Hlavní navigace

Místo peněz poukázky. Obchodníci využívají situace, ale v rozporu se zákonem

20. 11. 2020
Doba čtení: 8 minut

Sdílet

 Autor: Depositphotos
Někteří prodejci zneužívají nouzového stavu k nekalým praktikám, za vrácené zboží kupříkladu nevracejí peníze, jak mají, ale jen časově omezené poukázky na nákup jiného zboží.

Nedejte na internetovou prezentaci a infolinky, rozhodující jsou obchodní podmínky – přečtěte si je, než odkliknete souhlas s nimi.

V době nouzového stavu a nejrůznějších opatření proti šíření koronavirové nákazy, která byla zavedena, přičemž jistě budou mnohá platit i mimo dobu nouzového stavu, s ohledem na uzavřené obchody (provozovny) a omezení sociálních kontaktů narůstá objem zboží zakoupeného po internetu, tedy uzavírání kupních smluv na dálku, po internetu, tzv. distančním způsobem.

Asi všichni už vědí, že základní lhůta, kterou má kupující na posouzení zboží a rozmyšlení si, zda si jej ponechá, protože mu vyhovuje, nebo odstoupí od smlouvy a vrátí, protože mu nevyhovuje, činí 14 dnů.

Podle zákona má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy, a tím ji zrušit, ve lhůtě 14 dnů, která běží, pokud jde o kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží. Pokud jde o smlouvu, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží.

Lhůta určená podle dnů počíná dnem, který následuje po skutečnosti rozhodné pro její počátek. To znamená, že pokud si objednáte zboží např. 7. dne v měsíci, doručeno vám je 12. dne v měsíci, tak lhůta pro odstoupení od smlouvy začíná běžet 13. dne a končí 26. dne.

Kdy nelze smlouvu zrušit

Zákon stanoví výjimky, kdy není možné od smlouvy do 14 dnů odstoupit, ani když se jedná o smlouvu uzavřenou mimo obchodní prostory.

Nejde to, jestliže bylo zboží upraveno podle vašeho přání nebo přizpůsobeno vaší osobě. Jedná se o případy, kdy objednané zboží je jedinečné, typickým příkladem je tričko s vaší fotografií nebo nábytek s atypickými rozměry, který prodávající nemá v nabídce. Naopak, pokud vlastnosti zboží vybíráte z několika možností předem daných prodávajícím (vzorník, výběr z několika rozměrů a podobně), nepůjde o danou výjimku a právo odstoupit vám náleží.

Další výjimku představuje zboží, které se rychle kazí (některé druhy potravin, řezané květiny).

Odstoupit do 14 dnů nelze ani v případě, kdy dodané zboží bylo nenávratně smíseno s jiným zbožím. Tak tomu může být například, pokud již před malováním smícháte dodanou bílou pokojovou barvu s jiným odstínem.

U určité skupiny zboží není možné od smlouvy odstoupit, pokud jej rozbalíte a z hygienických či zdravotních důvodů jej není vhodné vracet, například zubní kartáček, kontaktní čočky, balené potraviny a podobně. Musí se však jednat o hygienický, utěsněný obal, který zboží chrání.

Když si koupíte zvukovou nebo obrazovou nahrávku či počítačový program na tzv. hmotném nosiči (CD, DVD, USB flash disk a podobně), můžete uplatnit právo na odstoupení od smlouvy pouze do chvíle, než zboží vyjmete z originálního obalu.

Zdroj: Česká obchodní inspekce.

Delší lhůta než 14 dnů na posouzení zboží je nadstandard, ale nyní elementární slušnost

Mnozí prodejci jsou velkorysí a lhůtu i za běžných okolností prodlužují třeba na 30, 60, 90 dnů nebo ponechávají základní lhůtu 14 dnů, ale stálé zákazníky registrované v zákaznickém klubu zvýhodňují delší lhůtou.

V době nouzového stavu a různých omezení obchodu a služeb, ale i dopravy, je někdy a někde pro zákazníka nyní mnohdy komplikovanější zboží včas vrátit, a proto prodejci, e-shopy lhůtu prodlužují nebo posouvají počátek jejího běhu až na dobu po skončení nouzového stavu nebo skončení omezujících opatření vyhlašovaných státními orgány (mnohdy tomu nesprávně říkají karanténa).

Ale ne všechny. Někteří prodejci naopak přistupují k nekalým praktikám, když podmínky pro vrácení zboží zákazníkem zpřísňují, zneužívají tak nouzového stavu.

I když to zdržuje, je to někdy namáhavé a otravné, čtěte obchodní podmínky prodejců! Můžete být totiž nemile překvapeni, že obvyklé podmínky, obvyklá délka lhůty, na kterou jste zvyklí, najednou neplatí. Prodejce, namísto toho aby ji v zájmu vstřícnosti k zákazníkům prodloužil nebo odložil počátek jejího běhu, ji naopak zkrátí.

Někteří prodejci se také uchylují k tomu, že namísto peněz hodlají vracet jen časově omezené poukázky na koupi dalšího zboží.

Jiní prodejci zase počítají lhůtu pro odstoupení od smlouvy ode dne, kdy vám vydali fakturu, nikoliv ode dne, kdy jste zboží převzali. (Pozn. red.: Takto funguje třeba Alza.cz)

Zboží koupené po internetu prý můžete vrátit v kamenné prodejně, jenže ta je uzavřena

Nejmenovaný nadnárodní velkoprodejce obuvi kupříkladu uvádí na svých webových stránkách v současnosti, jakož i na informačních linkách k dotazu zákazníků potvrzuje, stručnou informaci k možnosti vrácení zboží, že:

Pokud není objednané (dodané) zboží podle představ zákazníka, může jej do 60 dnů od převzetí balíčku vrátit na kterékoliv jeho prodejně. (Nepoškozené zboží v původním obalu lze vrátit také zasláním zpět na adresu odesílatele.)

Háček je ovšem v tom, že prodejny (tzv. kamenné provozovny) jsou v rámci protikoronavirových opatření uzavřeny. Pouze u některých prodejen fungují tzv. výdejová okénka (podobně jako u restaurací), kde může být zákazníkům vydáno po objednání se na určitý čas objednané zboží nebo může zákazník zboží vrátit.

V některých lokalitách však takto prodejny nefungují ani v omezeném režimu, prostě vůbec, jsou zcela uzavřeny, a zákazník tak ve svém regionu nemá možnost včas zboží vrátit dle uvedených podmínek. Pozice zákazníka je tak velmi zhoršena.

Cesta na poštu může být rovněž komplikovaná a může v současnosti, kdy se nákaza koronavirem šíří, představovat i rizikové chování. 

Dále prodejce i v současnosti, kdy nelze prodávat v tzv. kamenných provozovnách uvádí:

Místo vámi vráceného zboží si budete moci vybrat jiné zboží v odpovídající hodnotě, případně vám do 14 dní od nákupu vrátíme finance hotově nebo zpět na platební kartu. V případě vrácení zboží v době delší, než 14 dní vám místo finanční částky nabídneme výměnu zboží či refundaci prostřednictvím ověřovaných šeků, které lze využít v jakékoliv naší prodejně po dobu jednoho roku.

Zkracování lhůty pro odstoupení od smlouvy i vrácení zboží, místo peněz jen výměna za jiné zboží

Informace obchodníka a postup, na kterém trvá, i když se dotážete a ověříte si své pochyby na informační lince, je přitom protiprávní. Je totiž v rozporu, jak se zákonem, tak s vlastními obchodními podmínkami obchodu.

Aby zákazníkovi – spotřebiteli vznikl nárok na vrácení peněz, kupní ceny, podle zákona postačí ve lhůtě 14 dnů nebo lhůtě prodloužené toliko odstoupit od smlouvy, aniž by muselo být zboží skutečně současně v uvedené lhůtě vráceno prodejci (předáno na prodejně nebo vráceno poštou).

Podle zákona totiž, odstoupí-li spotřebitel od smlouvy, zašle nebo předá podnikateli bez zbytečného odkladu, nejpozději do čtrnácti dnů od odstoupení od smlouvy, zboží, které od něho obdržel.

Lze tedy říci, že i minimální zákonná lhůta je vlastně dvakrát 14 dnů – 14 dnů má zákazník na odstoupení od smlouvy a dalších 14 dnů na vlastní vrácení zboží. (Náklady na vrácení zboží nese zákazník, i když někteří prodejci je berou na sebe.

Pokud vám ale prodávající dovezl na základě uzavřené smlouvy domů nadměrné zboží, například různé čistící stroje, velké sady nádobí, matrace, které není možné odeslat běžně poštou, musí si zboží na své náklady u vás opět vyzvednout a odvézt, když se rozhodnete odstoupit od smlouvy.

Někteří nedodržují ani svá vlastní pravidla hry, vy si je určitě přečtěte

Prodejce opravdu nemusí poskytovat pro odstoupení delší lhůtu, např. oněch 60 dnů. Může poskytovat jen 14denní lhůtu a nabídnout zákazníkovi v případě, že odstoupí od smlouvy později, již jiné podmínky. 

Zdálo by se tak, že nevhodně kritizujeme velkorysého prodejce jako nesolidního, ale on si kritiku zaslouží, protože mate svým vyjádřením zákazníky a tak trochu je i vydírá… Lidově řečeno, prostě to zkouší, a to dost houževnatě. Přitom ostudně postupuje v rozporu s vlastními aktuálními obchodními podmínkami, v nichž o šecích nebo poukázkách na koupi jiného zboží nic není.

Naopak je tam vše, jak má být – jednak lhůta pro odstoupení od smlouvy, a to ze zákonných 14 dnů prodloužená dobrovolně na 60 dnů, pak lhůta pro fyzické vrácení zboží 14 dnů a informace o vrácení peněz (kupní ceny), nikoliv šeku nebo poukázky na další zboží. Jenže to je teorie a ne prodejcova praxe.

Ani na tzv. vratkovém formuláři, který nabízí na svých webových stránkách pro odstoupení od smlouvy, není nic, co zákazníkům nyní vnucuje.

Zkouší na vás různé finty

Tento prodejce se tak snaží namísto ulehčit ztížit pozici zákazníkům tím, že

  • nelze zboží vracet na všech jeho prodejnách, 
  • nutí zákazníky zboží ve lhůtě 14 dnů fyzicky vrátit, ačkoliv postačí jen odstoupit od smlouvy,
  • vnucuje zákazníkům, kteří chtějí zpět peníze a ne jiné zboží, lhůtu 14 dnů, ačkoliv musí na základě svého rozhodnutí poskytovat lhůtu 60 dnů.

Nedostál všem potřebným formalitám, aby si aspoň něco z toho mohl dovolit, když opomněl změnit obchodní podmínky. Kdyby je řádně a včas změnil a zveřejnil, tak by mohl zkrátit 60tidenní lhůtu pro odstoupení od smlouvy na 14tidenní, podmínit vrácení peněz odstoupením od smlouvy do 14 dnů, ale nesměl by už podmiňovat vrácení peněz i fyzickým vrácením zboží do 14 dnů, to už je v rozporu se zákonem.

Prodejce proto musí dodržet to, co je v jeho nezměněných obchodních podmínkách uvedeno. Sám si je vydal, tak ať je dodržuje. Vždy mají přednost obchodní podmínky před nějakým pouhým vyjádřením. Své případné spory se zákazníky, i když trvá zatím na svém – na zpřísněných podmínkách, prohraje.

A na svém si opravdu trvá, protože k našemu dotazu resp. námitce sdělil následující:

Aktuálně je možné nenošené zboží vrátit do 14 dnů na některém z výdejních míst, případně odeslat společně s fakturou a vratkovým formulářem na vlastní náklady na níže uvedenou adresu. V případě, že byste vyčkal na znovuotevření prodejen, je zde možné zboží vrátit do 60 dnů, hotovost vám však již vrácena nebude. Povinnost vrátit peníze máme jen do 14 dnů.

A to není pravda, peníze musí vrátit i při odstoupení od smlouvy do 60 dnů.

Prodejce tedy nedbá ani svých vlastních obchodních podmínek, a to už vůbec nehovoříme o tom, že uzavření jeho prodejen může trvat i déle, než 60 dnů… Takový přístup k zákazníkům má ke slušnosti, vstřícnosti a ohleduplnosti, kterou by, i když jde o peníze, v dnešní složité době měli projevovat všichni, hodně daleko. Ovšem postup v rozporu s vlastními obchodními podmínkami, nadto u nadnárodní korporace, tak taková neprofesionalita už je na pováženou. 

Ale mohou být i šikovnější a vychytralejší prodejci, a proto se mějte na pozoru, buďte opatrní. `I když běžně obchodní podmínky nečtete, alespoň nyní jim věnujte pozornost.

Autor článku

Nenadávejte právníkům, zákony netvoří zdaleka jen oni. Oni je pak jen zašmodrchávají ve prospěch svých klientů, třeba zrovna vás. Budu se však snažit vám je vysvětlovat.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).