Hlavní navigace

Může vás zaměstnavatel nutit mít účet u konkrétní banky?

19. 11. 2019
Doba čtení: 10 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Těšíte se do nové práce, ale při podpisu smlouvy ztuhnete. Zaměstnavatel vyžaduje, abyste měli účet pro zasílání mzdy u stejné banky jako on. Vy ale nechcete, účet máte jinde. Jak v takovém případě postupovat?

V současné době je na trhu práce mnoho volných pracovních míst, a při hledání zaměstnání jste tak poměrně ve výhodě. Co když už ale projdete úspěšně výběrovým řízením, těšíte se do nové práce a při podpisu smlouvy vás něco zarazí? Něco, co je navíc protizákonné?

Jak to bylo

Do redakce Měšce nám napsal pan Michal, který se ucházel o zaměstnání u společnosti ICOM transport a.s. Při podpisu pracovní smlouvy ale společnost trvala na tom, aby měl zřízený účet u Komerční banky. Jednoduše do pracovní smlouvy vložila ustanovení, že „v zájmu obou stran je mít účet pro výplatu u Komerční banky“.

Zaměstnavatel vložil do pracovní smlouvy toto ustanovení: Zaměstnanec se se zaměstnavatelem dohodl, že mu zaměstnavatel bude mzdu vyplácet bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance. Smluvní strany se dále dohodly, že v zájmu obou smluvních stran je, že si zaměstnanec zřídí účet u té banky, u které má zaměstnavatel zřízen běžný účet, a to po celou dobu trvání pracovního poměru. K datu uzavření této pracovní smlouvy jde o Komerční banku, a.s.

Pan Michal ale měl již dávno fungující běžný účet založený u jiné banky. A zcela pochopitelně na něj měl navázanou řadu trvalých plateb, měl u této banky hypoteční úvěr a další závazky.

Odcházet od této banky k jiné, kterou mu vybral zaměstnavatel, by tak pro něj znamenalo velkou administrativní, finanční i časovou zátěž. Pokusil se proto se zaměstnavatelem domluvit jinak.

Založ si účet tady, nebo jdi

Pan Michal zmíněnou smlouvu podepsal a účet si zřídil. Časem mu ale stávající stav přestal vyhovovat. Rozhodl se smlouvu připomínkovat a navrhnout zaměstnavateli, že si nechá svůj stávající běžný účet u jiné banky a akceptuje, že výplatní termín bude mít pozdější z důvodu mezibankovního převodu. Pokud by zaměstnavatel i zaměstnanci měli běžný účet u stejné banky, budou mít všichni výplatu na účtě v tentýž den. Pan Michal by si na ni ale musel ještě třeba den počkat, než by mezibankovní převod proběhl. Nebo by musel zaměstnavatel odeslat panu Michalovi výplatu dříve, aby ji měl na účtu ve stejný den jako ostatní zaměstnanci. Nechtěl přidělávat zaměstnavateli práci a byl ochoten akceptovat, že mu peníze přijdou později než celé firmě. Jeho potenciální zaměstnavatel to ale akceptovat odmítl. A tak pan Michal začal pátrat, na čí straně vlastně stojí právo a co může dělat.

Zákon je na vaší straně

Než budeme v příběhu pana Michala pokračovat, uveďme si, co říká k celé situaci zákon. Ten totiž hovoří zcela jasně.

§ 143 zákoníku práce:

(1) Na základě dohody se zaměstnancem je zaměstnavatel povinen při výplatě mzdy nebo platu, popřípadě jiných peněžitých plnění ve prospěch zaměstnance, po provedení případných srážek ze mzdy nebo z platu podle tohoto zákona nebo zvláštního právního předpisu, zaplatit částku určenou zaměstnancem na svůj náklad a nebezpečí na jeden platební účet určený zaměstnancem, a to nejpozději v pravidelném termínu výplaty mzdy nebo platu, pokud se zaměstnancem písemně nesjedná pozdější termín.

Podle zákoníku práce máte plné právo si sami určit, kde budete mít běžný účet, a kam vám tedy zaměstnavatel bude zasílat mzdu/plat. Můžete si určit třeba dva účty najednou, ale v takovém případě už náklady na zasílání peněz na druhý a další účet nesete vy. Ale výběr banky či záložny je plně ve vaší režii a účty i banky můžete měnit klidně každý měsíc, pokud vám to vyhovuje a chcete si vyzkoušet různé služby u více bank. Zaměstnavateli pak jen včas musíte oznámit změnu.

Zaměstnavatel pak musí zajistit, abyste ve výplatním termínu peníze na daný účet obdrželi. Můžete si podle zmíněného paragrafu sjednat i pozdější termín výplaty, což pan Michal koneckonců navrhoval.

Co na to právník?

S dotazem jsme oslovili také právničku. Rovněž podle ní vám zaměstnavatel nemůže nařídit, kde si máte založit účet.

Samotná výplata mzdy bezhotovostním převodem je možná pouze na základě dohody zaměstnance a zaměstnavatele. Pokud tedy zaměstnavatel požaduje výplatu mzdy na bankovní účet u konkrétní banky, nemusí s tím zaměstnanec souhlasit, nedojde k dohodě o místě výplaty mzdy a bude aplikováno zákonné ustanovení zákoníku práce, které stanoví, že mzda je vyplácena na pracovišti zaměstnance, případně zasílána zaměstnanci (poštovní složenkou), pokud výplata mzdy na pracovišti je obtížná nebo neproveditelná, uvedla pro Měšec.cz advokátka Bohumila Vodičková Krpcová.

Pro určení způsobu výplaty mzdy je třeba brát v potaz také § 142 odst. 3 a 4 zákoníku práce, kde se uvádí, že:

(3) Mzda nebo plat se vyplácí v pracovní době a na pracovišti, nebyla-li dohodnuta jiná doba a jiné místo výplaty nebo není-li v tomto zákoně dále stanoveno jinak. Nemůže-li se zaměstnanec dostavit k výplatě z vážných důvodů, zašle mu zaměstnavatel mzdu nebo plat v pravidelném termínu výplaty, popřípadě nejpozději v nejbližší následující pracovní den na svůj náklad a nebezpečí, pokud se se zaměstnancem nedohodli na jiném termínu nebo způsobu výplaty.

(4) Zaměstnavatel se složitými provozními podmínkami pro výplatu mzdy nebo platu, pokud by byla výplata obtížná nebo neproveditelná, může zaměstnanci zaslat mzdu nebo plat na své náklady a nebezpečí, a to tak, aby je měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro jejich výplatu.

Pokud se tedy se zaměstnavatelem nedohodnete jinak, nezbývá než se řídit zákonem, kde je uvedeno, že pokud se jinak nedohodnete, mzdu vám vyplatí v pracovní době na pracovišti. V hotovosti.

Někdy zaměstnavatel souhlasit nemusí

Nic však není jen černé a bílé a někdy má možnost volby i zaměstnavatel. Na způsobu výplaty mzdy se totiž se zaměstnavatelem musíte dohodnout a zaměstnavatel nemusí vždy souhlasit, pokud by s tím sám měl zvýšené náklady, nebo je to pro něj neproveditelné.

Pokud zaměstnanec požádá o zasílání mzdy na bankovní účet, zaměstnavatel mu nemusí vyhovět, zejména pokud by byl zaměstnavatel nucen nést nějaké náklady na výplatu mzdy. Smluvní strany se tedy nedohodnou na jiném místu výplaty a uplatní se zákonné ustanovení – tj. mzda bude vyplácena na pracovišti. Pokud to není z důvodu na straně zaměstnavatele možné (výplata by byla obtížná, či dokonce neproveditelná), musí zaměstnavatel zajistit zaslání mzdy zaměstnanci tak, aby ji měl zaměstnanec k dispozici nejpozději v termínu určeném pro její výplatu. Zasláním se v tomto případě myslí úhrada např. poštovní poukázkou, dodává Bohumila Vodičková Krpcová.

Zákon tedy pomýšlí i na postavení zaměstnavatele, který může mít s výplatou mzdy někdy problém. Otázkou zůstává, zda by v tomto případě nesl ICOM transport vyšší náklady na výplatu mzdy panu Michalovi, kdyby mu peníze zasílal na jiný bankovní účet než ten u Komerční banky.

V praxi by to tedy mělo vypadat následovně. Zaměstnavatel vám může navrhnout, že vám bude zasílat peníze na účet u banky, kterou vám sám určí. Jde o návrh, na tom nic protizákonného není.

Vy smíte návrh odmítnout a navrhnout jiný bankovní ústav. Takovou variantu může odmítnout zaměstnavatel a pak nezbývá než se řídit zákonem a dohodnout si místo výplaty mzdy na pracovišti.

Pojem pracoviště zákoník práce nedefinuje. Zaměstnavatel tak může podle konkrétních provozních podmínek vyplácet zaměstnanci mzdu přímo na místě, kde koná práci, nebo může pro výplatu určit jiné místo v rámci svého sídla nebo objektu, ve kterém zaměstnanec pracuje, tím může být i pokladna podniku zaměstnavatele, dodává Bohumila Vodičková Krpcová.

V hotovosti ano, ale za jakých podmínek?

Tuto variantu nakonec společnost ICOM transport panu Michalovi nabídla, když se zkoušel hádat, aby mu peníze byly zasílány na účet, který má u jiné banky. Ovšem posuďte sami, za jakých podmínek.

Dobrý den pane Michale (jméno redakčně změněno),

jak jistě víte, v pracovní smlouvě čl. III mzdové podmínky je sjednáno následující:

„Zaměstnanec se se zaměstnavatelem dohodl, že mu zaměstnavatel bude mzdu vyplácet bezhotovostním převodem na bankovní účet zaměstnance. Smluvní strany se dále dohodly, že v zájmu obou smluvních stran je, že si zaměstnanec zřídí účet u té banky, u které má zaměstnavatel zřízen běžný účet, a to po celou dobu trvání pracovního poměru. K datu uzavření této pracovní smlouvy jde o Komerční banku, a.s.“

Pokud tedy rušíte Váš stávající účet u Komerční banky a nejste schopen nám včas (tj. do 11. 9. 2019) oznámit nové číslu účtu u Komerční banky pro zasílání mzdy, umožníme Vám vyzvednout si mzdu za měsíce srpen, září a říjen v řádném výplatním termínu na pokladně v Jindřichově Hradci, případně na pokladně v Dačicích.

Jakožto zaměstnanec, který tráví 12 hodin denně v práci, bude pro pana Michala poměrně komplikované, aby si v otevíracích hodinách pokladny vyzvedl svou mzdu.

O diskriminaci nejde

Pan Michal se obrátil na několik institucí s žádostí o prověření situace. Jedním z nich byl ombudsman, neboli veřejný ochránce práv. Tam poslal dotaz, zda se nejedná o diskriminaci dle antidiskriminačního zákona.

Paní ombudsmanka však odpověděla, že nikoli.

Vyjádření paní ombudsmanky.
Vyjádření paní ombudsmanky.

Vyjádření paní ombudsmanky.

K tomu, aby byla naplněna podmínka diskriminace, je zapotřebí, aby docházelo k omezování vašich práv na základě zakázaného důvodu, tedy například rasy, náboženského vyznání, sexuální orientace, původu, pohlaví, věku či zdravotního postižení. A to v tomto případě není.

I ona se však domnívá, že zaměstnavatel nemá právo nutit vás mít účet u jedné banky. A doporučila panu Michalovi, aby podal podnět na prošetření na Státní úřad inspekce práce.

Inspektorát bude situaci řešit

To pan Michal také udělal. Státní úřad inspekce práce však není poradna a nemůže vám radit, jak máte v dané situaci postupovat. To také panu Michalovi sdělil s tím, že mu pouze uvede možnosti, jaké v dané situaci má.

Vyjádření Státního úřadu inspekce práce.
Vyjádření Státního úřadu inspekce práce.

Vyjádření Státního úřadu inspekce práce.

Rovněž se zmiňuje o tom, že peníze mu zaměstnavatel může zasílat na bankovní účet, který mu pan Michal sdělí, případně mu mzda může být vyplácena na pracovišti nebo poštovní poukázkou.

Poukazuje ale také na to, že určení výplaty mzdy na pracovišti by nemělo mít přednost před možností zaslat peníze poštovní poukázkou, pokud je to pro zaměstnance komplikované. Typicky pokud budete 12 hodin denně jezdit jako řidič autobusu, pravděpodobně provozní dobu pokladny nestihnete a peníze si tam převzít nemůžete. Případně pokud máte místo výkonu práce v jiném městě, než je sídlo firmy, nebo je povaha vaší práce taková, že se často přemisťujete apod.

Pozor, co podepisujete

Státní úřad inspekce práce upozornil ještě na jednu zajímavou skutečnost. Vy a zaměstnavatel se na způsobu výplaty mzdy můžete dohodnout. Pokud se dohodnete, že vám vyhovuje mít účet u stejné banky, je vše v pořádku.

Když tedy takovou smlouvu podepíšete, jak budete dokazovat, že jste s tímto ustanovením nesouhlasili? Podpisem vyjadřujete svůj souhlas. A v té chvíli pak máte možnosti omezenější, viz vyjádření Státního úřadu inspekce práce. V takové chvíli už můžete požadovat jen výplatu v hotovosti nebo prostřednictvím poštovní poukázky.

V každém případě však ustanovení ve smlouvě a postup společnosti ICOM transport není v pořádku a úřad se v závěru vyjádření zmiňuje o tom, že předá podnět na oddělení inspekce nelegálního zaměstnávání, aby se situace dále prošetřovala.

O dalším vývoji v době publikace článku nemáme žádné informace.

Motivují banky zaměstnavatele k takovému chování?

Společnost ICOM transport jsme při psaní článku oslovili a požádali je o vyjádření, z jakého důvodu nutí zaměstnance, aby si sjednali účet u Komerční banky. Zda z toho například mají nějaké výhody, nebo je pro ně opravdu administrativně náročné zajistit výplatu mzdy na jiný bankovní účet. Společnost nám ale do uzávěrky textu neodpověděla.

S dotazem jsme oslovili i Komerční banku, jestli například ona sama firmy nemotivuje k tomu, aby její zaměstnanci měli účet rovněž u ní. Banka se ale od podobných praktik striktně distancuje: Takovou praxi neznáme a banka k takovým rozhodnutím zaměstnavatele nijak nemotivuje. U zaměstnavatelů je běžné, že posílají mzdy svým zaměstnancům na účet dle preference každého jednotlivého zaměstnance. Zaměstnavatelům z řad našich firemních klientů nabízíme v rámci programu Partner některá zvýhodnění u vybraných bankovních produktů určená specificky pro jejich zaměstnance. Ani to ale není důvodem pro vámi zmiňované jednání, uvedl pro Měšec.cz Pavel Zúbek, tiskový mluvčí Komerční banky.

Tip do článku - účto fakturace duben

K takovému chování není důvod

Na zkušenost s takovým jednáním jsme se zeptali i České bankovní asociace. I ta však nad podobným jednáním zaměstnavatele kroutí hlavou.

ČBA nemá žádné informace o tom, že by banky podporovaly takové chování zaměstnavatelů nebo s nimi uzavíraly dohody ve výše uvedeném smyslu. Na základě ankety mezi několika členskými bankami (zahrnující velké, střední i menší banky) lze uvést, že banky se s podobným chováním zaměstnavatelů nesetkávají. Lze dodat, že podobné ujednání v pracovní smlouvě do značné míry postrádá praktický smysl a význam především v důsledku toho, že bankovní sektor je výrazně digitalizován, banky zcela standardně provádějí pro své klienty stovky tisíc platebních transakcí denně, a to samozřejmě včetně mezibankovních převodů. Není tedy žádný seznatelný důvod k tomu, aby zaměstnavatel vyžadoval, aby jeho zaměstnanci měli vedeny účty u jedné konkrétní banky, uvedl pro Měšec.cz Filip Hanzlík, náměstek výkonného ředitele a hlavního právníka České bankovní asociace.

Autor článku

Psaním jsem skloubila své znalosti ze studií financí a žurnalistiky. Ráda se učím nové věci, tančím a běhám.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).