Hlavní navigace

Mnoho lidí má nárok na příspěvek na péči. Přesto o něj nepožádá

19. 6. 2020
Doba čtení: 6 minut

Sdílet

 Autor: Shutterstock
Podle odhadů je v ČR více než půl milionu lidí, kteří pečují o své blízké. Až čtvrtina z nich je ohrožena chudobou. O příspěvek na péči mnoho z nich ani nepožádá. Jeho vyřízení navíc často trvá příliš dlouho.

V České republice je současnosti 2,09 milionu obyvatel starších 65 let, což je 19,2 % populace. Každý rok v této věkové kategorii přibývá zhruba 50 tisíc lidí. Podle demografické prognózy se bude podíl seniorů v populaci nadále zvyšovat. Nynější odhady hovoří o tom, že už kolem roku 2035 bude každý čtvrtý obyvatel (25 %) v Evropě seniorského věku a do roku 2050 se toto číslo zvýší téměř až na 30 %. Prognóza pro Českou republiku tento vývoj kopíruje.

Každodenní péči o seniory či další lidi vyžadující trvalou pomoc se u nás nevěnují jen profesionální zdravotníci a pečovatelé, ale také více než půl milionu laiků. Zpravidla jde o rodinné příslušníky, kteří se tak stávají neviditelným pilířem našeho sociálního systému, bez něhož se stát neobejde. Odhaduje se, že tito pečující laici poskytují 70–90 % dlouhodobé péče. Většinou jde o ženy středního nebo vyššího středního věku, které se často současně starají o nezletilé děti. Tito pečující lidé se mnohdy potýkají se sociální izolací a nedostatkem finančních prostředků. Kvůli péči o blízkého člověka nemohou v některých případech vykonávat zaměstnání. Až čtvrtina z nich podle zjištění Diakonie ČCE trpí chudobou.

Přitom jde o podhodnocenou pracovní sílu, bez které by se sociální péče neobešla a ušetří státnímu rozpočtu nemalé peníze. Podle údajů Českého statistického úřadu tvořily v roce 2017 souhrnné výdaje na dlouhodobou péči 72,2 mld. korun, což představovalo 18,6 % z běžných výdajů na zdravotní péči, které dosáhly v daném roce 387,4 mld. korun. Výdaje za peněžité dávky (příspěvky na péči, na mobilitu a kompenzační pomůcky) hrazené ze státního rozpočtu se pohybují okolo 27 % celkových výdajů na dlouhodobou péči. Výdaje na péči o dlouhodobě nemocného pacienta v domácím prostředí tvoří desetinu celkových výdajů na dlouhodobou péči.

Kdy máte nárok na příspěvek na péči

Lidé, kteří pečují o osobu závislou na pomoci jiné osoby kvůli jejímu dlouhodobě nepříznivému zdravotnímu stavu, mají nárok na příspěvek na péči. Příspěvek je poskytován na základě zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, a Vyhlášky č. 505/2006 Sb. Náklady na příspěvek hradí stát ze státního rozpočtu, prostřednictvím Ministerstva práce a sociálních věcí, přičemž o přiznání příspěvku rozhoduje krajská pobočka Úřadu práce ČR.

Příjemcem je sama závislá osoba, která potřebuje pomoc jiné fyzické osoby při zvládání základních životních potřeb v rozsahu stanoveném stupněm závislosti. (Stupně závislosti se posuzují podle počtu základních životních potřeb, které tato osoba není schopna bez cizí pomoci zvládat.)

A to za předpokladu, že pomoc jí poskytuje osoba blízká nebo asistent sociální péče, případně poskytovatel sociálních služeb, který je zapsán v registru poskytovatelů sociálních služeb. Příspěvek může tato osoba pobírat i po dobu, kdy jí je poskytována zdravotní péče v průběhu hospitalizace. (Pozor, příspěvek se nevztahuje na osoby mladší jednoho roku.)

Při posuzování stupně závislosti osoby se hodnotí schopnost zvládat tyto základní životní potřeby:

 • mobilita,
 • orientace,
 • komunikace,
 • stravování,
 • oblékání a obouvání,
 • tělesná hygiena,
 • výkon fyziologické potřeby,
 • péče o zdraví,
 • osobní aktivity,
 • a péče o domácnost (péče o domácnost se neposuzuje u osob do 18 let).

Výše příspěvku pro osoby do 18 let věku za kalendářní měsíc podle stupně závislosti:

1) 3300 Kč, u stupně I (lehká závislost),

2) 6600 Kč, u stupně II (středně těžká závislost),

3) v případě stupně III (těžká závislost),

 • 9900 Kč, jestliže osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 • 13 900 Kč v ostatních případech (tedy v případě, že o tuto osobu pečuje například rodinný příslušník).

4) u stupně IV (úplná závislost),

 • 13 200 Kč, v případě, že osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb nebo dětský domov anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 • 19 200 Kč v ostatních případech (tedy v případě, že o tuto osobu pečuje například rodinný příslušník).

Výše příspěvku pro osoby starší 18 let činí za kalendářní měsíc

1) 880 Kč, u stupně I (lehká závislost),

2) 4400 Kč, u stupně II (středně těžká závislost),

3) v případě stupně III (těžká závislost),

 • 8800 Kč, jestliže osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 • 12 800 Kč v ostatních případech (tedy v případě, že o tuto osobu pečuje například rodinný příslušník).

4) u stupně IV (úplná závislost),

 • 13 200 Kč, pokud osobě poskytuje pomoc poskytovatel pobytových sociálních služeb anebo speciální lůžkové zdravotnické zařízení hospicového typu,
 • 19 200 Kč v ostatních případech (tedy v případě, že o tuto osobu pečuje například rodinný příslušník).

Jak o příspěvek na péči požádat

Pokud se rozhodnete o příspěvek požádat, musíte tak učinit prostřednictvím formuláře, který najdete na kontaktních pracovištích krajských poboček Úřadu práce nebo na Portálu MPSV v sekci Formuláře. Vyplněnou žádost pak odevzdáte na kontaktním pracovišti krajské pobočky Úřadu práce, v místě trvalého pobytu žadatele o příspěvek. Všechny formuláře je také možné odeslat na Úřad práce České republiky pomocí systému datových schránek.

Podle Iva Mareše, projektového manažera Diakonie ČCE, však není lehké na příspěvek dosáhnout. Základním problémem je, že lidé často nevědí, že mohou o příspěvek žádat. Jde třeba o případy, kdy ženy pečují o maminku, které je přes osmdesát let, je obtížně pohyblivá a potřebuje pomoci s hygienou nebo péčí o domácnost. Pokud už o příspěvek požádají, je jim v některých případech zamítnut často na základě absurdních důvodů. Stává se nám, že senior je třeba příliš hrdý na to, aby před sociálním pracovníkem přiznal, že není soběstačný. Zbytečně tak přijde o peníze, na něž má nárok, vysvětluje Ivo Mareš.

Na příspěvek spousta pečujících nedosáhne

Po podání žádosti provede Krajská pobočka Úřadu práce prostřednictvím sociálního pracovníka návštěvu osoby v jejím domácím prostředí, aby posoudila její schopnost samostatného života. Poté krajská pobočka Úřadu práce zašle příslušné okresní správě sociálního zabezpečení žádost o posouzení stupně závislosti osoby. Při posuzování stupně závislosti osoby vychází okresní správa sociálního zabezpečení ze zdravotního stavu osoby podloženého informacemi vydanými poskytovatelem zdravotních služeb, z výsledku sociálního šetření a zjištění potřeb osoby, popřípadě z výsledků funkčních vyšetření a z výsledku vlastního vyšetření posuzujícího lékaře. Na základě tohoto posudku pak krajská pobočka Úřadu práce vydá rozhodnutí o tom, zda se příspěvek na péči přiznává a v jakém stupni závislosti, či nikoliv. Proti tomuto rozhodnutí úřadu práce se lze odvolat.

Tento proces je mnohdy příliš zdlouhavý. Na vině je řada faktorů, například to, že posudkových lékařů je málo. Ideální by bylo, kdyby měla pečující osoba peníze na účtu do tří měsíců od podání žádosti. To se ale mnohdy neděje. Zažil jsem případ, kdy byl pečující osobě příspěvek vyplacen až po smrti tatínka, podotýká Ivo Mareš.

skoleni_18_3

Pečujícím pomáhá nový portál

Diakonie ČCE spustila 18. června 2020 v rámci projektu Pečuj doma nový webový portál pro laické pečující s vyhledávačem služeb, který jim najde vhodnou pomoc v okolí jejich bydliště kdekoliv v České republice. Podle zkušeností našich poradců se na nás velmi často pečující obrací s dotazem, jaké služby jsou dostupné v jejich okolí, a tento nový vyhledávač je snadno a rychle najde. Databáze služeb aktuálně zahrnuje téměř 4500 položek, které budeme pravidelně doplňovat a aktualizovat, říká Ivo Mareš, projektový manažer Diakonie ČCE.

Vyhledávač funguje podobně jako jiné specializované portály vyhledávající například bydlení či práci. Do jednoho políčka napíšete místo vašeho bydliště a v dalším políčku upřesníte, jaký typ služby hledáte, zda potřebujete poradit, nebo hledáte ošetřovatelské služby, domov pro seniory, půjčovnu zdravotních pomůcek, případně něco jiného. Pak už jen kliknete na tlačítko vyhledat a následně se vám zobrazí seznam všech zařízení a služeb, které odpovídají zadaným kritériím. Výsledky vyhledávání uvidíte i na mapě, takže máte přehled, kde se jednotlivé služby, poradny či domovy nacházejí.

Byl pro vás článek přínosný?

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).