjčovatelů), které se snaží odehnat. Občas projíždí jachta (banka, úvěrovka), která si vybírá podle změřitelných kritérií mezi pro ni naprosto neznámými lidmi, a pak tam rekreačně plave plno sportovců, plavců s různými motivacemi pohybovat se po řece, kteří některé slabé plavce dobře znají, některé ne a občas jim podají pomocnou ruku a sami riskují stažení pod hladinu neplavcem.


Legislativci se snaží uzákonit, že jen ten, kdo bude mít jachtu, bude moci pomáhat slabým plavcům. A ti, co pomohou bez jachty, budou muset dát pokutu ve výši jachty. S bohulibým záměrem ochránit slabé plavce od žraloků.

Autor článku

Autor je finančním poradcem firmy OK Klient a předseda zájmové skupiny SIG Peníze v Mense ČR.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).