Hlavní navigace

Můžete na dovolené dostat výpověď?

20. 6. 2019
Doba čtení: 3 minuty

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Kdy si určujete nástup dovolené sami? Proč je dobré na mateřskou dovolenou navázat běžnou dovolenou? Můžete mít pracovní pohotovost, i když jste na dovolené?

Dobu čerpání dovolené určuje zaměstnavatel, i když to může být samozřejmě i na žádost zaměstnance, ale se 2 výjimkami, kdy termín nástupu určuje opravdu výhradně sám zaměstnanec. 

Neurčí-li zaměstnavatel čerpání dovolené z předchozího kalendářního roku nejpozději do 30. června následujícího kalendářního roku, má právo určit čerpání dovolené rovněž zaměstnanec. Čerpání dovolené jste povinni písemně oznámit zaměstnavateli alespoň 14 dnů předem, pokud se nedohodnete se zaměstnavatelem na jiné době oznámení

Požádá-li zaměstnankyně zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení její mateřské dovolené, a zaměstnanec-muž zaměstnavatele o poskytnutí dovolené tak, aby navazovala bezprostředně na skončení rodičovské dovolené do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, je zaměstnavatel povinen jejich žádosti vyhovět. 

Proč nastoupit na dovolenou ihned po mateřské? 

Doba čerpání mateřské dovolené a doba, po kterou zaměstnanec čerpá rodičovskou dovolenou do doby, po kterou je zaměstnankyně oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, se pro účely dovolené posuzuje jako výkon práce. Naproti tomu rodičovská dovolená ženy (po skončení mateřské dovolené) a u muže po uplynutí doby, po kterou čerpá rodičovskou dovolenou, jež odpovídá době, po kterou je žena oprávněna čerpat mateřskou dovolenou, se pro účely dovolené jako výkon práce neposuzuje, naopak je dobou, v důsledku které může dojít ke krácení dovolené za kalendářní rok. 

Právě proto je výhodné, aby zaměstnankyně nenastupovaly na rodičovskou dovolenou hned po skončení mateřské dovolené, ale využily svého práva a požádaly zaměstnavatele o to, aby mohly bezprostředně po skončení mateřské dovolené čerpat (placenou) dovolenou (tj. s nárokem na náhradu mzdy nebo platu), na kterou jim vznikl nárok, a teprve poté nastoupily rodičovskou dovolenou. 

Výhodou je, že zaměstnankyně nebo zaměstnanec nepřijdou o tu část dovolené, kterou by jim jinak zaměstnavatel krátil po 100 a více zameškaných pracovních dnech čerpáním rodičovské dovolené v kalendářním roce. Zaměstnavatel totiž krátí dovolenou za prvých 100 takto zameškaných směn (pracovních dnů) o jednu dvanáctinu a za každých dalších 21 takto zameškaných směn (pracovních dnů) rovněž o jednu dvanáctinu. 

Mohou vám během dovolené dát pracovní pohotovost? 

I když se v praxi skutečně stává, že zaměstnanci mají pracovní pohotovost během dovolené, je to nesmysl v rozporu se zákoníkem práce. Smyslem a účelem dovolené je déletrvající odpočinek zaměstnance od výkonu práce, kdežto během pracovní pohotovosti má být zaměstnanec připraven sice mimo pracoviště, ale bezprostředně k nástupu do práce, musí být tedy schopen se co nejdříve dopravit na místo výkonu práce. A to jaksi ze zahraničí nebo z nějakého koutu ČR není možné, nehledě na to, že pohotovost by tento odpočinek narušovala. 

Ostatně již jen samotná povinnost kontrolovat nebo i vyřizovat e-maily, SMS zprávy, přijímat pracovní hovory není řádným odpočinkem, ale svým způsobem výkonem práce. Je to však v praxi časté a obvyklé, i když mnohdy takovou aktivitu zaměstnavatelé nevyžadují, zaměstnanci vše dělají dobrovolně, aby neztratili kontakt s pracovištěm z pocitu vlastní důležitosti a nepostradatelnosti či obavy o ztrátu místa, pokud nebudou projevovat dosti zájmu, iniciativy a loajality. 

Držení pracovní pohotovosti v době čerpání dovolené není v souladu se zákoníkem práce a smyslem dovolené, poškozovalo by zaměstnance, i když na druhou stranu mu vzniká jak nárok na náhradu mzdy za dovolenou, tak na odměnu za pracovní pohotovost. 

Můžete během dovolené dostat výpověď? 

Pokud vám výpověď nemůže doručit zaměstnavatel osobně na pracovišti, musí vám ji zaslat prostřednictvím provozovatele poštovních služeb, a to na poslední adresu zaměstnance, která je mu známa. To je obvykle adresa vašeho bydliště, kterou jste zaměstnavateli sdělili, nebo kterou máte uvedenu v různých dokumentech, třeba v pracovní smlouvě. 

Tip do článku - účto fakturace duben

Pokud zaměstnavatel ví, ať už se to dozví sám nebo jste mu to sdělili, kde se budete o dovolené nacházet, výpověď vám doručit smí. Zaměstnavatel vám může zaslat a nechat doručit výpověď i na „dočasnou adresu“, třeba na chalupu, ale jen po dobu, kdy se tam prokazatelně zdržujete nebo máte zdržovat. Později už vám tam doručovat nesmí, doručení by bylo neúčinné. Neúčinné je i doručení po dobu vaší dovolené na adresu vašeho bydliště, nemůže nastat fikce doručení po uplynutí určité doby, protože jste si písemnost na poště nepřevzali.

Nicméně pokud byste o dovolené zůstali doma, třeba kvůli práci na domu a zahradě, a zaměstnavatel to věděl, doručit výpověď vám tam může. Stejně tak i kdyby to nevěděl, ale vy jste výpověď převzali, považuje se za právoplatně doručenou.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).